Select Page

Hautakivitutkimus: Seurakuntalaiset kaipaavat vuoropuhelua

Helsinki 9.12.2011

Vastaajista peräti 98,8 % ilmoitti, ettei seurakunta ole koskaan lähestynyt heitä ja kysynyt mielipidettä hautausmaista.

Vastaajista peräti 98,8 % ilmoitti, ettei seurakunta ole koskaan lähestynyt heitä ja kysynyt mielipidettä hautausmaista.

Kiviteollisuusliiton teettämän kuluttajatutkimuksen perusteella seurakuntien viranhaltijoiden ja seurakuntalaisten hautausmaasuunnitteluun ja muistomerkkeihin liittyvä vuoropuhelua olisi lisättävä. Ainoastaan viitisen prosenttia vastaajista kertoi keskustelua käytävän riittävästi ja 45 % ilmoitti, ettei keskustelua ole lainkaan. Vastaajista peräti 98,8 % ilmoitti, ettei seurakunta ole koskaan lähestynyt heitä ja kysynyt mielipidettä hautausmaista.

Seurakuntien palveluksessa olevien ja seurakuntalaisten näkemykset vuoropuhelun riittävyydestä poikkeavat jyrkästi toisistaan. Asiaan kannattaisi seurakunnissa kiinnittää huomiota.

Hautakivien pitäisi kuvastaa enemmän vainajan elämää

Kuluttajatutkimuksen mukaan puolet vastaajista pitää nykyisiä hautamuistomerkkejä esteettisesti korkeatasoisina; yhdentekevinä 28 % ja loput pitävät muistomerkkejä tylsinä. Seurakuntien työntekijöiden arviot olivat vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan hieman positiivisemmat; 58 % vastaajista piti muistomerkkejä korkeatasoisina.

Tavalliset seurakuntalaiset ovat seurakuntien työntekijöitä halukkaampia lieventämään seurakuntien muistomerkeille asettamia koko-yms. rajoitteita. Kuluttajatutkimukseen vastanneista 60 %:in mielestä hautakivet saisivat nykyistä enemmän kuvastaa vainajan elämää. Erityisesti vainajan ammattiin ja harrastuksiin liittyvää symboliikkaa oltaisiin valmiita lisäämään. Vastaajista 46 % hyväksyisi hautakiveen myös vainajan kasvokuvan kaiverruksen.

Kotimaisia hautakiviä arvostetaan

Tutkimuksen mukaan hautakivien kotimaisuudella on väliä. Vastaajista 45 %:in mielestä kiven kotimaisuudella on suuri merkitys ja 35%:in mielestä jonkin verran merkitystä. Yli puolet kuluttajista hankkisi hautakiven mieluiten suoraan kiviliikkeestä tai sen myymälästä; kolmannes hautaustoimistosta. Internetistä kiven hankkisi 8 % vastaajista.

Hautausmaiden yleisilme on hyvä

Tutkimukseen osallistuneet antavat hautausmaillemme hyvän arvosanan. Keskiarvosanaksi tuli kouluasteikolla kahdeksikko. Kolmannes vastaajista antoi kiitettävän arvosanan. Sekä tavalliset seurakuntalaiset että seurakuntien työntekijät ovat myötämielisiä hautausmaiden kehittämiseen siten, että ne palvelisivat nykyistä enemmän esimerkiksi kulttuurihistorian opetusta tai turismia.

Kiviteollisuusliitto teetti kesällä 2011 kuluttajatutkimuksen, jossa selvitettiin ihmisten mielipiteitä hautausmaakulttuurista ja hautamuistomerkeistä. Tutkimuksen teki Innolink Research Oy ja tulokset perustuvat 500 vastaukseen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, puh. 0400-427620