Asennusohje

Kiviteollisuusliitto ry:n suositus 12.9.2005

Luonnonkivisen hautamuistomerkin asennusohje

Asennettavan muistomerkin on oltava hautausmaan sääntöjen ja muistomerkkiohjeiden mukainen. Muistomerkistä on tarvittaessa laadittava suunnitelma, joka on hyväksytettävä seurakunnalla. Muistomerkin pystyttämisen ajankohdasta on tarvittaessa etukäteen sovittava hautausmaan esimiehen kanssa.

Hautakiven asennus

Hautakivi on pystytettävä sulan maan aikana; poikkeuksena ovat ns. palkkialueet.

Hautakiven keskikohta haudalla on merkittävä seurakunnan toimesta. Sivulinjan tarkistaa kiven asentaja; joskus sivulinja on jo merkitty seurakunnan toimesta.

Pohjakivi tarvitaan aina normaaliin hautakiveen. Pohjakiven vähimmäismitat ovat: paksuus 15 cm, syvyys 25 cm, ja leveys 10 cm enemmän kuin taulukivi. Pohjakivi perustetaan reilun, vähintään 20 cm sepeli-/hiekkakerroksen päälle. Mahdollinen multa-/savikerros on ensin poistettava. Pohjakivi topataan vaakasuoraan tukevasti. Taulukivi asetetaan pohjakiven päälle siten, että se on keskellä pohjakiveä. Savisessa maassa em. 20 cm:n sepelikerros ei välttämättä riitä vaan savikerrosta on poistettava enemmän. Seurakunnan olisi huolehdittava siitä, että hautakiven asennusalusta on riittävän kestävä. Pohjakiven eteen on suositeltavaa jättää alue, jolle ei sijoiteta kukkamultaa koska maan kaivaminen välittömästi kiven edestä aiheuttaa kiven kaatumisvaaran.

Jokaisen hautausmaan pitäisi varata hautakivien pystyttämiseen tarvittava routimaton maa-aines. Hautakiviasentajien kuorman mukana ei ole mahdollista kuljettaa riittävää perustusmateriaalimäärää.

Hautakiven tapitus

Taulukivi on aina sidottava pohjakiveen tapituksella kun pohjakiven päällimmäinen pinta on kiillotettu ja/tai hautakivi on ns. pystykivi, jonka korkeus on vähintään 70 cm ellei seurakunta muuta edellytä. Tapituksen päällimmäinen tehtävä on estää taulukiven liukuminen pohjakiven päältä.

Tappien on oltava ruostumatonta terästä ja halkaisijaltaan vähintään 10 mm. Pohjakiven tapitusreikää ei saa porata kiven läpi. Sopiva reiän syvyys on 5-8 cm ja reiän halkaisija 2 mm tappia suurempi. Tapin pitää upota pohjaan ja tauluun yhtä paljon (5-8 cm).

Muuta huomioitavaa

Asennustyön jälkeen hautakivi puhdistetaan pesemällä ja asetellaan mahdolliset kukat takaisin haudalle sekä siivotaan kaikki työn jäljet.