Hautakivi on taideteollinen tuote

Kivilohkareesta saadaan kaunis kokonaisuus, kun löydetään kivelle "kasvot" eli se suunta, jossa ääriviiva muodostaa kauniin linjan.

Kivilohkareesta saadaan kaunis kokonaisuus, kun löydetään kivelle ”kasvot” eli se suunta, jossa ääriviiva muodostaa kauniin linjan.

Yksilöllisen hautakiven käsite tuli voimakkaasti esille 1980-luvun lopulla, kun alettiin peräänkuuluttaa muotoilun puutetta hautakivissä.

Hautakivimallien moni-ilmeisyys oli taantunut automaation ja sarjatuotannon myötä sekä myös monista seurakuntien määräyksistä, joihin motiivina lienee ollut tarve koneellistaa hautausmaiden hoitoa. Kaikesta tästä on jo opittu, yksilöllisyyttä sallitaan ja myös toteutetaan entistä enemmän. Silti joidenkin seurakuntien ryhtyminen hautakivien myyjiksi tuntui oudolta 90-luvun alussa. Tätä varten toteutetut korttelisuunnitelmat olivat eräänlaisia joukkoratkaisuja, joihin tarjottiin pakollisena valintana saman hautakivimallin 2 – 5 erilaista muunnosta. Hautausmaasuunnittelussa erilaisten joukkoratkaisujen toteuttaminen elää tällä hetkellä jopa eräänlaista kulta-aikaa, joka ilmenee erilaisina sirottelualueina, joissa muistomerkki on latistunut patinoituvaksi messinkikilveksi kivipylvääseen, muuriin, luonnonkiveen tai kallioseinämään. Mitä uutta tällaiset joukkoratkaisut voivat tuoda hautakivikulttuuriin?

Mitä on yksilöllisyys?

Hautakiven hankinta on usein tilaajalleen ainutlaatuinen kokemus. Jo se seikka, että hautakiven joutuu hankkimaan ehkä kerran tai kaksi elämänsä aikana, tekee tapauksesta erityisen. Muistomerkkiä hankitaan juuri tälle vainajalle ja se valitaan juuri tähän tapaukseen sopivaksi. Kaiken lisäksi nimikaiverrus aikatietoineen tekee kustakin kivestä tietyllä lailla yksilöllisen ainakin omaisten silmissä.

Mittasuhteet, kiven työstö sekä veistos tekevät kuvan hautakivestä yksilöllisen. Mallin suunnittelu: Anne Hirvilahti

Mittasuhteet, kiven työstö sekä veistos tekevät kuvan hautakivestä yksilöllisen. Mallin suunnittelu: Anne Hirvilahti

Laajemmin ajateltuna, jos samalla hautausmaa-alueella sama malli toistuu usean kerran, vaikka se olisi hiukan erikoisempikin muodoltaan, niin sen yksilöllisyyden leima häipyy heti. Jos kyseistä mallia on vain yksi siellä, toinen täällä, niin se on helppo mieltää yksilölliseksi malliksi. Toisaalta hautakiven hankkija ei tiedä, mitä naapurin haudalle aiotaan pystyttää, koska etenkin suurissa kaupungeissa yksi hautausmaan kortteli haudataan järjestyksessä täyteen. Uusi kortteli edustaa hautakivikulttuuriltaan siten noin kolmen vuoden mallistoa.

Monet hautakivet valmistetaan käsityönä, tosin koneavusteisena, niin kuin monet muutkin pienteolliset tuotteet. Toki suorakaiteen muotoisia muistokiviä valmistetaan pitkälti pelkästään koneellisesti. Vaikka tekstitkin nykyään tehdään tietokoneavusteisesti, niin kaivertaja aina omalla tyylitajullaan valitsee tekstikoot ja asettelun. Kultaustyö on niinikään käsityötä mitä suuremmassa määrin. Laadukkaaseen lopputulokseen tarvitaan hyvää ammattitaitoa. Varsinainen käsityöläisyys pitkälti puuttuu alalta, koska pienet yritykset ostavat suuremmilta ns. puolivalmiita kiviä, joihin ne pelkästään tekevät kaiverrukset ja asennuksen.

Hankintoihin vaikuttaminen

Useimmiten myyjän on vaikea kovin paljon vaikuttaa asiakkaan valintaan. Jos asiakas valitsee hautakiven jo hautaustoimistossa sopiessaan hautausjärjestelyistä, on selvää, että valinta osuu johonkin ns. tavanomaiseen malliin. Jos asiakas on etukäteen asennoitunut siihen, että hän haluaa jotain hieman erilaista, niin kattavasta mallistosta kiviliikkeestä varmasti löytyy vaihtoehtoja. Kuka sitten on oikea henkilö sanomaan millaiseksi hautausmaan uuden korttelin pitäisi muotoutua: omaiset, seurakuntapuutarhurit, vai kivivalmistajat? Jotkut seurakunnat ovat ansiokkaasti tehneet tiedotustyötä, jotta monimuotoisuus toteutuisi hautausmailla. Suuria muutoksia tuskin on tapahtunut missään, sillä tällaisella alalla muutokset tapahtuvat hyvin hitaasti. Vuoropuhelua seurakuntapuutarhurien ja kivimyyjien välillä pitäisi selvästi lisätä ja seurakunnan tiedottaa toimistaan myös kiviliikkeille.

Kivi – ainutlaatuinen materiaali.

Kivimateriaali sinänsä on yksilöllinen, etenkin raidallisissa kivilaaduissa tilaajalle saattaa riittää tietynlainen raidoitus yksilölliseksi kokemukseksi. Myös maakivet inspiroivat tilaajia ja tottahan on, että taatusti samanlaista maakiveä ei varmasti löydy hautakiveksi kuin omalta mökiltä toimitettu on. Kivessä on paljon kauneusarvoja tutkiskeltaessa niin materiaalia kuin muotoakin. Ihme ei olekaan, että tätä materiaalia on käytetty haudan merkitsemiseen jo ainakin 5000 vuoden ajan kulttuurista ja uskonnosta toiseen.

Taideteollisuutta vai taidetta?

Yksilöllinen hautakivi on paremminkin taideteollinen tuote kuin taidetta. Jotkut suomalaiset hautakivivalmistajat ovat hankkineet kehittämilleen malleille Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän mallisuojan. Jokaisen myyjän tulee tietää minkälainen malli on saanut suojan. Tekijänoikeus puolestaan suojaa taideteoksia ja hautakivi voi olla myös taideteos, mutta ollakseen yksilöllinen muistomerkin ei kuitenkaan tarvitse olla taidetta.

Taideteollisena tuotteena yksilöllinen hautamuistomerkki on tavanomaisesta kaavasta poikkeava. Mallia luotaessa on etsitty uusia ratkaisuja esimerkiksi tekstien sijoittelun tai koon suhteen. Yksilöllinen hautamuistomerkki on myös muunneltavissa. Suhtautuminen hautakiveen on pitkälti tunneasia ja yksilöllisyyden kokeminen on myös hyvin joustava käsite. Hautausmaamaisema muotoutuu sekä hautarivien järjestyksestä, istutuksista ja maaston korkeuseroista kuin myös yksittäisistä hautakivistä.

Teksti: Anne Hirvilahti