Kuluttajansuoja

Kuluttajansuojalaki säätelee myös hautakivien kauppaa. Kiviteollisuusliitto ry ja kuluttaja-asiamies ovat lisäksi sopineet erityisistä hautakivien markkinointiohjeista. Kiviteollisuusliitto ry:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet ohjeiden noudattamiseen. Jäsenyritykset kontaktitietoineen löytyvät Kiviteollisuusliiton kotisivuilta.

Kuluttajasuojasta saa lisätietoja Kuluttaviraston kotisivuilta.

Hautakivien markkinointiohjeet

Hautakivien markkinoinnissa on noudatettava hienotunteista lähestymistapaa. Näin siksi, että hautakiven tilaaja on useimmissa tapauksissa kokenut läheisen omaisen kuoleman tuottaman järkytyksen, eikä vielä ole toipunut surustaan.

Hautakivi liittyy aina elämäntaipaleen päättymiseen. Niinpä myyntikirjeen lähettämisessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Erityisesti on varmistauduttava, että myyntikirjeen saajan lähipiirissä on todella tapahtunut läheisen poismeno. Jos myyntikirje huonosta taustaselvityksestä johtuen lähetetään henkilölle, jonka lähipiirissä ei ole kuolemantapausta sattunut, aiheuttaa se vastaanottajalle lähes aina suuren järkytyksen.

Kiviteollisuusliitto edellyttää, että sen jäsenyritykset noudattavat markkinoinnissa seuraavia menettelytapoja:

1. Hautakivien markkinoinnissa on noudatettava erityistä hienotunteisuutta ja omaisten kunnioitusta.

2. Ennen myyntikirjeen tai esitteen lähettämistä on varmistauduttava pitävällä tavalla vainajan omaisten osoitteesta.

3. Myyntikirjeeseen ei saa liittää mukaan kuolinilmoitusta.

4. Yhteydenotosta on pidättäydyttävä, kunnes vähintään kolme viikkoa on kulunut vainajan kuolemasta. Poikkeuksena hyväksytään vain tapaukset, joissa tilaaja itse ottaa ensimmäiseksi yhteyden.

5. Ennen tilaussopimuksen tekemistä on tilaajalle selvitettävä minkä tyyppisen ja minkä kokoisen hautakiven haudalle saa asettaa. Nämä tiedot myyjä saa tilaajan hallussa olevasta hautakirjasta tai sen liitteestä, tai ottamalla yhteyden ko. seurakunnan hautausmaan hoitajaan tai taloustoimistoon.