Tamperetalon kiillotettu julkisivu graniitista

Toimittaja,jalostaja: Tampereen Kovakivi Oy

Kivilajit ja pintakäsittelyt:
, kiillotettu