Hautausmailla eletään tehokkuuden aikaa

Loimaan Kiven suunnittelupalvelu auttaa hautakiven muoto- ja materiaalivalinnoissa. Perinteiset mallit ovat muotokieleltään yksinkertaisia ja sivuiltaan kiillotettuja.

Loimaan Kiven suunnittelupalvelu auttaa hautakiven muoto- ja materiaalivalinnoissa. Perinteiset mallit ovat muotokieleltään yksinkertaisia ja sivuiltaan kiillotettuja.

Hautausmailla näkyy kulloisenkin ajan henki ja hautausmaakulttuuri mukautuu ajan mukana. Tänä päivänä seurakunnat arvostavat hautakivien ja rakenteiden tehokkaita muotoja, jotta esimerkiksi hautausmaan puhtaanapito voidaan hoitaa vaivattomasti koneellisesti.

Tehokkuuden alttarilla hautausmaista on tullut yksinkertaisia ja helppohoitoisia palkkialueita. Moni hautakiven hankkija kokeekin yllätyksen kun seurakunta haluaa rajoittaa hautakiven koon tiettyyn mittaan ja määrätä, mitä hautausmaalle saa viedä. Seurakunnat eivät aina muista kertoa rajoituksista, eikä heillä ole siihen aina tilaisuuttakaan. Monesti asiakas luulee, että hautauskiven valmistaja haluaa asettaa näitä rajoituksia, kertoo Loimaan Kiven markkinointijohtaja Jarmo Hiltunen.

Monimuotoisuutta kaivataan

Jarmo Hiltusen mielestä hautausmailla voisi hyvinkin olla alueita, joilla monimuotoisuus sallitaan kuten esimerkiksi Hietaniemen hautausmaan taiteilijakukkulalla. Hietaniemeen haudattujen taiteilijoiden haudat ovat yhtä monimuotoisia ja värikkäitä kuin heidän elämänsäkin oli.

– Toki hautausmaa on aina tekijöidensä yhteissumma, ja seurakuntalaisina meillä on sellainen hautausmaa kuin itse haluamme. Hautausmaan puutarhuria tai kiviliikettä ei voi rajoitteista syyttää, vaan seurakuntalaisten täytyy katsoa peiliin. Me voimme itse vaikuttaa siihen saadaanko hautausmaille monipuolisia muistomerkkialueita, Hiltunen pohtii.

Ihmisellä on oikeus rakentaa sellainen omakotitalo kuin hän haluaa. Miksi hän ei saisi myös rakentaa sellaista hautapaikkaa kuin itse haluaa?

– Kiviteollisuus hakee hautausmaiden ulkonäköä koskevaa arvokeskustelua. Joskus omaiset ovat joutuneet vaihtamaan hautausmaata, jotta vainajalle saadaan arvokkaan näköinen muistomerkki, Hiltunen sanoo.

Suunnitteluun varattava aikaa

Hautakivet ovat sisustus- ja rakennuskivien ohella yksi Loimaan kiven kolmesta päälinjasta. 1990-luvun alussa hautakivien valmistuksesta aiottiin jo kokonaan luopua, koska niiden kysyntä laski voimakkaasti. Perusteellisen harkinnan jälkeen niiden tuotantoa ja markkinointia päätettiin kuitenkin jatkaa.

Monet hautakiveä tarvitsevat asiakkaat ovat kierrelleet hautausmaita ja tietävät tarkkaan mitä he ovat hakemassa. Heillä on selkeä kuva vainajasta, mitä hän arvosti ja minkälaisia toivomuksia ja ajatuksia hänellä oli.

– Tämänkaltainen lähestymistapa helpottaa kiviliikkeen myyjän työtä. Toinen ryhmä ovat asiakkaat, joille asia tulee yllättäen. Molemmissa tapauksissa asiakas saa kuitenkin avun ammattitaitoisilta myyjiltämme, jotka visualisoivat kuvan hautakivivaihtoehdoista tietokonepohjaisen suunnitteluohjelman avulla, Jarmo Hiltunen toteaa.

Hiltusen mukaan hautakiven suunnitteluun on hyvä käyttää riittävästi aikaa. Loimaan Kiven suunnittelupalvelu auttaa kiven hahmottelussa muoto- ja materiaalivalinnoista aina kaiverruksen sijoitteluun asti. Toivottuun lopputulokseen pääsemistä helpottavat esimerkiksi tietokonepohjainen mallisuunnittelu ja tarkat ja havainnolliset väritulosteet.

Lyhtykiven suosio kasvaa

Yhtiön hautakivituotteet voidaan jakaa useampaan ryhmään. Perinteiset mallit ovat muotokieleltään yksinkertaisia ja sivuiltaan kiillotettuja kiviä, jotka tarjoavat ajattoman selkeän taustan esimerkiksi pronssireliefeille tai muistosanoille. Toisen ryhmän muodostavat luonnonläheiset lohkokivet. Kolmas ryhmä ovat käytännölliset ja yhä suositummat lyhtykivet.

Kokonaan oma ryhmänsä ovat suuret hautamuistomerkit ja sukuhaudoille taiteilijoiden tai omien ammattilaistemme suunnittelemat hautakivet. Hautakiven materiaali voidaan valiota 12:sta eri vaihtoehdosta.

– Hautakivien kauneus syntyy sen yksilöllisyydestä: huolella tehdyistä valinnoista ja harkituista yksityiskohdista. Ajatuksella suunniteltu ja asiantuntemuksella valmistettu hautakivi kertoo koskettavasti ainutkertaisesta elämästä, Jarmo Hiltunen sanoo.

Teksti: Matti Valli