Lehdistötiedotteet

Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo, Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen sekä Vuoden 2017 Kivimies FT Olavi Selonen Kuva: Paavo Härmä. Helsinki 25.3.2017 Lehdistötiedote Kiviteollisuusliiton tekemä suhdannekysely valaa uskoa kotimaisen kivituotekysynnän myönteiseen kehitykseen lähivuosina. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella rakennetaan paljon ja nimenomaan kohteita, joissa luonnonkiven käyttö on luontevaa ja järkevää. Rakenteilla tai suunnitteilla on mittavia kauppakeskuksia, hotelleja ja kaupunkimiljöön kohennushankkeita. Kovan kulutuksen kohteeksi joutuvat rakennukset ja kulkuväylät ovat ominta graniitin käyttöaluetta. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle kaksijakoinen. Kotimarkkinoilla luonnonkivituotteiden kysyntä alkoi elpyä mutta vientimarkkinoilla oli vaikeaa; viennin arvo laski selvästi edellisestä vuodesta. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu. Tuore FinnWatchin raportti ”Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja” antaa varsin ankean kuvan suomalaisten julkisten hankkijoiden kuten kuntien ja kaupunkien hankintapolitiikasta. Raportin mukaan Suomen julkisissa hankinnoissa ei huomioida juuri lainkaan alihankintaketjujen ihmisoikeuskysymyksiä. Usein pelkkä halpa hinta riittää kilpailutusten voittamiseen. Olavi Selosesta Vuoden Kivimies 2017 Helsingissä 23.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi FT Olavi Selonen. Olavi Selonen on toiminut luonnonkiviteollisuuden parissa niin tutkijana kuin yritysten palveluksessa. Tutkijan uraan mahtuvat jaksot K.H. Renlundin säätiössä ja Åbo Akademissa samoin kuin Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorina. Rakennuskivigeologiaan liittyvä dosentuuri Åbo Akademissa on jatkunut vuodesta 2001. Kivialan yritysten toiminta on tullut tutuksi louhinnan kehitystehtävissä Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä ja Palin Granit Oy:ssä. Selonen on julkaissut ahkerasti luonnonkiviin liittyviä raportteja, joita on julkaistu mm. Kiviteollisuusliiton julkaisusarjoissa....
Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

Lehdistötiedote Helsinki 2.12.2016 Kuluva vuosi on ollut luonnonkiviteollisuudelle kaksijakoinen. Vienti on supistunut mutta kotimarkkinoilla erityisesti rakennuskivien kysyntä on alkanut vilkastua. Myönteistä on monien kaupunkien mittavat infrahankkeet ja kauppakeskusten rakentaminen. Näissä kohteissa on luontevaa käyttää luonnonkiveä. Eturintamassa kulkevat Helsinki ja Tampere. Kiviteollisuusliiton nyt syksyllä tekemän suhdanneselvityksen perusteella luonnonkivialan yritykset uskovat ensi vuoden olevan jo paremman. Tuotannon ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Rakennus-, ympäristö- ja sisustuskivivalmistajien luottamus kysynnän kasvuun on hyvin vahvaa. Hautakivituotannon odotetaan jatkuvan tasaisena. Yritysten huolenaiheita ovat halpatuonti, keskinäinen kilpailu ja kivialan koulutuksen taso. Yritysten antamasta palautteesta välittyy hyvin vahva viesti julkisille hankkijoille: kivimateriaalien valintaperusteena pitäisi käyttää muitakin kriteereitä kuin halvin hinta. Kivituotteiden valmistukseen ja kuljetuksiin liittyvät ympäristötekijät jäävät yleensä huomiotta eikä tuotteiden tai kivimateriaalien laatutekijöitä juurikaan huomioida. Kunnat ja kaupungit vastaavat pääosin julkisista kivihankinnoista. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 30 % ja päätyy noin 36 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Kiinan supistunutta vientiä ei ole pystytty korvaamaan uusilla markkina-alueilla, vaikka esimerkiksi Italiaan vienti onkin hienoisesti kasvanut edellisestä vuodesta. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Tänä vuonna kivituotteiden tuonnin arvo päätynee noin 13 miljoonaan euroon, joka olisi kymmenisen prosenttia viime vuotta vähemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kivialan koulutus saa yrityksiltä osin kiitosta mutta myös kritiikkiä. Koulutusta saisi olla enemmän ja alan houkuttelevuutta nuorten ammattiuravaihtoehtona pitäisi tuoda esille. Yritykset kyllä arvostavat koulutusta vaikkakin soisivat koulusta valmistuneiden olevan ammatillisesti valmiimpia. Hieman puutteellisenkin ammattiosaamisen paikkaa halu oppia ja oikea asenne työn tekemiseen. Lisätiedot: Kiviteollisuusliitto ry, toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400 427620, pekka@finstone.fi Suhdannekyselyn grafiikka: http://suomalainenkivi.fi/kysynnansaldografiikka2016.html Luonnonkiviteollisuuden...
Palin Granitin Varpaisjärven louhimo Loimaan Kivelle

Palin Granitin Varpaisjärven louhimo Loimaan Kivelle

Suomalaisen graniitin louhintaan erikoistunut Palin Granit Oy myy Varpaisjärvellä sijaitsevan mustan graniitin louhimon Loimaan Kivi Oy:lle. Louhimon myynti tukee Palin Granitin strategiaa keskittyä täysin raakakiven louhintaan. ”Varpaisjärvellä on tehty päätoimisesti sahausta, lähinnä 15-senttisiä levyjä hautakivien materiaaliksi. Louhimo hankittiin aikoinaan tukemaan silloista jalostustoimintaamme ja turvaamaan mustan materiaalin saanti. Jo usean vuoden ajan on liiketoimintamme kuitenkin keskittynyt tarvekiven louhintaan”, kertoo Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin. Loimaan Kiven toimitusjohtajan, Mikko Paljakan, mukaan päätös louhimon ostosta oli helppo tehdä. ”Musta kivi on meille hyvin tärkeä, joten tämän louhimon hankkiminen tukee vahvasti meidän toimintaamme. Upean materiaalin lisäksi on ilo, että saamme tehdä töitä ammattitaitoisen ja ahkeran porukan kanssa, jonka tunnemme jo pitkän ajan takaa. Tavoitteenamme on kehittää louhimon toimintaa vielä entisestään”, Paljakka sanoo. Louhimokaupassa sovittiin myös, että Palin Granit hoitaa edelleen Varpaisjärven mustan vientimyynnin. Kotimaan myynti tapahtuu Loimaan Kiven toimesta. Kaikki louhimon työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yrityksen palvelukseen. Lisätietoja: Heikki Palin, toimitusjohtaja, Palin Granit Oy heikki.palin@palingranit.fi, 0400 822 355 Mikko Paljakka, toimitusjohtaja, Loimaan Kivi Oy mikko.paljakka@loimaankivi.fi, 040 746 93...
Kestävää ympäristörakentamista luonnonkivellä

Kestävää ympäristörakentamista luonnonkivellä

Luonnonkiviteollisuus uskoo aidon kiven käytön lisääntyvän erityisesti ympäristörakentamisessa. Useat kaupungit kohentavat keskusta-alueidensa ilmettä ja rakennetun kaupunkiympäristön laatutasoa. Julkisten oleskelualueiden pinnoitemateriaaliksi valitaan yhä useammin graniitti. Suomalainen kiviteollisuus on tunnettua kaikkialla maailmassa. Suomalaista graniittia löytyy pilvenpiirtäjien julkisivuista, kauppakeskusten lattioista tai vaikka torien päällysteistä. Suomalainen rakennuskivi on arvostettua ja suomalaiset yritykset luotettavia. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle vaikea; viennin arvo laski edellisestä vuodesta lähes 19 %; tuonnin arvo kasvoi 7,5 %. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun. Varmaa se ei ole. Paljon on kiinni esimerkiksi Kiinan markkinakehityksestä ja yritysten ponnisteluista uusien markkina-alueiden löytämiseksi. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu. Luonnonkiviteollisuudessa on 280 yritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Viennin osuus kiviteollisuuden liikevaihdosta on noin neljännes. Eino Lovikasta Vuoden Kivimies 2016 Porvoossa 18.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi Kaavin Kivi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eino Lovikka.  Eino Lovikka on rohkeasti laajentanut yrityksensä toimintaa aikana, jolloin moni yritys on joutunut sopeuttamaan toimintojaan tai jopa lopettamaan toimintansa. Lovikka on toiminnallaan osoittanut vahvaa uskoa kotimaiseen kiviteollisuuteen sekä kivituotannon tulevaisuuteen Suomessa. Täysin nollasta lähtenyt yritystoiminta on vuosien saatossa kehittynyt niin, että tänä päivänä yritys on yksi Suomen merkittävimmistä kovan kiven jalostajista. . Lisätiedot: tj. Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tj. Ilkka Ylitalo, 0500 594497. Lisätietoa luonnonkiviteollisuudesta:...
Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat hyvin varovaiset – ympäristökivien kysynnän odotetaan kasvavan. Yritysten koko kivialaa koskevissa yleisarvioissa heijastuu koko Suomen talouden epävarmuus. Oman yrityksen näkökulmasta annetut arviot antavat paljon valoisamman kuvan ensi vuoden näkymistä. Tuotannon odotetaan ensi vuonna pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tilauskannan odotetaan vuoden kuluttua olevan selvästi suurempi kuin tänä syksynä. Investoinnit pysyvät tämän vuoden tasolla. Liikevaihto pienenee tänä vuonna useammalla yrityksellä kuin kasvaa mutta ensi vuodelle odotetaan kasvua. Kolmannes yrityksistä ennakoi kannattavuutensa paranevan ensi vuonna ja vain joka kymmenes odottaa heikompaa kehitystä. Seitsemän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 20 % ja päätyy runsaaseen 50 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Myönteistä on viennin kasvu Espanjaan, Puolaan, Ruotsiin ja Norjaan. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Ensi vuonna viennin odotetaan kääntyvän kasvuun. Kivituotteiden tuonti on ollut kasvussa. Tänä vuonna tuonnin arvo päätynee noin 16 miljoonaan euroon, joka olisi parikymmentä prosenttia viime vuotta enemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuonti on kasvanut myös Portugalista. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kunnat ja kaupungit vastaavat kivivalinnoista. Tämän syksyn vaisusta taloustilanteesta huolimatta muutamista kivialan yrityksistä löytyy työpaikkoja ja ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan lievästi kasvavan. Erityisesti ympäristökiviasentajille ja tehtaan tuotantotyöntekijöille olisi töitä. Viiden vuoden tähtäimellä yritykset arvioivat tarvitsevansa mm. louhintatyönjohtajia ja -työntekijöitä, rakennus- ja ympäristökiviasentajia sekä tehdastyöntekijöitä. Yrityksistä puolet on halukkaita ottamaan kivialan opiskelijoita harjoittelijoiksi. Yritysten kommenttien perusteella oppilaitokset pystyvät antamaan perustaidot mutta ammattilaiseksi opitaan vasta työn kautta ja erityisesti oikealla asenteella työn oppimiseen ja tekemiseen. Kiviteollisuusliiton suhdannekatsauksen vastaukset kerättiin syyskuussa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400-427620, pekka@finstone.fi Kaikki kivestä:...
Luonnonkiven vienti lähes viisinkertaista tuontiin verrattuna –  yritysten kasvuodotukset epävarmat

Luonnonkiven vienti lähes viisinkertaista tuontiin verrattuna – yritysten kasvuodotukset epävarmat

Eero Vainikka (keskellä) on Vuoden Kivimies 2015. Vasemmalla Pekka Jauhiainen ja oikealla Ilkka Ylitalo. Tampere 20.3.2015 Lehdistötiedote Luonnonkiven kokonaisviennin arvo oli vuonna 2014 noin 63 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 73 miljoonaa euroa. Kivituot­teita tuotiin viime vuonna 13,5 miljoonan euron arvosta, joka on noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viennin supistuminen johtui graniitin viennin vähenemisestä. Vuolukivituotteiden vienti pysyi jokseenkin vuoden 2013 tasolla. Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Tärkeitä vientimaita ovat myös Saksa, Ranska, Ruotsi, Italia, Belgia, Tanska, Venäjä ja Puola. Suomesta viedään luonnonkiveä noin 40 maahan. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan luonnonkiviteollisuuden kuluvan vuoden näkymät ovat epävarmat. Graniitin viennin laskun odotetaan pysähtyvän. Euron kurssin heikkeneminen tukee vientiä mutta silti viennin kääntyminen kasvu-uralle on hyvin epävarmaa. Kotimaassa ympäristöra­kentamiseen liittyvä kivituotteiden kysyntä näyttäisi olevan tänäkin vuonna kohtuullista. Sen si­jaan esimerkiksi sisustuskivituotteiden kysyntä ei osoita elpymistä ellei rakentaminen piristy. Luonnonkiviteollisuudessa on 280 yritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Alan liikevaihto on 230 miljoonaa euroa. Viennin osuus kiviteollisuuden liikevaihdosta on lähes 30 %. Eero Vainikasta Vuoden Kivimies 2014 Tampereella 20.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin kolmannen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai pyörivistä kivipalloistaan tunnetun savitaipalelaisen Sorvikivi Oy:n omistaja-yrittäjä Eero Vainikka. Savitaipaleella toimiva Sorvikivi Oy on niittänyt kansainvälistä mainetta pyörivillä kivipalloillaan, joita voi nähdä eri puolilla maailmaa näyttävissä julkisissa kohteissa. Eero Vainikka on itse kehittänyt kivisten pyörähdyskappaleiden patentoidun valmistustekniikan ja yritys on yksi harvoista maailmassa, joka pystyy valmistamaan halkaisijaltaan jopa kolmimetrisiä ohuen vesikalvon varassa pyöriviä palloja. Poikkeuksellisesta osaamisesta kertoo myös se, että kilpailijoiden valmistamia palloja tuodaan korjattavaksi Savitaipaleelle. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Ilkka Yli­talo Vientikivi Oy Finland – yrityksestä ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Lisätiedot:...

Loimaan Kivi Oy on ostanut Suomen Kivivalmiste Oy:n koko osakekannan

Loimaan Kivi Oy on ostanut 15.5.2014 solmitulla kaupalla Suomen Kivivalmiste Oy:n koko osakekannan. Suomen Kivivalmiste Oy jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti itsenäisenä yhtiönä. Omistajina kolmannessa polvessa olleet Antikaisen suvun jäsenet päätyivät yhtiön myyntiin, koska jatkajia ei löytynyt omista perheistä. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo Reivinen jää kaupantekohetkellä eläkkeelle. Yhtiön kaikki muut työntekijät jatkavat omissa työtehtävissään vanhoina työntekijöinä. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Loimaan Kivi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paljakka. Tehdyllä kaupalla varmistetaan molempien yhtiöiden kehittyminen sekä hautakivi- että rakennuskivimarkkinoilla. Yhdessä yhtiöt pystyvät paremmin palvelemaan asiakkaitaan koko Suomen alueella sekä olemaan kilpailukykyisempi myös vientimarkkinoilla. Suomen Kivivalmiste Oy on Korpilahdella ja Viitasaarella toimiva yhtiö. Yhtiöllä on kokemusta kiven louhinnasta ja jalostuksesta jo 1930 – luvulta. Yhtiön liikevaihto 2013 oli 3,2 Meur ja sen palveluksessa on 35 kivialan ammattilaista. Päätuotteet ovat hauta- ja rakennuskivet. Louhimoita yhtiöllä on Korpilahden ja Viitasaaren alueilla. Louhittavat kivet ovat kauppanimiltään Korpilahden musta, Huopanankosken musta, Viitasaaren keltainen, Viitasaari Pink ja Korpilahden vaalean punainen. Yhtiön louhimista kivistä on toteutettu monia merkittäviä kohteita kuten tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi ja Helsinki – Vantaan lentoaseman vip-terminaali. Loimaan Kivi Oy on suomalaisen kiviteollisuuden parhaita perinteitä jatkava yritys, jonka voima perustuu monipuoliseen osaamiseen, kattavaan tuotantoketjun hallintaan ja ennakkoluulottomaan tuotekehitykseen. Loimaan Kivi Oy on yksi Suomen tärkeimmistä graniitin jalostajista, jonka tuotevalikoimaan kuuluu hautakivet, rakennuskivet ja sisustuskivet. Yhtiön liikevaihto 2013 oli 8,0 Meur ja sen palveluksessa on 50 kivialan ammattilaista. Loimaan Kivi Oy:n omistavat Mikko Paljakka ja Länsi-Suomen Pääomarahasto Oy. Lisää tietoa www.suomenkivivalmiste.fi www.loimaankivi.fi Mikko Paljakka 0407469370,...

Pauli Immonen on Vuoden Kivimies 2014

Kiviteollisuusliiton hallitus on valinnut Vuoden Kivimieheksi rakennusinsinööri Pauli Immosen. Valinta julkistettiin Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa Helsingissä 20.3.2014. Ensimmäisen kerran Vuoden Kivimies valittiin vuonna 2013, jolloin tunnustuksen sai Kari Parviainen Kivipaasi Oy:stä. Suomen Graniittikeskus Oy:n palveluksessa Pauli Immonen on toiminut pitkään kivialan vaativissa esimiestehtävissä niin rakennuskivituotteiden myynnissä kuin asennuksessakin. Hän on toiminut koko kivialan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ennen muuta koulutussektorilla mutta myös Kiviteollisuusliiton rakennuskivitoimikunnassa, jopa sen puheenjohtajana. Viime aikojen näkyvin hanke on ollut Helsingin päärautatieaseman Lyhdynkantajat – patsaiden eli kivimiesten kunnostusprojekti, jonka vetäjänä hän on esimerkillisellä tavalla ja laajasti julkisuudessa tuonut esiin suomalaista kivialan osaamista. Kuvaa klikkaamalla avautuu...

Louhinnan kehittäjille tunnustusta

Nykymuotoisen suomalaisen graniittisen kiviteollisuuden nousu kansainväliselle tasolle alkoi 1970-luvulta. Louhimoille saatiin pyöräkuormaajat puisten kraanojen sijaan ja paineilmaporat väistyivät hydrauliporien tieltä. Käyttöön tulivat riviporakoneet ja mm. vaakaporaus. Myöhemmin kehitettiin myös hydraulikiilaus. Räjähdysaineissa siirryttiin ruudista putkipanosten ja räjähtävän tulilangan käyttöön. Kehitys oli nopeaa ja jo 1980-luvun lopulta alkaen puhuttiin suomalaisesta louhintamenetelmästä (”The Finnish method”), jossa louhinta on monivaiheinen teollinen prosessi. Kiviteollisuusliiton hallitus on palkinnut kunniakirjoilla henkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet suomalaisen luonnonkivilouhinnan kehittämiseen. Ilman näitä henkilöitä ei olisi nykyisen kaltaista prosessimaista kivenlouhintaa, jossa monelle työvaiheelle on kehitetty myös omat laitteensa. Kuvaa klikkaamalla avautuu...

Palin Granit ja Lundhs yhdistävät voimiaan

Palin Granit Oy on solminut  yhteistyösopimuksen norjalaisen Lundhs AS:n kanssa Palin Granitin kivien myynnistä ja markkinoinnista. Samassa yhteydessä Lundhs hankkii 40 prosentin osuuden Palin Granitista. Yhdessä yrityksistä syntyy Pohjois-Euroopan suurin graniittiblokkien louhija ja markkinoija. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että Palin Granit vastaa edelleen graniitin louhinnasta omilla louhimoillaan Suomessa sekä myynnistä ja markkinoinnista Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa, IVY-maissa, Puolassa ja Saksassa. Lundhs vastaa Palin Granitin louhiman graniitin myynnistä ja markkinoinnista kaikilla muilla alueilla. Yritysjärjestely ja yhteistyö antavat entistä paremmat edellytykset laadukkaan suomalaisen graniitin louhimiselle sekä myynnille maailmanlaajuisesti. Yhteistyö vahvistaa myös molempien yhtiöiden asemaa globaalissa kilpailussa, jossa vastapelureina ovat isot kansainväliset toimijat sekä luonnonkiven kanssa kilpailevat materiaalit. Yhteistyö tehostaa tuotantomenetelmiä ja markkinointia merkittävästi. Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin sanoo olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöstä juuri Lundhsin kanssa. Vakavaraisina perheyhtiöinä molemmilla  on samanlaiset toimintatavat ja arvot sekä pitkät perinteet luonnonkiven louhinnassa. Myös tuotevalikoimat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Lundhsin tunnetuimmat kivet ovat sinisävyisiä, kun taas Palin Granit louhii lähinnä ruskeaa ja punasävyistä kiveä. ”Olemme määrätietoisesti edenneet kohti tilannetta, jossa voimme keskittyä raakakiven louhintaan. Se on vahvinta osaamistamme. Tavoitteenamme on kehittää Palin Granitista entistä kansainvälisempi yritys, jolla on potentiaalia merkittävään raakakiven vientiin. Nyt tehty yhteistyösopimus on luonteva askel tällä polulla”, Heikki Palin sanoo. Lisätietoja: Heikki Palin, p. 0207 909 301, heikki.palin@palingranit.fi Palin Granit Oy on vuonna 1921 Loimaan Kiviveistämö A. Palin -nimellä perustettu perheyritys. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja 15 louhimoa eri puolilla Suomea. Palin Granit louhii vuosittain noin 40 000 kuutiometriä raakakiveä. Yhtiön pääkivilajit ovat Baltic Brown, Balmoral Red, Carmen Red, Karelia Red ja Aurora. Palin Granitin liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 110 henkilöä. www.palingranit.fi Lundhs AS on vuonna 1962 perustettu Norjassa toimiva perheyritys....

Graniitin viennin arvo lähes 50 miljoonaa euroa

Uusikaupunki 22.3.2013 Luonnonkiviteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2012 noin 80 miljoonaa euroa, josta graniitin osuus oli 60%. Muu kivivienti koostuu pääasiassa vuolukivituotteista. Viennin osuus on kiviteollisuuden liikevaihdosta noin 35%. Kivituotteita tuotiin viime vuonna 15 miljoonan euron arvosta. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kertoo, että vuosi 2012 oli graniitin viennin kannalta myönteinen; graniittiblokkien viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 3 % ja oli 47,5 miljoonaa euroa. Lopputuoteviennin arvo oli 32 miljoonaa euroa, joka jäi 10% edellisestä vuodesta. Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Muita tärkeitä vientimaita ovat Italia, Saksa, Ruotsi, Ranska, Belgia, Puola ja Venäjä. Pekka Jauhiainen suhtautuu luonnonkiviteollisuuden tulevaisuuteen luottavaisena. Luonnonkivi ekologisena, täysin kierrätettävänä ja kestävänä materiaalina vastaa erinomaisesti tämän päivän rakennusmateriaaleille asetettaviin vaatimuksiin. Kiviteollisuuden haasteita ovat mm. louhinnan hyötysuhteen parantaminen louhinnan ylijäämäkivien tuotteistamisella sekä suomalaisen luonnonkiven tunnettuuden parantaminen niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Luonnonkiven louhinta on niin ympäristön kuin ihmisten kannalta vaaratonta. Jauhiainen mukaan luonnonkiviteollisuus pyrkii ympäristön kannalta parhaiden tekniikoiden ja käytäntöjen hyödyntämiseen. Tätä olisi tehtävä paremmin tunnetuksi niin lupaviranomaisille kuin tavallisille ihmisillekin. Jauhiainen kannustaa kuntia hyödyntämään alueensa luonnonkivivaroja julkisessa rakentamisessa. Kiviteollisuusliitto piti vuosikokouksensa Uudessakaupungissa 22.3.2013. Kokouksessa valittiin ensimmäisen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai Kivipaasi Oy:n Kari Parviainen. Ilkka Ylitalo Kiviteollisuusliiton puheenjohtajaksi Kiviteollisuusliiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo Vientikivi Oy Finland –yrityksestä. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Lisätiedot: tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tilasto- ja kuva-aineistot:...

Safequ – Kiviteollisuusliitto johtaa kansainvälistä louhinnan työturvallisuushanketta

Helsinki 6.3.2013 Kiviteollisuusliiton johdolla on käynnistetty kansainvälinen luonnonkiven louhinnan työturvallisuushanke, ns. Safequ-hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Safequ-hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia. Hanke tuottaa innovatiivisia 3D-animaatioita, joita aiemmin on tehty ns. Stone Safety-hankkeessa luonnonkivituotteita valmistavan teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen, www.stonesafety.eu. Animaatioiden tuotannossa hyödynnetään ns. NAPO-teknologiaa, www.napofilm.net/es. Animaatioissa kuvataan louhinnan keskeiset riskitekijät. Animaatioiden pedagoginen lähestymistapa on helppo ja hauska. Animaatioiden seuraaminen ei edellytä minkään kielen kirjallista tai puheen ymmärrystä. Tämä helpottaa koulutusaineiston kansainvälistä jakelua ja hyödyntämistä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2012 ja kestää kaksi vuotta. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan ja analysoidaan kivenlouhinnan riskitilanteet. Tämän vaiheen jälkeen alkaa animaatioiden tuotanto. Safequ-hankkeessa painotetaan hankkeen tulosten saattamista louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön. Tällä tavoin hanke tähtää koko eurooppalaisen kiven louhinnan työturvallisuustason nostamiseen. Hanketta koordinoi Kiviteollisuusliitto ry, joka on Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin jäsen. Tämä mahdollistaa hankkeen tulosten laajan jakelun EU-tasolla ja kohdentamisen erityisesti pk-yrityksiin. Espanjalaisella CTM:llä on vankka kokemus teollisuuden työturvallisuushankkeista. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset Saimaan ammattikorkeakoulu, saksalainen FWG Freiburg ja kroatialainen Klesarska Skola takaavat hankkeen tulosten saattamisen käytännön koulutukseen ja varmistavat paikallisten louhintayritysten mukanaolon hankkeessa. Hankkeen kotisivuilta www.safequ.eu löytyy lisätietoja ml. kuva-aineistoa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry,...

Näyttely rakentamattomasta kaupungista ja sen asukkaista

15.2.2013 UNBUILT HELSINKI -näyttely esittelee rakentamatonta kaupunkia ja sen asukkaita. Sen ovat kuratoineet Åbäke ja Nene Tsuboi Arkkitehtuurimuseon arkiston tuella. Unbuilt Helsinki on mallihuone – huoneellinen pienoismalleja ja ajankohtaisten vaihtoehtojen typologiaa. Tämän uuden kokoelman herättämä kysymys ei niinkään ole ”mitä jos?” vaan ”miten?”. Esillä olevat kohteet ovat arkkitehtuurikilpailujen valintaprosesseissa hylättyjä ehdotuksia, jotka ovat saaneet aineellisen muodon. Pienoismalli on uuden keskustelun alkusysäys Se ei esitä isompaa, hohdokkaampaa rakennusta. Se on esine, jonka ympärillä ihmiset voivat istuskella, kuvitella ja keskustella. Se ravistelee kaavamääräysten ja rakennettujen talojen todellisuutta. Mallit ovat yhteisiä niiden oikeiden omistajien kanssa ja niihin on loihdittu ”elämän henkäys”. Ne ovat kuin hakkeroitu Sampo, elämän luomisen välineitä. Ne ovat rakentamaton kaupunki. Arkkitehtuurimuseo Kausi: 5.12.2012–24.2.2013 Sijaintiosoite: Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki Puh. museo (09) 8567 5100 Fax (09) 8567 5101 Aukioloajat Ma – Ti 11:00-18:00 Ke 11:00-20:00 To 11:00-18:00 Pe 11:00-18:00 La 11:00-18:00 Su 11:00-18:00 Pääsymaksut 6/3/0 €. Yhteislippu Designmuseon kanssa 12...

Vuoden Ympäristörakenne 2012

Helsinki 4.10.2012 Katariinan Meripuisto Kotkassa on Vuoden 2012 ympäristörakenne – Vikmanin Kivi Ky palkittiin kivitoimittajana Kotkassa entinen saastunut vanha öljysatama aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa on muutettu kaikille kaupunkilaisille ja vierailijoille yleiseksi puistoalueeksi. Katariinan Meripuisto on upeasti meren ympäröimä alue, jossa voimakkaasti rakennetut ja luonnonmukaiset alueet vaihtelevat luontevalla tavalla. Puistosta löytyy runsaasti toimintoja ja oleskelupaikkoja eri käyttäjäryhmille. Monipuolinen ja monenlaisia toimintoja sisältävä puisto on yhtä aikaa sekä yllätyksellinen että hallittu kokonaisuus. Alueella on tilaa ja välineitä kaiken ikäisten liikkumiseen ja yhdessäoloon sekä myös rauhallisia paikkoja mietiskelyyn ja istuskeluun. Katariinan Meripuisto on yli 20 hehtaarin elämyspuisto, joka on ilmaiseksi kaikkien kävijöiden tavoitettavissa. Ympäristöä huomioivaa rakentamista Maastonmuotoja ja alueen korkeusvaihteluja on käytetty hienosti hyväksi erilaisten paikkojen luomisessa ja sillä on saatu aikaan puistoon vaihteleva ja yllätyksellinen tilojen ja paikkojen sarja. Katariinan Meripuistossa meri on hienosti läsnä suurena elementtinä ja toisaalta vesi on pienimuotoisina puroina ja altaina tuotu elävästi puiston sisään. graniittipöytä Katariinan meripuistossaPuiston rakentamisessa on kunnioitettu hienoa kalliomaisemaa ja alkuperäistä kasvilajistoa yhdistämällä ne harkitusti uusiin taidokkaasti sijoiteltuihin rakennelmiin ja istutuksiin. Huolellinen toteutus ja osaavasti valitut kasvit helpottavat puiston tulevaa kunnossapitoa. Rakentamisessa on käytetty erityisen runsaasti kierrätysmateriaaleja. Katariinan Meripuisto on saanut äskettäin myös kansainvälisen tunnustuksen. Euroopan viherrakentajien järjestö ELCA luovutti sille syyskuussa Trend Award –palkinnon painottaen asiantuntevaa ja taitavaa toteutusta muutettaessa saastunutta entistä teollisuusaluetta kaikille avoimeksi virkistysalueeksi, jossa ekologia on otettu perusteellisesti huomioon. Lataa tästä koneellesi viiden valokuvan paketti (19Mt, zip). Vuoden ympäristörakenne –kilpailun järjestävät yhdessä Puutarhaliitto ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry. LISÄTIETOJA: tuomariston puheenjohtaja Pekka Leskinen, pekka.leskinen@vyl.fi puh. 020 792...

ENPI Stone -projekti tutkii ja edistää luonnonkiven käyttöä

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, PL 96, 02151 Espoo, 30.7.2012 Geologian tutkimuskeskus (GTK) on käynnistänyt yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa kolmivuotisen ENPI Stone -projektin (Efficient use of natural stone in the Leningrad region and South-East Finland) luonnonkiven kestävyyteen ja käyttöön liittyvien ominaisuuksien selvittämiseksi sekä luonnonkiven käytön ja tunnettavuuden edistämiseksi. Projektissa ovat mukana liitännäisinä partnereina myös Ylämaa Group Oy ja Palin Granit Oy. Erityistavoitteena on luonnonkiven käytön kehittäminen ja edistäminen kaupunkirakentamisessa. Projekti toteutetaan vuosina 2012 – 2014 ja sen toiminta-aluetta ovat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Leningradin alue ja Pietarin kaupunki. Projekti on osa-rahoitettu EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 -ohjelmasta ja sen tavoitteena on edistää taloudellista kehitystä Suomen ja Venäjän välillä. Rakentamiseen hyvin soveltuvaa luonnonkiveä esiintyy geologisista syistä johtuen erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella Venäjällä. Tämän alueen kiveä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti useissa tärkeissä rakennuksissa 1700-luvulta alkaen ja alueella on edelleen suuri potentiaali tulevaisuuden talouskasvulle. Erityisesti tämän alueen kiven käyttö perustuu sen visuaalisen ilmeeseen ja hyviin ominaisuuksiin, kuten hyvä kestävyys ja pitkä käyttöikä, joita voidaan käyttää perusteina liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle. Tavoitteena innovatiivinen ja kestävä luonnonkiven käyttö Alueen luonnonkiviyritykset ovat pk-yrityksiä, ja innovaatioiden ja liiketoiminnan edistäminen auttaa niitä kehittämään kestävämpää ja tehokkaampaa kivituotantoa molemmin puolin rajaa ja rajan yli. Alueen materiaalitiedon vahvistamisella saadaan pitkäaikainen perusta taloudelliselle kehitykselle. Samalla tuotetaan tärkeää tietoa myös lupa- ja valvontaviranomaisille kestävän tuotannon suunnitteluun yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä verkostoitumista ja yhteisten uusien tuotteiden kehittämistä erityisesti ns. sivukivelle, joka on tällä hetkellä louhittu, mutta jota ei käytetä alkutuotannossa. Erityisesti innovaatiot ja sivukiven käytön kehittäminen antaisivat mahdollisuuksia tuottaa myös uutta yrittäjyyttä ja vähentää louhinnan ympäristövaikutuksia. Sivukiven käytön lisääminen ja luonnonkiven markkinointi kestävänä, pitkän elinkaaren tuotteena uusissa rakennushankkeissa...

Luonnonkivi näkyvästi esillä Rauhan Loma-asuntomessuilla

Helsinki 6.6.2012 Loma-asuntomessut järjestetään Lappeenrannan Rauhan alueella 25.6.-8.7.2012. Loma-asuntomessuilla esitellään uusia luonnonkivestä tehtyjä piha- ja ympäristörakentamisen ratkaisuja ja alan palvelutarjoajia. Ekologisena, kestävänä ja esteettisesti monimuotoisena materiaalina luonnonkivi sopii useisiin käyttötarkoituksiin, ja sen käyttämistä piha- ja ympäristörakentamisessa on mahdollista merkittävästi lisätä. Messualueella, ravintolaa vastapäätä, toimii kivialan näyttelytontti. Tontille on koottu tietoa kivialasta, kivestä materiaalina sekä siellä tuodaan esille alan toimijoita. Henkilökunta opastaa messuvierailijoita aiheen tiimoilta. Lisäksi lapsille on kiviaiheista puuhaa, sillä tontti sijaitsee leikkipaikan yhteydessä. Lappeenranta on tällä hetkellä johtava graniitin louhinta-alue Suomessa ja Pohjoismaissa. Yksistään Ylämaan alueelta louhitaan erityisesti vientiin lähes 200 000 tonnia graniittia, joka on yli 60 % koko maan graniitin vientimäärästä. Myös spektroliitin louhinta on jatkuvasti lisääntynyt. Tämän vuoksi on luonnollista, että loma-asuntomessuilla panostetaan tänä vuonna kotimaiseen luonnonkiveen. Luonnonkiven käyttöä on edistetty vuosina 2009 – 2012 Etelä-Karjalan Kiviklusteri -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa kivialan yritystoimintaa maakunnassa ja tukea kiviklusterin kehittymistä yhdeksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kivijalaksi. Lappeenrannan loma-asuntomessut järjestetään Rauhassa 25.6. – 8.7.2012. Messut ovat auki joka päivä klo 10 – 18. Lisätietoja löytyy osoitteesta...

Graniitti halutuin keittiötasomateriaali

Helsinki 8.5.2012 Graniitti on halutuin keittiötasomateriaali. Tulokset käyvät ilmi keväällä tehdystä keittiöremonttia tai uudisrakentamista suunnitteleville kuluttajille tehdystä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista yli 40 % suosii luonnonkivitasoa. Graniittinen taso on selvästi halutuin (28,5 %) mutta myös marmoritasoilla on kannattajansa. Myös puutasot ovat suosittuja; 27 % valitsee puutason keittiöönsä. Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet ja sisustuslehdissä näyttävästi esillä olleet kvartsitasot valitsisi 5 % kuluttajista. Laminaattitasoja suosivat yli 65-vuotiaat. Tärkeimmät valintaperusteet keittiötasoja valittaessa ovat kulutuskestävyys ja tasojen hoidon helppous. Alle 40-vuotiailla myös hinta korostuu valintaperusteena. Graniittisten luonnonkivitasojen haluttavuutta selittää ensisijaisesti kivimateriaalin kestävyys ja hoidon helppous. Kuluttajat hakevat tietoa tasoista mieluiten internetin kautta- joko yritysten kotisivuilta tai keskustelupalstoilta. Sen sijaan kivitasojen hankinta netin kautta ei ole yleistä; vain kolme prosenttia vastaajista on hankkinut tasonsa verkkokaupasta. Mielenkiintoa tasojen verkkokauppaan tuntee lähes 30 %. Hankinta ulkomailta kiinnostaa 15 % vastaajista. Verkkokauppa ja varsinkin ulkomailta hankinta arveluttaa valtaosaa kuluttajista. Huolenaiheet liittyvät mm. tasojen mittaamisen onnistumiseen, toimitusaikoihin ja takuukysymyksiin. Valtaosa kuluttajista haluaa nähdä ja tuntea valitsemansa keittiötasomateriaalin. Tämä onnistuu parhaiten keittiökalusteliikkeissä tai kivitasoja valmistavissa yrityksissä. Keittiöremonttia suunnittelevien mielestä kohtuullinen remontin hinta on 4000–8000 euroa. Vain kuutisen prosenttia haluaa sijoittaa yli 10 000 euroa. Kahdeksan kymmenestä aikoo turvautua ainakin osittain ulkopuoliseen suunnitteluapuun ja kolme neljästä aikoo käyttää remontissa rakennus- tai asennuspalvelua. Syyksi ulkopuolisen avun käyttöön mainitaan yleensä oma osaamattomuus ja aikapula. Keittiötasotutkimuksen teki Innolink Research Oy Kiviteollisuusliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tulokset perustuvat 500 vastaukseen. Lisätiedot: Kiviteollisuusliitto ry, tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620,...

Graniitin vienti kaikkien aikojen ennätykseen

Helsinki 19.3.2012 Kiviteollisuusliitto piti vuosikokouksensa Kotkassa 16.3.2012. Eri puolilta Suomea saapuneet luonnonkiviyritysten edustajat vierailivat mm. Vikmanin Kivi Ky:n tehtaalla ja Kotkan satamassa. Graniitin tuotannon painopiste on Kaakkois-Suomessa ja vientisatamista tärkeimmäksi on noussut Kotkan Mussalon satama. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kertoo, että vuosi 2011 oli graniitin viennin kannalta suotuisa; graniittiblokkien viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta peräti 41% ja oli 46 miljoonaa euroa. Blokkiviennin määrä oli 412439 tonnia, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 33%. Graniitin viennissä päästiin ennätyslukuihin. Lopputuotteiden vienti supistui hieman. Lopputuoteviennin arvo oli 36 miljoonaa euroa, joka jäi 4% edellisestä vuodesta. Lopputuoteviennin määrä supistui 17%. Koko luonnonkiviteollisuuden viennin arvoksi muodostui 81,92 miljoonaa euroa, joka on 17% edellisvuotta enemmän. Viennin määrä oli 431243 tonnia (+29,9%). Viennin roimasta kasvusta huolimatta alalla on vielä matkaa huippuvuoden 2006 lukuihin, jolloin viennin arvo oli 100 miljoonaa euroa. Vienti- ja tuontimaista Kiina on selvä ykkönen. Blokkien muita tärkeitä vientimaita ovat Italia ja Puola. Lopputuotteiden keskeisiä vientimaita ovat Saksa, Ruotsi, Ranska ja Belgia. Lopputuotevienti muodostuu pääosin vuolukivituotteista. Tuonnin arvo oli vuonna 2011 liki 15 miljoonaa euroa, joka on noin 8% enemmän kuin vuonna 2010. Tuonnin määrä oli 54024 tonnia (+17%). Tuontimaista kärjessä ovat Kiinan ohella Ruotsi ja Italia. Jouni Okko jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin neljännelle kaudelle toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Hallituksen muut jäsenet ovat Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy Finland, Katja Huhta, Ikikivi Oy ja Mikko Paljakka, Loimaan Kivi Oy. Lisätiedot: tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620,...

Hautakivitutkimus: Seurakuntalaiset kaipaavat vuoropuhelua

Helsinki 9.12.2011 Kiviteollisuusliiton teettämän kuluttajatutkimuksen perusteella seurakuntien viranhaltijoiden ja seurakuntalaisten hautausmaasuunnitteluun ja muistomerkkeihin liittyvä vuoropuhelua olisi lisättävä. Ainoastaan viitisen prosenttia vastaajista kertoi keskustelua käytävän riittävästi ja 45 % ilmoitti, ettei keskustelua ole lainkaan. Vastaajista peräti 98,8 % ilmoitti, ettei seurakunta ole koskaan lähestynyt heitä ja kysynyt mielipidettä hautausmaista. Seurakuntien palveluksessa olevien ja seurakuntalaisten näkemykset vuoropuhelun riittävyydestä poikkeavat jyrkästi toisistaan. Asiaan kannattaisi seurakunnissa kiinnittää huomiota. Hautakivien pitäisi kuvastaa enemmän vainajan elämää Kuluttajatutkimuksen mukaan puolet vastaajista pitää nykyisiä hautamuistomerkkejä esteettisesti korkeatasoisina; yhdentekevinä 28 % ja loput pitävät muistomerkkejä tylsinä. Seurakuntien työntekijöiden arviot olivat vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan hieman positiivisemmat; 58 % vastaajista piti muistomerkkejä korkeatasoisina. Tavalliset seurakuntalaiset ovat seurakuntien työntekijöitä halukkaampia lieventämään seurakuntien muistomerkeille asettamia koko-yms. rajoitteita. Kuluttajatutkimukseen vastanneista 60 %:in mielestä hautakivet saisivat nykyistä enemmän kuvastaa vainajan elämää. Erityisesti vainajan ammattiin ja harrastuksiin liittyvää symboliikkaa oltaisiin valmiita lisäämään. Vastaajista 46 % hyväksyisi hautakiveen myös vainajan kasvokuvan kaiverruksen. Kotimaisia hautakiviä arvostetaan Tutkimuksen mukaan hautakivien kotimaisuudella on väliä. Vastaajista 45 %:in mielestä kiven kotimaisuudella on suuri merkitys ja 35%:in mielestä jonkin verran merkitystä. Yli puolet kuluttajista hankkisi hautakiven mieluiten suoraan kiviliikkeestä tai sen myymälästä; kolmannes hautaustoimistosta. Internetistä kiven hankkisi 8 % vastaajista. Hautausmaiden yleisilme on hyvä Tutkimukseen osallistuneet antavat hautausmaillemme hyvän arvosanan. Keskiarvosanaksi tuli kouluasteikolla kahdeksikko. Kolmannes vastaajista antoi kiitettävän arvosanan. Sekä tavalliset seurakuntalaiset että seurakuntien työntekijät ovat myötämielisiä hautausmaiden kehittämiseen siten, että ne palvelisivat nykyistä enemmän esimerkiksi kulttuurihistorian opetusta tai turismia. Kiviteollisuusliitto teetti kesällä 2011 kuluttajatutkimuksen, jossa selvitettiin ihmisten mielipiteitä hautausmaakulttuurista ja hautamuistomerkeistä. Tutkimuksen teki Innolink Research Oy ja tulokset perustuvat 500 vastaukseen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, puh....

Turun Norsuaukion graniittiveistos

Tiedote 27.9.2011 Turussa paljastettiin 22.9.2011 taiteilija Hanna Vihriälän (ent. Jaanisoo) suunnittelema ja toteuttama Norsuaukio Aboa Vetus & Ars Nova -museon edustalla. Museota ylläpitävä Matti Koivurinnan säätiö tilasi Aurajokirannan kulttuurimaisemaan sijoittuvan ulkoveistoksen Turun kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi sekä onnitellakseen säätiön ja museon perustajaa kauppaneuvos Matti Koivurintaa tämän täyttäessä 80 vuotta. Hanna Vihriälän suunnittelema kookas graniittiveistos ja sitä ympäröivä aukio ”Elephant Square – Norsuaukio” ovat muuntaneet museon edustan kutsuvaksi yleisötilaksi. Ministeri Christoffer Taxell muisteli puheessaan myös hänelle itselleen läheisen paikan historiaa. Suomen vanhinta koulua, Katedralskolania käynyt Taxell käveli päivittäin paikan ohi, mutta silloin Rettigien yksityiskodiksi suunniteltu klassistinen rakennus oli koululaisilta ja muilta turkulaisilta piilossa muurien takana. Vihriälän norsu kutsuu meitä kaikkia tutustumaan museoon, ja myös laajemmin taiteeseen, kulttuuriin ja historiaan. Historiaan siinäkin mielessä, että Carl Ludvig Engelin vuonna 1828 laatimassa Turun kaupungin asemakaavassa naapurikorttelin nimi oli Elephanten, Elefantti – siis Norsu, ministeri muistutti. Vihriälän teos on suuri, kuudesta lohkareesta koottu graniittiveistos. Kokonaisuudessaan teos painaa noin 50 000 kg. Taiteilijan veistoksessa norsua ei oikeastaan ole, vaan eläimen siluetti näkyy lohkareissa negatiivina. Taiteilija kuvailee veistosta ikään kuin kiviseksi muotiksi tai valtavaksi fossiiliksi, joka on nostettu palasina peruskalliosta pois. Elephant square on samanaikaisesti sekä esittävä että abstrakti teos. Taiteenalojen välimaastoon sijoittuva kuvanveisto kiinnostaa Hanna Vihriälää. Aiheen outous suomalaisessa kaupungissa on Vihriälän mukaan suhteessa kiven tuttavallisuuteen. Harmaa graniitti on näkyvä osa turkulaista maisemaa ja ympäristöä. Massiivisen Norsu-teoksen on valmistanut Loimaan Kivi. Katso myös uutisleike Yle Areenassa. Lisätiedot: Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera p. 0207 181 633 johanna.lehto-vahtera@aboavetusarsnova.fi Tiedottaja Selina Kiiskinen p. 0207 181 639...

Sakari Peltolan veistosnäyttely

Tiedote 22.9.2011 TURUN YLIOPISTON KASVITIETEELLISESSÄ PUUTARHASSA RUISSALOSSA 30.11.2011 ASTI RUISSALONPUISTOTIE 215, TURKU ULKOPUUTARHA AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 8.00 – 20.00 Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa vieraili kesä-elokuun aikana yli 10.000 kävijää. Monet näkivät myös kasvihuoneiden edustalla olleen 4,5 m korkean ”Pusku” – kiviveistoksen sekä ulkopuutarhaan sijoitetut siniset kivet. Nämä kivet johdattivat reitin puutarhan uuteen osaan, jonka ympäristöön kuvanveistäjä Sakari Peltolan veistosnäyttely levittäytyi. Näyttely saa nyt jatkoaikaa pitkälle syksyyn, joten vielä ehtii syysretkelle Ruissalon kaunista luontoa ja samalla myös veistoksia katsomaan. Näyttelyn toistakymmentä teosta muodostavat satoja metrejä pitkän veistospuistomaisen kokonaisuuden. Suurin osa teoksista on valmistunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja esillä nyt ensimmäistä kertaa. Vakava ja kova kivi roiskuu ja taipuu muotojen melskeessä; rakenteellisissa graniitti-veistoksissa perinteinen kivikuvanveisto saa kyytiä ja mikroskooppisen pienetkin asiat ovat konkretisoituneet monumentaalisiin töihin. Suomalaiskansallisesta Savotta-teoksesta päästään Kelon, Puskun, Parven ja Lypsyn kautta aina Puhkeaviin kupliin. Rivien väleistä löytyy kommentteja suomalaiseen identiteettiin, luontoon, ihmisten maailmaan ja kotimaassa harjoitettavaan kulttuuripolitiikkaan. Sakari Peltola on Varsinais-Suomessa Loimaalla toimiva kuvanveistäjä jonka ominta materiaalia on suomalainen kivi. Peltola on osallistunut lukuisiin näyttelyihin kotimaassa sekä useisiin kuvanveistotapahtumiin ulkomailla. Peltolan vanhempiin teoksiin voi tällä hetkellä törmätä myös muualla Suomessa, esim. Villilän kartanon alueella Satakunnassa sekä Linnanmäen huvipuistossa Helsingissä. Näyttelyä ovat tukeneet mm. Loimaan Kivi sekä Suomen Kulttuurirahasto. Yhteydenotot ja lisätietoa näyttelystä: Sakari Peltola, puh. 050 351 4471 sakkepeltola@gmail.com...

Jouni Okko jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana

Joensuu 25.3.2011 Kiviteollisuusliiton sääntömääräinen liittokokous pidettiin Joensuussa 25.3.2011. Edellisenä päivänä liittokokousväki tutustui Juukassa Tulikivi Oyj:n tuotantolaitoksiin ja louhintatoimintaan samoin kuin Suomen Kivikeskuksen toimintaan. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kolmannelle kaudelle toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Hallituksen muut jäsenet ovat Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy ja Katja Huhta, Ikikivi Oy. Kokouksessa valittiin jäsenet liiton toimikuntiin, joita ovat rakennuskivitoimikunta, louhintatoimikunta, hautakivitoimikunta, kivitasotoimikunta ja vaalitoimikunta sekä nyt perustettu...

Julkinen hankkija saa valita haluamansa kivimateriaalin

Helsinki 19.8.2010 Julkisiin luonnonkivihankintoihin on liittynyt epäselvyyttä siitä miten luonnonkivimateriaali on tarjouspyynnöissä yksilöitävä. Julkiset hankintayksiköt, etupäässä kunnat, ovat tulkinneet hankintalainsäädäntöä toisistaan poikkeavasti. Monet hankintayksiköt ovat tulkinneet lakia siten, että kivimateriaalia ei voida tarkoin yksilöidä vaan tarjouspyynnöissä sallitaan tarjottavan myös arkkitehdin valitsemaa kiveä vastaavan materiaalin tarjonta. Toki näin saa tehdä mutta ei aina tarvitse. Selkeyttääkseen hankintakäytäntöä Kiviteollisuusliitto ry pyysi asiasta oikeustieteen tohtori, professori Pertti Virtasen lausunnon. Virtasen mukaan hankintayksiköllä on oikeus omien tarpeidensa perusteella määritellä hankinnan kohde mutta kohde on ilmaistava niin yksiselitteisesti, että kaikki yritykset tietävät mitä kivimateriaalia ollaan hankkimassa. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun hankintapäätös perustuu pelkästään hintaan. Virtanen toteaa, että mikäli hankintayksikön suunnitelmien perusteella vain tietynlainen kivimateriaali kelpaa kohteeseen ja materiaalista on markkinoilla riittävästi kilpailua, ei hankinnan kohdetta tarvitse kuvata käyttämällä termiä ”tai vastaava”. Virtasen mukaan hankintayksikkö voi rajata kivimateriaalin myös taiteellisin tai arkkitehtonisin perustein. Tällöin myös suorahankinta on mahdollinen. Virtanen kiinnittää huomiota tärkeään seikkaan todetessaan, että tarjouspyynnöstä ei saa kesken hankintaprosessin poiketa eikä halvimman kivimateriaalin houkutus saa johtaa hankintalain vaatimuksista poikkeamiseen. Professori Virtasen lausunto on tervetullut avaus kivimateriaalien hankintakäytäntöjen selkeyttämiseksi. Virtanen tarkastelee hankintakäytäntöjä lainsäädännön näkökulmasta. Toinen katsantokanta liittyy julkisten hankintojen arvopohjaan. Pitäisikö verovaroin toteutettavissa rakennuskohteissa nostaa esiin suomalaista työtä, osaamista ja kulttuuria myös suomalaisten materiaalien kautta eli liittyykö näihin kohteisiin muitakin arvoja kuin halpa hinta. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, puh. 0400-427620 Lue professori Virtasen kirjoitus aiheesta. Professori Virtasen lausunto...

Kiviproffa auttaa kiperissä kiviasioissa

Turku 2.5.2010 Koski kysymys ihan mitä tahansa luonnonkiveen liittyvää aihealuetta geologiasta pihagrilliin tai keittiötasoista julkisivurakentamiseen, on verkossa nyt paikka, johon kysymyksen voi lähettää ja saada asiantuntijavastauksen. Kiviteollisuusliitto ry:n kiviportaali, finstone.fi avaa 5.2.2010 Turun Rakentaminen & Sisustaminen messuilla uuden osion, Kiviproffan, osoitteessa finstone.fi/kiviproffa. Kiviproffa on www-sovellus, joka ohjaa kuluttajien ja ammattilaisten luonnonkivikysymykset aina parhaalle mahdolliselle asiantuntijalle vastattavaksi. Vastaajat ovat Kiviteollisuusliiton jäsenten – alan yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset – asiantuntijoita. Kiviteollisuusliitto ei ole lähtenyt tällaiseen toteutukseen syyttä suotta, vaan taustalla on viime vuosina selvästi vilkastunut luonnonkiven kysyntä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tutkimukset osoittavat luonnonkiveä käytettäessä kiinteistön arvon nousevan rahallisesti selkeästi enemmän kuin luonnonkiven käytön kustannukset ovat. Taloudellisten seikkojen lisäksi kuluttajat ja ammattilaiset päätyvät luonnonkivituotteisiin yhä useammin myös luonnonkiven kestävyyden ja arvokkuuden vuoksi. Messuvieraat voivat vierailla kiviteollisuusliiton osastolla C/70 ja naputella siellä kysymyksensä Kiviproffalle. Tietoa finstone.fi-portaalista. Avattu yleisölle marraskuussa 2002 Portaali on kaksikielinen; suomi-englanti Portaalissa on käynyt yli 1,3 miljoonaa eri kävijää Portaali on uudistettu lähes täysin viimeisen vuoden aikana Lisätietoja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry., 0400-427620, pekka.jauhiainen@finstone.fi Jari Sandqvist, Artin net Finland Oy, 040-848 84 79,...

Luonnonkiviteollisuus vetoaa satamalakon lopettamiseksi

Lahti 18.3.2010 Luonnonkiviteollisuutta edustava Kiviteollisuusliitto vetoaa satamalakon osapuoliin lakon nopeaksi lopettamiseksi. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihdosta yli kolmannes syntyy viennistä. Viime vuosi oli kiviteollisuuden vientiyrityksille vaikea. Viennin arvo supistui neljänneksen. Vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa vienti on alkanut piristyä. ”Orastava viennin elpyminen uhkaa taittua ahtaajien lakon pysäytettyä luonnonkivituotteiden vientikuljetukset. Suomalaista kiveä viedään rakennusprojekteihin ympäri maailman. Kivitoimitusten viiväs­tyminen vaikeuttaa rakennusprojektien pysymistä aikatauluissaan. Tämä taas syö luottamusta suomalaiseen teollisuuteen”, sanoo Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Jouni Okko. Suomi on kansainvälisesti hyvin tunnettu graniitin tuottaja ja vuolukivituotteissa maailman markkinajohtaja. ”Talouden taantuman aikana kotimarkkinoiden merkitys on kasvanut mutta kotimaisella kysynnällä ei voida paikata viennin supistumista”, sanoo Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Hänen mukaansa kotimainen luonnonkiviteollisuus on sinänsä selvinnyt taantumasta kohtuudella ja erityisesti ympäristörakentamisen odotetaan tänäkin vuonna tarjoavan runsaasti kivityötä. Luonnonkiveä on perinteisesti käytetty paljon julkisessa rakentamisessa. Tämän vuoksi Jauhiainen vetoaakin kuntiin ja kaupunkeihin, että nämä ympäristökivivalintoja tehdessään ottaisivat huomioon suomalaisen kiviteollisuuden työllisyysvaikutukset. ”Suomessa on maailman parhaita kivilaatuja, joita arvostetaan kautta maailman; miksi emme käyttäisi niitä myös itse?”, Jauhiainen kysyy. Kiviteollisuusväki kokoontui Lahdessa liittokokoukseensa. Kiviteollisuusliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Varapu­heenjohtajaksi valittiin Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtajat Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Tapani Elomaa, Tampe­reen Kovakivi Oy, Katja Huhta, Ikikivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy ja liiketoiminnan johtaja Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto on n. 250 miljoonaa euroa ja ala työllistää lähes 2000 ihmistä; kerrannaisvaikutuksineen kaksinkertaisen määrän. Tilastokeskuksen mukaan alalla on hieman yli 300 yritystä. Kivituotteita viedään noin 40 maahan. Tärkeitä vientimaita ovat Kiina, Saksa, Italia, Puola, Ranska, Belgia ja Ruotsi. Tuontimaista keskeisiä ovat Kiina, Italia, Norja ja...

Luonnonkiviseminaari 2010

Helsinki 27.01.2010 Valtakunnallinen Luonnonkiviseminaari 2010 on kiviteollisuuden huipputapahtuma Joensuussa. Seminaaritapahtuma pidetään 18.-19.2.2010 Joensuun tiedepuistossa (Louhela-sali) ja Pohjois-Karjalan ammattiopistolla (Otsolan auditorio). Seminaarien järjestäjinä toimivat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä maakunnalliset kehittämisyhtiöt ja kivialan oppilaitokset. Seminaaritapahtuma koostuu kolmesta kiviteemasta: koulutus, rakentaminen ja strategiat. Torstain 18.2 aamupäivällä etsitään vastauksia kysymykseen ”Mistä luonnonkivi-teollisuus saa tulevina vuosina ammattitaitoista työvoimaa?” Iltapäivän toinen teema keskittyy kivirakentamiseen. Teeman sisältö soveltuu erinomaisesti rakentamisen ammattilaisille, jotka tekevät luonnonkivihankintoja tai suunnittelevat luonnonkiven käyttökohteita. Ilta huipentuu seminaariväen yhteiseen vapaamuotoiseen tapaamiseen, jossa nautitaan Linnunniemen osaamiskartanon buffet-pöydän antimista ja ehkäpä jatketaan vuoropuheluakin yrittäjien, tutkijoiden ja asiakkaiden kanssa. Perjantain 19.2 strategiat-teema pureutuu luonnonkiviteollisuuden tulevaisuuteen. Seminaarin huippuasiantuntijoina ovat mm. espanjalaisen Litos-lehden kustantaja Anil Taneja, GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl, OP-Pohjolan pääekonomisti Anssi Rantala sekä eturivi muita suomalaisia kivialan vaikuttajia. Tutustu tarkemmin seminaariohjelmiin oheisista liitetiedostoista. Niiden joukosta löydät myös ilmoittautumisohjeet ja –osoitteet. Täytä ja lähetä ilmoittautumislomake e-mailina 11.2 mennessä. Seminaari on maksuton. Majoitusta tarvitseville on huonekiintiö nimellä ”Luonnonkiviseminaari” ajalle 18.-19.2 Sokos Hotel Kimmelistä, osoite Itäranta 1 ja puhelin 020 1234 663. Huonehinnat ovat 1H = 97 €/vrk ja 2H = 117 €/vrk. Varaukset tulee tehdä 9.2 mennessä. Jokainen vastaa itse omista matka- ja majoituskustannuksista. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry (puhelin 0400-427 620) ja markkinointipäällikkö Markku Hytönen, GTK (puhelin 0400-574 268). Tervetuloa...

Kiviseminaari – Luonnonkivien käyttö rakentamisessa

Helsinki 20.10.2009 Aika: Tiistai 24.11.2009 klo 8.30 – 13.30 Paikka: Tampere, Hotelli Victorian Kaivo-sali, Itsenäisyydenkatu 1, Tampere Kohderyhmät: Kuntien, kaupunkien ja muun julkisen hallinnon päättäjät, rakennuttajat ja rakentajat, TAM-SAFA ja Viherrakentajat ry jäsenyritykset, muut suunnittelu-, insinööri- ja konsulttitoimistot, alueen yliopistot ja korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset, kiviyrittäjät Järjestäjät: Kiviteollisuusliitto ry, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Verte Oy Maksu: 90 €+alv22%/henkilö (sisältää seminaarimateriaalin, lounaan ja kahvin) Ilmoittautuminen: tiistai 10.11 mennessä, e-mail: sakari.ermala@verte.fi tai ilmoittautumislomakkeella. Klo 8.30 – 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.00 – 9.15 SEMINAARIN AVAUS Toimitusjohtaja Sakari Ermala, Verte Oy 9.15 – 10.00 LUONNONKIVITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT SEKÄ JULKISTEN LUONNONKIVIHANKINTOJEN SUUNNITTELU, TARJOUSPYYNNÖT JA VAATIMUKSET Toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry 10.00 – 10.30 LUONNONKIVIEN SAANTI JA SOVELTUVUUS ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN Hankepäällikkö Hannu Luodes, GTK 10.30 – 11.00 LUONNONKIVILTÄ RAKENNUSKOHTEISSA VAADITTAVAT OMINAISUUDET JA CE-MERKINTÄ Laboratorioinsinööri Pirjo Kuula-Väisänen, Tampereen teknillinen yliopisto 11.00 – 12.00 LOUNAS (+ tutustuminen kivinäyttelyyn) 12.00 – 12.30 MILLOIN KIVITILAUKSET KANNATTAISI TEHDÄ? Toimitusjohtaja Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy 12.30 – 13.00 KIVI PIHA- JA YMPÄRISTÖRAKENTEISSA Toimitusjohtaja Henrik Bos, Viherrakentajat ry/Pikon Taimisto Oy 13.00 – 13.30 LUONNONKIVIEN KÄYTÖN MONET MUODOT Tuotepäällikkö Timo Syrjä, Lemminkäinen Betonituote...

Lisäarvoa pihan ja ympäristön peruskorjauksesta

Helsinki 3.9.2009 Seminaari korjausrakentamisesta – Lisäarvoa pihan ja ympäristön peruskorjauksesta Helsingin messukeskus, Länsi-Pasila, Kongressikeskus, sali 102 ViherTek-näyttelyyn liittyvä miniseminaari Seminaaria ennen kahvitarjoilu 11.30 12.00 Torstai 8.10.2009 klo 12.00-15.30 Järjestäjät: Kiviteollisuusliitto ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Viheraluerakentajat ry Puheenjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry OHJELMA 12.00 Avaus, toiminnanjohtaja Seppo Närhi, Pihaan kannattaa investoida Viheraluerakentajat ry 12.15 Viheralueen läheisyyden merkitys asuntojen / kiinteistöjen hintaan, projektitutkija Henrik Lönnqvist, Helsingin kaupungin tietokeskus 13.00 Mitä lisäarvoa pihojen ja viheralueiden korjausrakentamisesta. Nostaako kiinteistön arvoa? Mikko Elosuo, aluejohtaja, tekn.lis. SKV Isännöinti Oy 13.45 Hämeenlinnan Kirkkopuiston / Keskuspuiston kunnostus ja sen merkitys, kaupunginpuutarhuri Timo Tuomola, Hämeenlinnan kaupunki 14.30 Kattovihreytys, osa yleistyvää viherrakennetta Suomessa? Vihreät katot, Sedum-matto hulevesien hyötykäytön lisääjänä VegTech / Envire Oy 15.00 Kattovesien paikallinen imeyttäminen uudella tekniikalla Jukka Tasku, Omni Sica Oy Paikalle ovat tervetulleita julkisen ja yksityisen sektorin viheralan suunnittelijat, rakentajat ja hoitajat sekä taloyhtiöiden hallitusten ja isännöinti- ja kiinteistöalan edustajat sekä kivi- ja viheralan yritysten edustajat. Seminaari on maksuton. Ilmoittautumiset etukäteen:...

Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeille

Helsinki 5.4.2009 Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustuksia yritysten kansainvälistymiseen liittyvien yhteishankkeiden toteuttamiseen. Tuki on tärkeä erityisesti pk-yrityksille. Tukea myönnetään myös kansainvälistymistä edistäville järjestöille. Talouden taantuma on lisännyt avustusten kysyntää mutta samalla avustuksia on leikattu määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Tämän vuoksi 14 elinkeinoelämän järjestöä ja yritysten kansainvälistymishakkeita organisoivaa tahoa ovat yhdessä laatineet kannanoton, jossa vaaditaan kansainvälistymisavustusten selvää tasokorotusta jo kuluvalle vuodelle. Kannanotto on toimitettu elinkeinoministeri Mauri Pakkariselle, valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle sekä eduskunnan talousvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle. Lue koko...

Julkiset peruskorjaukset on kilpailutettava

Turku 26.3.2009 Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa Turussa on puheenaiheena ollut julkiset hankinnat. Suomen merkittävimmät julkiset rakennukset on rakennettu luonnonkivestä. Sadan vuoden takaiset rakennusperintömme helmet vaativat aika-ajoin kunnostusta kuten muukin rakennuskantamme. Graniittijulkisivujen tai –portaikkojen Akilleen kantapää on yleensä saumaus, ruostuneet kiinnikkeet tai kiven takana oleva heikentynyt tiili- tai betonirakenne. Kivimateriaali itsessään on alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Kivirakenteiden restaurointi on erikoistyötä. Se ei kuitenkaan ole sellaista erityisosaamista vaativaa etteikö siihen pystyisi kokenut kiviurakoitsija. Tällaisia Suomesta kyllä löytyy. Tämän vuoksi julkisten, näyttävien ja taloudellisesti mittavien peruskorjaushankkeiden avoin kilpailuttaminen on perusteltua; avoimia perusteita pelkän neuvottelumenettelyn käyttöön sitä vastoin ei ole olemassa. Suomessa on muutaman viime vuoden toteutettu kansallisesti merkittävien luonnonkivirakennusten peruskorjauksia. Lähes poikkeuksetta nämä urakat on saanut yksi ja sama yritys. Työn tilaajat ovat perustelleet kilpailuttamisen sivuuttamista sillä, että maassamme ei ole kuin yksi vaativaan kivirestaurointiin pystyvä yritys. Tällainen väite on muita alan yrityksiä loukkaava ja sen tarkoitusperiä on vaikea ymmärtää. Kiviteollisuusliitto kehottaa rakennuttajia tarkoin selvittämään mikä eri kiviyritysten ammattiosaamisen taso on. Kiviteollisuusliitto luonnonkiviteollisuuden asiantuntijaorganisaationa auttaa mielellään pätevien yritysten löytämisessä. Kiviteollisuusliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin lappeenrantalainen toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Varapuheenjohtajaksi valittiin aiemmat kuusi vuotta hallituksen puheenjohtajana toiminut turkulainen Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtajat Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Katja Huhta, Ikikivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy ja liiketoiminnan johtaja Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj. Suomen kiviteollisuus on kansainvälisesti tunnettua graniitin viennistään ja vuolukiviteollisuudesta, jossa Suomi on maailman markkinajohtaja. Vientiä on n. 40 maahan ja pääkohdemaat ovat Kiina, Saksa, Ruotsi, Espanja, Puola, Belgia, Ranska ja Italia. Viennin arvo on lähes viisinkertainen tuontiin verrattuna. Tuontia on...

Suomalaisen kiven valinta luo työmahdollisuuksia

Helsinki 19.3.2009 Luonnonkiven käyttö rakentamisessa ja erityisesti ympäristörakentamisessa on kasvanut viime vuosina nopeasti. Vahva kotimarkkinoiden kysyntä on lisännyt myös luonnonkiven tuontia. Graniittia käytetään edelleen pääosin julkisissa hankkeissa. Tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että luonnonkiven kysyntä olisi kasvavaa myös pientaloympäristöissä. Nykyisessä poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa erityisesti julkisten rakentajien soisi kantavan yhteiskuntavastuunsa. Parasta elvytystä olisi suomalaisen työn tukeminen. ” Erityisesti suurissa ja kansallisesti merkittävissä rakennushankkeissa suomalaisuuden pitäisi ilmetä myös materiaalivalinnoissa. Suomalaisen kiven valinta antaa työtä louhinnassa, jalostuksessa, kuljetuksissa ja asennuksessa.”, sanoo Kiviteollisuusliiton puheenjohtaja Heikki Palin. Vuoden alusta laajentuneen kotitalousvähennyksen toivotaan vauhdittavan esimerkiksi keittiöremonttien aloituksia. Ylämaa Origin Oy:n toimitusjohtaja Jouni Okko kehottaakin keittiönsä uusimista harkitsevia ryhtymään toimeen. ”Nyt jos koska kannattaa kohentaa keittiön ja miksei kylpyhuoneenkin ilmettä. Graniittiset tasot ja pinnoitteet luovat arvokkaan vaikutelman, kestävät ajan hammasta ja nostavat asunnon arvoa”, Okko vakuuttaa ja kehottaa ihmisiä hyödyntämään kotitalousvähennyksen suoman verohyödyn. Kotitalousvähennyksen saa myös oman pihan kiveämistyön kustannuksiin. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Karkeasti noin puolet liikevaihdosta tulee graniittisten kivien louhinnasta ja jalostuksesta ja toinen puoli vuolukiviteollisuudesta. Viennin osuus alan liikevaihdosta on noin 40% ja viennin arvo on lähes viisinkertainen tuontiin verrattuna. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen on huolestunut viennin supistumisesta. ”Vientimarkkinat ovat kiviteollisuudelle elintärkeät. Nyt jos koskaan vientiponnistuksia on lisättävä vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämiseksi mutta myös uusien markkinoiden hakemiseksi”, Jauhiainen sanoo. Hän on pettynyt työ- ja elinkeinoministeriön vientiavustuspolitiikkaan. ”Vientiyrityksille suunnatut kansainvälistymisavustukset eivät tänä vuonna riitä alkuunkaan. Erityisesti pk-yrityksille suunnattuja avustuksia pitäisi nykyisessä tilanteessa lisätä eikä vähentää”, Jauhiainen vaatii. Luonnonkiviteollisuus kokoontuu pohtimaan alan näkymiä liittokokoukseensa Turkuun 26.3.2009. Suomalainen luonnonkiviteollisuus työllistää suoraan louhinnassa ja jalostuksessa noin 1900 henkilöä. Kerrannaisvaikutuksineen alan työllistävä vaikutus on noin 3500–4000 henkilöä. Aktiivisesti toimia yrityksiä on noin 200; useimmat pieniä perheyrityksiä....

Keisarien aika Suomessa

Suomen Kivikeskus 13.1.2009 Näkymiä keisarien Suomeen: Juhlanäyttely Suomen Kivikeskuksessa 200-vuotisjuhlanäyttelyn taustaa Suomen Kivitutkimussäätiön järjestämä 200-vuotisjuhlanäyttely Keisarien aika Suomessa täydentää Kivikeskuksen juhlanäyttelyiden sarjaa. Tätä edeltäviä huomattavia juhlanäyttelyitä ovat olleet Dalin satavuotisjuhlanäyttely, design-juhlavuoden Wirkkala, Sarpaneva ja Tapper -näyttely sekä viimeisimpänä Fabergé -näyttely, johon kävi tutustumassa yli 25 000 maksanutta asiakasta. Tämänvuotisen näyttelyn tavoitteena on esitellä Suomen historiaa vuosien 1809–1917 välisenä aikana, jolloin Suomi siirtyi suuriruhtinaskunnasta itsenäiseksi valtioksi. Näyttelyn toisena tavoitteena on antaa kuva siitä, kuinka suuret investoinnit, kuten Saimaan kanava ja rautatieverkoston rakentaminen, nostivat Karjalan, Kainuun ja Savon ”savupirttikansan” rannikkomaakuntien tasolle talouden ja koulutuksen alueilla. Aleksanteri I:n mukaan nimetty yliopisto Helsingissä loi pohjaa tulevan itsenäisen Suomen henkiselle ja taloudelliselle sivistykselle. Suurhankkeet ja Itä-Suomen nousu Näyttelyn alkuosan osastoissa esitellään keisareita suomalaisesta näkökulmasta. Keisareiden ohella näyttelyssä nostetaan esille kulloisenkin keisarin aikakauden huomattavimmat suomalaiset suurmiehet. Erityinen huomio kiinnittyy nuorena keisariksi nousseen Aleksanteri I:n toimintaan, jonka merkitys oli ratkaiseva 1800-luvun Suomelle. Näyttelyssä kerrotaan Aleksanteri I:n Suomi-innostuksesta: keisarin tekemä suuri kiertomatka Suomeen vuonna 1819 kohdistui monien muiden seutujen ohella myös Karjalaan, Savoon sekä Ouluun ja Kainuuseen. On todennäköistä, että kyseinen kiertomatka toimi pontena myös Saimaan kanavan rakentamishankkeelle. Näyttelyssä esitellään Suomen kehityksen kannalta merkittävää rautatieverkoston rakentamista näyttelyn yhteistyökumppanin, Suomen Rautatiemuseon, materiaalin avulla. Kanavamuseon ja Tiehallinnon näyttelyesineistöt rakentavat kuvaa suurhankkeista, joita varjostivat paitsi harvaan asutun erämaan asettamat haasteet, myös nälänhätä. Teollisuuden osalta näyttelyssä on nostettu esille suomalaisen kiviteollisuuden rooli Pietarin rakentamisessa. 1890-luvulla alkoi myös vuolukiven teollinen tuotanto Juuassa. Saimaan kanavan merkitys kiviteollisuuden menestykselle oli keskeinen. Joensuuhun ja Kuopioon keskittyi merkittäviä laivanvarustaja- ja kauppiassukuja. Katsauksia keisariajan tapahtumiin ja tunnelmiin näyttely luo moninaisen materiaalin avulla: esillä on mm. valokuvien ja karttojen ohella erilaisia koruja, tekstiilejä ja käyttöesineitä. Kuten näyttely osoittaa,...

Pihaan halutaan etenkin kotimaista kiveä

Helsinki 14.10.2008 KIVITEOLLISUUSLIITTO RY RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RY VIHERALUERAKENTAJAT RY Kodin kunnostus ja sisustus ovat kiinnostaneet suomalaisia jo vuosia. Nyt katseet on käännetty ikkunasta ulos ja pihanrakentamiseen. Kuluttajien mielestä hyvin rakennettu piha lisää kiistatta asumisviihtyvyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa. Kaikkea ei enää välttämättä tehdä itse, sillä moni on kiinnostunut ulkopuolisesta suunnittelu- ja rakennusavusta. Luonnonkivimateriaaleja valittaessa kotimaisuus on hinnan ohella merkittävin kriteeri. Alan haasteita ovat etenkin kuluttajien epärealistinen hintakäsitys sekä oikeiden tiedottamiskanavien löytäminen. Nämä asiat todettiin Kiviteollisuusliitto ry:n, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Viheraluerakentajat ry:n piha- ja ympäristörakentamista koskeneissa tutkimuksissa. Tietoa kerättiin sekä kuluttajilta että ammattilaisilta. Kuluttajatutkimukseen vastasi 400 kuluttajaa, jotka ovat jo rakentaneet tai ovat aikeissa rakentaa pientalon tai remontoida entistä kotiaan. Ympäristörakentamisen ammattilaisten tutkimukseen vastasi 176 henkilöä luonnonkivi- ja betonituotteita valmistavista yrityksistä sekä viheralueita suunnittelevista ja rakentavista yrityksistä ja yhteisöistä. Tutkimukset toteutti Innolink Research Oy. Kasvuodotukset alalla vahvat Nykyään pihaa ei enää nähdä omakotiasumisen liittyvänä välttämättömänä pahana, vaan osana viihtyisää miljöötä. Kuluttajatutkimuksen vastaajista 98 prosenttia on sitä mieltä, että hyvin rakennettu piha lisää asumisviihtyisyyttä ja 99 prosentin mielestä piha lisää kiinteistön arvoa. Tutkimuksen kuluttajavastaajista 67 prosenttia on aikeissa kunnostaa tai rakentaa pihansa seuraavan kahden vuoden aikana. Kaikki pihantekijät eivät enää usko perinteiseen suomalaiseen itseisarvoon eli itse tekemiseen. Vajaa kolmannes on aikeissa käyttää suunnitteluapua ja runsas kolmannes aikoo käyttää ulkopuolista rakennuspalvelua pihan tekemisessä. Erityisesti apua kaivataan pohja- ja maansiirtotöissä sekä kiveystöissä. Tavallisimmat syyt ulkopuolisen avun käyttämisen ovat koneiden tarve sekä oman osaamisen puuttuminen. Myös ammattilaiset uskovat vahvasti alan tuotteiden ja yritystoiminnan tuntuvaan kasvuun. Ammattilaisvastaajista luonnonkiven käytön kasvuun uskoo 94 %, betonikivien käytön 91 % ja viherrakentamisen kasvua ennakoi 94 % vastaajista. Kotimaista luonnonkiveä arvostetaan Vastaajat arvostavat luonnonkivien kotimaisuutta. Yhteensä 45 prosenttia...

Helsingin Musiikkitaloon valittava suomalaisia materiaaleja

Helsinki 27.6.2008 Suomalaiset luonnonkiviyritykset ovat huolestuneet aikeista syrjäyttää kotimaiset vaihtoehdot Helsingin Musiikkitalon kivivalinnoissa. Musiikkitalon alkuperäisissä suunnitelmissa on ajateltu käytettäväksi suomalaista mustaa diabaasia Varpaisjärveltä ja mustaa gabroa Korpilahdelta. Nyttemmin rinnalle on noussut vaihtoehto käyttää Kiinasta tuotua mustaa kiveä. Perusteluiksi on esitetty suomalaisen kiven hinta ja epävarma saatavuus. Mustaa kiveä louhivat suomalaiset yritykset Palin Granit Oy, Suomen Kivivalmiste Oy, Kurun Kivi Oy ja Polar Granit Oy ovat lähestyneet kirjeellä Musiikkitalon rakennuttajatahoja ja pääurakasta vastaavaa SRV:tä kumoten väitteet kotimaisen kiven saatavuusongelmista. Yritykset ilmoittavat voivansa toimittaa tarvittavan kivimäärän ja olevansa valmiita toimittamaan kivilohkareet edelleen jalostettaviksi mille tahansa yritykselle, jolla on riittävä jalostuskapasiteetti. Musiikkitalon kotisivuilla todetaan Töölönlahdelle rakennettavan Musiikkitalon olevan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä musiikkikeskus, joka toiminnallaan lisää musiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja identiteettiä. Rakennuttajavastuussa olevan Senaattikiinteistöjen sivuilla kerrotaan yhtiön arvokiinteistöstrategian perustana olevan kunnioituksen suomalaista historiaa ja kulttuuriperintöä kohtaan. Kyse ei ole vain kiinteistöistä vaan suomalaisesta kansallisomaisuudesta ja kivi kiveltä rakentuneesta kulttuurihistoriasta. Tänä päivänä luodaan huomisen historiaa. Helsingin Musiikkitalo tulee olemaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä rakennus, jonka myös rakennusmateriaaleillaan pitäisi viestiä suomalaisuudesta. Musiikkitaloon pitäisi valita parasta suomalaista kiveä; Suomessa jalostettuna. Suomalainen luonnonkiviteollisuus on kansainvälisesti tunnettua. Vuolukiviteollisuudessa olemme maailman markkinajohtaja ja graniitinviejänä yksi tunnetuimmista. Kiviteollisuuden liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on noin puolet. Luonnonkivituotteiden viennin arvo on lähes viisinkertainen tuontiin verrattuna. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, 0400 427620, toimitusjohtaja Heikki Palin, Palin Granit Oy/Loimaan Kivi, 020...

Luonnonkiven kotimaisuutta arvostetaan

Turku 3.4.2008 Suomalaisen kiviteollisuuden kannalta on myönteistä, että luonnonkivituotteiden kotimaisuutta pidetään tärkeänä. Tulokseen päädytään vielä tekeillä olevassa Kiviteollisuusliiton, Viheraluerakentajien ja Rakennusteollisuuden yhteisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan kivituotteisiin liittyvät tärkeimmät merkitystekijät ovat toimitusvarmuus ja aikataulujen pitävyys, kestävyys ja yleensä laatu, tuotteiden ulkonäkö ja saatavuus. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan merkillepantavaa on, ettei hinta nouse keskeiseksi kriteeriksi. Tutkimukseen vastanneista ympäristörakentamisen ammattilaisista peräti 94% odottaa kivituotteiden käytön lisääntyvän seuraavan kahden vuoden aikana. Luonnonkiviteollisuuden keskeiset kehittämistarpeet liittyvät tuotteistamiseen. Luonnonkivituotteita valmistavilta yrityksiltä kaivataan aktiivisempaa tiedottamista ja tuotteiden saatavuuden parantamista. Kiitosta yritykset saavat mm. luotettavuudesta ja joustavuudesta. Internet on noussut aivan ylivoimaiseksi kivituotetietouden lähteeksi. Nettiä käytetään ja halutaan käyttää. Näyttäisi siis siltä, että Kiviteollisuusliiton vuonna 2001 tekemä päätös kiviportaalin www.finstone.fi perustamisesta oli täsmälleen oikea. Portaalin kehitystyö jatkuu tänäkin vuonna. Pekka Jauhiainen kuitenkin muistuttaa, että niin kauan kuin tietokoneen ruudulta ei voi tulostaa aitoa kivilaattaa tarvitaan myös tilaisuuksia kokeilla, tunnustella ja nähdä kiveä. Tähän tarjoavat mahdollisuuden Turun Nordic Stone –messut, jotka järjestetään samaan aikaan Puutarhan Kevät –messujen kanssa. Messuilla ovat monipuolisesti esillä mm. keittiötasot, tulisijat ja ympäristörakentamisen kivituotteet. Kivi-info – osastolle messuvieraat voivat tuoda kiviä Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden tunnistettaviksi. Sunnuntaina 6.4. paikalla on myös Helsingin yliopistosta kivitohtorinakin tunnettu FT Martti Lehtinen, joka tunnistaa kivinäytteitä ja pitää tietoiskuja kivien maailmasta. Tällä kertaa messuyleisö voi tutustua myös Mahdollisuuksien hautausmaa – kokonaisuuteen. Saattaa tuntua oudolta esitellä hautakiviä messuilla. Hautausmaat ovat kuitenkin meidän yhteistä julkista ympäristöämme, jossa luonnonkivellä on näkyvä rooli niin muistomerkeissä kuin ympäristörakenteissa. Hautausmaiden ilmeestä soisi käytävän laajaa keskustelua, Jauhiainen sanoo. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkiviteollisuus on mahdollisuuksien toimiala

Lappeenranta 14.3.2008 Suomalainen luonnonkiviteollisuus on varsin vähän tunnettu mutta kasvava toimiala. Harva tulee ajatelleeksi, että vuolukiviteollisuutemme on maailman markkinajohtaja ja graniitin tuottajana ja viejänä Suomi on kärkimaita. Kivialan 200 miljoonan euron liikevaihdosta viennin osuus on lähes 50%. Tärkein vientimaa on Kiina. Kivituotteita viedään paljon myös mm. Italiaan, Saksaan ja Ruotsiin. Kivituonnin arvo jää 20 prosenttiin viennin arvosta. Tuontimaista kärkisijaa pitää Kiina. Kiinan ohella kiveä tuodaan mm. Italiasta. Luonnonkiviteollisuuden yritykset ovat lähes kaikki pk-yrityksiä ja useimmat vielä perheyrityksiä. ”Kivialan tulevaisuuden haasteena on uusien yrittäjien saaminen alalle”, sanoo Ylämaa Origin Oy – konsernin toimitusjohtaja Jouni Okko. Hänen mukaansa kiviala tarjoaa esimerkiksi Kaakkois-Suomessa hyvät yrittämisen edellytykset. ”Kaakkois-Suomi on noussut graniittibisneksen veturiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana”, Okko sanoo ja jatkaa, että alalle tarvitaan kuitenkin uusia yrittäjiä mm. sukupolvenvaihdosten kautta. Kaakkois-Suomi tarjoaa kiviteollisuudelle erinomaiset menestymisen eväät mm. runsaiden graniittivarantojen, kivialan osaamisen ja logistisesti edullisen sijainnin vuoksi. Kiviteollisuusliitto ry piti 70-vuotis liittokokouksena Lappeenrannassa. Liiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan kivituotteiden kysyntä on kasvussa. Erityisesti ympäristökivituotteiden kysyntä on voimakasta. Jauhiaisen mukaan kivituotteiden menekki voisi olla vielä paljon suurempaa jos tuotteista tiedettäisiin enemmän ja niitä olisi helposti saatavissa. ”Luonnonkiven tuotteistamisessa on vielä paljon tehtävää”, Jauhiainen sanoo. Kiviteollisuusliitto valitsi puheenjohtajakseen Palin Granit Oy:n toimitusjohtajan Heikki Palinin. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Origin Oy:stä. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtajat Eero Pietarila (OK Graniitti Oy), Katja Huhta (Ikikivi), Ilkka Ylitalo (Vientikivi Oy), Tapani Elomaa (Tampereen Kovakivi Oy), Keijo Vierimaa (Keikyän Kivi Oy), Juha Miettinen (Peipohjan Kiviveistämö Oy) ja liiketoimintajohtaja Jouko Toivanen (Tulikivi Oyj). Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkivi lisää suosiotaan

Turku 11.3.2008 Luonnonkiviteollisuuden näkymät ovat myönteiset. Kysynnän odotetaan kasvavan lähes kaikissa tuoteryhmissä. Luonnonkivituotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan tänäkin vuonna. Kiviteollisuusliiton suhdannebarometri ennustaa erityisesti sisustus-, ympäristö- ja rakennuskivien kysynnän jatkuvan myönteisenä. Tulisijatuoteryhmässä kasvuennusteet ovat varovaisemmat ja hautakivisektorilla ennakoidaan kysynnän pysyvän jokseenkin ennallaan. Luonnonkiveä on perinteisesti totuttu pitämään julkisten rakennusten ja julkisen ympäristön materiaalina. Viimeisten vuosien aikana luonnonkivituotteet ovat kuitenkin alkaneet yleistyä myös pientaloissa ja niiden pihapiirissä, kertoo markkinointijohtaja Jarmo Hiltunen Loimaan Kivestä. ”Ihmiset haluavat laatua ja kestäviä materiaaleja. Graniittinen pihakiveys tai keittiötaso kestää sukupolvelta toiselle”, Hiltunen vakuuttaa. Halvan työvoiman maista kuten Kiinasta on kivituotteita tuotu Suomenkin markkinoille jo kymmenisen vuotta. Hiltusen mukaan tuontikiven kanssa on kuitenkin ilmennyt ongelmia, joiden seurauksena suomalaisten kivituotteiden kilpailuasema on parantunut. ”Kiinalaisen kiven kanssa on ollut toimitusvaikeuksia ja rahtihinnat Kiinasta Eurooppaan ovat nousseet rajusti”, Hiltunen sanoo. Vienti on suomalaiselle kiviteollisuudelle tärkeää. Alan noin 200 miljoonan euron liikevaihdosta lähes puolet tulee viennistä vuosittain yli 40 maahan. Suomi on vuolukiviteollisuuden markkinajohtaja ja graniitin viejänä yksi tunnetuimmista maista. Suomalainen kiviteollisuus on näyttävästi esillä Turun messu- ja kongressikeskuksessa 4.-6.4.2008 pidettävillä Nordic Stone –messuilla. Nämä kivimessut järjestetään nyt kolmannen kerran ja tällä kertaa samanaikaisesti Puutarhan Kevät –messujen kanssa. Messuilla voi tutustua mm. kotipihan kivituotteisiin, tulisijoihin ja messujen erikoisuus on mielenkiintoinen Mahdollisuuksien hautausmaa –kokonaisuus, jossa esitellään monipuolisesti luonnonkivisiä hautamuistomerkkejä. Messuille voi sunnuntaina 6.4. tuoda omia kivinäytteitä. Niitä tunnistaa kivitohtorinakin tunnettu FT Martti Lehtinen Helsingin Yliopistosta. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkiviteollisuus myötätuulessa – ammattiväestä pulaa

Seinäjoki 21.11.2007 Luonnonkiviteollisuuden näkymät ensi vuodelle ovat myönteiset. Kysynnän odotetaan kasvavan lähes kaikissa tuoteryhmissä. Alan kasvun pullonkaulaksi on muodostumassa pula ammattityöntekijöistä. Seinäjoella pidetyssä Luonnonkiviseminaarissa kiviteollisuuden näkymiä arvioi Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Hänen mukaansa kivituotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan myös ensi vuonna. Juuri valmistunut luonnonkiviteollisuuden suhdannebarometri ennustaa kasvun olevan kuitenkin maltillisempaa kuin kuluvana vuonna. Erityisesti sisustus-, ympäristö- ja rakennuskivien kysyntä jatkuu myönteisenä. Tulisijatuoteryhmässä kasvuennusteet ovat varovaisemmat ja hautakivisektorilla ennakoidaan kysynnän pysyvän ennallaan tai hienoisesti jopa laskevan. Kiviteollisuuden myönteisen kehittymisen pahimmat uhkatekijät liittyvät halpatuontiin ja sen myötä kireänä pysyvään kilpailutilanteeseen sekä pulaan ammattitaitoisesta työvoimasta. Jauhiaisen mukaan luonnonkiviala on nopeasti ajautunut tilanteeseen, jossa työntekijöitä kuten kiviasentajia joudutaan palkkaamaan myös ulkomailta. Kolmen viimeisen vuoden aikana reilusti yli kolmannes barometriin osallistuneista yrityksistä on ilmoittanut kärsivänsä ammatti-ihmisten vajeesta. ”Akuuttia työvoimatarvetta on hyvin vaikea tyydyttää rakentamisen korkeasuhdanteen aikana mutta pidemmällä tähtäimellä kivialan työvoimatarve on hoidettavissa koulutuksen keinoin”, Jauhiainen sanoo. Kivialalle onkin saatu uusi perustutkinto, jota suorittamaan on ensimmäiset oppilaat valittu tänä syksynä. Halvan työvoiman maista kuten Kiinasta on kivituotteita tuotu Suomenkin markkinoille jo kymmenisen vuotta. Ympäristörakentamisessa kiinalaiset kivituotteet ovat osin jopa korvanneet kotimaisen tuotannon. Jauhiaisen mukaan tuontikiven kanssa on kuitenkin ilmennyt ongelmia, joiden seurauksena suomalaisten kivituotteiden kilpailuasema on parantunut. ”Kiinalaisen kiven kanssa on ollut toimitusvaikeuksia ja rahtihinnat Kiinasta Eurooppaan ovat nousseet rajusti”, Jauhiainen sanoo ja muistuttaa, että suomalaisen kiviteollisuuden suhde Kiinaan on eräänlainen viha-rakkaus –suhde. ”Kiinasta tuodaan halpaa kiviä Suomeen mutta samalla Kiina on suomalaisen graniitin tärkein ostaja. Kiinan vientimme on arvoltaan yli kolminkertainen tuontiin verrattuna”. Vienti on suomalaiselle kiviteollisuudelle tärkeää. Alan noin 200 miljoonan euron liikevaihdosta lähes puolet tulee viennistä vuosittain yli 40 maahan. Suomi on vuolukiviteollisuuden markkinajohtaja ja graniitin viejänä yksi tunnetuimmista maista. Lisätietoja antaa...

Kivialalla vahva usko tulevaisuuteen

Juuka 29.05.2007 Luonnonkiviteollisuudessa uskotaan myönteiseen kehitykseen. Rakennuskivi-, ympäristökivi- ja sisustuskivituotteiden suosio on kasvussa ja aitoon kivituotteeseen päädytään yhä useammin myös pientalorakentamisessa. Kotimaan kysynnän ohella myös vienti on kasvussa. Luonnonkivituotteiden viennin arvo oli viime vuonna 100 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli edellisestä vuodesta noin 18%. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan kasvusta suurin osa selittyy vuolukivituotteiden lisääntyneenä vientinä. Vientimaista tärkeimpiä ovat Saksa, Kiina, Italia ja Ruotsi. Vientiä on noin 40 maahan. Tuonnin arvo pysyi edellisen vuoden tasolla ollen hieman alle 14 miljoonaa euroa. Kivituotteita tuodaan erityisesti Kiinasta, Italiasta, Norjasta, Espanjasta ja Portugalista. Suomen kivituotteiden viennin arvo Kiinaan on yli kolminkertainen tuontiin verrattuna. Kiviteollisuuden kasvun veturi on ollut vuolukiviteollisuus, joka on myös investoinut uusiin teollisuuslaitoksiin. Moniko muu teollisuudenala voi tämän päivän Suomessa sanoa samaa, Jauhiainen kysyy. Kiviteollisuuden tehdasinvestoinnit ovat yleensä suuntautuneet työttömyysalueille, joilla niiden omaksi onneksi on ollut osoittaa hyvät vuolukivivarannot. Kivialan yrityksille on ollut saatavilla myös motivoitunutta työvoimaa. Graniittituotantomme suuntautuu 90%:sti vientiin. Parina viime vuonna suosituimpia kivityyppejä on ollut vaikea toimittaa kysyntää vastaavasti; erityisesti tämä koskee Kaakkois-Suomesta louhittavia graniitteja. Myös kotimainen kovien kivien kysyntä on ollut kasvussa. Tästä on hyvä esimerkki graniittisten keittiötasojen tuotannon kasvu. Ei ole siis ihme, että keittiötasotuotantoon on myös investoitu. Luonnonkivien kasvava suosio heijastuu myös liuskekivien kysyntään. Luonnonkiviteollisuus on Suomelle hyvä toimiala; ei kovin suuri mutta Suomessa pysyvä ja pysyviä työpaikkoja tarjoava, Jauhiainen sanoo. On vain huolehdittava siitä, että teollisuuden toimintaedellytykset ovat kunnossa. Jauhiaisen mukaan Suomesta on voitava tulevinakin vuosina louhia suomalaista kiveä ja koulutustarjonnan on vastattava kivialan työvoimatarpeisiin. Kiviteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta on ottanut viime vuosina isoja harppauksia ja kuluvan vuoden aikana mm. testataan keskitetysti Suomen Kivikeskuksen laboratoriossa kaikki tärkeimmät suomalaiset kivet. Uusien eurooppalaisten standardien mukaiset...