Valitse sivu

Asiakas määrittelee millaisen pihan haluaa

muurirakennelma

Viherpalvelu Saarnivaahtera on keskittynyt yksityispihoihin

Hyvinkäällä sijaitseva pieni viherrakennusyritys Viherpalvelu Saarnivaahtera Oy on keskittynyt yksityispihojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Yrityksen tavoitteena on tehdä pihoja asiakkaiden tarpeisiin laadusta tinkimättä. Lähes jokaisessa pihassa käytetään kiviä jossain muodossa.

Hortonomi Kalle Malm omistaa Viherpalvelu Saarnivaahtera Oy:n yhdessä veljensä kanssa. Talvikaudella yritys työllistää kaksi henkilöä, kasvukaudella neljä, viisi henkilöä. Talvisin Kalle Malm tekee pihasuunnittelua, kasvukaudella suunnittelu ohjataan kollegayrityksille – työ on pääosin rakentamista ja jonkin verran hoitoa.

Suunnittelun periaatteet

Ammattilaisen avulla budjetti pysyy hallinnassa, Kalle Malm sanoo.

Ammattilaisen avulla budjetti pysyy hallinnassa, Kalle Malm sanoo.

Kalle Malm kertoo tiivistetysti, miten pihasuunnittelun prosessi etenee. Työ aloitetaan katselmuksella ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden kartoituksella. Tämän jälkeen Malm valmistelee luonnoksia ja esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja, joiden perusteella asiakas päättää, mitä hän haluaa. Tämän jälkeen suunnitelma tehdään lopulliseen muotoon.

– Ensimmäiseksi mietin, mitä toimintoja ja minne pihaan tulee. Millaista kulutusta pihalla on, mitkä materiaalit voivat tulla kyseeseen. Näin hahmottuvat pihan tilat. Samalla katsotaan, millaisia perustustöitä tarvitsee tehdä – eli millainen on pohjamaa. Yhtä tärkeitä asioita ovat pinnan kaltevuudet pintavesien ohjailun kannalta sekä korot tontilla, Kalle Malm kertaa suunnittelun lähtökohtia.

Entä jos asiakas haluaa kivipihan?

– Päärakennus on lähtökohta. Se ohjaa kivimateriaalin valintaa pihaan, määrittäen sen, minkä tyyppistä kiveä suosittelen asiakkaalle. Pyrin aistimaan asiakkaan kustannusarviota, jotta voin valita kivityypin ja ennen kaikkea päättää, käytetäänkö pihassa betonivai luonnonkiveä. Pyrin ottamaan huomioon rakennuksen muotokielen, värityksen ja materiaalit pihan yksityiskohtien suunnittelussa.

– Sitten arvioin suunnitelmaa itsekriittisesti, voiko sen toteuttaa järkevästi. Onko esimerkiksi kivien asennustyö mahdollista toteuttaa mielekkäästi, ettei ole turhan vaikeita kuvioita ja esimerkiksi turhan paljon käsityötä, esimerkiksi leikkauksia vaativia yksityiskohtia.

– Yleensä olen korostanut toiminnallisia tiloja erilaisilla ladonnoilla, väreillä tai materiaaleilla. Esimerkiksi pysäköintialue, polku, oleskelualue, grillialue.

Malm palaa vielä suunnittelussa siihen, että pihaympäristö ohjaa suunnittelua. Luonnonympäristön lähellä on luontevampaa käyttää luonnonkiveä kuin betonikiveä.

Yksityiskohdissa laatu korostuu

Kalle Malm korostaa, että kuva laadukkaasta toteutuksesta syntyy vasta viimeisten yksityiskohtien valmistuttua. Miten huolellisesti viimeiset reunakivien leikkaukset toteutetaan, miten eri materiaalit yhdistetään.

– Reunakivien käyttö viimeistelee kiveyksen, esimerkiksi graniittinupukiveä voi siinä käyttää. Yhdistelen myös betonikiveä ja luonnonkiveä. Esimerkiksi hyvä lopputulos syntyy roomalaisesta kivestä ja graniittinopasta.

– Tänä päivänä ihmiset ovat innostuneita patinoidusta kivestä. Hyvä, että tätä kivityyppiä myös kotimaiset kivivalmistajat ovat lähteneet kehittämään.

– Ihmisten vaatimustaso on tänä päivänä aiempaa korkeampi. Samoin suunnittelijoiden taito käyttää kiviä on parantunut, Malm uskoo.

Toiveita kivien jalostajille

Käytävien risteyskohdat, oviaukkojen edustat, oleskelualueet, talon sokkelit ovat hyviä esimerkkejä paikoista, joihin luonnonkivi puutarhassa sopii. Graniittinopalla saa aikaan näyttäviä kokonaisuuksia.

Käytävien risteyskohdat, oviaukkojen edustat, oleskelualueet, talon sokkelit ovat hyviä esimerkkejä paikoista, joihin luonnonkivi puutarhassa sopii. Graniittinopalla saa aikaan näyttäviä kokonaisuuksia.

Kalle Malm toivoo erityisesti luonnonkiven jalostusyrityksiltä lisää esitteitä ja oppaita, joissa on ideoita, miten luonnonkiveä voi käyttää. Ideakuvaston avulla on helpompi asiakkaalle esitellä mahdollisia vaihtoehtoja.

Malm kaipaa myös lisää luonnonkivistä tuotehinnastoja. Nyt tietoa joutuu kaivamaan ja etsimään.

– Luonnonkiveä on jalostettu vielä kovin vähän valmiiksi tuotteeksi. Toivoisin, että luonnonkivestä olisi tarjolla yhtä helposti ladottavia muureja kuin on betonikivestä. Nyt ilman laasteja ja valuja voidaan tehdä oikeastaan vain erilaisia lohkarekivimuureja. Asentamisen helppous on se, mitä nyt toivotaan ja haetaan, Malm tiivistää.

– Luonnonkiveä käytetään myös verhouskivenä, mutta se pudottaa osan rakentajista pois työn vaativuuden takia. Perustuksen tekeminen on kallis lisätyövaihe, joka pitää tehdä hyvin.

– Muureja tehdään lähes jokaiseen yksityispihaan, koska monet tontit ovat rinnemaastossa. Muureista tarvitaan ehdottomasti lisää kotimaisia vaihtoehtoja. Ulkomaiset mallit ovat tulleen Suomenkin markkinoille, ja ihmiset ovat niistä tietoisia. Tästä tulee paineita saada sellainen myös omaan pihaan.

Missä luonnonkiveä käytetään?

Malm luettelee pitkän listan kohteita, jotka ovat luontevia erityyppisen luonnonkiven käyttökohteita. Portaat, reunakivet, muurit, yksityiskohdat, esimerkiksi käytävien risteyskohdat, oviaukkojen edustat, oleskelualueet, talon sokkelit. Myös betonikiviladonnassa siellä täällä voi olla raitoja, yksittäisiä kiviä, kuvioita, eri toimintojen rajapinnoissa luonnonkiveä.

Useimmiten tänä päivänä pihoissa käytetään betonikiveä laajoina pintoina, yksityiskohtia korostetaan luonnonkivellä. Katseenvangitsijana voi olla esimerkiksi lohkokivimuuri. Usein siitä saakin hyvää palautetta, Malm kertoo.

Haasteellinen liuskekivi

Liuskekiveä Malm pitää haasteellisena tuotteena.

– Parhaiten liuskekivi soveltuu minusta lohkaremuuriin, joissa siitä voi tehdä matalia muureja. Toki askelpinnaksi liuskekivi sopii, erityisesti, jos valitsee isokokoisia laattoja. Suurina pintoina liuskekiven asennus on hyvin vaativaa, asentajalta kokemusta ja silmää vaativaa työtä.

Malm arvioi, että ekologiset tekijät eivät vielä ohjaa pihasuunnittelua, ainakaan kovin vahvasti. Lohkokivimuurissa materiaalina useimmiten käytetään lähellä kohdetta olevaa työmaata. Näin kuljetusmatkat jäävät lyhyiksi. Kiinalaisen kiven käyttö tuntuu ekologiselta kannalta hurjalta, mutta kuluttajat eivät ole vielä siihen reagoineet.

Toiminta-alueena Etelä-Suomi

Viherpalvelu Saarnivaahtera Oy:n asiakkaat ovat pääosin Hämeenlinnan ympäristössä ja pääkaupunkiseudulla. Lähes 80 prosenttia rakentamisen liikevaihdosta tulee yksityisasiakkailta, loput rakennusliikkeiltä. Pääosa asiakkaista tulee omien kontaktien tai tuttujen suunnitteluyritysten kautta.

Omista suunnittelukohteista itse toteutetaan vain muutama vuodessa, vaikka Kalle Malm pitää niiden rakentamista antoisana: itse suunnitelluissa kohteissa pääsee toteuttamaan omaa näkemystään puutarhasta ja usein suunnittelukin voi tällöin olla kokeilevampaa.

Jokaisesta rakentamiskohteesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään myös maksuposti, joka on sidottu pihan vaiheittaiseen valmistumiseen. Tämä ei kuitenkaan pienissä kohteissa oikein toimi, koska piha valmistuu niin nopeasti, ettei erillisiä laskuja ehdi montaa kirjoittamaan. Piha saattaa olla valmis, mutta ensimmäinen laskukin on vasta erääntymässä. Kasveille annetaan vain kasvukauden mittainen kasvuunlähtötakuu, sillä valmiin yksityispihan hoitotyöt siirtyvät lähes poikkeuksetta työn tilaajalle heti työn luovutuksen jälkeen. Rakenteille annetaan kahden vuoden takuu.

 

Teksti: Seppo Närhi Kuvat: Seppo Närhi ja Kalle Malm