Hautakivi kertoo ihmisestä

Turun vanha hautausmaa. Kaunis, tunnelmallinen hautausmaa, jossa elämän kiertokulku on vahvasti läsnä. Tämä on kulttuuriperintöämme.

Turun vanha hautausmaa. Kaunis, tunnelmallinen hautausmaa, jossa elämän kiertokulku on vahvasti läsnä. Tämä on kulttuuriperintöämme.

Hautakivi hankitaan muistoksi elämästä. Hautakivi kertoo myös viestin elämän päättymisestä. Kristillinen hautaustapa on toisenlainen kuin buddhalainen tai islamilainen, taustalla on kuitenkin kulttuuriin sidottu yhteisöllinen tapa arvokkaan ja oikeanlaisen rituaalin toteuttamisesta. Suomalaisten hautausmaiden ja hautakivien yleisilme tulee vain hieman muokkautumaan eri uskontojen perinteiden mukaan. Uusi hautaustoimilaki on vuodelta 2003. Se pyrkii edistämään uskonnon ja omantunnonvapauden toteutumista hautaustoimessa sekä turvaamaan vainajan muiston kunnioittamisen.

Hautausmaillamme lähes jokaiselle haudalle pystytetään hautakivi. Tämä on tullut mahdolliseksi tasapuolisesti kaikille sotien jälkeen. Muitakin mahdollisia materiaaleja olisi, kuten puu ja metalli. Ne eivät kuitenkaan ole saavuttaneet Suomessa suosioita, vaikka seurakunnat sitä ovat toivoneetkin.

Rakkaimmat haudataan vain kerran. Surun hetki lamauttaa ihmisen, ajatukset valtaa surutyön monimutkainen verkko, jossa yhtenä käytännön toimenpiteenä on hoitaa hautajaiset, valita hautapaikka ja hautakivi. Vanhalla hautapaikalla onkin kenties jo hautakivi valmiina, on vain ratkaistava kaiverruksen tai pronssilaatan paikka.

Hautakivi luo siteen lähimmäisiin

Hautausmaa kirkon ympärillä on kirkkomaa

Hautausmaa kirkon ympärillä on kirkkomaa

Koska yksittäinen hautakivi on osa kokonaisuutta, niin jokaisella valinnalla on oma merkityksensä. Hautakiveen liittyviä asioita mietimme harvoin etukäteen – se tuntuu monista oudolta. Jotkut harvat kuitenkin rohkeasti uskaltavat suunnitella tulevan oman sukuhautansa hautakiven mallin. Onhan usein kyse hankinnasta, jota ei niin vain vaihdeta uudempaan vuosimalliin, vaan on niin kuin talo, joka rakennetaan vuosiksi eteenpäin.

Henkilö, joka eläessään valitsee hautausmuodokseen sirottelun ilman muistomerkkiä, riistää jälkeenjääviltä mahdollisuuden tehtävään, jonka he kuitenkin mielellään täyttäisivät. Haudalla käyminen on vahva tunneside kuolleisiin sukulaisiin ja ystäviin ja ehkä konkreettisimmin herättää huomaamaan elinajan rajallisuuden.

Mikä ohjaa hautakivikulttuuria?

Hautausmaat ovat pääasiassa seurakuntien ylläpitämiä. Isojen kaupunkien hautausmailla hautapaikat maksavat enemmän kuin pienillä paikkakunnilla. Hautapaikan maksuun saattaa sisältyä pakollinen haudanhoitomaksu. Hoitomaksulla katetaan myös puistomaisen ympäristön ylläpitoa. Seurakunnalle maksetaan korvausta ”siistin” muiston ylläpitämisestä. Hautakivien pitää olla nykyisin suorassa rivissä betonipalkeilla, että nurmikot ja kukat voidaan hoitaa koneellisesti helpolla. Hautausmaan maanpäällinen osuus on tehty eläviä varten ja sen merkitystä onkin hyvä miettiä.

Ennen hautakiven hankintaa on syytä tutustua hautausmaan ohjesääntöihin, jotka sisältävät ohjeet hautakivistä. Ohjeissa saattaa olla hyvinkin yksityiskohtaisia määräyksiä ja että määräyksien vastaista muistokiveä ei saa pystyttää lainkaan.

Yleisesti kokorajoitukset eivät ole este yksilölliselle ratkaisulle. On kuitenkin hyvä tietää hautapaikkaa hankittaessa, saako sille lainkaan hankkia hautakiveä vai onko nimien merkitseminen ratkaistu seurakunnan puolesta.

Mahdollisuuksien hautakivi

Kauniit istutukset viimeistelevät persoonallisen kokonaisuuden

Kauniit istutukset viimeistelevät persoonallisen kokonaisuuden

Hautakivien suunnittelussa on tultu uuteen aikaan 2000-luvun alusta lähtein. Tietokoneet ovat käytössä jo lukuisissa veistämöissä. Suunnitteluohjelmien avulla taitava tietokoneen käyttäjä laatii aivan uusia malleja tai vähintään tekee tekstisuunnitelman kuvaarkistossa olevan kivikuvan päälle. Arkistosta voidaan poimia toivottuja symboleja ja koristeita. Taideteokset hautakivissä antavat aina syvyyttä aikakauden ulottuvuuksien tarkasteluun.

Ennen kiven valinta tapahtui esitteen kuvan perusteella tai kiviliikkeen näyttelystä.

Uusi sukunimilaki on muuttanut hautakiven ulkonäköä sikäli, että samaan perheeseen kuuluvilla saattaa olla useampia sukunimiä tai kaksiosaisia nimiä. Tämä on helppo ratkaista esimerkiksi erillisillä pronssikilvillä, joihin jokaiseen tulee kunkin henkilön omat tiedot. Tilaa vieviä isoja sukunimiotsakkeita ei enää välttämättä tarvita. Ja muutenkin pienempien tekstikokojen kaivertaminen on helppoa nykymenetelmin.

1960-luvulla oltiin yleisesti sitä mieltä, että ammattinimikkeet ovat turhia hautakivissä. Nykyisin tästä ajatellaan niin, että se pieni viesti ihmisen henkilökohtaisesta historiasta voitaisiin hyvinkin kertoa hautausmaalla kulkijoille.

Hautakivessä saa näkyä henkilöhistoria ja paikallishistoria.

Hautakiven liiallista koristelemista tulisi välttää. Symboliikan tulisi olla jotenkin yleispätevää ja sopivaa myös myöhemmin haudattavien vainajien kannalta. Ammattitaitoinen hautakiven myyjä osaa kertoa yleisimpien symbolien merkityksen. Symbolit voivat olla pronssia tai ne voidaan kaivertaa.

Muoti-ilmiöt näkyvät

Helsingin ortodoksinen hautausmaa. Vanhaa ja uutta hautausmaamiljöössä.

Helsingin ortodoksinen hautausmaa. Vanhaa ja uutta hautausmaamiljöössä.

Hautakivissä näkyy ajan muoti-ilmiöt. Joskin muutokset suuntaan tai toiseen ovat hyvin hitaita. Eräänä viime aikojen ilmiönä voidaan pitää kiven sisään valmistettua lyhtyä. Kehykset ovat pronssia ja kynttilän suojana on lasi. Valo heijastuu tunnelmallisesti talven pimeydessä. Erillinen pronssilyhty on tästä edullisempi vaihtoehto, sillä aukon tekeminen kiveen on työlästä ja siten nostaa kiven hintaa.

Uudempana trendinä voidaan pitää myös erilaisia harrastuksiin liittyviä symboleja sekä sitä, että enenevässä määrin nimitekstejä tullaan merkitsemään hautakiviin nimikilvillä. Kun ohjesäätö määrää hautakiven kooksi 50 x 50 cm niin totutuista isoista kaiverrusteksteistä on luovuttava ja lähestyttävä suunnittelua sellaisena haasteena, että pieni kivi näyttää kauniilta ja tasapainoiselta kokonaisuudelta.

Hautakivestä aiheutuvat kulut saa vähentää perunkirjoituksessa tiettyyn summaan asti. Hankinnalla ei kannata pitää kiirettä, vaan rauhassa tutustua niihin mahdollisuuksiin, joita on tarjolla. Hautakivi on pitkäaikainen hankinta.

Hautakivet ovat osa kulttuuriamme

Muistolauseet hautakivissä lohduttavat ja ilahduttavat.

Muistolauseet hautakivissä lohduttavat ja ilahduttavat.

Jokainen hautakivivalinta kertoo jälkipolville viestiä tämän päivän ihmisen valinnoista. Hautakivi kertoo myös tekijän osaamisesta ja kädentaidoista, sillä vaikka kivet suunniteltaisiin tietokoneella ja valmistettaisiin koneellisesti niin viimeisen silauksen kokonaisuuteen tekee hautakivialan käsityöläinen.

Tulevaisuudessa hautakivet tulevat olemaan entistä monimuotoisempia ja yksilöllisempiä ja vähemmän ” nöyriä”, sillä tämä on yleinen trendi yhteiskunnassamme nyt kun ihmiset eivät kotien sisustuksessakaan tyydy standardiratkaisuihin ja panostavat kotien ulkonäköön. Muotoilussa haetaan tällä hetkellä ideoita historiasta. Kansallisromantiikka ja jugend-tyylit ovat muotitrendejä. Mahdollisesti kaikki tämä tulee näkymään myös hautausmailla.

Teksti: Anne Hirvilahti