Kiviteollisuusliitto, tiedotteet ja uutiset

Suomen Kivivalmiste Oy on ostanut Viitakivi Oy:n tehtaan Viitasaarella

Suomen Kivivalmiste Oy on ostanut Viitakivi Oy:n tehtaan Viitasaarella

Suomen Kivivalmiste Oy on ostanut Viitasaaren Mustasuon teollisuusalueelta kivenjalostukseen rakennetun kiinteistön koneineen Viitakivi Oy:ltä. Oston myötä Kivivalmisteen toiminta laajenee. Yhtiö on myös tehnyt sopimuksen Kasins Oy:n kanssa uusien koneiden toimituksista sekä hautakivi- että rakennuskivituotantoon. Tehdyllä kaupalla sekä uusien koneiden investoinneilla Suomen Kivivalmiste Oy palauttaa tulipalossa tammikuussa tuhoutuneen valmistuskykynsä sekä lisää kapasiteettiaan sekä hautakivi- että rakennuskivituotannossaan. Suomen Kivivalmiste Oy:n Korpilahden tehtaalla jatkuu toimisto-, myynti- sekä kaivertamo- ja louhintatoiminnot. Lisätietoja Mikko Paljakka (mikko.paljakka (at)...

Kiviteollisuusliitto ry palkitsi alan ammattilaisia

Kiviteollisuusliitto ry palkitsi alan ammattilaisia vuosikokouksessaan Oulussa 23.3.2017. Vuoden kivimieheksi valittiin kivialan opettaja Ilpo Ruuskanen SASKY koulutuskuntayhtymä/Vammalan ammattikoulusta. Ruuskanen on toiminut kivialalla niin yksityisen yrityksen palveluksessa kuin kivialan kouluttajana. Hänen pitkä kokemuksensa yritysmaailmassa on auttanut häntä kehittämään kivialan koulutusta yritysten tarpeiden mukaiseksi ja hänen opinahjoaan pidetäänkin tänä päivänä eräänä Suomen parhaimmista.         Kunniakirjalla elämäntyöstä kivialan parissa palkittiin johtaja Eero Pietarila OK Graniitti Oy:stä (aik. Oulaisten Kivi Oy). Pietarila on tehnyt pitkän päivätyön kivialalla johtajana ja omistajana. Hänet tunnetaan erityisesti korkeasta teknisestä asiantuntemuksestaan ja hän on osallistunut aktiivisesti myös Kiviteollisuusliitto ry:n toimintaan. Pitkän uransa erääksi kohokohdaksi hän on itse maininnut Suomen tasavallan presidentin virka-asunnon, Mäntyniemen kivipintojen valmistamisen. Samassa kokouksessa Kiviteollisuusliitto ry:n toiminnanjohtajaksi valittiin 3.4. alkaen FT Olavi Selonen. Kiviteollisuusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo Vientikivi Oy Finland -yrityksestä ja uudeksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jukka Tielinen Ylämaan Graniitti...

Hautaustoimisto palvelee -video

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry juhlii vuonna 2017 75 toimintavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi Liitto on tehnyt videon, joka kertoo hautaustoimistojen palveluista. Kiviteollisuusliitto ry on tukenut videon...
Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo, Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen sekä Vuoden 2017 Kivimies FT Olavi Selonen Kuva: Paavo Härmä. Helsinki 25.3.2017 Lehdistötiedote Kiviteollisuusliiton tekemä suhdannekysely valaa uskoa kotimaisen kivituotekysynnän myönteiseen kehitykseen lähivuosina. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella rakennetaan paljon ja nimenomaan kohteita, joissa luonnonkiven käyttö on luontevaa ja järkevää. Rakenteilla tai suunnitteilla on mittavia kauppakeskuksia, hotelleja ja kaupunkimiljöön kohennushankkeita. Kovan kulutuksen kohteeksi joutuvat rakennukset ja kulkuväylät ovat ominta graniitin käyttöaluetta. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle kaksijakoinen. Kotimarkkinoilla luonnonkivituotteiden kysyntä alkoi elpyä mutta vientimarkkinoilla oli vaikeaa; viennin arvo laski selvästi edellisestä vuodesta. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu. Tuore FinnWatchin raportti ”Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja” antaa varsin ankean kuvan suomalaisten julkisten hankkijoiden kuten kuntien ja kaupunkien hankintapolitiikasta. Raportin mukaan Suomen julkisissa hankinnoissa ei huomioida juuri lainkaan alihankintaketjujen ihmisoikeuskysymyksiä. Usein pelkkä halpa hinta riittää kilpailutusten voittamiseen. Olavi Selosesta Vuoden Kivimies 2017 Helsingissä 23.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi FT Olavi Selonen. Olavi Selonen on toiminut luonnonkiviteollisuuden parissa niin tutkijana kuin yritysten palveluksessa. Tutkijan uraan mahtuvat jaksot K.H. Renlundin säätiössä ja Åbo Akademissa samoin kuin Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorina. Rakennuskivigeologiaan liittyvä dosentuuri Åbo Akademissa on jatkunut vuodesta 2001. Kivialan yritysten toiminta on tullut tutuksi louhinnan kehitystehtävissä Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä ja Palin Granit Oy:ssä. Selonen on julkaissut ahkerasti luonnonkiviin liittyviä raportteja, joita on julkaistu mm. Kiviteollisuusliiton julkaisusarjoissa....
Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

Lehdistötiedote Helsinki 2.12.2016 Kuluva vuosi on ollut luonnonkiviteollisuudelle kaksijakoinen. Vienti on supistunut mutta kotimarkkinoilla erityisesti rakennuskivien kysyntä on alkanut vilkastua. Myönteistä on monien kaupunkien mittavat infrahankkeet ja kauppakeskusten rakentaminen. Näissä kohteissa on luontevaa käyttää luonnonkiveä. Eturintamassa kulkevat Helsinki ja Tampere. Kiviteollisuusliiton nyt syksyllä tekemän suhdanneselvityksen perusteella luonnonkivialan yritykset uskovat ensi vuoden olevan jo paremman. Tuotannon ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Rakennus-, ympäristö- ja sisustuskivivalmistajien luottamus kysynnän kasvuun on hyvin vahvaa. Hautakivituotannon odotetaan jatkuvan tasaisena. Yritysten huolenaiheita ovat halpatuonti, keskinäinen kilpailu ja kivialan koulutuksen taso. Yritysten antamasta palautteesta välittyy hyvin vahva viesti julkisille hankkijoille: kivimateriaalien valintaperusteena pitäisi käyttää muitakin kriteereitä kuin halvin hinta. Kivituotteiden valmistukseen ja kuljetuksiin liittyvät ympäristötekijät jäävät yleensä huomiotta eikä tuotteiden tai kivimateriaalien laatutekijöitä juurikaan huomioida. Kunnat ja kaupungit vastaavat pääosin julkisista kivihankinnoista. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 30 % ja päätyy noin 36 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Kiinan supistunutta vientiä ei ole pystytty korvaamaan uusilla markkina-alueilla, vaikka esimerkiksi Italiaan vienti onkin hienoisesti kasvanut edellisestä vuodesta. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Tänä vuonna kivituotteiden tuonnin arvo päätynee noin 13 miljoonaan euroon, joka olisi kymmenisen prosenttia viime vuotta vähemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kivialan koulutus saa yrityksiltä osin kiitosta mutta myös kritiikkiä. Koulutusta saisi olla enemmän ja alan houkuttelevuutta nuorten ammattiuravaihtoehtona pitäisi tuoda esille. Yritykset kyllä arvostavat koulutusta vaikkakin soisivat koulusta valmistuneiden olevan ammatillisesti valmiimpia. Hieman puutteellisenkin ammattiosaamisen paikkaa halu oppia ja oikea asenne työn tekemiseen. Lisätiedot: Kiviteollisuusliitto ry, toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400 427620, pekka@finstone.fi Suhdannekyselyn grafiikka: http://suomalainenkivi.fi/kysynnansaldografiikka2016.html Luonnonkiviteollisuuden...
Palin Granitin Varpaisjärven louhimo Loimaan Kivelle

Palin Granitin Varpaisjärven louhimo Loimaan Kivelle

Suomalaisen graniitin louhintaan erikoistunut Palin Granit Oy myy Varpaisjärvellä sijaitsevan mustan graniitin louhimon Loimaan Kivi Oy:lle. Louhimon myynti tukee Palin Granitin strategiaa keskittyä täysin raakakiven louhintaan. ”Varpaisjärvellä on tehty päätoimisesti sahausta, lähinnä 15-senttisiä levyjä hautakivien materiaaliksi. Louhimo hankittiin aikoinaan tukemaan silloista jalostustoimintaamme ja turvaamaan mustan materiaalin saanti. Jo usean vuoden ajan on liiketoimintamme kuitenkin keskittynyt tarvekiven louhintaan”, kertoo Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin. Loimaan Kiven toimitusjohtajan, Mikko Paljakan, mukaan päätös louhimon ostosta oli helppo tehdä. ”Musta kivi on meille hyvin tärkeä, joten tämän louhimon hankkiminen tukee vahvasti meidän toimintaamme. Upean materiaalin lisäksi on ilo, että saamme tehdä töitä ammattitaitoisen ja ahkeran porukan kanssa, jonka tunnemme jo pitkän ajan takaa. Tavoitteenamme on kehittää louhimon toimintaa vielä entisestään”, Paljakka sanoo. Louhimokaupassa sovittiin myös, että Palin Granit hoitaa edelleen Varpaisjärven mustan vientimyynnin. Kotimaan myynti tapahtuu Loimaan Kiven toimesta. Kaikki louhimon työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yrityksen palvelukseen. Lisätietoja: Heikki Palin, toimitusjohtaja, Palin Granit Oy heikki.palin@palingranit.fi, 0400 822 355 Mikko Paljakka, toimitusjohtaja, Loimaan Kivi Oy mikko.paljakka@loimaankivi.fi, 040 746 93...
Kestävää ympäristörakentamista luonnonkivellä

Kestävää ympäristörakentamista luonnonkivellä

Luonnonkiviteollisuus uskoo aidon kiven käytön lisääntyvän erityisesti ympäristörakentamisessa. Useat kaupungit kohentavat keskusta-alueidensa ilmettä ja rakennetun kaupunkiympäristön laatutasoa. Julkisten oleskelualueiden pinnoitemateriaaliksi valitaan yhä useammin graniitti. Suomalainen kiviteollisuus on tunnettua kaikkialla maailmassa. Suomalaista graniittia löytyy pilvenpiirtäjien julkisivuista, kauppakeskusten lattioista tai vaikka torien päällysteistä. Suomalainen rakennuskivi on arvostettua ja suomalaiset yritykset luotettavia. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle vaikea; viennin arvo laski edellisestä vuodesta lähes 19 %; tuonnin arvo kasvoi 7,5 %. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun. Varmaa se ei ole. Paljon on kiinni esimerkiksi Kiinan markkinakehityksestä ja yritysten ponnisteluista uusien markkina-alueiden löytämiseksi. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu. Luonnonkiviteollisuudessa on 280 yritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Viennin osuus kiviteollisuuden liikevaihdosta on noin neljännes. Eino Lovikasta Vuoden Kivimies 2016 Porvoossa 18.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi Kaavin Kivi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eino Lovikka.  Eino Lovikka on rohkeasti laajentanut yrityksensä toimintaa aikana, jolloin moni yritys on joutunut sopeuttamaan toimintojaan tai jopa lopettamaan toimintansa. Lovikka on toiminnallaan osoittanut vahvaa uskoa kotimaiseen kiviteollisuuteen sekä kivituotannon tulevaisuuteen Suomessa. Täysin nollasta lähtenyt yritystoiminta on vuosien saatossa kehittynyt niin, että tänä päivänä yritys on yksi Suomen merkittävimmistä kovan kiven jalostajista. . Lisätiedot: tj. Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tj. Ilkka Ylitalo, 0500 594497. Lisätietoa luonnonkiviteollisuudesta:...
Vuoden Ympäristörakenne 2015

Vuoden Ympäristörakenne 2015

Jokipuisto Kotkan Karhulassa on runsaudensarvi – Vikmanin Kivi palkittiin Jokipuisto Kotkan Karhulassa on palkittu Vuoden 2015 Ympäristörakenteena. Vuosina 2012 – 2015 rakennettu puisto on runsaudensarvi korkealaatuisesti toteutettuja kasvi-, kivi- ja vesiaiheita. Välillä alennustilassa ollut jokivarsi on kokenut arvonpalautuksen. Suositussa puistossa on nähtävää ja tehtävää kaikille kaikkina vuodenaikoina. Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 11. helmikuuta Jyväskylässä järjestetyillä Viherpäivillä. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkitun kohteen rakennuttajalle sekä suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille. Kunniakirjat saivat Jokipuiston rakennuttaja Kotkan kaupunki, pääsuunnittelija kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ja toteuttaja Kotkan kaupungin puistotoimen rakentajaryhmä. Erikoismaininnoin palkittiin kivitöiden tekijä Vikmanin Kivi ky, kasvillisuuden suunnittelija toimistopuutarhuri Anne Vilkki-Lanu Kotkan kaupungin puistotoimesta, kasvillisuuden toimittaja Terolan Taimitarha sekä kuvanveistäjä Antti Maasalo Jokipuistossa sijaitsevasta ”Alkulähteellä” -teoksesta. Esteettömästi korkeuseroista huolimatta Jokipuiston selkärangaksi on rakennettu vankat luonnonkivimuurit entisen ylijyrkän, hankalasti hoidettavan nurmirinteen tilalle. 1970-luvulla rakennetut raskaat betoniportaat on piilotettu ja ne toimivat nyt puroputouksen tukirakenteena. Rakenteissa käytetty luonnonkivi on suurelta osin kierrätyskiveä. Myös alueella olleet isot siirtolohkareet ja säästämisen arvoiset puut ovat osa uutta puistoa. Kivimuurien ja betoni- sekä luonnonkivipintaisten käytävien avulla puistoon rakentuu selkeät ylä- ja alatasot. Suurista korkeuseroista huolimatta puistossa pääsee liikkumaan esteettömästi helppokulkuisia betonikiveyskäytäviä pitkin. Puistossa on myös kivisiltoja ja -veistoksia. Erilaisten aiheiden miltei ylenpalttinen runsaus muodostaakin suuren kontrastin alueen muulle ympäristölle. Puiston hyvinvoiva kasvillisuus on runsasta ja vaihtelevaa: muun muassa kivikkoperennoja, koristeheiniä ja maanpeitekasveja sekä kotimaisia atsaleoita ja alppiruusuja. Puiston läpi kulkevan puron loppupäässä kosteikko ja tervaleppälehto muuttavat puron olemusta vehreämmäksi. Useat koristekasveista on varustettu nimikyltein. Joesta pumpattava vesi kiertää ylätason isokokoisen Alkulähteet -taideteoksen kautta puroputoukseen, puiston keskellä olevaan isoon lummelampeen ja puroja pitkin takaisin jokeen. Jokivarren arvonpalautus Jokipuisto rajoittuu Karhulan keskuskenttään ja uimahalliin. Puistossa on myös leikkipuisto sekä ilmeeltään luonnonmukaisempi piknik-alue jokivarressa....
Pihakiviseminaari Viherpäivillä Jyväskylässä 11.2.2016

Pihakiviseminaari Viherpäivillä Jyväskylässä 11.2.2016

Luonnonkivet piharakentamisessa -seminaari 11.2.2016 Viherpäivien yhteydessä Jyväskylän Paviljongissa (messu- ja kongressikeskus). Seminaari alkaa klo 13.30 ja päättyy 15.45. Tapahtuma on maksuton. Seminaari on tarkoitettu yrittäjille, työnjohdolle, piharakentajille, kiviasentajille ja muillekin kivirakentamisesta kiinnostuneille. Tutustu seminaarin...
Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2015 Kaavin Kivi Oy:lle

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2015 Kaavin Kivi Oy:lle

Kaavin Kivi Oy:n henkilökunta ryhmäkuvassa Savon Yrittäjien maakunnallisen yrittäjäpalkinnon on saanut Kaavin Kivi Oy. Palkinto jaettiin Kiuruvedellä 21.11.2015. Valinnan palkinnon saajasta on tehnyt Savon Yrittäjien hallitus, joka perusteli palkitsemista mm. seuraavasti: Kaavin Kivi Oy on loistava esimerkki pieneltä paikkakunnalta alkaneesta kasvuyrittäjyydestä. Yritys perustettiin 26 vuotta sitten hyvin perinteiselle hautakivialalle ja on tänä aikana kasvanut markkinajohtajaksi alallaan. Kaavin Kivi Oy on tällä hetkellä Suomen kovan kiven jalostusyrityksistä toiseksi suurin.   Kaavin Kivi on myös erittäin hyvä esimerkki yrityksestä, jolla on kykyä ja halua luoda sekä ottaa käyttöön uusia tapoja liiketoiminnassaan. Yritys on kehittänyt tuotantoaan jatkuvasti ja laadukkaasti niin, että se pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kiven työstössä ja muotoilussa. Kaavin Kivi Oy on merkittävä työllistäjä paikallisesti ja alueellisesti. Kivilähde – Kaavin Kivi Oy on vuonna 1989 perustettu kivenjalostusyhtiö, joka on tunnettu kauniista ja yksilöllisistä hautamuistomerkeistään. Yritys sai alkunsa vuonna 1989 kun Eino Lovikka ja Seppo Lehtonen remontoivat Kaavin kunnassa vanhaan navettaan yritykselle väliaikaiset tuotantotilat. Yrityksen ensimmäinen merkittävä työ oli Ukri Merikannon suunnittelema veistos Anadyomene. Teos jouduttiin valmistamaan pihalla sillä kivet eivät mahtuneet navettaan sisälle. Tämä Ahvenanmaan suurin veistos paljastettiin Maarianhaminassa vuonna 1991. Lupaustensa mukaisesti Kaavin kunta rakensi yritykselle uuden tuotantohallin vuonna 1991. Halli osoittautui nopeasti kasvavalle yritykselle liian pieneksi ja uudet tilat valmistuivat nykyiseen osoitteeseen Kirjekuorentielle jo vuonna 1995. Hautakivimalliston suunnittelusta on vastannut yrityksen henkilökunta, päävastuun ollessa toimitusjohtaja Marita Mielosella sekä Elina Kärkkäisellä. Vuonna 2012 yritys käytti ensimmäisen kerran ulkopuolista suunnittelijaa kun palkittu muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen suunnitteli yritykselle pidetyn Ikuisuus – muistomerkkisarjan. Perustamisen yhteydessä yritykselle pyrittiin etsimään kivialaa ja tuotantoa kuvaava nimi, mutta ehdotukset eivät menneet patentti- ja rekisterihallituksessa läpi. Lainoittajan huomautellessa yrityksen nimettömyydestä ja pystyäkseen keskittymään työntekoon päädyttiin yritykselle antamaan nimeksi Kaavin...
TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

Kuopion kauppatori on upeasti uudistettu suomalaisella graniitilla. Kaupungit ovat tärkeitä luonnonkiven käyttäjiä. Kuva: Heikki Pirinen Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut raportin kiviaines – ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymistä. Ministeriön vetämän työryhmän mukaan alan kehittämiseksi tarvitaan valtiovallan toimenpiteitä, vaikka teollisuuden on lähtökohtaisesti itse pidettävä huolta kilpailukyvystään. Työryhmän mukaan valtiovallan tulee turvata alan kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä. Kiviala on pk-yritysvaltaista, jolloin yrityksillä ei usein ole mahdollisuuksia investoida jatkojalostuksen, palvelukonseptien ja teknologian kehittämisen tai vientiponnisteluihin. Tämän vuoksi yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulee tiivistää. Myös liiketoimintamalleja ja palvelujärjestelmiä tulee parantaa ja tutkimusta lisätä. Työryhmä esittää lupamenettelyn ja valvonnan sujuvoittamiseksi yhden luukun periaatetta ja siihen yhdistettyä digitalisaatiota, joka mahdollistaisi pk-yrityksille tärkeän käyttäjälähtöisen toiminnan. Nämä yhdessä helpottaisivat ja keventäisivät yritysten taakkaa. Myös valituslupamenettelyä tulisi kehittää niin, että hallinto-oikeuksiin tehtävien valitusten määrä vähenisi ja lupaprosessit nopeutuisivat. Julkisilla hankinnoilla voidaan osaltaan edistää uusien innovaatio- ja palvelualustojen kehittämistä. Kunnat ja valtio ovat merkittäviä infrarakentamisen tilaajia. Hankintaohjeistusta kehittämällä ja koulutuksella voidaan hankintoja ohjata toteuttamaan kestävän kivihuollon tavoitteita. Kuntien ja valtion hankintoja tulisi ohjeistaa siten, että ostoon voi liittyä kehitys- ja palvelutoimintoja, jotka parantavat hankintojen laatua. Hankkeen hyvä laatu voi nykylainsäädännön mukaan ottaa huomioon myös ympäristöseikat ja sosiaaliset näkökohdat. Työryhmän mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan turvaaminen yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kautta on tärkeää, koska pk-yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet investoida tuotekehitykseen. Yritysten pitäisi lisätä yhteistyötä näiden laitosten kanssa ja toisaalta tutkimushankkeita pitäisi olla mahdollista rakentaa niin, että myös pk-yritykset pystyvät niihin osallistumaan. Kehitysmahdollisuuksia työryhmä näkee tuotannon jalostusasteen nostamisessa ja viennin lisäämisessä, teknologian kehityksessä (kuten kiviainesten syväotto), tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämisessä, koulutuksessa ja kivialan tarpeet huomioon ottavassa kaavoituksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (54/2015) ”Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät” on verkossa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut...
Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat hyvin varovaiset – ympäristökivien kysynnän odotetaan kasvavan. Yritysten koko kivialaa koskevissa yleisarvioissa heijastuu koko Suomen talouden epävarmuus. Oman yrityksen näkökulmasta annetut arviot antavat paljon valoisamman kuvan ensi vuoden näkymistä. Tuotannon odotetaan ensi vuonna pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tilauskannan odotetaan vuoden kuluttua olevan selvästi suurempi kuin tänä syksynä. Investoinnit pysyvät tämän vuoden tasolla. Liikevaihto pienenee tänä vuonna useammalla yrityksellä kuin kasvaa mutta ensi vuodelle odotetaan kasvua. Kolmannes yrityksistä ennakoi kannattavuutensa paranevan ensi vuonna ja vain joka kymmenes odottaa heikompaa kehitystä. Seitsemän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 20 % ja päätyy runsaaseen 50 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Myönteistä on viennin kasvu Espanjaan, Puolaan, Ruotsiin ja Norjaan. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Ensi vuonna viennin odotetaan kääntyvän kasvuun. Kivituotteiden tuonti on ollut kasvussa. Tänä vuonna tuonnin arvo päätynee noin 16 miljoonaan euroon, joka olisi parikymmentä prosenttia viime vuotta enemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuonti on kasvanut myös Portugalista. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kunnat ja kaupungit vastaavat kivivalinnoista. Tämän syksyn vaisusta taloustilanteesta huolimatta muutamista kivialan yrityksistä löytyy työpaikkoja ja ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan lievästi kasvavan. Erityisesti ympäristökiviasentajille ja tehtaan tuotantotyöntekijöille olisi töitä. Viiden vuoden tähtäimellä yritykset arvioivat tarvitsevansa mm. louhintatyönjohtajia ja -työntekijöitä, rakennus- ja ympäristökiviasentajia sekä tehdastyöntekijöitä. Yrityksistä puolet on halukkaita ottamaan kivialan opiskelijoita harjoittelijoiksi. Yritysten kommenttien perusteella oppilaitokset pystyvät antamaan perustaidot mutta ammattilaiseksi opitaan vasta työn kautta ja erityisesti oikealla asenteella työn oppimiseen ja tekemiseen. Kiviteollisuusliiton suhdannekatsauksen vastaukset kerättiin syyskuussa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400-427620, pekka@finstone.fi Kaikki kivestä:...
Luonnonkiven vienti lähes viisinkertaista tuontiin verrattuna –  yritysten kasvuodotukset epävarmat

Luonnonkiven vienti lähes viisinkertaista tuontiin verrattuna – yritysten kasvuodotukset epävarmat

Eero Vainikka (keskellä) on Vuoden Kivimies 2015. Vasemmalla Pekka Jauhiainen ja oikealla Ilkka Ylitalo. Tampere 20.3.2015 Lehdistötiedote Luonnonkiven kokonaisviennin arvo oli vuonna 2014 noin 63 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 73 miljoonaa euroa. Kivituot­teita tuotiin viime vuonna 13,5 miljoonan euron arvosta, joka on noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viennin supistuminen johtui graniitin viennin vähenemisestä. Vuolukivituotteiden vienti pysyi jokseenkin vuoden 2013 tasolla. Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Tärkeitä vientimaita ovat myös Saksa, Ranska, Ruotsi, Italia, Belgia, Tanska, Venäjä ja Puola. Suomesta viedään luonnonkiveä noin 40 maahan. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan luonnonkiviteollisuuden kuluvan vuoden näkymät ovat epävarmat. Graniitin viennin laskun odotetaan pysähtyvän. Euron kurssin heikkeneminen tukee vientiä mutta silti viennin kääntyminen kasvu-uralle on hyvin epävarmaa. Kotimaassa ympäristöra­kentamiseen liittyvä kivituotteiden kysyntä näyttäisi olevan tänäkin vuonna kohtuullista. Sen si­jaan esimerkiksi sisustuskivituotteiden kysyntä ei osoita elpymistä ellei rakentaminen piristy. Luonnonkiviteollisuudessa on 280 yritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Alan liikevaihto on 230 miljoonaa euroa. Viennin osuus kiviteollisuuden liikevaihdosta on lähes 30 %. Eero Vainikasta Vuoden Kivimies 2014 Tampereella 20.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin kolmannen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai pyörivistä kivipalloistaan tunnetun savitaipalelaisen Sorvikivi Oy:n omistaja-yrittäjä Eero Vainikka. Savitaipaleella toimiva Sorvikivi Oy on niittänyt kansainvälistä mainetta pyörivillä kivipalloillaan, joita voi nähdä eri puolilla maailmaa näyttävissä julkisissa kohteissa. Eero Vainikka on itse kehittänyt kivisten pyörähdyskappaleiden patentoidun valmistustekniikan ja yritys on yksi harvoista maailmassa, joka pystyy valmistamaan halkaisijaltaan jopa kolmimetrisiä ohuen vesikalvon varassa pyöriviä palloja. Poikkeuksellisesta osaamisesta kertoo myös se, että kilpailijoiden valmistamia palloja tuodaan korjattavaksi Savitaipaleelle. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Ilkka Yli­talo Vientikivi Oy Finland – yrityksestä ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Lisätiedot:...

Luonnonkivi on kestävä vaihtoehto kaupunki- ja infrarakentamiseen

Geologian tutkimuskeskus (GTK) Lehdistötiedote 9.3.2015 Pitkän elinkaaren tuotteena luonnonkivellä on monia etuja uusissa rakennushankkeissa kaupunkiympäristöissä. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa toteuttamassa projektissa tuotettiin tietoa muun muassa luonnonkiven kestävyydestä ja siihen vaikuttavista rapautumismekanismeista. Luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi. ENPI Stone -niminen projekti (Efficient use of natural stone in the Leningrad region and South-East Finland) toteutettiin vuosina 2012–2014. Toiminta-aluetta olivat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Leningradin alue ja Pietarin kaupunki. Luonnonkiven kestävyyden tutkimukset keskitettiin Helsinkiin, Pietariin ja Viipuriin – Itämeren rannikolla sijaitseviin suurimpiin kaupunkein, joissa sekä lämpötilan muutoksista johtuva ilmastollinen rasitus että kaupunki-ilmaston aiheuttamat ilmansaasteet vaikuttavat rakennusmateriaalien kestävyyteen. ”Rapautumisen vaikutukset graniitissa ja erityisesti rapakivigraniitissa rajoittuvat kiven pintaosaan, muutaman millimetrin syvyyteen. Rapautumisilmiö on pääasiassa visuaalinen, eikä vaikuta kivielementtien kestävyyteen”, geologi Paavo Härmä sanoo. GTK:n tutkimusraportti kivien kestävyydestä on osoitteessa http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_214.pdf. Projektissa laadittu ohjeistus auttaa pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin soveltuvan luonnonkiven valinnassa eri käyttötarkoituksiin. Luonnonkiven käytöstä kaupunkirakenteissa laadittiin kaupunkioppaita Helsingistä, Lappeenrannasta, Kotkasta, Kuopiosta, Pietarista ja Viipurista. Samoista kaupungeista valokuvattiin tärkeimpiä rakennuksia huikean tarkalla Gigapan-tekniikalla. Kuvat rakennuksista löytyvät osoitteesta www.gigapan.comhakusanalla ENPI. Kaakkois-Suomen luonnonkivien esiintymät tietokantaan Rakentamiseen hyvin soveltuvaa luonnonkiveä esiintyy geologisista syistä johtuen erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella Venäjällä. Alueen kiveä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti useissa merkittävissä rakennuksissa 1700-luvulta alkaen ja alueella on edelleen suuri potentiaali tulevaisuuden talouskasvulle. Alueen kiven käyttö perustuu etenkin sen kauneuteen, hyvään kestävyyteen ja pitkään käyttöikään, joita voidaan käyttää perusteina liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle. Tutkimusalueen luonnonkivien esiintymät, vanhat louhimot ja aktiiviset louhimot koottiin julkiseksi tietokannaksi, jota voivat hyödyntää muun muassa yritykset, viranomaiset ja muut liiketoiminnan kehittäjät. Monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille Kaakkois-Suomen luonnonkiviyritykset ovat pk-yrityksiä. Projektin julkaisuissa kuvattujen parhaiden arviointimenetelmien avulla yritysten on helpompi löytää laadukkaampia esiintymiä. Projektissa tuotetulla alueen materiaalitiedon vahvistamisella tuetaan...
Animaatioita louhinnan työturvallisuudesta

Animaatioita louhinnan työturvallisuudesta

Kiviteollisuusliiton johdolla on toteutettu kansainvälinen luonnonkiven louhinnan työturvallisuushanke, ns. Safequ-hanke. Hankkeessa on tuotettu kymmenen animaatiota luonnonkiven louhinnan työturvallisuuskoulutukseen. Safequ-hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia. Animaatioissa kuvataan louhinnan keskeiset riskitekijät. Animaatioiden pedagoginen lähestymistapa on helppo ja hauska. Animaatioiden seuraaminen ei edellytä minkään kielen kirjallista tai puheen ymmärrystä. Tämä helpottaa koulutusaineiston kansainvälistä jakelua ja hyödyntämistä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2012 ja päättyi helmikuun 2015 lopussa. Safequ-hankkeessa tuotetut animaatiot on tarkoitettu louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön. Kiviteollisuusliiton ohella hankkeessa olivat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, espanjalainen teknologiakeskus CTM sekä saksalainen oppilaitos FWG Freiburg samoin kuin kroatialainen Klesarska Skola. Hanketta rahoitti Euroopan Unioni Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Hankkeen kotisivuilta www.safequ.eu löytyy lisätietoja hankkeesta. Animaatiot on julkaistu myös Youtubessa: https://www.youtube.com/user/safequ. Aiemmin vastaavia animaatioita on tehty Stone Safety -hankkeessa luonnonkivi-tuotteita valmistavan teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen, www.stonesafety.eu. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, 0400-427620. Tiedote...

Sastamalan kivenveistoleiri

Sastamalan koulutuskuntayhtymän Vammalan ammattikoululla pidettiin 1. – 4.12.2014 kivenveistoleiri sekä kivitöiden karsintakilpailut vuoden 2015 ammattitaidon MM- kilpailuihin Brasilian Sao Pauloon. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 20 henkilöä. Osallistujat olivat kivialan yrittäjiä, yritysten työntekijöitä, ammatillisten oppilaitosten kivialan opettajia ja opiskelijoita. Kivialan yrityksistä mukana olivat Kaavin Kivi, Kiviliike Levander, Kuntolan Kiviveistämö ja Kivityö Veli Toivonen. Oppilaitoksista opiskelijoita paikalla oli SASKY:n lisäksi Joensuusta PKKY:n Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurista ja Lahdesta Salpauksesta. Osallistujat tulivat ympäri Suomea, kauimmat lähes 450 km päästä. Lue lisää leirin...

VTT kehitti vettä läpäiseviä päällysteitä Suomen oloihin

Tulvavedet kuriin kaupungeissa VTT on kehittänyt yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Suomen ilmasto-oloihin soveltuvia, vettä läpäiseviä päällysteitä hulevesien aiheuttamien kaupunkitulvien ja valumavesien vähentämiseksi. Tavoitteena on ollut myös lisääntyviin ja voimistuviin sateisiin varautuminen. Kehitetyt päällysteratkaisut toimivat hyvin alueilla, joilla raskas liikenne ei aiheuta liiallisia rasituksia, erityisesti parkkipaikoilla, jalkakäytävillä, pihoilla, kentillä ja aukioilla. Suomessa läpäiseviä päällysteitä pilotoidaan ensi kertaa Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa keväällä 2015. Juuri päättyneessä kaksivuotisessa CLASS (Climate Adaptive Surfaces) -projektissa kehitettiin Pohjoismaiden olosuhteisiin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteratkaisuja, jotka poikkeavat oleellisesti perinteisistä pääl­lyste- ja rakenneratkaisuista. Materiaaleiksi soveltuvat vettä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa saumojen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin vettä. Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta ja erityisistä suuren huokostilavuuden maarakennekerroksista, joissa vettä voidaan pidättää. Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös muita tarvittavia materi­aaleja, tuotteita ja rakenteita, kuten geotekstiiliä, geoeristeitä sekä hulevesien putkitus- ja keruujärjestelmiä. ”Kehitetyillä päällysteratkaisuilla voidaan vähentää kaupunkitulvia, joita muodostuu, kun hulevesiverkosto ei kykene kerralla vastaanottamaan rankkasateiden suuria vesimääriä”, kertoo projektipäällikkö Erika Holt VTT:ltä. Suomessa huomiota on kiinnitettävä myös materiaalien pakkasenkestoon ja rakenteen käyttäytymiseen talviolosuh­teissa. Hankkeessa keskityttiinkin materiaalin suorituskykyyn arktisessa ilmastossa, jossa infrastruktuuri on alttiina jäätymiselle ja sulamiselle, kelirikoille, routimiselle sekä liukkaudentorjunta-aineille ja hiekoitushiekalle. Rakenteiden vedenimeytyskapasiteetti ja talviolosuhteiden kestävyys varmistettiin rakenteen koko elinkaaren ajaksi aina suunnittelusta ja rakentamisesta koko käyttöaikaan huomioiden ylläpidolliset toimenpiteet. Läpäisevien päällysteiden eri kerrosten geotekninen suunnittelu sopeutettiin vastaamaan suomalaisia vaatimuksia ja olosuhteita hyödyntäen myös kansainvälisiä kokemuksia. Hankkeessa kehitettiin myös huleve­sien mallinnusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon uudet materiaalikohtaiset erityispiirteet ja toiminnallisuudet. Projektissa luotiin hankittuun tietämykseen ja saatuihin tuloksiin perustuvat, Suomen käytäntöihin ja olosuhteisiin soveltuvat ohjeet, jotka sisältävät läpäisevien päällysteiden materiaalivalinnat, suunnittelun, mitoituksen, rakentamisen ja huollon. Tekesin rahoittama CLASS-projekti toteutettiin VTT:n johdolla yhdessä eri teollisuudenalojen...

Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Projektin tulokset on nyt julkaistu painetun kirjan lisäksi sähköisenä versiona. Luonnonkiven ottotoiminnan ympäristökäytäntöjen tietopohjaa päivittävä ja laajentava julkaisu luo lähtökohdat alan toimintatapojen yhtenäistämiselle, lisää alan ympäristötietoisuutta ja tarjoaa alan parhaat käytännöt laajasti hyödynnettäväksi. Julkaisussa esitetään perustiedot louhimoiden melu-, pöly-, tärinä- ja pinta- ja pohjavesivaikutusten arvioinnista ja mittaamisesta. Hankkeessa saatiin uutta tietoa melun, pölyn ja tärinän leviämisestä louhimoympäristössä. Ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä noudattamalla voidaan saavuttaa lainsäädännön edellyttämät ympäristötavoitteet ja ne voivat toimia yleisemminkin yritystoiminnan pohjana. Projektia rahoittivat GTK:n, Kiviteollisuusliitto ry:n ja SYKE:n lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja K. H. Renlundin säätiö. Suomalainen kivi on kova sana maailmalla Suomessa luonnonkivialalla on noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä. Pääosa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Teollisuudessa luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi. Päätuotteita ovat kiviblokit, rakennus- ja sisustuskivet, ympäristökivet, tulisijat sekä hautakivet ja muistomerkit. Suomalaisen luonnonkiviteollisuuden päätoiminnot ovat graniitin louhinta ja vuolukivituotteiden valmistus. Luonnonkiveä viedään Suomesta noin 40 maahan. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 tonnia, viisinkertainen tuonnin arvoon verrattuna. Luonnonkiven tuottajana Suomi on 15 suurimman maan joukossa maailmassa. Julkaisun tiedot: Ilona Romu (toim.) Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö -julkaisusarja 5/2014. 133 s. Julkaisun sähköinen versio pdf-muodossa: Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt. Lisätietoa: Geologian tutkimuskeskus: geologi Ilona Romu puh. 029 503 3996, ilona.romu@gtk.fi Kiviteollisuusliitto ry: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen puh. 0400 427 620, pekka@finstone.fi Suomen ympäristökeskus: projektipäällikkö Kaj Forsius puh. 029 525 1119,...

Läpäisevien päällysteiden käyttöönotto – seminaari

CLASS (Climate Adaptive Surfaces) – Ilmastoon mukautuvat päällysteet 2012–2014 -hankkeen päätösseminaari 14.1.2015 Espoo, Suomi. Klo 9.30–16.00 Toivotamme osallistujat tervetulleeksi CLASS-hankkeen pää­tösseminaariin kuulemaan viimeisimmät uutiset läpäisevistä päällysteistä ja niiden käyttöönotosta Suomessa. Hanke on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt intensiivistä tutki­mustyötä kehittääkseen läpäiseviä päällysteitä, jotka voivat lieventävää ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulva- ja hule­vesiongelmien kielteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristössä. CLASS-hankkeessa alan toimijat (15 eri osapuolta) ovat toi­mineet yhteistyössä Tekesin alaisuudessa. Lue PDF Ilmoittautuminen tapah­tuu osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/CLASS_Seminar Lisätietoa CLASS-hankkeesta: http://www.vtt.fi/sites/class/...

Suomalaisten kivien pakkas-suolakestävyys testataan

Suomalaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen luonnonkivituotteiden pakkas-suolarasituksenkestävyys testataan kaksivuotisessa kehityshankkeessa. Testaustyöstä vastaa Geologian tutkimuskeskus. Testaustarpeen on synnyttänyt CE-merkintään johtavien eurooppalaisten standardien muutokset. Kivituotteiden jäätymissulamisrasituksen kestävyyttä on pitänyt testata ennenkin mutta uusissa EN-standardeissa luonnonkivituotteilta vaadittavien jäädytys-sulatustestin syklimäärää on nostettu 48 syklistä 56 sykliin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin tehdyt 48 syklin jäädytys-sulatustestit eivät 1.9.2013 jälkeen ole olleet enää käyttökelpoisia CE-merkintään. Suomessa uudet vaatimukset tulevat voimaan siten, että vuoden 2016 loppuun asti voidaan tilapäisratkaisuna käyttää vaihtoehtoista menettelyä tietyille rajatuille kivilajeille, joille 48 syklin jäädytys-sulatustesti on tehty alle 10 vuotta sitten ja kiven vedenimeytyminen on korkeintaan 0,30 %. Suomi vaatii ainoana maana pakkas-suolarasituksen kestävyyden testaamista EN-standardeja täydentämään on Suomessa laadittu uusi kansallinen soveltamisstandardi SFS7017, joka edellyttää 56 syklin jäädytys-sulatustestien tekemistä luonnonkivipäällystelaatoille, noppa- ja nupukiville sekä reunakiville jäänpoistosuolojen avulla (1 paino-!% NaCl) standardin EN 12371 mukaisesti silloin kun suolarasitus on mahdollinen ja ilman suolaa kun käyttökohteessa ei esiinny suolarasitusta. Vaatimus koskee niin kotimaisia kuin tuontikiviäkin. Tiettävästi muissa maissa ei ole vastaavaa vaatimusta; Ruotsissa pakkas-suolatestejä tehdään mutta niitä ei vaadita. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien suomalaisten päällystekivitoimittajien on testattava luonnonkivensä 56 syklin jäädytys-sulatustestillä vuoden 2016 loppuun mennessä. Suola-pakkaskestävyyden lisäksi hankkeessa testataan eräitä muitakin kansallisessa soveltamisstandardissa vaadittuja ominaisuuksia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. kiven huokoisuuden vaikutusta kiven kestävyyteen ankarissa ilmasto-olosuhteissa. Kehityshankkeen johtajana toimiva Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen sanoo, uusien vaatimusten nostavan yritysten testauskuluja. Toisaalta niiden toivotaan takaavan sen, että erityisesti julkisissa rakennuskohteissa pakkas-suolarasitukselle alttiit kivimateriaalit ovat testatusti korkealaatuisia. Kehityshanketta rahoittavat Kiviteollisuusliiton ja sen jäsenyritysten lisäksi Geologian tutkimuskeskus GTK ja Rakennustuotteiden Laatu -säätiö. Standardisoinnin asiantuntemuksesta vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT Ry. Lisätiedot: tj. Pekka Jauhiainen, 0400 427 620, geologi Hannu Luodes/GTK, 0400 574 278 ja johtaja Antti Koponen/RTT, 09...

Kainuulainen kivipiha

Kuhmon Kamarimusiikkikeskuksessa avataan kainuulaisia kiviä käyttökohteissaan esittelevä näyttely 13.7. Kivipiha täydentää Kamarimusiikkikeskuksen piha-aluekokonaisuutta ja lisää pihan toiminallisuutta. Kivipiha-alue on syntynyt yritysten, Kuhmon Kamarimusiikin ja Kainuun Edun yhteistyönä. Keskustelut, yhteistyö ja suunnittelu kivipihan toteuttamiseksi käynnistyivät vuoden 2014 alussa. Pihalla on esillä teollisia kivilajia eri tavoin työstettyinä ja käsiteltyinä, lopputuotteina ja rakennusmateriaaleina. Kivipihalla voi tutustua kiven mahdollisuuksiin, muotoiluun sekä materiaalin muuntumiseen eri sovelluskohteisiin. Pihalla esitellään myös materiaaliyhdistelmiä kuten innovatiivinen kivikomposiitti sekä puu-kivi yhdistelmiä. Kainuun Edun hallinnoima Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma 2013-2014 hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on edistää paikallisten kivien menestysmahdollisuuksia kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä synnyttää työpaikkoja maakuntaan lisääntyvän liiketoiminnan ja uusien yritysten myötä. Hanke parantaa kivien tunnettavuutta, tukee tutkittujen esiintymien hyötykäyttöön saattamista sekä pitkälle jalostettujen kivituotteiden kehittämistä. Yhtenä esimerkkinä on vasta uudelleen avatun Tiukuvaaran louhimon Ristijärven Harmaasta graniitista valmistetut Monolit-tuoteperheen penkit ja pöydät. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten ja suomalaisten huippusuunnittelijoiden kanssa. Mukana kehityksessä on sisustus, piha- ja ympäristörakentamisen sekä graafisen suunnittelun ammattilaisia. Tuoteideoiden toteutuksesta vastaavat kivialan yritykset. Tuotesuunnittelijoina toimivat Kaarle Holmberg, Eva Wuite ja Elina Helenius. Kainuun liitto rahoittaa hanketta. Tervetuloa tutustumaan kainuulaiseen kivipihaan! Kesäisin terveisin Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma Kainuun Etu Oy Yhteystiedot: Kaarle Holmberg: p. 050 511 8882, Studio Holmberg Sari Rusanen: p. 044 544 5162, Kuhmon Kamarimusiikki Matti Luukkonen: p. 044 551 4561, Kainuun Etu Ritvaleena Leinonen: p. 044 551...

Pyhäjärvelle rakentuu kivipuisto

Pyhäjärvelle valtateiden risteysalueelle rakentuu kivipuisto, jonka on tarkoitus toimia kivi- ja viherrakentamista esittelevänä markkinointifoorumina, uusien laitteiden testausympäristönä ja kivialan koulutusta tukevana oppimisympäristönä. Puistossa tulee olemaan esillä muun muassa alueen luonnonkivivaroja esittelevä kivilohkarenäyttely, erilaisia kivialan tuotteita ja innovaatioita, esimerkkejä kivirakentamisesta sekä eri jalostusasteessa olevia tuotteita opaskyltteineen. Katso pdf tästä...

Loimaan Kivi Oy on ostanut Suomen Kivivalmiste Oy:n koko osakekannan

Loimaan Kivi Oy on ostanut 15.5.2014 solmitulla kaupalla Suomen Kivivalmiste Oy:n koko osakekannan. Suomen Kivivalmiste Oy jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti itsenäisenä yhtiönä. Omistajina kolmannessa polvessa olleet Antikaisen suvun jäsenet päätyivät yhtiön myyntiin, koska jatkajia ei löytynyt omista perheistä. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo Reivinen jää kaupantekohetkellä eläkkeelle. Yhtiön kaikki muut työntekijät jatkavat omissa työtehtävissään vanhoina työntekijöinä. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Loimaan Kivi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paljakka. Tehdyllä kaupalla varmistetaan molempien yhtiöiden kehittyminen sekä hautakivi- että rakennuskivimarkkinoilla. Yhdessä yhtiöt pystyvät paremmin palvelemaan asiakkaitaan koko Suomen alueella sekä olemaan kilpailukykyisempi myös vientimarkkinoilla. Suomen Kivivalmiste Oy on Korpilahdella ja Viitasaarella toimiva yhtiö. Yhtiöllä on kokemusta kiven louhinnasta ja jalostuksesta jo 1930 – luvulta. Yhtiön liikevaihto 2013 oli 3,2 Meur ja sen palveluksessa on 35 kivialan ammattilaista. Päätuotteet ovat hauta- ja rakennuskivet. Louhimoita yhtiöllä on Korpilahden ja Viitasaaren alueilla. Louhittavat kivet ovat kauppanimiltään Korpilahden musta, Huopanankosken musta, Viitasaaren keltainen, Viitasaari Pink ja Korpilahden vaalean punainen. Yhtiön louhimista kivistä on toteutettu monia merkittäviä kohteita kuten tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi ja Helsinki – Vantaan lentoaseman vip-terminaali. Loimaan Kivi Oy on suomalaisen kiviteollisuuden parhaita perinteitä jatkava yritys, jonka voima perustuu monipuoliseen osaamiseen, kattavaan tuotantoketjun hallintaan ja ennakkoluulottomaan tuotekehitykseen. Loimaan Kivi Oy on yksi Suomen tärkeimmistä graniitin jalostajista, jonka tuotevalikoimaan kuuluu hautakivet, rakennuskivet ja sisustuskivet. Yhtiön liikevaihto 2013 oli 8,0 Meur ja sen palveluksessa on 50 kivialan ammattilaista. Loimaan Kivi Oy:n omistavat Mikko Paljakka ja Länsi-Suomen Pääomarahasto Oy. Lisää tietoa www.suomenkivivalmiste.fi www.loimaankivi.fi Mikko Paljakka 0407469370,...

Kainuulaisia kivi-innovaatioita Kevätmessuilla

PENKIN toteutuksessa on tarkasteltu kiveä materiaalina muotoilullisin keinoin. PENKKI on esimerkki työn tuloksista ja laajemmasta tuoteperheestä. Kainuulainen kivi on muuntunut uusiksi tuotteiksi yhdistäen ikiaikaisen graniitin innovatiiviseen ja moderniin kivikomposiittiin. Lataa...

Pauli Immonen on Vuoden Kivimies 2014

Kiviteollisuusliiton hallitus on valinnut Vuoden Kivimieheksi rakennusinsinööri Pauli Immosen. Valinta julkistettiin Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa Helsingissä 20.3.2014. Ensimmäisen kerran Vuoden Kivimies valittiin vuonna 2013, jolloin tunnustuksen sai Kari Parviainen Kivipaasi Oy:stä. Suomen Graniittikeskus Oy:n palveluksessa Pauli Immonen on toiminut pitkään kivialan vaativissa esimiestehtävissä niin rakennuskivituotteiden myynnissä kuin asennuksessakin. Hän on toiminut koko kivialan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ennen muuta koulutussektorilla mutta myös Kiviteollisuusliiton rakennuskivitoimikunnassa, jopa sen puheenjohtajana. Viime aikojen näkyvin hanke on ollut Helsingin päärautatieaseman Lyhdynkantajat – patsaiden eli kivimiesten kunnostusprojekti, jonka vetäjänä hän on esimerkillisellä tavalla ja laajasti julkisuudessa tuonut esiin suomalaista kivialan osaamista. Kuvaa klikkaamalla avautuu...

Louhinnan kehittäjille tunnustusta

Nykymuotoisen suomalaisen graniittisen kiviteollisuuden nousu kansainväliselle tasolle alkoi 1970-luvulta. Louhimoille saatiin pyöräkuormaajat puisten kraanojen sijaan ja paineilmaporat väistyivät hydrauliporien tieltä. Käyttöön tulivat riviporakoneet ja mm. vaakaporaus. Myöhemmin kehitettiin myös hydraulikiilaus. Räjähdysaineissa siirryttiin ruudista putkipanosten ja räjähtävän tulilangan käyttöön. Kehitys oli nopeaa ja jo 1980-luvun lopulta alkaen puhuttiin suomalaisesta louhintamenetelmästä (”The Finnish method”), jossa louhinta on monivaiheinen teollinen prosessi. Kiviteollisuusliiton hallitus on palkinnut kunniakirjoilla henkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet suomalaisen luonnonkivilouhinnan kehittämiseen. Ilman näitä henkilöitä ei olisi nykyisen kaltaista prosessimaista kivenlouhintaa, jossa monelle työvaiheelle on kehitetty myös omat laitteensa. Kuvaa klikkaamalla avautuu...

Palin Granit ja Lundhs yhdistävät voimiaan

Palin Granit Oy on solminut  yhteistyösopimuksen norjalaisen Lundhs AS:n kanssa Palin Granitin kivien myynnistä ja markkinoinnista. Samassa yhteydessä Lundhs hankkii 40 prosentin osuuden Palin Granitista. Yhdessä yrityksistä syntyy Pohjois-Euroopan suurin graniittiblokkien louhija ja markkinoija. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että Palin Granit vastaa edelleen graniitin louhinnasta omilla louhimoillaan Suomessa sekä myynnistä ja markkinoinnista Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa, IVY-maissa, Puolassa ja Saksassa. Lundhs vastaa Palin Granitin louhiman graniitin myynnistä ja markkinoinnista kaikilla muilla alueilla. Yritysjärjestely ja yhteistyö antavat entistä paremmat edellytykset laadukkaan suomalaisen graniitin louhimiselle sekä myynnille maailmanlaajuisesti. Yhteistyö vahvistaa myös molempien yhtiöiden asemaa globaalissa kilpailussa, jossa vastapelureina ovat isot kansainväliset toimijat sekä luonnonkiven kanssa kilpailevat materiaalit. Yhteistyö tehostaa tuotantomenetelmiä ja markkinointia merkittävästi. Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin sanoo olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöstä juuri Lundhsin kanssa. Vakavaraisina perheyhtiöinä molemmilla  on samanlaiset toimintatavat ja arvot sekä pitkät perinteet luonnonkiven louhinnassa. Myös tuotevalikoimat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Lundhsin tunnetuimmat kivet ovat sinisävyisiä, kun taas Palin Granit louhii lähinnä ruskeaa ja punasävyistä kiveä. ”Olemme määrätietoisesti edenneet kohti tilannetta, jossa voimme keskittyä raakakiven louhintaan. Se on vahvinta osaamistamme. Tavoitteenamme on kehittää Palin Granitista entistä kansainvälisempi yritys, jolla on potentiaalia merkittävään raakakiven vientiin. Nyt tehty yhteistyösopimus on luonteva askel tällä polulla”, Heikki Palin sanoo. Lisätietoja: Heikki Palin, p. 0207 909 301, heikki.palin@palingranit.fi Palin Granit Oy on vuonna 1921 Loimaan Kiviveistämö A. Palin -nimellä perustettu perheyritys. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja 15 louhimoa eri puolilla Suomea. Palin Granit louhii vuosittain noin 40 000 kuutiometriä raakakiveä. Yhtiön pääkivilajit ovat Baltic Brown, Balmoral Red, Carmen Red, Karelia Red ja Aurora. Palin Granitin liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 110 henkilöä. www.palingranit.fi Lundhs AS on vuonna 1962 perustettu Norjassa toimiva perheyritys....

Graniitin viennin arvo lähes 50 miljoonaa euroa

Uusikaupunki 22.3.2013 Luonnonkiviteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2012 noin 80 miljoonaa euroa, josta graniitin osuus oli 60%. Muu kivivienti koostuu pääasiassa vuolukivituotteista. Viennin osuus on kiviteollisuuden liikevaihdosta noin 35%. Kivituotteita tuotiin viime vuonna 15 miljoonan euron arvosta. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kertoo, että vuosi 2012 oli graniitin viennin kannalta myönteinen; graniittiblokkien viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 3 % ja oli 47,5 miljoonaa euroa. Lopputuoteviennin arvo oli 32 miljoonaa euroa, joka jäi 10% edellisestä vuodesta. Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Muita tärkeitä vientimaita ovat Italia, Saksa, Ruotsi, Ranska, Belgia, Puola ja Venäjä. Pekka Jauhiainen suhtautuu luonnonkiviteollisuuden tulevaisuuteen luottavaisena. Luonnonkivi ekologisena, täysin kierrätettävänä ja kestävänä materiaalina vastaa erinomaisesti tämän päivän rakennusmateriaaleille asetettaviin vaatimuksiin. Kiviteollisuuden haasteita ovat mm. louhinnan hyötysuhteen parantaminen louhinnan ylijäämäkivien tuotteistamisella sekä suomalaisen luonnonkiven tunnettuuden parantaminen niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Luonnonkiven louhinta on niin ympäristön kuin ihmisten kannalta vaaratonta. Jauhiainen mukaan luonnonkiviteollisuus pyrkii ympäristön kannalta parhaiden tekniikoiden ja käytäntöjen hyödyntämiseen. Tätä olisi tehtävä paremmin tunnetuksi niin lupaviranomaisille kuin tavallisille ihmisillekin. Jauhiainen kannustaa kuntia hyödyntämään alueensa luonnonkivivaroja julkisessa rakentamisessa. Kiviteollisuusliitto piti vuosikokouksensa Uudessakaupungissa 22.3.2013. Kokouksessa valittiin ensimmäisen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai Kivipaasi Oy:n Kari Parviainen. Ilkka Ylitalo Kiviteollisuusliiton puheenjohtajaksi Kiviteollisuusliiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo Vientikivi Oy Finland –yrityksestä. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Lisätiedot: tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tilasto- ja kuva-aineistot:...

Safequ – Kiviteollisuusliitto johtaa kansainvälistä louhinnan työturvallisuushanketta

Helsinki 6.3.2013 Kiviteollisuusliiton johdolla on käynnistetty kansainvälinen luonnonkiven louhinnan työturvallisuushanke, ns. Safequ-hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Safequ-hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia. Hanke tuottaa innovatiivisia 3D-animaatioita, joita aiemmin on tehty ns. Stone Safety-hankkeessa luonnonkivituotteita valmistavan teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen, www.stonesafety.eu. Animaatioiden tuotannossa hyödynnetään ns. NAPO-teknologiaa, www.napofilm.net/es. Animaatioissa kuvataan louhinnan keskeiset riskitekijät. Animaatioiden pedagoginen lähestymistapa on helppo ja hauska. Animaatioiden seuraaminen ei edellytä minkään kielen kirjallista tai puheen ymmärrystä. Tämä helpottaa koulutusaineiston kansainvälistä jakelua ja hyödyntämistä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2012 ja kestää kaksi vuotta. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan ja analysoidaan kivenlouhinnan riskitilanteet. Tämän vaiheen jälkeen alkaa animaatioiden tuotanto. Safequ-hankkeessa painotetaan hankkeen tulosten saattamista louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön. Tällä tavoin hanke tähtää koko eurooppalaisen kiven louhinnan työturvallisuustason nostamiseen. Hanketta koordinoi Kiviteollisuusliitto ry, joka on Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin jäsen. Tämä mahdollistaa hankkeen tulosten laajan jakelun EU-tasolla ja kohdentamisen erityisesti pk-yrityksiin. Espanjalaisella CTM:llä on vankka kokemus teollisuuden työturvallisuushankkeista. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset Saimaan ammattikorkeakoulu, saksalainen FWG Freiburg ja kroatialainen Klesarska Skola takaavat hankkeen tulosten saattamisen käytännön koulutukseen ja varmistavat paikallisten louhintayritysten mukanaolon hankkeessa. Hankkeen kotisivuilta www.safequ.eu löytyy lisätietoja ml. kuva-aineistoa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry,...

Näyttely rakentamattomasta kaupungista ja sen asukkaista

15.2.2013 UNBUILT HELSINKI -näyttely esittelee rakentamatonta kaupunkia ja sen asukkaita. Sen ovat kuratoineet Åbäke ja Nene Tsuboi Arkkitehtuurimuseon arkiston tuella. Unbuilt Helsinki on mallihuone – huoneellinen pienoismalleja ja ajankohtaisten vaihtoehtojen typologiaa. Tämän uuden kokoelman herättämä kysymys ei niinkään ole ”mitä jos?” vaan ”miten?”. Esillä olevat kohteet ovat arkkitehtuurikilpailujen valintaprosesseissa hylättyjä ehdotuksia, jotka ovat saaneet aineellisen muodon. Pienoismalli on uuden keskustelun alkusysäys Se ei esitä isompaa, hohdokkaampaa rakennusta. Se on esine, jonka ympärillä ihmiset voivat istuskella, kuvitella ja keskustella. Se ravistelee kaavamääräysten ja rakennettujen talojen todellisuutta. Mallit ovat yhteisiä niiden oikeiden omistajien kanssa ja niihin on loihdittu ”elämän henkäys”. Ne ovat kuin hakkeroitu Sampo, elämän luomisen välineitä. Ne ovat rakentamaton kaupunki. Arkkitehtuurimuseo Kausi: 5.12.2012–24.2.2013 Sijaintiosoite: Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki Puh. museo (09) 8567 5100 Fax (09) 8567 5101 Aukioloajat Ma – Ti 11:00-18:00 Ke 11:00-20:00 To 11:00-18:00 Pe 11:00-18:00 La 11:00-18:00 Su 11:00-18:00 Pääsymaksut 6/3/0 €. Yhteislippu Designmuseon kanssa 12...

Antti Kaitaranta in memorian

Aamuyöstä toukokuun 5. päivänä 2012 Antti Juhani Kaitaranta kuoli vaikeaan sairauteen Joensuussa. Hän oli syntynyt Porissa 28.6.1939. Antin isällä Sulo Kaitarannalla oli Porissa hautakiviveistämö Satakivi, jonka toiminnassa Antti oli mukana pienestä pitäen. Hän sai ensimmäisen oman kivivasaran jo 7-vuotiaana. Isän kiviveistämössä Antti tutustui suomalaisiin luonnonkiviin, niiden ominaisuuksiin ja oppi käsittelemään kiveä. Porilaiset kaivertajat Allan Inberg sekä Haapaniemen veljekset opettivat Antille käsin kaivertamisen taitoa. Antin ollessa 17-vuotias isä halvaantui ja vastuu veistämöstä siirtyi suurelta osin nuorelle pojalle. Isän kuoltua vuonna 1961 Antista ja hänen sisarestaan Arjasta tuli veistämön omistajia. Myöhemmin veistämö lopetettiin ja Antti muutti Ruotsiin 1964. Ruotsissa Antti sai heti töitä A.B. Ture Mörkin kiviveistämöstä Landskronassa, jossa tuohon aikaan oli erittäin vahva suomalainen siirtolaisväestö (Öresundin telakka). Ruotsalainen työnantaja arvosti Antin ammattitaitoa erittäin paljon ja tarjosi yritystään Antille ennen siirtymistään eläkkeelle. Kullgrens Enka AB osti lopulta kiviveistämön, joka siirtyi myöhemmin Skånska Granitin omistukseen. Antista tuli Landskronan kiviliikkeen hoitaja. Yhteistyö Skånska Granitin kanssa jatkui aina 1980-luvulle asti Antin hoitaessa itsenäisesti Landskronan sivuliikettä. Vuonna 1984 Skånska Granit möi liikkeen uudelle yrittäjälle, mutta Antti ei viihtynyt uuden omistajan palveluksessa. Syksyllä 1985 Antti muutti tulevan vaimonsa kanssa Suomeen. Seuraavana kesänä hän aloitti työt Jouni Miettisen kiviveistämössä Joensuun Mutalassa. Miettisen kiviliike rakennutti teollisuushallin Käpykankaalle 1990-luvun lopulla. Yritys muutettiin myöhemmin osakeyhtiöksi, jonka osakkaiksi tulivat Jouni Miettinen, Sulo Koponen ja Antti Kaitaranta. Toukokuussa 2001 Jouni Miettinen myi osuutensa Sulolle ja Antille. Kolmanneksi omistajaksi tuli Antin vaimo Liisa Eronen. Antista tuli yrityksen toimitusjohtaja. Yritys vaati kovaa työtä eikä Antin terveys enää ollut hyvä. Syksyllä 2003 Antti ja Liisa möivät osuutensa Kurjen veljeksille. Liikkeen nimeksi tuli SuloKivi Oy. Antti jatkoi uudessa liikkeessä asiantuntijana, ohjaajana ja työntekijänä aina kesään 2011...

Vuoden Ympäristörakenne 2012

Helsinki 4.10.2012 Katariinan Meripuisto Kotkassa on Vuoden 2012 ympäristörakenne – Vikmanin Kivi Ky palkittiin kivitoimittajana Kotkassa entinen saastunut vanha öljysatama aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa on muutettu kaikille kaupunkilaisille ja vierailijoille yleiseksi puistoalueeksi. Katariinan Meripuisto on upeasti meren ympäröimä alue, jossa voimakkaasti rakennetut ja luonnonmukaiset alueet vaihtelevat luontevalla tavalla. Puistosta löytyy runsaasti toimintoja ja oleskelupaikkoja eri käyttäjäryhmille. Monipuolinen ja monenlaisia toimintoja sisältävä puisto on yhtä aikaa sekä yllätyksellinen että hallittu kokonaisuus. Alueella on tilaa ja välineitä kaiken ikäisten liikkumiseen ja yhdessäoloon sekä myös rauhallisia paikkoja mietiskelyyn ja istuskeluun. Katariinan Meripuisto on yli 20 hehtaarin elämyspuisto, joka on ilmaiseksi kaikkien kävijöiden tavoitettavissa. Ympäristöä huomioivaa rakentamista Maastonmuotoja ja alueen korkeusvaihteluja on käytetty hienosti hyväksi erilaisten paikkojen luomisessa ja sillä on saatu aikaan puistoon vaihteleva ja yllätyksellinen tilojen ja paikkojen sarja. Katariinan Meripuistossa meri on hienosti läsnä suurena elementtinä ja toisaalta vesi on pienimuotoisina puroina ja altaina tuotu elävästi puiston sisään. graniittipöytä Katariinan meripuistossaPuiston rakentamisessa on kunnioitettu hienoa kalliomaisemaa ja alkuperäistä kasvilajistoa yhdistämällä ne harkitusti uusiin taidokkaasti sijoiteltuihin rakennelmiin ja istutuksiin. Huolellinen toteutus ja osaavasti valitut kasvit helpottavat puiston tulevaa kunnossapitoa. Rakentamisessa on käytetty erityisen runsaasti kierrätysmateriaaleja. Katariinan Meripuisto on saanut äskettäin myös kansainvälisen tunnustuksen. Euroopan viherrakentajien järjestö ELCA luovutti sille syyskuussa Trend Award –palkinnon painottaen asiantuntevaa ja taitavaa toteutusta muutettaessa saastunutta entistä teollisuusaluetta kaikille avoimeksi virkistysalueeksi, jossa ekologia on otettu perusteellisesti huomioon. Lataa tästä koneellesi viiden valokuvan paketti (19Mt, zip). Vuoden ympäristörakenne –kilpailun järjestävät yhdessä Puutarhaliitto ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry. LISÄTIETOJA: tuomariston puheenjohtaja Pekka Leskinen, pekka.leskinen@vyl.fi puh. 020 792...

ENPI Stone -projekti tutkii ja edistää luonnonkiven käyttöä

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, PL 96, 02151 Espoo, 30.7.2012 Geologian tutkimuskeskus (GTK) on käynnistänyt yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa kolmivuotisen ENPI Stone -projektin (Efficient use of natural stone in the Leningrad region and South-East Finland) luonnonkiven kestävyyteen ja käyttöön liittyvien ominaisuuksien selvittämiseksi sekä luonnonkiven käytön ja tunnettavuuden edistämiseksi. Projektissa ovat mukana liitännäisinä partnereina myös Ylämaa Group Oy ja Palin Granit Oy. Erityistavoitteena on luonnonkiven käytön kehittäminen ja edistäminen kaupunkirakentamisessa. Projekti toteutetaan vuosina 2012 – 2014 ja sen toiminta-aluetta ovat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Leningradin alue ja Pietarin kaupunki. Projekti on osa-rahoitettu EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 -ohjelmasta ja sen tavoitteena on edistää taloudellista kehitystä Suomen ja Venäjän välillä. Rakentamiseen hyvin soveltuvaa luonnonkiveä esiintyy geologisista syistä johtuen erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella Venäjällä. Tämän alueen kiveä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti useissa tärkeissä rakennuksissa 1700-luvulta alkaen ja alueella on edelleen suuri potentiaali tulevaisuuden talouskasvulle. Erityisesti tämän alueen kiven käyttö perustuu sen visuaalisen ilmeeseen ja hyviin ominaisuuksiin, kuten hyvä kestävyys ja pitkä käyttöikä, joita voidaan käyttää perusteina liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle. Tavoitteena innovatiivinen ja kestävä luonnonkiven käyttö Alueen luonnonkiviyritykset ovat pk-yrityksiä, ja innovaatioiden ja liiketoiminnan edistäminen auttaa niitä kehittämään kestävämpää ja tehokkaampaa kivituotantoa molemmin puolin rajaa ja rajan yli. Alueen materiaalitiedon vahvistamisella saadaan pitkäaikainen perusta taloudelliselle kehitykselle. Samalla tuotetaan tärkeää tietoa myös lupa- ja valvontaviranomaisille kestävän tuotannon suunnitteluun yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä verkostoitumista ja yhteisten uusien tuotteiden kehittämistä erityisesti ns. sivukivelle, joka on tällä hetkellä louhittu, mutta jota ei käytetä alkutuotannossa. Erityisesti innovaatiot ja sivukiven käytön kehittäminen antaisivat mahdollisuuksia tuottaa myös uutta yrittäjyyttä ja vähentää louhinnan ympäristövaikutuksia. Sivukiven käytön lisääminen ja luonnonkiven markkinointi kestävänä, pitkän elinkaaren tuotteena uusissa rakennushankkeissa...

Jussi Eskelinen Ylämaa Originin kehitysjohtajaksi

Ylämaa Origin konserni on nimittänyt Jussi Eskelisen kehitysjohtajaksi 1.8.2012 alkaen. Nykyisin hän työskentelee Espoossa tietojärjestelmäratkaisuja tuottavan eCraft Oy Ab:n toimitusjohtajana. Jussi on koulutukseltaan tuotantotalouden DI ja hän asuu perheineen...

Luonnonkivi näkyvästi esillä Rauhan Loma-asuntomessuilla

Helsinki 6.6.2012 Loma-asuntomessut järjestetään Lappeenrannan Rauhan alueella 25.6.-8.7.2012. Loma-asuntomessuilla esitellään uusia luonnonkivestä tehtyjä piha- ja ympäristörakentamisen ratkaisuja ja alan palvelutarjoajia. Ekologisena, kestävänä ja esteettisesti monimuotoisena materiaalina luonnonkivi sopii useisiin käyttötarkoituksiin, ja sen käyttämistä piha- ja ympäristörakentamisessa on mahdollista merkittävästi lisätä. Messualueella, ravintolaa vastapäätä, toimii kivialan näyttelytontti. Tontille on koottu tietoa kivialasta, kivestä materiaalina sekä siellä tuodaan esille alan toimijoita. Henkilökunta opastaa messuvierailijoita aiheen tiimoilta. Lisäksi lapsille on kiviaiheista puuhaa, sillä tontti sijaitsee leikkipaikan yhteydessä. Lappeenranta on tällä hetkellä johtava graniitin louhinta-alue Suomessa ja Pohjoismaissa. Yksistään Ylämaan alueelta louhitaan erityisesti vientiin lähes 200 000 tonnia graniittia, joka on yli 60 % koko maan graniitin vientimäärästä. Myös spektroliitin louhinta on jatkuvasti lisääntynyt. Tämän vuoksi on luonnollista, että loma-asuntomessuilla panostetaan tänä vuonna kotimaiseen luonnonkiveen. Luonnonkiven käyttöä on edistetty vuosina 2009 – 2012 Etelä-Karjalan Kiviklusteri -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa kivialan yritystoimintaa maakunnassa ja tukea kiviklusterin kehittymistä yhdeksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kivijalaksi. Lappeenrannan loma-asuntomessut järjestetään Rauhassa 25.6. – 8.7.2012. Messut ovat auki joka päivä klo 10 – 18. Lisätietoja löytyy osoitteesta...

Graniitti halutuin keittiötasomateriaali

Helsinki 8.5.2012 Graniitti on halutuin keittiötasomateriaali. Tulokset käyvät ilmi keväällä tehdystä keittiöremonttia tai uudisrakentamista suunnitteleville kuluttajille tehdystä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista yli 40 % suosii luonnonkivitasoa. Graniittinen taso on selvästi halutuin (28,5 %) mutta myös marmoritasoilla on kannattajansa. Myös puutasot ovat suosittuja; 27 % valitsee puutason keittiöönsä. Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet ja sisustuslehdissä näyttävästi esillä olleet kvartsitasot valitsisi 5 % kuluttajista. Laminaattitasoja suosivat yli 65-vuotiaat. Tärkeimmät valintaperusteet keittiötasoja valittaessa ovat kulutuskestävyys ja tasojen hoidon helppous. Alle 40-vuotiailla myös hinta korostuu valintaperusteena. Graniittisten luonnonkivitasojen haluttavuutta selittää ensisijaisesti kivimateriaalin kestävyys ja hoidon helppous. Kuluttajat hakevat tietoa tasoista mieluiten internetin kautta- joko yritysten kotisivuilta tai keskustelupalstoilta. Sen sijaan kivitasojen hankinta netin kautta ei ole yleistä; vain kolme prosenttia vastaajista on hankkinut tasonsa verkkokaupasta. Mielenkiintoa tasojen verkkokauppaan tuntee lähes 30 %. Hankinta ulkomailta kiinnostaa 15 % vastaajista. Verkkokauppa ja varsinkin ulkomailta hankinta arveluttaa valtaosaa kuluttajista. Huolenaiheet liittyvät mm. tasojen mittaamisen onnistumiseen, toimitusaikoihin ja takuukysymyksiin. Valtaosa kuluttajista haluaa nähdä ja tuntea valitsemansa keittiötasomateriaalin. Tämä onnistuu parhaiten keittiökalusteliikkeissä tai kivitasoja valmistavissa yrityksissä. Keittiöremonttia suunnittelevien mielestä kohtuullinen remontin hinta on 4000–8000 euroa. Vain kuutisen prosenttia haluaa sijoittaa yli 10 000 euroa. Kahdeksan kymmenestä aikoo turvautua ainakin osittain ulkopuoliseen suunnitteluapuun ja kolme neljästä aikoo käyttää remontissa rakennus- tai asennuspalvelua. Syyksi ulkopuolisen avun käyttöön mainitaan yleensä oma osaamattomuus ja aikapula. Keittiötasotutkimuksen teki Innolink Research Oy Kiviteollisuusliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tulokset perustuvat 500 vastaukseen. Lisätiedot: Kiviteollisuusliitto ry, tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620,...