Kiviteollisuusliitto, tiedotteet ja uutiset

Kiviteollisuusliitto ry:n uusia julkaisuja

Kiviteollisuusliitto ry:n uusia julkaisuja

Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut uuden raportin Geotekninen raportti -sarjassaan. Raportti käsittelee Kaakkois-Suomen graniittialueen luonnonkiviä. Siinä kuvataan Suomen tärkeimmän graniittisen luonnonkivialueen tuotanto ja geologiset piirteet. Lisäksi raportissa kerrotaan louhinnan historiasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Julkaisu luo myös tietopohjaa Geologian tutkimuskeskuksen KaaKi – Kaakkois-Suomen Kivi -hankkeelle (http://projects.gtk.fi/kaaki). Aiemmin yhtenäistä esitystä alueen luonnonkivistä ei ole ollut saatavilla. Tutustu julkaisuun tästä. Kiviteollisuusliitto ry on päivittänyt Tekninen Tiedote Nro 1:n, Luonnonkivitasojen laatuohje. Tiedote esittelee Suomessa yleisimmin käytettyjen luonnonkivitasojen valmistukseen käytettyjen kivilaatujen ominaisuudet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät. Tutustu julkaisuun täältä. Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut myös uuden Teknisen Tiedotteen, joka käsittelee luonnonkiviteollisuuden eurooppalaisia standardeja ja CE-merkintää. Tiedote antaa perustiedot standardeista ja CE-merkinnästä yksinkertaisella ja selkeällä tavalla. Lisäksi esitetään käytännön esimerkki, kun tehtaalle tulee tilaus. Tutustu julkaisuun tästä. Kiviteollisuusliitto ry:n julkisille hankkijoille tarkoitettu luonnonkivituotteiden hankintaohje julkistettiin alkuvuonna. Oppaassa kerrotaan kivimaterialin valinnasta, luonnonkivien teknisistä vaatimuksista, kivirakentamisen historiasta sekä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävästä luonnonkivituotannosta. Lisäksi annetaan käytännön esimerkkejä hankintojen tekemiseen. Opas löytyy sähköisenä Kiviportaalista ja hankinnat.fi -sivustolta sekä painettuina kappaleina liiton toimistolta. Kiviteollisuusliitto ry:n on merkittävä luonnonkivialan julkaisija. Tutustu julkaisuihin. Lisätietoja: Olavi Selonen,...
Suomen Kivivalmiste Oy on ostanut Viitakivi Oy:n tehtaan Viitasaarella

Suomen Kivivalmiste Oy on ostanut Viitakivi Oy:n tehtaan Viitasaarella

Suomen Kivivalmiste Oy on ostanut Viitasaaren Mustasuon teollisuusalueelta kivenjalostukseen rakennetun kiinteistön koneineen Viitakivi Oy:ltä. Oston myötä Kivivalmisteen toiminta laajenee. Yhtiö on myös tehnyt sopimuksen Kasins Oy:n kanssa uusien koneiden toimituksista sekä hautakivi- että rakennuskivituotantoon. Tehdyllä kaupalla sekä uusien koneiden investoinneilla Suomen Kivivalmiste Oy palauttaa tulipalossa tammikuussa tuhoutuneen valmistuskykynsä sekä lisää kapasiteettiaan sekä hautakivi- että rakennuskivituotannossaan. Suomen Kivivalmiste Oy:n Korpilahden tehtaalla jatkuu toimisto-, myynti- sekä kaivertamo- ja louhintatoiminnot. Lisätietoja Mikko Paljakka (mikko.paljakka (at)...

Kiviteollisuusliitto ry palkitsi alan ammattilaisia

Kiviteollisuusliitto ry palkitsi alan ammattilaisia vuosikokouksessaan Oulussa 23.3.2017. Vuoden kivimieheksi valittiin kivialan opettaja Ilpo Ruuskanen SASKY koulutuskuntayhtymä/Vammalan ammattikoulusta. Ruuskanen on toiminut kivialalla niin yksityisen yrityksen palveluksessa kuin kivialan kouluttajana. Hänen pitkä kokemuksensa yritysmaailmassa on auttanut häntä kehittämään kivialan koulutusta yritysten tarpeiden mukaiseksi ja hänen opinahjoaan pidetäänkin tänä päivänä eräänä Suomen parhaimmista.         Kunniakirjalla elämäntyöstä kivialan parissa palkittiin johtaja Eero Pietarila OK Graniitti Oy:stä (aik. Oulaisten Kivi Oy). Pietarila on tehnyt pitkän päivätyön kivialalla johtajana ja omistajana. Hänet tunnetaan erityisesti korkeasta teknisestä asiantuntemuksestaan ja hän on osallistunut aktiivisesti myös Kiviteollisuusliitto ry:n toimintaan. Pitkän uransa erääksi kohokohdaksi hän on itse maininnut Suomen tasavallan presidentin virka-asunnon, Mäntyniemen kivipintojen valmistamisen. Samassa kokouksessa Kiviteollisuusliitto ry:n toiminnanjohtajaksi valittiin 3.4. alkaen FT Olavi Selonen. Kiviteollisuusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo Vientikivi Oy Finland -yrityksestä ja uudeksi varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Jukka Tielinen Ylämaan Graniitti...

Hautaustoimisto palvelee -video

Suomen Hautaustoimistojen Liitto ry juhlii vuonna 2017 75 toimintavuottaan. Juhlavuoden kunniaksi Liitto on tehnyt videon, joka kertoo hautaustoimistojen palveluista. Kiviteollisuusliitto ry on tukenut videon...
Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

Luonnonkivihankinnoissa pitäisi huomioida muutakin kuin halvin hinta

Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo, Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen sekä Vuoden 2017 Kivimies FT Olavi Selonen Kuva: Paavo Härmä. Helsinki 25.3.2017 Lehdistötiedote Kiviteollisuusliiton tekemä suhdannekysely valaa uskoa kotimaisen kivituotekysynnän myönteiseen kehitykseen lähivuosina. Erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Tampereella rakennetaan paljon ja nimenomaan kohteita, joissa luonnonkiven käyttö on luontevaa ja järkevää. Rakenteilla tai suunnitteilla on mittavia kauppakeskuksia, hotelleja ja kaupunkimiljöön kohennushankkeita. Kovan kulutuksen kohteeksi joutuvat rakennukset ja kulkuväylät ovat ominta graniitin käyttöaluetta. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle kaksijakoinen. Kotimarkkinoilla luonnonkivituotteiden kysyntä alkoi elpyä mutta vientimarkkinoilla oli vaikeaa; viennin arvo laski selvästi edellisestä vuodesta. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu. Tuore FinnWatchin raportti ”Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja” antaa varsin ankean kuvan suomalaisten julkisten hankkijoiden kuten kuntien ja kaupunkien hankintapolitiikasta. Raportin mukaan Suomen julkisissa hankinnoissa ei huomioida juuri lainkaan alihankintaketjujen ihmisoikeuskysymyksiä. Usein pelkkä halpa hinta riittää kilpailutusten voittamiseen. Olavi Selosesta Vuoden Kivimies 2017 Helsingissä 23.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi FT Olavi Selonen. Olavi Selonen on toiminut luonnonkiviteollisuuden parissa niin tutkijana kuin yritysten palveluksessa. Tutkijan uraan mahtuvat jaksot K.H. Renlundin säätiössä ja Åbo Akademissa samoin kuin Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorina. Rakennuskivigeologiaan liittyvä dosentuuri Åbo Akademissa on jatkunut vuodesta 2001. Kivialan yritysten toiminta on tullut tutuksi louhinnan kehitystehtävissä Suomen Kiviteollisuus Oy:ssä ja Palin Granit Oy:ssä. Selonen on julkaissut ahkerasti luonnonkiviin liittyviä raportteja, joita on julkaistu mm. Kiviteollisuusliiton julkaisusarjoissa....
Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

Luonnonkiviteollisuus luottaa kivituotekysynnän kasvuun

Lehdistötiedote Helsinki 2.12.2016 Kuluva vuosi on ollut luonnonkiviteollisuudelle kaksijakoinen. Vienti on supistunut mutta kotimarkkinoilla erityisesti rakennuskivien kysyntä on alkanut vilkastua. Myönteistä on monien kaupunkien mittavat infrahankkeet ja kauppakeskusten rakentaminen. Näissä kohteissa on luontevaa käyttää luonnonkiveä. Eturintamassa kulkevat Helsinki ja Tampere. Kiviteollisuusliiton nyt syksyllä tekemän suhdanneselvityksen perusteella luonnonkivialan yritykset uskovat ensi vuoden olevan jo paremman. Tuotannon ja liikevaihdon odotetaan kasvavan. Rakennus-, ympäristö- ja sisustuskivivalmistajien luottamus kysynnän kasvuun on hyvin vahvaa. Hautakivituotannon odotetaan jatkuvan tasaisena. Yritysten huolenaiheita ovat halpatuonti, keskinäinen kilpailu ja kivialan koulutuksen taso. Yritysten antamasta palautteesta välittyy hyvin vahva viesti julkisille hankkijoille: kivimateriaalien valintaperusteena pitäisi käyttää muitakin kriteereitä kuin halvin hinta. Kivituotteiden valmistukseen ja kuljetuksiin liittyvät ympäristötekijät jäävät yleensä huomiotta eikä tuotteiden tai kivimateriaalien laatutekijöitä juurikaan huomioida. Kunnat ja kaupungit vastaavat pääosin julkisista kivihankinnoista. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 30 % ja päätyy noin 36 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Kiinan supistunutta vientiä ei ole pystytty korvaamaan uusilla markkina-alueilla, vaikka esimerkiksi Italiaan vienti onkin hienoisesti kasvanut edellisestä vuodesta. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Tänä vuonna kivituotteiden tuonnin arvo päätynee noin 13 miljoonaan euroon, joka olisi kymmenisen prosenttia viime vuotta vähemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kivialan koulutus saa yrityksiltä osin kiitosta mutta myös kritiikkiä. Koulutusta saisi olla enemmän ja alan houkuttelevuutta nuorten ammattiuravaihtoehtona pitäisi tuoda esille. Yritykset kyllä arvostavat koulutusta vaikkakin soisivat koulusta valmistuneiden olevan ammatillisesti valmiimpia. Hieman puutteellisenkin ammattiosaamisen paikkaa halu oppia ja oikea asenne työn tekemiseen. Lisätiedot: Kiviteollisuusliitto ry, toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400 427620, pekka@finstone.fi Suhdannekyselyn grafiikka: http://suomalainenkivi.fi/kysynnansaldografiikka2016.html Luonnonkiviteollisuuden...
Palin Granitin Varpaisjärven louhimo Loimaan Kivelle

Palin Granitin Varpaisjärven louhimo Loimaan Kivelle

Suomalaisen graniitin louhintaan erikoistunut Palin Granit Oy myy Varpaisjärvellä sijaitsevan mustan graniitin louhimon Loimaan Kivi Oy:lle. Louhimon myynti tukee Palin Granitin strategiaa keskittyä täysin raakakiven louhintaan. ”Varpaisjärvellä on tehty päätoimisesti sahausta, lähinnä 15-senttisiä levyjä hautakivien materiaaliksi. Louhimo hankittiin aikoinaan tukemaan silloista jalostustoimintaamme ja turvaamaan mustan materiaalin saanti. Jo usean vuoden ajan on liiketoimintamme kuitenkin keskittynyt tarvekiven louhintaan”, kertoo Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin. Loimaan Kiven toimitusjohtajan, Mikko Paljakan, mukaan päätös louhimon ostosta oli helppo tehdä. ”Musta kivi on meille hyvin tärkeä, joten tämän louhimon hankkiminen tukee vahvasti meidän toimintaamme. Upean materiaalin lisäksi on ilo, että saamme tehdä töitä ammattitaitoisen ja ahkeran porukan kanssa, jonka tunnemme jo pitkän ajan takaa. Tavoitteenamme on kehittää louhimon toimintaa vielä entisestään”, Paljakka sanoo. Louhimokaupassa sovittiin myös, että Palin Granit hoitaa edelleen Varpaisjärven mustan vientimyynnin. Kotimaan myynti tapahtuu Loimaan Kiven toimesta. Kaikki louhimon työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yrityksen palvelukseen. Lisätietoja: Heikki Palin, toimitusjohtaja, Palin Granit Oy heikki.palin@palingranit.fi, 0400 822 355 Mikko Paljakka, toimitusjohtaja, Loimaan Kivi Oy mikko.paljakka@loimaankivi.fi, 040 746 93...
Kestävää ympäristörakentamista luonnonkivellä

Kestävää ympäristörakentamista luonnonkivellä

Luonnonkiviteollisuus uskoo aidon kiven käytön lisääntyvän erityisesti ympäristörakentamisessa. Useat kaupungit kohentavat keskusta-alueidensa ilmettä ja rakennetun kaupunkiympäristön laatutasoa. Julkisten oleskelualueiden pinnoitemateriaaliksi valitaan yhä useammin graniitti. Suomalainen kiviteollisuus on tunnettua kaikkialla maailmassa. Suomalaista graniittia löytyy pilvenpiirtäjien julkisivuista, kauppakeskusten lattioista tai vaikka torien päällysteistä. Suomalainen rakennuskivi on arvostettua ja suomalaiset yritykset luotettavia. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan viime vuosi oli kiviteollisuudelle vaikea; viennin arvo laski edellisestä vuodesta lähes 19 %; tuonnin arvo kasvoi 7,5 %. Jauhiainen toivoo kuluvan vuoden aikana viennin kääntyvän nousuun. Varmaa se ei ole. Paljon on kiinni esimerkiksi Kiinan markkinakehityksestä ja yritysten ponnisteluista uusien markkina-alueiden löytämiseksi. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Ilkka Ylitalo kääntää katseensa julkisiin hankkijoihin, jotka ovat merkittäviä kiven käyttäjiä. Viennin vaikeuksia voidaan korjata kotimaista kysyntää lisäämällä; tässä kunnat ja kaupungit ovat avainasemassa. Ylitalo soisi julkisten hankkijoiden verorahoilla toteutettavien rakennus- ja infrainvestointien kohdentuvan suomalaisiin kivimateriaaleihin. Aivan liian usein tuijotetaan vain hankintahintaa miettimättä investointien elinkaarikustannuksia, ympäristövaikutuksia, vaikutuksia aluetalouteen tai työoloja, joissa kivi on tuotettu. Luonnonkiviteollisuudessa on 280 yritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Alan liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Viennin osuus kiviteollisuuden liikevaihdosta on noin neljännes. Eino Lovikasta Vuoden Kivimies 2016 Porvoossa 18.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin Vuoden kivimieheksi Kaavin Kivi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Eino Lovikka.  Eino Lovikka on rohkeasti laajentanut yrityksensä toimintaa aikana, jolloin moni yritys on joutunut sopeuttamaan toimintojaan tai jopa lopettamaan toimintansa. Lovikka on toiminnallaan osoittanut vahvaa uskoa kotimaiseen kiviteollisuuteen sekä kivituotannon tulevaisuuteen Suomessa. Täysin nollasta lähtenyt yritystoiminta on vuosien saatossa kehittynyt niin, että tänä päivänä yritys on yksi Suomen merkittävimmistä kovan kiven jalostajista. . Lisätiedot: tj. Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tj. Ilkka Ylitalo, 0500 594497. Lisätietoa luonnonkiviteollisuudesta:...
Vuoden Ympäristörakenne 2015

Vuoden Ympäristörakenne 2015

Jokipuisto Kotkan Karhulassa on runsaudensarvi – Vikmanin Kivi palkittiin Jokipuisto Kotkan Karhulassa on palkittu Vuoden 2015 Ympäristörakenteena. Vuosina 2012 – 2015 rakennettu puisto on runsaudensarvi korkealaatuisesti toteutettuja kasvi-, kivi- ja vesiaiheita. Välillä alennustilassa ollut jokivarsi on kokenut arvonpalautuksen. Suositussa puistossa on nähtävää ja tehtävää kaikille kaikkina vuodenaikoina. Rakennustuoteteollisuus RTT:n ja Puutarhaliiton järjestämän kilpailun tulokset julkistettiin 11. helmikuuta Jyväskylässä järjestetyillä Viherpäivillä. Kilpailussa myönnettiin kunniakirjat palkitun kohteen rakennuttajalle sekä suunnittelussa ja toteutuksessa keskeisimmin mukana olleille tahoille. Kunniakirjat saivat Jokipuiston rakennuttaja Kotkan kaupunki, pääsuunnittelija kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ja toteuttaja Kotkan kaupungin puistotoimen rakentajaryhmä. Erikoismaininnoin palkittiin kivitöiden tekijä Vikmanin Kivi ky, kasvillisuuden suunnittelija toimistopuutarhuri Anne Vilkki-Lanu Kotkan kaupungin puistotoimesta, kasvillisuuden toimittaja Terolan Taimitarha sekä kuvanveistäjä Antti Maasalo Jokipuistossa sijaitsevasta ”Alkulähteellä” -teoksesta. Esteettömästi korkeuseroista huolimatta Jokipuiston selkärangaksi on rakennettu vankat luonnonkivimuurit entisen ylijyrkän, hankalasti hoidettavan nurmirinteen tilalle. 1970-luvulla rakennetut raskaat betoniportaat on piilotettu ja ne toimivat nyt puroputouksen tukirakenteena. Rakenteissa käytetty luonnonkivi on suurelta osin kierrätyskiveä. Myös alueella olleet isot siirtolohkareet ja säästämisen arvoiset puut ovat osa uutta puistoa. Kivimuurien ja betoni- sekä luonnonkivipintaisten käytävien avulla puistoon rakentuu selkeät ylä- ja alatasot. Suurista korkeuseroista huolimatta puistossa pääsee liikkumaan esteettömästi helppokulkuisia betonikiveyskäytäviä pitkin. Puistossa on myös kivisiltoja ja -veistoksia. Erilaisten aiheiden miltei ylenpalttinen runsaus muodostaakin suuren kontrastin alueen muulle ympäristölle. Puiston hyvinvoiva kasvillisuus on runsasta ja vaihtelevaa: muun muassa kivikkoperennoja, koristeheiniä ja maanpeitekasveja sekä kotimaisia atsaleoita ja alppiruusuja. Puiston läpi kulkevan puron loppupäässä kosteikko ja tervaleppälehto muuttavat puron olemusta vehreämmäksi. Useat koristekasveista on varustettu nimikyltein. Joesta pumpattava vesi kiertää ylätason isokokoisen Alkulähteet -taideteoksen kautta puroputoukseen, puiston keskellä olevaan isoon lummelampeen ja puroja pitkin takaisin jokeen. Jokivarren arvonpalautus Jokipuisto rajoittuu Karhulan keskuskenttään ja uimahalliin. Puistossa on myös leikkipuisto sekä ilmeeltään luonnonmukaisempi piknik-alue jokivarressa....
Pihakiviseminaari Viherpäivillä Jyväskylässä 11.2.2016

Pihakiviseminaari Viherpäivillä Jyväskylässä 11.2.2016

Luonnonkivet piharakentamisessa -seminaari 11.2.2016 Viherpäivien yhteydessä Jyväskylän Paviljongissa (messu- ja kongressikeskus). Seminaari alkaa klo 13.30 ja päättyy 15.45. Tapahtuma on maksuton. Seminaari on tarkoitettu yrittäjille, työnjohdolle, piharakentajille, kiviasentajille ja muillekin kivirakentamisesta kiinnostuneille. Tutustu seminaarin...
Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2015 Kaavin Kivi Oy:lle

Maakunnallinen Yrittäjäpalkinto 2015 Kaavin Kivi Oy:lle

Kaavin Kivi Oy:n henkilökunta ryhmäkuvassa Savon Yrittäjien maakunnallisen yrittäjäpalkinnon on saanut Kaavin Kivi Oy. Palkinto jaettiin Kiuruvedellä 21.11.2015. Valinnan palkinnon saajasta on tehnyt Savon Yrittäjien hallitus, joka perusteli palkitsemista mm. seuraavasti: Kaavin Kivi Oy on loistava esimerkki pieneltä paikkakunnalta alkaneesta kasvuyrittäjyydestä. Yritys perustettiin 26 vuotta sitten hyvin perinteiselle hautakivialalle ja on tänä aikana kasvanut markkinajohtajaksi alallaan. Kaavin Kivi Oy on tällä hetkellä Suomen kovan kiven jalostusyrityksistä toiseksi suurin.   Kaavin Kivi on myös erittäin hyvä esimerkki yrityksestä, jolla on kykyä ja halua luoda sekä ottaa käyttöön uusia tapoja liiketoiminnassaan. Yritys on kehittänyt tuotantoaan jatkuvasti ja laadukkaasti niin, että se pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin kiven työstössä ja muotoilussa. Kaavin Kivi Oy on merkittävä työllistäjä paikallisesti ja alueellisesti. Kivilähde – Kaavin Kivi Oy on vuonna 1989 perustettu kivenjalostusyhtiö, joka on tunnettu kauniista ja yksilöllisistä hautamuistomerkeistään. Yritys sai alkunsa vuonna 1989 kun Eino Lovikka ja Seppo Lehtonen remontoivat Kaavin kunnassa vanhaan navettaan yritykselle väliaikaiset tuotantotilat. Yrityksen ensimmäinen merkittävä työ oli Ukri Merikannon suunnittelema veistos Anadyomene. Teos jouduttiin valmistamaan pihalla sillä kivet eivät mahtuneet navettaan sisälle. Tämä Ahvenanmaan suurin veistos paljastettiin Maarianhaminassa vuonna 1991. Lupaustensa mukaisesti Kaavin kunta rakensi yritykselle uuden tuotantohallin vuonna 1991. Halli osoittautui nopeasti kasvavalle yritykselle liian pieneksi ja uudet tilat valmistuivat nykyiseen osoitteeseen Kirjekuorentielle jo vuonna 1995. Hautakivimalliston suunnittelusta on vastannut yrityksen henkilökunta, päävastuun ollessa toimitusjohtaja Marita Mielosella sekä Elina Kärkkäisellä. Vuonna 2012 yritys käytti ensimmäisen kerran ulkopuolista suunnittelijaa kun palkittu muotoilija Ritva-Liisa Pohjalainen suunnitteli yritykselle pidetyn Ikuisuus – muistomerkkisarjan. Perustamisen yhteydessä yritykselle pyrittiin etsimään kivialaa ja tuotantoa kuvaava nimi, mutta ehdotukset eivät menneet patentti- ja rekisterihallituksessa läpi. Lainoittajan huomautellessa yrityksen nimettömyydestä ja pystyäkseen keskittymään työntekoon päädyttiin yritykselle antamaan nimeksi Kaavin...
TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

Kuopion kauppatori on upeasti uudistettu suomalaisella graniitilla. Kaupungit ovat tärkeitä luonnonkiven käyttäjiä. Kuva: Heikki Pirinen Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut raportin kiviaines – ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymistä. Ministeriön vetämän työryhmän mukaan alan kehittämiseksi tarvitaan valtiovallan toimenpiteitä, vaikka teollisuuden on lähtökohtaisesti itse pidettävä huolta kilpailukyvystään. Työryhmän mukaan valtiovallan tulee turvata alan kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiä. Kiviala on pk-yritysvaltaista, jolloin yrityksillä ei usein ole mahdollisuuksia investoida jatkojalostuksen, palvelukonseptien ja teknologian kehittämisen tai vientiponnisteluihin. Tämän vuoksi yhteistyötä eri toimijoiden kesken tulee tiivistää. Myös liiketoimintamalleja ja palvelujärjestelmiä tulee parantaa ja tutkimusta lisätä. Työryhmä esittää lupamenettelyn ja valvonnan sujuvoittamiseksi yhden luukun periaatetta ja siihen yhdistettyä digitalisaatiota, joka mahdollistaisi pk-yrityksille tärkeän käyttäjälähtöisen toiminnan. Nämä yhdessä helpottaisivat ja keventäisivät yritysten taakkaa. Myös valituslupamenettelyä tulisi kehittää niin, että hallinto-oikeuksiin tehtävien valitusten määrä vähenisi ja lupaprosessit nopeutuisivat. Julkisilla hankinnoilla voidaan osaltaan edistää uusien innovaatio- ja palvelualustojen kehittämistä. Kunnat ja valtio ovat merkittäviä infrarakentamisen tilaajia. Hankintaohjeistusta kehittämällä ja koulutuksella voidaan hankintoja ohjata toteuttamaan kestävän kivihuollon tavoitteita. Kuntien ja valtion hankintoja tulisi ohjeistaa siten, että ostoon voi liittyä kehitys- ja palvelutoimintoja, jotka parantavat hankintojen laatua. Hankkeen hyvä laatu voi nykylainsäädännön mukaan ottaa huomioon myös ympäristöseikat ja sosiaaliset näkökohdat. Työryhmän mukaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan turvaaminen yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kautta on tärkeää, koska pk-yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet investoida tuotekehitykseen. Yritysten pitäisi lisätä yhteistyötä näiden laitosten kanssa ja toisaalta tutkimushankkeita pitäisi olla mahdollista rakentaa niin, että myös pk-yritykset pystyvät niihin osallistumaan. Kehitysmahdollisuuksia työryhmä näkee tuotannon jalostusasteen nostamisessa ja viennin lisäämisessä, teknologian kehityksessä (kuten kiviainesten syväotto), tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan lisäämisessä, koulutuksessa ja kivialan tarpeet huomioon ottavassa kaavoituksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (54/2015) ”Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät” on verkossa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut...
Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat hyvin varovaiset – ympäristökivien kysynnän odotetaan kasvavan. Yritysten koko kivialaa koskevissa yleisarvioissa heijastuu koko Suomen talouden epävarmuus. Oman yrityksen näkökulmasta annetut arviot antavat paljon valoisamman kuvan ensi vuoden näkymistä. Tuotannon odotetaan ensi vuonna pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tilauskannan odotetaan vuoden kuluttua olevan selvästi suurempi kuin tänä syksynä. Investoinnit pysyvät tämän vuoden tasolla. Liikevaihto pienenee tänä vuonna useammalla yrityksellä kuin kasvaa mutta ensi vuodelle odotetaan kasvua. Kolmannes yrityksistä ennakoi kannattavuutensa paranevan ensi vuonna ja vain joka kymmenes odottaa heikompaa kehitystä. Seitsemän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 20 % ja päätyy runsaaseen 50 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Myönteistä on viennin kasvu Espanjaan, Puolaan, Ruotsiin ja Norjaan. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Ensi vuonna viennin odotetaan kääntyvän kasvuun. Kivituotteiden tuonti on ollut kasvussa. Tänä vuonna tuonnin arvo päätynee noin 16 miljoonaan euroon, joka olisi parikymmentä prosenttia viime vuotta enemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuonti on kasvanut myös Portugalista. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kunnat ja kaupungit vastaavat kivivalinnoista. Tämän syksyn vaisusta taloustilanteesta huolimatta muutamista kivialan yrityksistä löytyy työpaikkoja ja ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan lievästi kasvavan. Erityisesti ympäristökiviasentajille ja tehtaan tuotantotyöntekijöille olisi töitä. Viiden vuoden tähtäimellä yritykset arvioivat tarvitsevansa mm. louhintatyönjohtajia ja -työntekijöitä, rakennus- ja ympäristökiviasentajia sekä tehdastyöntekijöitä. Yrityksistä puolet on halukkaita ottamaan kivialan opiskelijoita harjoittelijoiksi. Yritysten kommenttien perusteella oppilaitokset pystyvät antamaan perustaidot mutta ammattilaiseksi opitaan vasta työn kautta ja erityisesti oikealla asenteella työn oppimiseen ja tekemiseen. Kiviteollisuusliiton suhdannekatsauksen vastaukset kerättiin syyskuussa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400-427620, pekka@finstone.fi Kaikki kivestä:...
Luonnonkiven vienti lähes viisinkertaista tuontiin verrattuna –  yritysten kasvuodotukset epävarmat

Luonnonkiven vienti lähes viisinkertaista tuontiin verrattuna – yritysten kasvuodotukset epävarmat

Eero Vainikka (keskellä) on Vuoden Kivimies 2015. Vasemmalla Pekka Jauhiainen ja oikealla Ilkka Ylitalo. Tampere 20.3.2015 Lehdistötiedote Luonnonkiven kokonaisviennin arvo oli vuonna 2014 noin 63 miljoonaa euroa kun se edellisenä vuonna oli 73 miljoonaa euroa. Kivituot­teita tuotiin viime vuonna 13,5 miljoonan euron arvosta, joka on noin 4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viennin supistuminen johtui graniitin viennin vähenemisestä. Vuolukivituotteiden vienti pysyi jokseenkin vuoden 2013 tasolla. Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Tärkeitä vientimaita ovat myös Saksa, Ranska, Ruotsi, Italia, Belgia, Tanska, Venäjä ja Puola. Suomesta viedään luonnonkiveä noin 40 maahan. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan luonnonkiviteollisuuden kuluvan vuoden näkymät ovat epävarmat. Graniitin viennin laskun odotetaan pysähtyvän. Euron kurssin heikkeneminen tukee vientiä mutta silti viennin kääntyminen kasvu-uralle on hyvin epävarmaa. Kotimaassa ympäristöra­kentamiseen liittyvä kivituotteiden kysyntä näyttäisi olevan tänäkin vuonna kohtuullista. Sen si­jaan esimerkiksi sisustuskivituotteiden kysyntä ei osoita elpymistä ellei rakentaminen piristy. Luonnonkiviteollisuudessa on 280 yritystä, joiden palveluksessa on noin 1500 henkilöä. Alan liikevaihto on 230 miljoonaa euroa. Viennin osuus kiviteollisuuden liikevaihdosta on lähes 30 %. Eero Vainikasta Vuoden Kivimies 2014 Tampereella 20.3. pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa valittiin kolmannen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai pyörivistä kivipalloistaan tunnetun savitaipalelaisen Sorvikivi Oy:n omistaja-yrittäjä Eero Vainikka. Savitaipaleella toimiva Sorvikivi Oy on niittänyt kansainvälistä mainetta pyörivillä kivipalloillaan, joita voi nähdä eri puolilla maailmaa näyttävissä julkisissa kohteissa. Eero Vainikka on itse kehittänyt kivisten pyörähdyskappaleiden patentoidun valmistustekniikan ja yritys on yksi harvoista maailmassa, joka pystyy valmistamaan halkaisijaltaan jopa kolmimetrisiä ohuen vesikalvon varassa pyöriviä palloja. Poikkeuksellisesta osaamisesta kertoo myös se, että kilpailijoiden valmistamia palloja tuodaan korjattavaksi Savitaipaleelle. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen toimitusjohtaja Ilkka Yli­talo Vientikivi Oy Finland – yrityksestä ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Lisätiedot:...

Luonnonkivi on kestävä vaihtoehto kaupunki- ja infrarakentamiseen

Geologian tutkimuskeskus (GTK) Lehdistötiedote 9.3.2015 Pitkän elinkaaren tuotteena luonnonkivellä on monia etuja uusissa rakennushankkeissa kaupunkiympäristöissä. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa toteuttamassa projektissa tuotettiin tietoa muun muassa luonnonkiven kestävyydestä ja siihen vaikuttavista rapautumismekanismeista. Luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi. ENPI Stone -niminen projekti (Efficient use of natural stone in the Leningrad region and South-East Finland) toteutettiin vuosina 2012–2014. Toiminta-aluetta olivat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Leningradin alue ja Pietarin kaupunki. Luonnonkiven kestävyyden tutkimukset keskitettiin Helsinkiin, Pietariin ja Viipuriin – Itämeren rannikolla sijaitseviin suurimpiin kaupunkein, joissa sekä lämpötilan muutoksista johtuva ilmastollinen rasitus että kaupunki-ilmaston aiheuttamat ilmansaasteet vaikuttavat rakennusmateriaalien kestävyyteen. ”Rapautumisen vaikutukset graniitissa ja erityisesti rapakivigraniitissa rajoittuvat kiven pintaosaan, muutaman millimetrin syvyyteen. Rapautumisilmiö on pääasiassa visuaalinen, eikä vaikuta kivielementtien kestävyyteen”, geologi Paavo Härmä sanoo. GTK:n tutkimusraportti kivien kestävyydestä on osoitteessa http://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_214.pdf. Projektissa laadittu ohjeistus auttaa pohjoismaisiin ilmasto-olosuhteisiin soveltuvan luonnonkiven valinnassa eri käyttötarkoituksiin. Luonnonkiven käytöstä kaupunkirakenteissa laadittiin kaupunkioppaita Helsingistä, Lappeenrannasta, Kotkasta, Kuopiosta, Pietarista ja Viipurista. Samoista kaupungeista valokuvattiin tärkeimpiä rakennuksia huikean tarkalla Gigapan-tekniikalla. Kuvat rakennuksista löytyvät osoitteesta www.gigapan.comhakusanalla ENPI. Kaakkois-Suomen luonnonkivien esiintymät tietokantaan Rakentamiseen hyvin soveltuvaa luonnonkiveä esiintyy geologisista syistä johtuen erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella Venäjällä. Alueen kiveä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti useissa merkittävissä rakennuksissa 1700-luvulta alkaen ja alueella on edelleen suuri potentiaali tulevaisuuden talouskasvulle. Alueen kiven käyttö perustuu etenkin sen kauneuteen, hyvään kestävyyteen ja pitkään käyttöikään, joita voidaan käyttää perusteina liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle. Tutkimusalueen luonnonkivien esiintymät, vanhat louhimot ja aktiiviset louhimot koottiin julkiseksi tietokannaksi, jota voivat hyödyntää muun muassa yritykset, viranomaiset ja muut liiketoiminnan kehittäjät. Monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille Kaakkois-Suomen luonnonkiviyritykset ovat pk-yrityksiä. Projektin julkaisuissa kuvattujen parhaiden arviointimenetelmien avulla yritysten on helpompi löytää laadukkaampia esiintymiä. Projektissa tuotetulla alueen materiaalitiedon vahvistamisella tuetaan...
Animaatioita louhinnan työturvallisuudesta

Animaatioita louhinnan työturvallisuudesta

Kiviteollisuusliiton johdolla on toteutettu kansainvälinen luonnonkiven louhinnan työturvallisuushanke, ns. Safequ-hanke. Hankkeessa on tuotettu kymmenen animaatiota luonnonkiven louhinnan työturvallisuuskoulutukseen. Safequ-hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia. Animaatioissa kuvataan louhinnan keskeiset riskitekijät. Animaatioiden pedagoginen lähestymistapa on helppo ja hauska. Animaatioiden seuraaminen ei edellytä minkään kielen kirjallista tai puheen ymmärrystä. Tämä helpottaa koulutusaineiston kansainvälistä jakelua ja hyödyntämistä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2012 ja päättyi helmikuun 2015 lopussa. Safequ-hankkeessa tuotetut animaatiot on tarkoitettu louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön. Kiviteollisuusliiton ohella hankkeessa olivat mukana Saimaan ammattikorkeakoulu, espanjalainen teknologiakeskus CTM sekä saksalainen oppilaitos FWG Freiburg samoin kuin kroatialainen Klesarska Skola. Hanketta rahoitti Euroopan Unioni Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Hankkeen kotisivuilta www.safequ.eu löytyy lisätietoja hankkeesta. Animaatiot on julkaistu myös Youtubessa: https://www.youtube.com/user/safequ. Aiemmin vastaavia animaatioita on tehty Stone Safety -hankkeessa luonnonkivi-tuotteita valmistavan teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen, www.stonesafety.eu. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, 0400-427620. Tiedote...

Sastamalan kivenveistoleiri

Sastamalan koulutuskuntayhtymän Vammalan ammattikoululla pidettiin 1. – 4.12.2014 kivenveistoleiri sekä kivitöiden karsintakilpailut vuoden 2015 ammattitaidon MM- kilpailuihin Brasilian Sao Pauloon. Tapahtumaan osallistui kaikkiaan 20 henkilöä. Osallistujat olivat kivialan yrittäjiä, yritysten työntekijöitä, ammatillisten oppilaitosten kivialan opettajia ja opiskelijoita. Kivialan yrityksistä mukana olivat Kaavin Kivi, Kiviliike Levander, Kuntolan Kiviveistämö ja Kivityö Veli Toivonen. Oppilaitoksista opiskelijoita paikalla oli SASKY:n lisäksi Joensuusta PKKY:n Ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuurista ja Lahdesta Salpauksesta. Osallistujat tulivat ympäri Suomea, kauimmat lähes 450 km päästä. Lue lisää leirin...

VTT kehitti vettä läpäiseviä päällysteitä Suomen oloihin

Tulvavedet kuriin kaupungeissa VTT on kehittänyt yhdessä yrityskumppaneiden kanssa Suomen ilmasto-oloihin soveltuvia, vettä läpäiseviä päällysteitä hulevesien aiheuttamien kaupunkitulvien ja valumavesien vähentämiseksi. Tavoitteena on ollut myös lisääntyviin ja voimistuviin sateisiin varautuminen. Kehitetyt päällysteratkaisut toimivat hyvin alueilla, joilla raskas liikenne ei aiheuta liiallisia rasituksia, erityisesti parkkipaikoilla, jalkakäytävillä, pihoilla, kentillä ja aukioilla. Suomessa läpäiseviä päällysteitä pilotoidaan ensi kertaa Espoossa, Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa keväällä 2015. Juuri päättyneessä kaksivuotisessa CLASS (Climate Adaptive Surfaces) -projektissa kehitettiin Pohjoismaiden olosuhteisiin soveltuvia vettä läpäiseviä päällysteratkaisuja, jotka poikkeavat oleellisesti perinteisistä pääl­lyste- ja rakenneratkaisuista. Materiaaleiksi soveltuvat vettä läpäisevä betoni ja avoin asfaltti sekä betoni- ja luonnonkivipäällysteet, joissa saumojen tai aukkokohtien materiaali läpäisee hyvin vettä. Läpäisevä päällyste koostuu vettä läpäisevästä pintakerroksesta ja erityisistä suuren huokostilavuuden maarakennekerroksista, joissa vettä voidaan pidättää. Ratkaisuun voidaan sisällyttää myös muita tarvittavia materi­aaleja, tuotteita ja rakenteita, kuten geotekstiiliä, geoeristeitä sekä hulevesien putkitus- ja keruujärjestelmiä. ”Kehitetyillä päällysteratkaisuilla voidaan vähentää kaupunkitulvia, joita muodostuu, kun hulevesiverkosto ei kykene kerralla vastaanottamaan rankkasateiden suuria vesimääriä”, kertoo projektipäällikkö Erika Holt VTT:ltä. Suomessa huomiota on kiinnitettävä myös materiaalien pakkasenkestoon ja rakenteen käyttäytymiseen talviolosuh­teissa. Hankkeessa keskityttiinkin materiaalin suorituskykyyn arktisessa ilmastossa, jossa infrastruktuuri on alttiina jäätymiselle ja sulamiselle, kelirikoille, routimiselle sekä liukkaudentorjunta-aineille ja hiekoitushiekalle. Rakenteiden vedenimeytyskapasiteetti ja talviolosuhteiden kestävyys varmistettiin rakenteen koko elinkaaren ajaksi aina suunnittelusta ja rakentamisesta koko käyttöaikaan huomioiden ylläpidolliset toimenpiteet. Läpäisevien päällysteiden eri kerrosten geotekninen suunnittelu sopeutettiin vastaamaan suomalaisia vaatimuksia ja olosuhteita hyödyntäen myös kansainvälisiä kokemuksia. Hankkeessa kehitettiin myös huleve­sien mallinnusmenetelmiä, jotka ottavat huomioon uudet materiaalikohtaiset erityispiirteet ja toiminnallisuudet. Projektissa luotiin hankittuun tietämykseen ja saatuihin tuloksiin perustuvat, Suomen käytäntöihin ja olosuhteisiin soveltuvat ohjeet, jotka sisältävät läpäisevien päällysteiden materiaalivalinnat, suunnittelun, mitoituksen, rakentamisen ja huollon. Tekesin rahoittama CLASS-projekti toteutettiin VTT:n johdolla yhdessä eri teollisuudenalojen...

Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt koottiin yksiin kansiin

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) selvittivät luonnonkivituotannon parhaat ympäristökäytännöt viime vuoden lopulla päättyneessä projektissa. Projektin tulokset on nyt julkaistu painetun kirjan lisäksi sähköisenä versiona. Luonnonkiven ottotoiminnan ympäristökäytäntöjen tietopohjaa päivittävä ja laajentava julkaisu luo lähtökohdat alan toimintatapojen yhtenäistämiselle, lisää alan ympäristötietoisuutta ja tarjoaa alan parhaat käytännöt laajasti hyödynnettäväksi. Julkaisussa esitetään perustiedot louhimoiden melu-, pöly-, tärinä- ja pinta- ja pohjavesivaikutusten arvioinnista ja mittaamisesta. Hankkeessa saatiin uutta tietoa melun, pölyn ja tärinän leviämisestä louhimoympäristössä. Ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä noudattamalla voidaan saavuttaa lainsäädännön edellyttämät ympäristötavoitteet ja ne voivat toimia yleisemminkin yritystoiminnan pohjana. Projektia rahoittivat GTK:n, Kiviteollisuusliitto ry:n ja SYKE:n lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja K. H. Renlundin säätiö. Suomalainen kivi on kova sana maailmalla Suomessa luonnonkivialalla on noin 200 aktiivisesti toimivaa yritystä. Pääosa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria perheyrityksiä. Teollisuudessa luonnonkivestä käytetään myös nimeä rakennuskivi ja tarvekivi. Päätuotteita ovat kiviblokit, rakennus- ja sisustuskivet, ympäristökivet, tulisijat sekä hautakivet ja muistomerkit. Suomalaisen luonnonkiviteollisuuden päätoiminnot ovat graniitin louhinta ja vuolukivituotteiden valmistus. Luonnonkiveä viedään Suomesta noin 40 maahan. Viennin määrä oli vuonna 2013 yhteensä lähes 400 000 tonnia, viisinkertainen tuonnin arvoon verrattuna. Luonnonkiven tuottajana Suomi on 15 suurimman maan joukossa maailmassa. Julkaisun tiedot: Ilona Romu (toim.) Parhaat ympäristökäytännöt (BEP) luonnonkivituotannossa. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö -julkaisusarja 5/2014. 133 s. Julkaisun sähköinen versio pdf-muodossa: Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt. Lisätietoa: Geologian tutkimuskeskus: geologi Ilona Romu puh. 029 503 3996, ilona.romu@gtk.fi Kiviteollisuusliitto ry: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen puh. 0400 427 620, pekka@finstone.fi Suomen ympäristökeskus: projektipäällikkö Kaj Forsius puh. 029 525 1119,...

Läpäisevien päällysteiden käyttöönotto – seminaari

CLASS (Climate Adaptive Surfaces) – Ilmastoon mukautuvat päällysteet 2012–2014 -hankkeen päätösseminaari 14.1.2015 Espoo, Suomi. Klo 9.30–16.00 Toivotamme osallistujat tervetulleeksi CLASS-hankkeen pää­tösseminaariin kuulemaan viimeisimmät uutiset läpäisevistä päällysteistä ja niiden käyttöönotosta Suomessa. Hanke on viimeisen kahden vuoden aikana tehnyt intensiivistä tutki­mustyötä kehittääkseen läpäiseviä päällysteitä, jotka voivat lieventävää ilmastonmuutoksen aiheuttamien tulva- ja hule­vesiongelmien kielteisiä vaikutuksia kaupunkiympäristössä. CLASS-hankkeessa alan toimijat (15 eri osapuolta) ovat toi­mineet yhteistyössä Tekesin alaisuudessa. Lue PDF Ilmoittautuminen tapah­tuu osoitteessa: https://www.lyyti.fi/reg/CLASS_Seminar Lisätietoa CLASS-hankkeesta: http://www.vtt.fi/sites/class/...

Suomalaisten kivien pakkas-suolakestävyys testataan

Suomalaisten ulkokäyttöön tarkoitettujen luonnonkivituotteiden pakkas-suolarasituksenkestävyys testataan kaksivuotisessa kehityshankkeessa. Testaustyöstä vastaa Geologian tutkimuskeskus. Testaustarpeen on synnyttänyt CE-merkintään johtavien eurooppalaisten standardien muutokset. Kivituotteiden jäätymissulamisrasituksen kestävyyttä on pitänyt testata ennenkin mutta uusissa EN-standardeissa luonnonkivituotteilta vaadittavien jäädytys-sulatustestin syklimäärää on nostettu 48 syklistä 56 sykliin. Tämä tarkoittaa sitä, että aiemmin tehdyt 48 syklin jäädytys-sulatustestit eivät 1.9.2013 jälkeen ole olleet enää käyttökelpoisia CE-merkintään. Suomessa uudet vaatimukset tulevat voimaan siten, että vuoden 2016 loppuun asti voidaan tilapäisratkaisuna käyttää vaihtoehtoista menettelyä tietyille rajatuille kivilajeille, joille 48 syklin jäädytys-sulatustesti on tehty alle 10 vuotta sitten ja kiven vedenimeytyminen on korkeintaan 0,30 %. Suomi vaatii ainoana maana pakkas-suolarasituksen kestävyyden testaamista EN-standardeja täydentämään on Suomessa laadittu uusi kansallinen soveltamisstandardi SFS7017, joka edellyttää 56 syklin jäädytys-sulatustestien tekemistä luonnonkivipäällystelaatoille, noppa- ja nupukiville sekä reunakiville jäänpoistosuolojen avulla (1 paino-!% NaCl) standardin EN 12371 mukaisesti silloin kun suolarasitus on mahdollinen ja ilman suolaa kun käyttökohteessa ei esiinny suolarasitusta. Vaatimus koskee niin kotimaisia kuin tuontikiviäkin. Tiettävästi muissa maissa ei ole vastaavaa vaatimusta; Ruotsissa pakkas-suolatestejä tehdään mutta niitä ei vaadita. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien suomalaisten päällystekivitoimittajien on testattava luonnonkivensä 56 syklin jäädytys-sulatustestillä vuoden 2016 loppuun mennessä. Suola-pakkaskestävyyden lisäksi hankkeessa testataan eräitä muitakin kansallisessa soveltamisstandardissa vaadittuja ominaisuuksia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. kiven huokoisuuden vaikutusta kiven kestävyyteen ankarissa ilmasto-olosuhteissa. Kehityshankkeen johtajana toimiva Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen sanoo, uusien vaatimusten nostavan yritysten testauskuluja. Toisaalta niiden toivotaan takaavan sen, että erityisesti julkisissa rakennuskohteissa pakkas-suolarasitukselle alttiit kivimateriaalit ovat testatusti korkealaatuisia. Kehityshanketta rahoittavat Kiviteollisuusliiton ja sen jäsenyritysten lisäksi Geologian tutkimuskeskus GTK ja Rakennustuotteiden Laatu -säätiö. Standardisoinnin asiantuntemuksesta vastaa Rakennustuoteteollisuus RTT Ry. Lisätiedot: tj. Pekka Jauhiainen, 0400 427 620, geologi Hannu Luodes/GTK, 0400 574 278 ja johtaja Antti Koponen/RTT, 09...

Kainuulainen kivipiha

Kuhmon Kamarimusiikkikeskuksessa avataan kainuulaisia kiviä käyttökohteissaan esittelevä näyttely 13.7. Kivipiha täydentää Kamarimusiikkikeskuksen piha-aluekokonaisuutta ja lisää pihan toiminallisuutta. Kivipiha-alue on syntynyt yritysten, Kuhmon Kamarimusiikin ja Kainuun Edun yhteistyönä. Keskustelut, yhteistyö ja suunnittelu kivipihan toteuttamiseksi käynnistyivät vuoden 2014 alussa. Pihalla on esillä teollisia kivilajia eri tavoin työstettyinä ja käsiteltyinä, lopputuotteina ja rakennusmateriaaleina. Kivipihalla voi tutustua kiven mahdollisuuksiin, muotoiluun sekä materiaalin muuntumiseen eri sovelluskohteisiin. Pihalla esitellään myös materiaaliyhdistelmiä kuten innovatiivinen kivikomposiitti sekä puu-kivi yhdistelmiä. Kainuun Edun hallinnoima Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma 2013-2014 hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on edistää paikallisten kivien menestysmahdollisuuksia kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla sekä synnyttää työpaikkoja maakuntaan lisääntyvän liiketoiminnan ja uusien yritysten myötä. Hanke parantaa kivien tunnettavuutta, tukee tutkittujen esiintymien hyötykäyttöön saattamista sekä pitkälle jalostettujen kivituotteiden kehittämistä. Yhtenä esimerkkinä on vasta uudelleen avatun Tiukuvaaran louhimon Ristijärven Harmaasta graniitista valmistetut Monolit-tuoteperheen penkit ja pöydät. Hanke tekee aktiivista yhteistyötä alueen yritysten ja suomalaisten huippusuunnittelijoiden kanssa. Mukana kehityksessä on sisustus, piha- ja ympäristörakentamisen sekä graafisen suunnittelun ammattilaisia. Tuoteideoiden toteutuksesta vastaavat kivialan yritykset. Tuotesuunnittelijoina toimivat Kaarle Holmberg, Eva Wuite ja Elina Helenius. Kainuun liitto rahoittaa hanketta. Tervetuloa tutustumaan kainuulaiseen kivipihaan! Kesäisin terveisin Kainuun kaivannaisalan teemaohjelma Kainuun Etu Oy Yhteystiedot: Kaarle Holmberg: p. 050 511 8882, Studio Holmberg Sari Rusanen: p. 044 544 5162, Kuhmon Kamarimusiikki Matti Luukkonen: p. 044 551 4561, Kainuun Etu Ritvaleena Leinonen: p. 044 551...

Pyhäjärvelle rakentuu kivipuisto

Pyhäjärvelle valtateiden risteysalueelle rakentuu kivipuisto, jonka on tarkoitus toimia kivi- ja viherrakentamista esittelevänä markkinointifoorumina, uusien laitteiden testausympäristönä ja kivialan koulutusta tukevana oppimisympäristönä. Puistossa tulee olemaan esillä muun muassa alueen luonnonkivivaroja esittelevä kivilohkarenäyttely, erilaisia kivialan tuotteita ja innovaatioita, esimerkkejä kivirakentamisesta sekä eri jalostusasteessa olevia tuotteita opaskyltteineen. Katso pdf tästä...

Loimaan Kivi Oy on ostanut Suomen Kivivalmiste Oy:n koko osakekannan

Loimaan Kivi Oy on ostanut 15.5.2014 solmitulla kaupalla Suomen Kivivalmiste Oy:n koko osakekannan. Suomen Kivivalmiste Oy jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti itsenäisenä yhtiönä. Omistajina kolmannessa polvessa olleet Antikaisen suvun jäsenet päätyivät yhtiön myyntiin, koska jatkajia ei löytynyt omista perheistä. Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Seppo Reivinen jää kaupantekohetkellä eläkkeelle. Yhtiön kaikki muut työntekijät jatkavat omissa työtehtävissään vanhoina työntekijöinä. Uutena toimitusjohtajana aloittaa Loimaan Kivi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paljakka. Tehdyllä kaupalla varmistetaan molempien yhtiöiden kehittyminen sekä hautakivi- että rakennuskivimarkkinoilla. Yhdessä yhtiöt pystyvät paremmin palvelemaan asiakkaitaan koko Suomen alueella sekä olemaan kilpailukykyisempi myös vientimarkkinoilla. Suomen Kivivalmiste Oy on Korpilahdella ja Viitasaarella toimiva yhtiö. Yhtiöllä on kokemusta kiven louhinnasta ja jalostuksesta jo 1930 – luvulta. Yhtiön liikevaihto 2013 oli 3,2 Meur ja sen palveluksessa on 35 kivialan ammattilaista. Päätuotteet ovat hauta- ja rakennuskivet. Louhimoita yhtiöllä on Korpilahden ja Viitasaaren alueilla. Louhittavat kivet ovat kauppanimiltään Korpilahden musta, Huopanankosken musta, Viitasaaren keltainen, Viitasaari Pink ja Korpilahden vaalean punainen. Yhtiön louhimista kivistä on toteutettu monia merkittäviä kohteita kuten tasavallan presidentin virka-asunto Mäntyniemi ja Helsinki – Vantaan lentoaseman vip-terminaali. Loimaan Kivi Oy on suomalaisen kiviteollisuuden parhaita perinteitä jatkava yritys, jonka voima perustuu monipuoliseen osaamiseen, kattavaan tuotantoketjun hallintaan ja ennakkoluulottomaan tuotekehitykseen. Loimaan Kivi Oy on yksi Suomen tärkeimmistä graniitin jalostajista, jonka tuotevalikoimaan kuuluu hautakivet, rakennuskivet ja sisustuskivet. Yhtiön liikevaihto 2013 oli 8,0 Meur ja sen palveluksessa on 50 kivialan ammattilaista. Loimaan Kivi Oy:n omistavat Mikko Paljakka ja Länsi-Suomen Pääomarahasto Oy. Lisää tietoa www.suomenkivivalmiste.fi www.loimaankivi.fi Mikko Paljakka 0407469370,...

Kainuulaisia kivi-innovaatioita Kevätmessuilla

PENKIN toteutuksessa on tarkasteltu kiveä materiaalina muotoilullisin keinoin. PENKKI on esimerkki työn tuloksista ja laajemmasta tuoteperheestä. Kainuulainen kivi on muuntunut uusiksi tuotteiksi yhdistäen ikiaikaisen graniitin innovatiiviseen ja moderniin kivikomposiittiin. Lataa...

Pauli Immonen on Vuoden Kivimies 2014

Kiviteollisuusliiton hallitus on valinnut Vuoden Kivimieheksi rakennusinsinööri Pauli Immosen. Valinta julkistettiin Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa Helsingissä 20.3.2014. Ensimmäisen kerran Vuoden Kivimies valittiin vuonna 2013, jolloin tunnustuksen sai Kari Parviainen Kivipaasi Oy:stä. Suomen Graniittikeskus Oy:n palveluksessa Pauli Immonen on toiminut pitkään kivialan vaativissa esimiestehtävissä niin rakennuskivituotteiden myynnissä kuin asennuksessakin. Hän on toiminut koko kivialan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä ennen muuta koulutussektorilla mutta myös Kiviteollisuusliiton rakennuskivitoimikunnassa, jopa sen puheenjohtajana. Viime aikojen näkyvin hanke on ollut Helsingin päärautatieaseman Lyhdynkantajat – patsaiden eli kivimiesten kunnostusprojekti, jonka vetäjänä hän on esimerkillisellä tavalla ja laajasti julkisuudessa tuonut esiin suomalaista kivialan osaamista. Kuvaa klikkaamalla avautuu...

Louhinnan kehittäjille tunnustusta

Nykymuotoisen suomalaisen graniittisen kiviteollisuuden nousu kansainväliselle tasolle alkoi 1970-luvulta. Louhimoille saatiin pyöräkuormaajat puisten kraanojen sijaan ja paineilmaporat väistyivät hydrauliporien tieltä. Käyttöön tulivat riviporakoneet ja mm. vaakaporaus. Myöhemmin kehitettiin myös hydraulikiilaus. Räjähdysaineissa siirryttiin ruudista putkipanosten ja räjähtävän tulilangan käyttöön. Kehitys oli nopeaa ja jo 1980-luvun lopulta alkaen puhuttiin suomalaisesta louhintamenetelmästä (”The Finnish method”), jossa louhinta on monivaiheinen teollinen prosessi. Kiviteollisuusliiton hallitus on palkinnut kunniakirjoilla henkilöitä, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet suomalaisen luonnonkivilouhinnan kehittämiseen. Ilman näitä henkilöitä ei olisi nykyisen kaltaista prosessimaista kivenlouhintaa, jossa monelle työvaiheelle on kehitetty myös omat laitteensa. Kuvaa klikkaamalla avautuu...

Palin Granit ja Lundhs yhdistävät voimiaan

Palin Granit Oy on solminut  yhteistyösopimuksen norjalaisen Lundhs AS:n kanssa Palin Granitin kivien myynnistä ja markkinoinnista. Samassa yhteydessä Lundhs hankkii 40 prosentin osuuden Palin Granitista. Yhdessä yrityksistä syntyy Pohjois-Euroopan suurin graniittiblokkien louhija ja markkinoija. Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että Palin Granit vastaa edelleen graniitin louhinnasta omilla louhimoillaan Suomessa sekä myynnistä ja markkinoinnista Pohjoismaissa, Venäjällä, Baltian maissa, IVY-maissa, Puolassa ja Saksassa. Lundhs vastaa Palin Granitin louhiman graniitin myynnistä ja markkinoinnista kaikilla muilla alueilla. Yritysjärjestely ja yhteistyö antavat entistä paremmat edellytykset laadukkaan suomalaisen graniitin louhimiselle sekä myynnille maailmanlaajuisesti. Yhteistyö vahvistaa myös molempien yhtiöiden asemaa globaalissa kilpailussa, jossa vastapelureina ovat isot kansainväliset toimijat sekä luonnonkiven kanssa kilpailevat materiaalit. Yhteistyö tehostaa tuotantomenetelmiä ja markkinointia merkittävästi. Palin Granitin toimitusjohtaja Heikki Palin sanoo olevansa erittäin tyytyväinen yhteistyöstä juuri Lundhsin kanssa. Vakavaraisina perheyhtiöinä molemmilla  on samanlaiset toimintatavat ja arvot sekä pitkät perinteet luonnonkiven louhinnassa. Myös tuotevalikoimat täydentävät toisiaan erinomaisesti. Lundhsin tunnetuimmat kivet ovat sinisävyisiä, kun taas Palin Granit louhii lähinnä ruskeaa ja punasävyistä kiveä. ”Olemme määrätietoisesti edenneet kohti tilannetta, jossa voimme keskittyä raakakiven louhintaan. Se on vahvinta osaamistamme. Tavoitteenamme on kehittää Palin Granitista entistä kansainvälisempi yritys, jolla on potentiaalia merkittävään raakakiven vientiin. Nyt tehty yhteistyösopimus on luonteva askel tällä polulla”, Heikki Palin sanoo. Lisätietoja: Heikki Palin, p. 0207 909 301, heikki.palin@palingranit.fi Palin Granit Oy on vuonna 1921 Loimaan Kiviveistämö A. Palin -nimellä perustettu perheyritys. Pääkonttori sijaitsee Turussa ja 15 louhimoa eri puolilla Suomea. Palin Granit louhii vuosittain noin 40 000 kuutiometriä raakakiveä. Yhtiön pääkivilajit ovat Baltic Brown, Balmoral Red, Carmen Red, Karelia Red ja Aurora. Palin Granitin liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 110 henkilöä. www.palingranit.fi Lundhs AS on vuonna 1962 perustettu Norjassa toimiva perheyritys....

Graniitin viennin arvo lähes 50 miljoonaa euroa

Uusikaupunki 22.3.2013 Luonnonkiviteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2012 noin 80 miljoonaa euroa, josta graniitin osuus oli 60%. Muu kivivienti koostuu pääasiassa vuolukivituotteista. Viennin osuus on kiviteollisuuden liikevaihdosta noin 35%. Kivituotteita tuotiin viime vuonna 15 miljoonan euron arvosta. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kertoo, että vuosi 2012 oli graniitin viennin kannalta myönteinen; graniittiblokkien viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta 3 % ja oli 47,5 miljoonaa euroa. Lopputuoteviennin arvo oli 32 miljoonaa euroa, joka jäi 10% edellisestä vuodesta. Vienti- ja tuontimaista Kiina on ehdoton ykkönen. Muita tärkeitä vientimaita ovat Italia, Saksa, Ruotsi, Ranska, Belgia, Puola ja Venäjä. Pekka Jauhiainen suhtautuu luonnonkiviteollisuuden tulevaisuuteen luottavaisena. Luonnonkivi ekologisena, täysin kierrätettävänä ja kestävänä materiaalina vastaa erinomaisesti tämän päivän rakennusmateriaaleille asetettaviin vaatimuksiin. Kiviteollisuuden haasteita ovat mm. louhinnan hyötysuhteen parantaminen louhinnan ylijäämäkivien tuotteistamisella sekä suomalaisen luonnonkiven tunnettuuden parantaminen niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Luonnonkiven louhinta on niin ympäristön kuin ihmisten kannalta vaaratonta. Jauhiainen mukaan luonnonkiviteollisuus pyrkii ympäristön kannalta parhaiden tekniikoiden ja käytäntöjen hyödyntämiseen. Tätä olisi tehtävä paremmin tunnetuksi niin lupaviranomaisille kuin tavallisille ihmisillekin. Jauhiainen kannustaa kuntia hyödyntämään alueensa luonnonkivivaroja julkisessa rakentamisessa. Kiviteollisuusliitto piti vuosikokouksensa Uudessakaupungissa 22.3.2013. Kokouksessa valittiin ensimmäisen kerran Vuoden kivimies. Tunnustuksen sai Kivipaasi Oy:n Kari Parviainen. Ilkka Ylitalo Kiviteollisuusliiton puheenjohtajaksi Kiviteollisuusliiton uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Ilkka Ylitalo Vientikivi Oy Finland –yrityksestä. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Lisätiedot: tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620, tilasto- ja kuva-aineistot:...

Safequ – Kiviteollisuusliitto johtaa kansainvälistä louhinnan työturvallisuushanketta

Helsinki 6.3.2013 Kiviteollisuusliiton johdolla on käynnistetty kansainvälinen luonnonkiven louhinnan työturvallisuushanke, ns. Safequ-hanke. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni Elinikäisen oppimisen ohjelmaan kuuluvasta Leonardo da Vinci -ohjelmasta. Ohjelmaa hallinnoi Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio CIMO. Safequ-hankkeen päätarkoitus on vähentää louhintatyöhön liittyviä tapaturmia. Hanke tuottaa innovatiivisia 3D-animaatioita, joita aiemmin on tehty ns. Stone Safety-hankkeessa luonnonkivituotteita valmistavan teollisuuden työturvallisuuskoulutukseen, www.stonesafety.eu. Animaatioiden tuotannossa hyödynnetään ns. NAPO-teknologiaa, www.napofilm.net/es. Animaatioissa kuvataan louhinnan keskeiset riskitekijät. Animaatioiden pedagoginen lähestymistapa on helppo ja hauska. Animaatioiden seuraaminen ei edellytä minkään kielen kirjallista tai puheen ymmärrystä. Tämä helpottaa koulutusaineiston kansainvälistä jakelua ja hyödyntämistä. Hanke käynnistyi lokakuussa 2012 ja kestää kaksi vuotta. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan ja analysoidaan kivenlouhinnan riskitilanteet. Tämän vaiheen jälkeen alkaa animaatioiden tuotanto. Safequ-hankkeessa painotetaan hankkeen tulosten saattamista louhintakoulutusta tarjoavien organisaatioiden, yritysten, työntekijöiden ja kaikkien työturvallisuuden parantamisesta kiinnostuneiden käyttöön. Tällä tavoin hanke tähtää koko eurooppalaisen kiven louhinnan työturvallisuustason nostamiseen. Hanketta koordinoi Kiviteollisuusliitto ry, joka on Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin jäsen. Tämä mahdollistaa hankkeen tulosten laajan jakelun EU-tasolla ja kohdentamisen erityisesti pk-yrityksiin. Espanjalaisella CTM:llä on vankka kokemus teollisuuden työturvallisuushankkeista. Hankkeessa mukana olevat oppilaitokset Saimaan ammattikorkeakoulu, saksalainen FWG Freiburg ja kroatialainen Klesarska Skola takaavat hankkeen tulosten saattamisen käytännön koulutukseen ja varmistavat paikallisten louhintayritysten mukanaolon hankkeessa. Hankkeen kotisivuilta www.safequ.eu löytyy lisätietoja ml. kuva-aineistoa. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry,...

Näyttely rakentamattomasta kaupungista ja sen asukkaista

15.2.2013 UNBUILT HELSINKI -näyttely esittelee rakentamatonta kaupunkia ja sen asukkaita. Sen ovat kuratoineet Åbäke ja Nene Tsuboi Arkkitehtuurimuseon arkiston tuella. Unbuilt Helsinki on mallihuone – huoneellinen pienoismalleja ja ajankohtaisten vaihtoehtojen typologiaa. Tämän uuden kokoelman herättämä kysymys ei niinkään ole ”mitä jos?” vaan ”miten?”. Esillä olevat kohteet ovat arkkitehtuurikilpailujen valintaprosesseissa hylättyjä ehdotuksia, jotka ovat saaneet aineellisen muodon. Pienoismalli on uuden keskustelun alkusysäys Se ei esitä isompaa, hohdokkaampaa rakennusta. Se on esine, jonka ympärillä ihmiset voivat istuskella, kuvitella ja keskustella. Se ravistelee kaavamääräysten ja rakennettujen talojen todellisuutta. Mallit ovat yhteisiä niiden oikeiden omistajien kanssa ja niihin on loihdittu ”elämän henkäys”. Ne ovat kuin hakkeroitu Sampo, elämän luomisen välineitä. Ne ovat rakentamaton kaupunki. Arkkitehtuurimuseo Kausi: 5.12.2012–24.2.2013 Sijaintiosoite: Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki Puh. museo (09) 8567 5100 Fax (09) 8567 5101 Aukioloajat Ma – Ti 11:00-18:00 Ke 11:00-20:00 To 11:00-18:00 Pe 11:00-18:00 La 11:00-18:00 Su 11:00-18:00 Pääsymaksut 6/3/0 €. Yhteislippu Designmuseon kanssa 12...

Antti Kaitaranta in memorian

Aamuyöstä toukokuun 5. päivänä 2012 Antti Juhani Kaitaranta kuoli vaikeaan sairauteen Joensuussa. Hän oli syntynyt Porissa 28.6.1939. Antin isällä Sulo Kaitarannalla oli Porissa hautakiviveistämö Satakivi, jonka toiminnassa Antti oli mukana pienestä pitäen. Hän sai ensimmäisen oman kivivasaran jo 7-vuotiaana. Isän kiviveistämössä Antti tutustui suomalaisiin luonnonkiviin, niiden ominaisuuksiin ja oppi käsittelemään kiveä. Porilaiset kaivertajat Allan Inberg sekä Haapaniemen veljekset opettivat Antille käsin kaivertamisen taitoa. Antin ollessa 17-vuotias isä halvaantui ja vastuu veistämöstä siirtyi suurelta osin nuorelle pojalle. Isän kuoltua vuonna 1961 Antista ja hänen sisarestaan Arjasta tuli veistämön omistajia. Myöhemmin veistämö lopetettiin ja Antti muutti Ruotsiin 1964. Ruotsissa Antti sai heti töitä A.B. Ture Mörkin kiviveistämöstä Landskronassa, jossa tuohon aikaan oli erittäin vahva suomalainen siirtolaisväestö (Öresundin telakka). Ruotsalainen työnantaja arvosti Antin ammattitaitoa erittäin paljon ja tarjosi yritystään Antille ennen siirtymistään eläkkeelle. Kullgrens Enka AB osti lopulta kiviveistämön, joka siirtyi myöhemmin Skånska Granitin omistukseen. Antista tuli Landskronan kiviliikkeen hoitaja. Yhteistyö Skånska Granitin kanssa jatkui aina 1980-luvulle asti Antin hoitaessa itsenäisesti Landskronan sivuliikettä. Vuonna 1984 Skånska Granit möi liikkeen uudelle yrittäjälle, mutta Antti ei viihtynyt uuden omistajan palveluksessa. Syksyllä 1985 Antti muutti tulevan vaimonsa kanssa Suomeen. Seuraavana kesänä hän aloitti työt Jouni Miettisen kiviveistämössä Joensuun Mutalassa. Miettisen kiviliike rakennutti teollisuushallin Käpykankaalle 1990-luvun lopulla. Yritys muutettiin myöhemmin osakeyhtiöksi, jonka osakkaiksi tulivat Jouni Miettinen, Sulo Koponen ja Antti Kaitaranta. Toukokuussa 2001 Jouni Miettinen myi osuutensa Sulolle ja Antille. Kolmanneksi omistajaksi tuli Antin vaimo Liisa Eronen. Antista tuli yrityksen toimitusjohtaja. Yritys vaati kovaa työtä eikä Antin terveys enää ollut hyvä. Syksyllä 2003 Antti ja Liisa möivät osuutensa Kurjen veljeksille. Liikkeen nimeksi tuli SuloKivi Oy. Antti jatkoi uudessa liikkeessä asiantuntijana, ohjaajana ja työntekijänä aina kesään 2011...

Vuoden Ympäristörakenne 2012

Helsinki 4.10.2012 Katariinan Meripuisto Kotkassa on Vuoden 2012 ympäristörakenne – Vikmanin Kivi Ky palkittiin kivitoimittajana Kotkassa entinen saastunut vanha öljysatama aivan kaupungin ydinkeskustan tuntumassa on muutettu kaikille kaupunkilaisille ja vierailijoille yleiseksi puistoalueeksi. Katariinan Meripuisto on upeasti meren ympäröimä alue, jossa voimakkaasti rakennetut ja luonnonmukaiset alueet vaihtelevat luontevalla tavalla. Puistosta löytyy runsaasti toimintoja ja oleskelupaikkoja eri käyttäjäryhmille. Monipuolinen ja monenlaisia toimintoja sisältävä puisto on yhtä aikaa sekä yllätyksellinen että hallittu kokonaisuus. Alueella on tilaa ja välineitä kaiken ikäisten liikkumiseen ja yhdessäoloon sekä myös rauhallisia paikkoja mietiskelyyn ja istuskeluun. Katariinan Meripuisto on yli 20 hehtaarin elämyspuisto, joka on ilmaiseksi kaikkien kävijöiden tavoitettavissa. Ympäristöä huomioivaa rakentamista Maastonmuotoja ja alueen korkeusvaihteluja on käytetty hienosti hyväksi erilaisten paikkojen luomisessa ja sillä on saatu aikaan puistoon vaihteleva ja yllätyksellinen tilojen ja paikkojen sarja. Katariinan Meripuistossa meri on hienosti läsnä suurena elementtinä ja toisaalta vesi on pienimuotoisina puroina ja altaina tuotu elävästi puiston sisään. graniittipöytä Katariinan meripuistossaPuiston rakentamisessa on kunnioitettu hienoa kalliomaisemaa ja alkuperäistä kasvilajistoa yhdistämällä ne harkitusti uusiin taidokkaasti sijoiteltuihin rakennelmiin ja istutuksiin. Huolellinen toteutus ja osaavasti valitut kasvit helpottavat puiston tulevaa kunnossapitoa. Rakentamisessa on käytetty erityisen runsaasti kierrätysmateriaaleja. Katariinan Meripuisto on saanut äskettäin myös kansainvälisen tunnustuksen. Euroopan viherrakentajien järjestö ELCA luovutti sille syyskuussa Trend Award –palkinnon painottaen asiantuntevaa ja taitavaa toteutusta muutettaessa saastunutta entistä teollisuusaluetta kaikille avoimeksi virkistysalueeksi, jossa ekologia on otettu perusteellisesti huomioon. Lataa tästä koneellesi viiden valokuvan paketti (19Mt, zip). Vuoden ympäristörakenne –kilpailun järjestävät yhdessä Puutarhaliitto ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry. LISÄTIETOJA: tuomariston puheenjohtaja Pekka Leskinen, pekka.leskinen@vyl.fi puh. 020 792...

ENPI Stone -projekti tutkii ja edistää luonnonkiven käyttöä

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS, PL 96, 02151 Espoo, 30.7.2012 Geologian tutkimuskeskus (GTK) on käynnistänyt yhdessä suomalaisten ja venäläisten yhteistyökumppanien kanssa kolmivuotisen ENPI Stone -projektin (Efficient use of natural stone in the Leningrad region and South-East Finland) luonnonkiven kestävyyteen ja käyttöön liittyvien ominaisuuksien selvittämiseksi sekä luonnonkiven käytön ja tunnettavuuden edistämiseksi. Projektissa ovat mukana liitännäisinä partnereina myös Ylämaa Group Oy ja Palin Granit Oy. Erityistavoitteena on luonnonkiven käytön kehittäminen ja edistäminen kaupunkirakentamisessa. Projekti toteutetaan vuosina 2012 – 2014 ja sen toiminta-aluetta ovat Uusimaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjois-Savo sekä Leningradin alue ja Pietarin kaupunki. Projekti on osa-rahoitettu EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007-2013 -ohjelmasta ja sen tavoitteena on edistää taloudellista kehitystä Suomen ja Venäjän välillä. Rakentamiseen hyvin soveltuvaa luonnonkiveä esiintyy geologisista syistä johtuen erityisesti Kaakkois-Suomessa ja Leningradin alueella Venäjällä. Tämän alueen kiveä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti useissa tärkeissä rakennuksissa 1700-luvulta alkaen ja alueella on edelleen suuri potentiaali tulevaisuuden talouskasvulle. Erityisesti tämän alueen kiven käyttö perustuu sen visuaalisen ilmeeseen ja hyviin ominaisuuksiin, kuten hyvä kestävyys ja pitkä käyttöikä, joita voidaan käyttää perusteina liiketoiminnan tulevalle kehittämiselle. Tavoitteena innovatiivinen ja kestävä luonnonkiven käyttö Alueen luonnonkiviyritykset ovat pk-yrityksiä, ja innovaatioiden ja liiketoiminnan edistäminen auttaa niitä kehittämään kestävämpää ja tehokkaampaa kivituotantoa molemmin puolin rajaa ja rajan yli. Alueen materiaalitiedon vahvistamisella saadaan pitkäaikainen perusta taloudelliselle kehitykselle. Samalla tuotetaan tärkeää tietoa myös lupa- ja valvontaviranomaisille kestävän tuotannon suunnitteluun yhdessä yritysten kanssa. Tavoitteena on lisätä verkostoitumista ja yhteisten uusien tuotteiden kehittämistä erityisesti ns. sivukivelle, joka on tällä hetkellä louhittu, mutta jota ei käytetä alkutuotannossa. Erityisesti innovaatiot ja sivukiven käytön kehittäminen antaisivat mahdollisuuksia tuottaa myös uutta yrittäjyyttä ja vähentää louhinnan ympäristövaikutuksia. Sivukiven käytön lisääminen ja luonnonkiven markkinointi kestävänä, pitkän elinkaaren tuotteena uusissa rakennushankkeissa...

Jussi Eskelinen Ylämaa Originin kehitysjohtajaksi

Ylämaa Origin konserni on nimittänyt Jussi Eskelisen kehitysjohtajaksi 1.8.2012 alkaen. Nykyisin hän työskentelee Espoossa tietojärjestelmäratkaisuja tuottavan eCraft Oy Ab:n toimitusjohtajana. Jussi on koulutukseltaan tuotantotalouden DI ja hän asuu perheineen...

Luonnonkivi näkyvästi esillä Rauhan Loma-asuntomessuilla

Helsinki 6.6.2012 Loma-asuntomessut järjestetään Lappeenrannan Rauhan alueella 25.6.-8.7.2012. Loma-asuntomessuilla esitellään uusia luonnonkivestä tehtyjä piha- ja ympäristörakentamisen ratkaisuja ja alan palvelutarjoajia. Ekologisena, kestävänä ja esteettisesti monimuotoisena materiaalina luonnonkivi sopii useisiin käyttötarkoituksiin, ja sen käyttämistä piha- ja ympäristörakentamisessa on mahdollista merkittävästi lisätä. Messualueella, ravintolaa vastapäätä, toimii kivialan näyttelytontti. Tontille on koottu tietoa kivialasta, kivestä materiaalina sekä siellä tuodaan esille alan toimijoita. Henkilökunta opastaa messuvierailijoita aiheen tiimoilta. Lisäksi lapsille on kiviaiheista puuhaa, sillä tontti sijaitsee leikkipaikan yhteydessä. Lappeenranta on tällä hetkellä johtava graniitin louhinta-alue Suomessa ja Pohjoismaissa. Yksistään Ylämaan alueelta louhitaan erityisesti vientiin lähes 200 000 tonnia graniittia, joka on yli 60 % koko maan graniitin vientimäärästä. Myös spektroliitin louhinta on jatkuvasti lisääntynyt. Tämän vuoksi on luonnollista, että loma-asuntomessuilla panostetaan tänä vuonna kotimaiseen luonnonkiveen. Luonnonkiven käyttöä on edistetty vuosina 2009 – 2012 Etelä-Karjalan Kiviklusteri -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa kivialan yritystoimintaa maakunnassa ja tukea kiviklusterin kehittymistä yhdeksi Etelä-Karjalan elinkeinoelämän kivijalaksi. Lappeenrannan loma-asuntomessut järjestetään Rauhassa 25.6. – 8.7.2012. Messut ovat auki joka päivä klo 10 – 18. Lisätietoja löytyy osoitteesta...

Graniitti halutuin keittiötasomateriaali

Helsinki 8.5.2012 Graniitti on halutuin keittiötasomateriaali. Tulokset käyvät ilmi keväällä tehdystä keittiöremonttia tai uudisrakentamista suunnitteleville kuluttajille tehdystä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastanneista yli 40 % suosii luonnonkivitasoa. Graniittinen taso on selvästi halutuin (28,5 %) mutta myös marmoritasoilla on kannattajansa. Myös puutasot ovat suosittuja; 27 % valitsee puutason keittiöönsä. Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet ja sisustuslehdissä näyttävästi esillä olleet kvartsitasot valitsisi 5 % kuluttajista. Laminaattitasoja suosivat yli 65-vuotiaat. Tärkeimmät valintaperusteet keittiötasoja valittaessa ovat kulutuskestävyys ja tasojen hoidon helppous. Alle 40-vuotiailla myös hinta korostuu valintaperusteena. Graniittisten luonnonkivitasojen haluttavuutta selittää ensisijaisesti kivimateriaalin kestävyys ja hoidon helppous. Kuluttajat hakevat tietoa tasoista mieluiten internetin kautta- joko yritysten kotisivuilta tai keskustelupalstoilta. Sen sijaan kivitasojen hankinta netin kautta ei ole yleistä; vain kolme prosenttia vastaajista on hankkinut tasonsa verkkokaupasta. Mielenkiintoa tasojen verkkokauppaan tuntee lähes 30 %. Hankinta ulkomailta kiinnostaa 15 % vastaajista. Verkkokauppa ja varsinkin ulkomailta hankinta arveluttaa valtaosaa kuluttajista. Huolenaiheet liittyvät mm. tasojen mittaamisen onnistumiseen, toimitusaikoihin ja takuukysymyksiin. Valtaosa kuluttajista haluaa nähdä ja tuntea valitsemansa keittiötasomateriaalin. Tämä onnistuu parhaiten keittiökalusteliikkeissä tai kivitasoja valmistavissa yrityksissä. Keittiöremonttia suunnittelevien mielestä kohtuullinen remontin hinta on 4000–8000 euroa. Vain kuutisen prosenttia haluaa sijoittaa yli 10 000 euroa. Kahdeksan kymmenestä aikoo turvautua ainakin osittain ulkopuoliseen suunnitteluapuun ja kolme neljästä aikoo käyttää remontissa rakennus- tai asennuspalvelua. Syyksi ulkopuolisen avun käyttöön mainitaan yleensä oma osaamattomuus ja aikapula. Keittiötasotutkimuksen teki Innolink Research Oy Kiviteollisuusliitto ry:n toimeksiannosta. Tutkimuksen tulokset perustuvat 500 vastaukseen. Lisätiedot: Kiviteollisuusliitto ry, tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620,...

Ylämaa Origin Oy on ostanut rakennuskiviä valmistavan Kivitimo Oy:n

Ylämaalainen kivialan konserni Ylämaa Origin Oy on ostanut Timo Ruopalta Miehikkälässä sijaitsevan Kivitimo Oy:n koko osakekannan. Ennestään konserniin ovat kuuluneet tarvekiveä louhiva LT Granit Oy ja keittiötasoja valmistava Ylämaan Graniitti Oy. Timo Ruoppa jatkaa erityistehtävissä 30.6.2012...

Graniitin vienti kaikkien aikojen ennätykseen

Helsinki 19.3.2012 Kiviteollisuusliitto piti vuosikokouksensa Kotkassa 16.3.2012. Eri puolilta Suomea saapuneet luonnonkiviyritysten edustajat vierailivat mm. Vikmanin Kivi Ky:n tehtaalla ja Kotkan satamassa. Graniitin tuotannon painopiste on Kaakkois-Suomessa ja vientisatamista tärkeimmäksi on noussut Kotkan Mussalon satama. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kertoo, että vuosi 2011 oli graniitin viennin kannalta suotuisa; graniittiblokkien viennin arvo kasvoi edellisestä vuodesta peräti 41% ja oli 46 miljoonaa euroa. Blokkiviennin määrä oli 412439 tonnia, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 33%. Graniitin viennissä päästiin ennätyslukuihin. Lopputuotteiden vienti supistui hieman. Lopputuoteviennin arvo oli 36 miljoonaa euroa, joka jäi 4% edellisestä vuodesta. Lopputuoteviennin määrä supistui 17%. Koko luonnonkiviteollisuuden viennin arvoksi muodostui 81,92 miljoonaa euroa, joka on 17% edellisvuotta enemmän. Viennin määrä oli 431243 tonnia (+29,9%). Viennin roimasta kasvusta huolimatta alalla on vielä matkaa huippuvuoden 2006 lukuihin, jolloin viennin arvo oli 100 miljoonaa euroa. Vienti- ja tuontimaista Kiina on selvä ykkönen. Blokkien muita tärkeitä vientimaita ovat Italia ja Puola. Lopputuotteiden keskeisiä vientimaita ovat Saksa, Ruotsi, Ranska ja Belgia. Lopputuotevienti muodostuu pääosin vuolukivituotteista. Tuonnin arvo oli vuonna 2011 liki 15 miljoonaa euroa, joka on noin 8% enemmän kuin vuonna 2010. Tuonnin määrä oli 54024 tonnia (+17%). Tuontimaista kärjessä ovat Kiinan ohella Ruotsi ja Italia. Jouni Okko jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin neljännelle kaudelle toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Hallituksen muut jäsenet ovat Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy Finland, Katja Huhta, Ikikivi Oy ja Mikko Paljakka, Loimaan Kivi Oy. Lisätiedot: tj Pekka Jauhiainen, 0400 427620,...

Ainutlaatuinen aikakausi suomalaisen kiviteollisuuden historiassa – Kurun valssikivet

Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut selvityksen Kurun harmaan graniitin käytöstä paperikoneiden puristinteloissa. Kurussa louhittiin maailman parasta telagraniittia yli 70 vuoden ajan ja valmistettiin telakiviä lähes 50 vuotta. Selvityksessä esitetään graniittitelojen valmistusprosessin lisäksi syyt siihen miksi Kurun harmaa graniitti soveltui erinomaisesti paperikoneisiin ja miksi viimein graniittitelojen käytöstä jouduttiin luopumaan. Selvitys sisältää runsaan valokuva-aineiston. Aiemmin ei tämänkaltaista yhteenvetoa ole ollut saatavissa. Suomalaisella luonnonkiviteollisuudella on pitkät perinteet ja vaiheikas historia. Eräs historian erikoisimmista vaiheista on aikakausi, kun Kurusta toimitettiin paperikoneiden telakiviä eli valssikiviä eri puolille maailmaa. Telagraniitin louhinta alkoi Kurussa 1930-luvulla. Aluksi telakivet valmistettiin Salossa, mutta kun vuonna 1960 Kuruun rakennettiin ensimmäinen valssitorni, niin kivet voitiin tehdä paikan päällä. Kurun Niemikylän Lörpyksen louhimo olikin lopulta toinen maailman kahdesta tunnetusta luonnonkiviesiintymästä, joista oli mahdollista irrottaa riittävän isoja ja riittävän ehyitä aihioita telakivien valmistusta varten. Telakivien valmistus Kurussa alkoi uudenlaisesta ideasta ja kehittyi aikanaan korkealaatuiseksi teolliseksi prosessiksi, jossa eri työvaiheille oli kehitetty omat erikoistuneet laitteistonsa. Graniittitelan valmistusprosessin vaiheet olivat louhinta, sahaus, päiden teko, akselin asennus, graniittivaipan esijännitys sekä telan tasapainotus ja hionta. Kurussa tuotanto nousi parhaimmillaan 60-70 telakiveen vuodessa ja 1980-luvulla suomalaiset hallitsivat 55 % telakivien maailmanmarkkinoista. 1980-luvulta alkaen muut materiaalit vähitellen syrjäyttivät luonnonkiven paperikoneiden telamateriaalina, ja graniitin käyttö hiljalleen väheni. Viimeiset graniittiset telakivet valmistettiin Kurussa kesällä 2008. Julkaisu: Telakivien valmistusta Kurussa. Summary: Production of granite rolls in Kuru, Finland, tulostusversio Telakivien valmistusta Kurussa. Summary: Production of granite rolls in Kuru, Finland, näyttöversio Tillverking av valstenar i Kuru, Finland, tulostusversio Tillverking av valstenar i Kuru, Finland, näyttöversio Lisätietoja: Arto Peltola, Turun yliopisto,...

Unikt tidevarv i finländsk stenindustri – valsstenar från Kuru

Finlands Stenindustriförbund har publicerat en rapport om tillverkningen av pressvalsar av granit i Kuru, Finland. Användningen av granit som material för pappersmaskinsvalsar går tillbaka till slutet av 1800-talet då det upptäcktes att granit är ett lämpligt material för ändamålet. Granit har utmärkta lossningsegenskaper för arket då det passerar genom valsarna i presspartiet i en pappersmaskin. Inledningsvis skedde brytningen av stenmaterialet och valstillverkningen i Skottland, men på grund av skärpta kvalitetskrav på materialet, kom produktionen senare att ske endast i Finland (Kuru) och i USA (Barre, Vermont). Produktionen i Kuru påbörjades på 1930-talet och övergick till en mer aktiv verksamhet från 1960 då det första valstornet restes där. Produktionen nådde sin höjdpunkt under 1980-talet med en årlig tillverkning av 60-70 valsar, vilket stod för 55 % av världsproduktionen. På grund av de ökande kvalitetskraven för pappersmaskiner, framför allt när det gäller deras hastighet, minskade så småningom produktion av granitvalsar då det visade sig att materialet inte höll för de höga rotationshastigheterna. De sista granitvalsarna producerades i Kuru under sommaren 2008. De goda egenskaperna hos den grå graniten i Kuru som material för pressvalsar definierades av dess hållbarhet, mineralsammansättning, homogenitet, kornstorlek samt av granitens goda brytbarhet. Produktionen av granitvalsar i Kuru utvecklades till en mycket specialiserad industriell process som i huvudsak innefattar: 1. brytning av stenblocket, 2. sågning av valsstenen, 3. preparering av valsstenens ändor, 4. installation av valsaxeln, 5. förspänning av stenvalsen, och slutligen 6. balansering och slipning av stenvalsen. Rapporten innehåller en engelsk sammanfattning och engelska figurtexter. Den har ursprungligen publicerats på finska. Publikation: Tillverkning av valsstenar i Kuru, Finland. Summary: Production of granite press rolls in Kuru, Finland, print...

Loimaan Kivi Oy osti hauta- ja rakennuskiviliiketoiminnan Palin Granit Oy:ltä

Loimaan Kivi Oy on ostanut hauta- ja rakennuskiviliiketoiminnan Palin Granit Oy:ltä. Loimaan Kivi on aiemmin ollut osa Palin Granit Oy:tä. Kauppa solmittiin 30.12.2011. Ostajayrityksen omistavat Loimaan Kiven yksikönjohtaja Mikko Paljakka, sekä turkulaisen Aboa Venture Management Oy:n hallinnoima Länsi-Suomen Pääomarahasto Oy, joka sijoittaa kasvuhakuisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yritysjärjestelyssä sovittiin Loimaalla toimivan hauta- ja rakennuskiviliiketoiminnan myymisestä. Vampulassa jalostettavat sisustuskivet, muun muassa keittiötasot, jäävät Palin Granitin omistukseen ja jatkavat Palin Granit Oy:n nimellä. Loimaan Kivi Oy jatkaa keittiötasojen jälleenmyyjänä omissa ketjumyymälöissään. Loimaan Kivi keskittyy kivenjalostukseen Loimaalla. – Loimaan Kivi on perinteikäs ja Suomessa tunnetuin graniitinjalostaja, jolla on vahva jalansija markkinoilla ja vuosien varrella hankittu monipuolinen kivenjalostusosaaminen. Tavoitteenamme on kasvattaa ja kehittää kivenjalostustoimintaa entisestään, kertoo Mikko Paljakka. Paljakalla on luja usko kivirakentamisen tulevaisuuteen, sillä ekologisena ja kestävänä luonnonmateriaalina kivi sopii muun muassa rakentamisessa suosiotaan kasvattavaan elinkaariajatteluun. Rakennus- ja hautakiviliiketoiminnan palveluksessa työskentelevät henkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yrityksen palvelukseen. Yritys jatkaa toimintaansa Loimaan Kivi -nimellä. Loimaan Kiven myymälöiden valikoimaan kuuluvat kattavasti hauta-, rakennus- ja sisustuskivet. Loimaan Kivi tarjoaa asiakkailleen avaimet käteen toimituksia valmistuksesta asennukseen. Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikko Paljakka, Loimaan Kivi Oy, puh. 0207 909 211 Loimaan Kivi jalostaa graniittia hauta- ja rakennuskiviksi. Pääkonttori ja tuotantolaitos sijaitsevat Loimaalla. Yrityksen palveluksessa on 45 henkilöä....

Hautakivitutkimus: Seurakuntalaiset kaipaavat vuoropuhelua

Helsinki 9.12.2011 Kiviteollisuusliiton teettämän kuluttajatutkimuksen perusteella seurakuntien viranhaltijoiden ja seurakuntalaisten hautausmaasuunnitteluun ja muistomerkkeihin liittyvä vuoropuhelua olisi lisättävä. Ainoastaan viitisen prosenttia vastaajista kertoi keskustelua käytävän riittävästi ja 45 % ilmoitti, ettei keskustelua ole lainkaan. Vastaajista peräti 98,8 % ilmoitti, ettei seurakunta ole koskaan lähestynyt heitä ja kysynyt mielipidettä hautausmaista. Seurakuntien palveluksessa olevien ja seurakuntalaisten näkemykset vuoropuhelun riittävyydestä poikkeavat jyrkästi toisistaan. Asiaan kannattaisi seurakunnissa kiinnittää huomiota. Hautakivien pitäisi kuvastaa enemmän vainajan elämää Kuluttajatutkimuksen mukaan puolet vastaajista pitää nykyisiä hautamuistomerkkejä esteettisesti korkeatasoisina; yhdentekevinä 28 % ja loput pitävät muistomerkkejä tylsinä. Seurakuntien työntekijöiden arviot olivat vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan hieman positiivisemmat; 58 % vastaajista piti muistomerkkejä korkeatasoisina. Tavalliset seurakuntalaiset ovat seurakuntien työntekijöitä halukkaampia lieventämään seurakuntien muistomerkeille asettamia koko-yms. rajoitteita. Kuluttajatutkimukseen vastanneista 60 %:in mielestä hautakivet saisivat nykyistä enemmän kuvastaa vainajan elämää. Erityisesti vainajan ammattiin ja harrastuksiin liittyvää symboliikkaa oltaisiin valmiita lisäämään. Vastaajista 46 % hyväksyisi hautakiveen myös vainajan kasvokuvan kaiverruksen. Kotimaisia hautakiviä arvostetaan Tutkimuksen mukaan hautakivien kotimaisuudella on väliä. Vastaajista 45 %:in mielestä kiven kotimaisuudella on suuri merkitys ja 35%:in mielestä jonkin verran merkitystä. Yli puolet kuluttajista hankkisi hautakiven mieluiten suoraan kiviliikkeestä tai sen myymälästä; kolmannes hautaustoimistosta. Internetistä kiven hankkisi 8 % vastaajista. Hautausmaiden yleisilme on hyvä Tutkimukseen osallistuneet antavat hautausmaillemme hyvän arvosanan. Keskiarvosanaksi tuli kouluasteikolla kahdeksikko. Kolmannes vastaajista antoi kiitettävän arvosanan. Sekä tavalliset seurakuntalaiset että seurakuntien työntekijät ovat myötämielisiä hautausmaiden kehittämiseen siten, että ne palvelisivat nykyistä enemmän esimerkiksi kulttuurihistorian opetusta tai turismia. Kiviteollisuusliitto teetti kesällä 2011 kuluttajatutkimuksen, jossa selvitettiin ihmisten mielipiteitä hautausmaakulttuurista ja hautamuistomerkeistä. Tutkimuksen teki Innolink Research Oy ja tulokset perustuvat 500 vastaukseen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, puh....

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjäpalkinto OK-Graniitti Oy:lle

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen työvaliokunta toimi Maakunnallisen Yrittäjäpalkinnon valitsijaraatina. Hyviä ehdotuksia saatiin ympäri maakuntaa. OK- Graniitti Oy:n perinteinen kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla menestyksekäs toimiminen teki suurimman vaikutuksen raadin jäseniin, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Jorma Kortesoja… Lue lisää...

Turun Norsuaukion graniittiveistos

Tiedote 27.9.2011 Turussa paljastettiin 22.9.2011 taiteilija Hanna Vihriälän (ent. Jaanisoo) suunnittelema ja toteuttama Norsuaukio Aboa Vetus & Ars Nova -museon edustalla. Museota ylläpitävä Matti Koivurinnan säätiö tilasi Aurajokirannan kulttuurimaisemaan sijoittuvan ulkoveistoksen Turun kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi sekä onnitellakseen säätiön ja museon perustajaa kauppaneuvos Matti Koivurintaa tämän täyttäessä 80 vuotta. Hanna Vihriälän suunnittelema kookas graniittiveistos ja sitä ympäröivä aukio ”Elephant Square – Norsuaukio” ovat muuntaneet museon edustan kutsuvaksi yleisötilaksi. Ministeri Christoffer Taxell muisteli puheessaan myös hänelle itselleen läheisen paikan historiaa. Suomen vanhinta koulua, Katedralskolania käynyt Taxell käveli päivittäin paikan ohi, mutta silloin Rettigien yksityiskodiksi suunniteltu klassistinen rakennus oli koululaisilta ja muilta turkulaisilta piilossa muurien takana. Vihriälän norsu kutsuu meitä kaikkia tutustumaan museoon, ja myös laajemmin taiteeseen, kulttuuriin ja historiaan. Historiaan siinäkin mielessä, että Carl Ludvig Engelin vuonna 1828 laatimassa Turun kaupungin asemakaavassa naapurikorttelin nimi oli Elephanten, Elefantti – siis Norsu, ministeri muistutti. Vihriälän teos on suuri, kuudesta lohkareesta koottu graniittiveistos. Kokonaisuudessaan teos painaa noin 50 000 kg. Taiteilijan veistoksessa norsua ei oikeastaan ole, vaan eläimen siluetti näkyy lohkareissa negatiivina. Taiteilija kuvailee veistosta ikään kuin kiviseksi muotiksi tai valtavaksi fossiiliksi, joka on nostettu palasina peruskalliosta pois. Elephant square on samanaikaisesti sekä esittävä että abstrakti teos. Taiteenalojen välimaastoon sijoittuva kuvanveisto kiinnostaa Hanna Vihriälää. Aiheen outous suomalaisessa kaupungissa on Vihriälän mukaan suhteessa kiven tuttavallisuuteen. Harmaa graniitti on näkyvä osa turkulaista maisemaa ja ympäristöä. Massiivisen Norsu-teoksen on valmistanut Loimaan Kivi. Katso myös uutisleike Yle Areenassa. Lisätiedot: Museonjohtaja Johanna Lehto-Vahtera p. 0207 181 633 johanna.lehto-vahtera@aboavetusarsnova.fi Tiedottaja Selina Kiiskinen p. 0207 181 639...

Sakari Peltolan veistosnäyttely

Tiedote 22.9.2011 TURUN YLIOPISTON KASVITIETEELLISESSÄ PUUTARHASSA RUISSALOSSA 30.11.2011 ASTI RUISSALONPUISTOTIE 215, TURKU ULKOPUUTARHA AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 8.00 – 20.00 Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa vieraili kesä-elokuun aikana yli 10.000 kävijää. Monet näkivät myös kasvihuoneiden edustalla olleen 4,5 m korkean ”Pusku” – kiviveistoksen sekä ulkopuutarhaan sijoitetut siniset kivet. Nämä kivet johdattivat reitin puutarhan uuteen osaan, jonka ympäristöön kuvanveistäjä Sakari Peltolan veistosnäyttely levittäytyi. Näyttely saa nyt jatkoaikaa pitkälle syksyyn, joten vielä ehtii syysretkelle Ruissalon kaunista luontoa ja samalla myös veistoksia katsomaan. Näyttelyn toistakymmentä teosta muodostavat satoja metrejä pitkän veistospuistomaisen kokonaisuuden. Suurin osa teoksista on valmistunut viimeisen kolmen vuoden aikana ja esillä nyt ensimmäistä kertaa. Vakava ja kova kivi roiskuu ja taipuu muotojen melskeessä; rakenteellisissa graniitti-veistoksissa perinteinen kivikuvanveisto saa kyytiä ja mikroskooppisen pienetkin asiat ovat konkretisoituneet monumentaalisiin töihin. Suomalaiskansallisesta Savotta-teoksesta päästään Kelon, Puskun, Parven ja Lypsyn kautta aina Puhkeaviin kupliin. Rivien väleistä löytyy kommentteja suomalaiseen identiteettiin, luontoon, ihmisten maailmaan ja kotimaassa harjoitettavaan kulttuuripolitiikkaan. Sakari Peltola on Varsinais-Suomessa Loimaalla toimiva kuvanveistäjä jonka ominta materiaalia on suomalainen kivi. Peltola on osallistunut lukuisiin näyttelyihin kotimaassa sekä useisiin kuvanveistotapahtumiin ulkomailla. Peltolan vanhempiin teoksiin voi tällä hetkellä törmätä myös muualla Suomessa, esim. Villilän kartanon alueella Satakunnassa sekä Linnanmäen huvipuistossa Helsingissä. Näyttelyä ovat tukeneet mm. Loimaan Kivi sekä Suomen Kulttuurirahasto. Yhteydenotot ja lisätietoa näyttelystä: Sakari Peltola, puh. 050 351 4471 sakkepeltola@gmail.com...

Mika Seppänen SGK:n toimitusjohtajaksi

Mika Seppänen (44v.) rakennusinsinööri AMK ja yo-merkonomi on nimitetty Suomen Graniittikeskus Oy:n toimitusjohtajaksi 1.11.2011 alkaen. Aiemmin hän on toiminut erilaisissa myynnin ja markkinoinnin tehtävissä. Viimeksi Cembrit Oy:n myynti- ja...

Jouni Okko jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana

Joensuu 25.3.2011 Kiviteollisuusliiton sääntömääräinen liittokokous pidettiin Joensuussa 25.3.2011. Edellisenä päivänä liittokokousväki tutustui Juukassa Tulikivi Oyj:n tuotantolaitoksiin ja louhintatoimintaan samoin kuin Suomen Kivikeskuksen toimintaan. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin kolmannelle kaudelle toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Hallituksen muut jäsenet ovat Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy ja Katja Huhta, Ikikivi Oy. Kokouksessa valittiin jäsenet liiton toimikuntiin, joita ovat rakennuskivitoimikunta, louhintatoimikunta, hautakivitoimikunta, kivitasotoimikunta ja vaalitoimikunta sekä nyt perustettu...

Julkinen hankkija saa valita haluamansa kivimateriaalin

Helsinki 19.8.2010 Julkisiin luonnonkivihankintoihin on liittynyt epäselvyyttä siitä miten luonnonkivimateriaali on tarjouspyynnöissä yksilöitävä. Julkiset hankintayksiköt, etupäässä kunnat, ovat tulkinneet hankintalainsäädäntöä toisistaan poikkeavasti. Monet hankintayksiköt ovat tulkinneet lakia siten, että kivimateriaalia ei voida tarkoin yksilöidä vaan tarjouspyynnöissä sallitaan tarjottavan myös arkkitehdin valitsemaa kiveä vastaavan materiaalin tarjonta. Toki näin saa tehdä mutta ei aina tarvitse. Selkeyttääkseen hankintakäytäntöä Kiviteollisuusliitto ry pyysi asiasta oikeustieteen tohtori, professori Pertti Virtasen lausunnon. Virtasen mukaan hankintayksiköllä on oikeus omien tarpeidensa perusteella määritellä hankinnan kohde mutta kohde on ilmaistava niin yksiselitteisesti, että kaikki yritykset tietävät mitä kivimateriaalia ollaan hankkimassa. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun hankintapäätös perustuu pelkästään hintaan. Virtanen toteaa, että mikäli hankintayksikön suunnitelmien perusteella vain tietynlainen kivimateriaali kelpaa kohteeseen ja materiaalista on markkinoilla riittävästi kilpailua, ei hankinnan kohdetta tarvitse kuvata käyttämällä termiä ”tai vastaava”. Virtasen mukaan hankintayksikkö voi rajata kivimateriaalin myös taiteellisin tai arkkitehtonisin perustein. Tällöin myös suorahankinta on mahdollinen. Virtanen kiinnittää huomiota tärkeään seikkaan todetessaan, että tarjouspyynnöstä ei saa kesken hankintaprosessin poiketa eikä halvimman kivimateriaalin houkutus saa johtaa hankintalain vaatimuksista poikkeamiseen. Professori Virtasen lausunto on tervetullut avaus kivimateriaalien hankintakäytäntöjen selkeyttämiseksi. Virtanen tarkastelee hankintakäytäntöjä lainsäädännön näkökulmasta. Toinen katsantokanta liittyy julkisten hankintojen arvopohjaan. Pitäisikö verovaroin toteutettavissa rakennuskohteissa nostaa esiin suomalaista työtä, osaamista ja kulttuuria myös suomalaisten materiaalien kautta eli liittyykö näihin kohteisiin muitakin arvoja kuin halpa hinta. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, puh. 0400-427620 Lue professori Virtasen kirjoitus aiheesta. Professori Virtasen lausunto...

Kiviproffa auttaa kiperissä kiviasioissa

Turku 2.5.2010 Koski kysymys ihan mitä tahansa luonnonkiveen liittyvää aihealuetta geologiasta pihagrilliin tai keittiötasoista julkisivurakentamiseen, on verkossa nyt paikka, johon kysymyksen voi lähettää ja saada asiantuntijavastauksen. Kiviteollisuusliitto ry:n kiviportaali, finstone.fi avaa 5.2.2010 Turun Rakentaminen & Sisustaminen messuilla uuden osion, Kiviproffan, osoitteessa finstone.fi/kiviproffa. Kiviproffa on www-sovellus, joka ohjaa kuluttajien ja ammattilaisten luonnonkivikysymykset aina parhaalle mahdolliselle asiantuntijalle vastattavaksi. Vastaajat ovat Kiviteollisuusliiton jäsenten – alan yritykset sekä koulutus- ja tutkimuslaitokset – asiantuntijoita. Kiviteollisuusliitto ei ole lähtenyt tällaiseen toteutukseen syyttä suotta, vaan taustalla on viime vuosina selvästi vilkastunut luonnonkiven kysyntä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tutkimukset osoittavat luonnonkiveä käytettäessä kiinteistön arvon nousevan rahallisesti selkeästi enemmän kuin luonnonkiven käytön kustannukset ovat. Taloudellisten seikkojen lisäksi kuluttajat ja ammattilaiset päätyvät luonnonkivituotteisiin yhä useammin myös luonnonkiven kestävyyden ja arvokkuuden vuoksi. Messuvieraat voivat vierailla kiviteollisuusliiton osastolla C/70 ja naputella siellä kysymyksensä Kiviproffalle. Tietoa finstone.fi-portaalista. Avattu yleisölle marraskuussa 2002 Portaali on kaksikielinen; suomi-englanti Portaalissa on käynyt yli 1,3 miljoonaa eri kävijää Portaali on uudistettu lähes täysin viimeisen vuoden aikana Lisätietoja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry., 0400-427620, pekka.jauhiainen@finstone.fi Jari Sandqvist, Artin net Finland Oy, 040-848 84 79,...

Luonnonkiviteollisuus vetoaa satamalakon lopettamiseksi

Lahti 18.3.2010 Luonnonkiviteollisuutta edustava Kiviteollisuusliitto vetoaa satamalakon osapuoliin lakon nopeaksi lopettamiseksi. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihdosta yli kolmannes syntyy viennistä. Viime vuosi oli kiviteollisuuden vientiyrityksille vaikea. Viennin arvo supistui neljänneksen. Vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa vienti on alkanut piristyä. ”Orastava viennin elpyminen uhkaa taittua ahtaajien lakon pysäytettyä luonnonkivituotteiden vientikuljetukset. Suomalaista kiveä viedään rakennusprojekteihin ympäri maailman. Kivitoimitusten viiväs­tyminen vaikeuttaa rakennusprojektien pysymistä aikatauluissaan. Tämä taas syö luottamusta suomalaiseen teollisuuteen”, sanoo Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Jouni Okko. Suomi on kansainvälisesti hyvin tunnettu graniitin tuottaja ja vuolukivituotteissa maailman markkinajohtaja. ”Talouden taantuman aikana kotimarkkinoiden merkitys on kasvanut mutta kotimaisella kysynnällä ei voida paikata viennin supistumista”, sanoo Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Hänen mukaansa kotimainen luonnonkiviteollisuus on sinänsä selvinnyt taantumasta kohtuudella ja erityisesti ympäristörakentamisen odotetaan tänäkin vuonna tarjoavan runsaasti kivityötä. Luonnonkiveä on perinteisesti käytetty paljon julkisessa rakentamisessa. Tämän vuoksi Jauhiainen vetoaakin kuntiin ja kaupunkeihin, että nämä ympäristökivivalintoja tehdessään ottaisivat huomioon suomalaisen kiviteollisuuden työllisyysvaikutukset. ”Suomessa on maailman parhaita kivilaatuja, joita arvostetaan kautta maailman; miksi emme käyttäisi niitä myös itse?”, Jauhiainen kysyy. Kiviteollisuusväki kokoontui Lahdessa liittokokoukseensa. Kiviteollisuusliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Varapu­heenjohtajaksi valittiin Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtajat Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Tapani Elomaa, Tampe­reen Kovakivi Oy, Katja Huhta, Ikikivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy ja liiketoiminnan johtaja Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto on n. 250 miljoonaa euroa ja ala työllistää lähes 2000 ihmistä; kerrannaisvaikutuksineen kaksinkertaisen määrän. Tilastokeskuksen mukaan alalla on hieman yli 300 yritystä. Kivituotteita viedään noin 40 maahan. Tärkeitä vientimaita ovat Kiina, Saksa, Italia, Puola, Ranska, Belgia ja Ruotsi. Tuontimaista keskeisiä ovat Kiina, Italia, Norja ja...

Luonnonkiviseminaari 2010

Helsinki 27.01.2010 Valtakunnallinen Luonnonkiviseminaari 2010 on kiviteollisuuden huipputapahtuma Joensuussa. Seminaaritapahtuma pidetään 18.-19.2.2010 Joensuun tiedepuistossa (Louhela-sali) ja Pohjois-Karjalan ammattiopistolla (Otsolan auditorio). Seminaarien järjestäjinä toimivat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä maakunnalliset kehittämisyhtiöt ja kivialan oppilaitokset. Seminaaritapahtuma koostuu kolmesta kiviteemasta: koulutus, rakentaminen ja strategiat. Torstain 18.2 aamupäivällä etsitään vastauksia kysymykseen ”Mistä luonnonkivi-teollisuus saa tulevina vuosina ammattitaitoista työvoimaa?” Iltapäivän toinen teema keskittyy kivirakentamiseen. Teeman sisältö soveltuu erinomaisesti rakentamisen ammattilaisille, jotka tekevät luonnonkivihankintoja tai suunnittelevat luonnonkiven käyttökohteita. Ilta huipentuu seminaariväen yhteiseen vapaamuotoiseen tapaamiseen, jossa nautitaan Linnunniemen osaamiskartanon buffet-pöydän antimista ja ehkäpä jatketaan vuoropuheluakin yrittäjien, tutkijoiden ja asiakkaiden kanssa. Perjantain 19.2 strategiat-teema pureutuu luonnonkiviteollisuuden tulevaisuuteen. Seminaarin huippuasiantuntijoina ovat mm. espanjalaisen Litos-lehden kustantaja Anil Taneja, GTK:n pääjohtaja Elias Ekdahl, OP-Pohjolan pääekonomisti Anssi Rantala sekä eturivi muita suomalaisia kivialan vaikuttajia. Tutustu tarkemmin seminaariohjelmiin oheisista liitetiedostoista. Niiden joukosta löydät myös ilmoittautumisohjeet ja –osoitteet. Täytä ja lähetä ilmoittautumislomake e-mailina 11.2 mennessä. Seminaari on maksuton. Majoitusta tarvitseville on huonekiintiö nimellä ”Luonnonkiviseminaari” ajalle 18.-19.2 Sokos Hotel Kimmelistä, osoite Itäranta 1 ja puhelin 020 1234 663. Huonehinnat ovat 1H = 97 €/vrk ja 2H = 117 €/vrk. Varaukset tulee tehdä 9.2 mennessä. Jokainen vastaa itse omista matka- ja majoituskustannuksista. Lisätietoja antavat toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry (puhelin 0400-427 620) ja markkinointipäällikkö Markku Hytönen, GTK (puhelin 0400-574 268). Tervetuloa...

Kiviseminaari – Luonnonkivien käyttö rakentamisessa

Helsinki 20.10.2009 Aika: Tiistai 24.11.2009 klo 8.30 – 13.30 Paikka: Tampere, Hotelli Victorian Kaivo-sali, Itsenäisyydenkatu 1, Tampere Kohderyhmät: Kuntien, kaupunkien ja muun julkisen hallinnon päättäjät, rakennuttajat ja rakentajat, TAM-SAFA ja Viherrakentajat ry jäsenyritykset, muut suunnittelu-, insinööri- ja konsulttitoimistot, alueen yliopistot ja korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset ja ammatilliset oppilaitokset, kiviyrittäjät Järjestäjät: Kiviteollisuusliitto ry, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Verte Oy Maksu: 90 €+alv22%/henkilö (sisältää seminaarimateriaalin, lounaan ja kahvin) Ilmoittautuminen: tiistai 10.11 mennessä, e-mail: sakari.ermala@verte.fi tai ilmoittautumislomakkeella. Klo 8.30 – 9.00 ILMOITTAUTUMINEN JA KAHVI 9.00 – 9.15 SEMINAARIN AVAUS Toimitusjohtaja Sakari Ermala, Verte Oy 9.15 – 10.00 LUONNONKIVITEOLLISUUDEN NÄKYMÄT SEKÄ JULKISTEN LUONNONKIVIHANKINTOJEN SUUNNITTELU, TARJOUSPYYNNÖT JA VAATIMUKSET Toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry 10.00 – 10.30 LUONNONKIVIEN SAANTI JA SOVELTUVUUS ERI KÄYTTÖKOHTEISIIN Hankepäällikkö Hannu Luodes, GTK 10.30 – 11.00 LUONNONKIVILTÄ RAKENNUSKOHTEISSA VAADITTAVAT OMINAISUUDET JA CE-MERKINTÄ Laboratorioinsinööri Pirjo Kuula-Väisänen, Tampereen teknillinen yliopisto 11.00 – 12.00 LOUNAS (+ tutustuminen kivinäyttelyyn) 12.00 – 12.30 MILLOIN KIVITILAUKSET KANNATTAISI TEHDÄ? Toimitusjohtaja Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy 12.30 – 13.00 KIVI PIHA- JA YMPÄRISTÖRAKENTEISSA Toimitusjohtaja Henrik Bos, Viherrakentajat ry/Pikon Taimisto Oy 13.00 – 13.30 LUONNONKIVIEN KÄYTÖN MONET MUODOT Tuotepäällikkö Timo Syrjä, Lemminkäinen Betonituote...

Lisäarvoa pihan ja ympäristön peruskorjauksesta

Helsinki 3.9.2009 Seminaari korjausrakentamisesta – Lisäarvoa pihan ja ympäristön peruskorjauksesta Helsingin messukeskus, Länsi-Pasila, Kongressikeskus, sali 102 ViherTek-näyttelyyn liittyvä miniseminaari Seminaaria ennen kahvitarjoilu 11.30 12.00 Torstai 8.10.2009 klo 12.00-15.30 Järjestäjät: Kiviteollisuusliitto ry, Rakennustuoteteollisuus RTT ry ja Viheraluerakentajat ry Puheenjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry OHJELMA 12.00 Avaus, toiminnanjohtaja Seppo Närhi, Pihaan kannattaa investoida Viheraluerakentajat ry 12.15 Viheralueen läheisyyden merkitys asuntojen / kiinteistöjen hintaan, projektitutkija Henrik Lönnqvist, Helsingin kaupungin tietokeskus 13.00 Mitä lisäarvoa pihojen ja viheralueiden korjausrakentamisesta. Nostaako kiinteistön arvoa? Mikko Elosuo, aluejohtaja, tekn.lis. SKV Isännöinti Oy 13.45 Hämeenlinnan Kirkkopuiston / Keskuspuiston kunnostus ja sen merkitys, kaupunginpuutarhuri Timo Tuomola, Hämeenlinnan kaupunki 14.30 Kattovihreytys, osa yleistyvää viherrakennetta Suomessa? Vihreät katot, Sedum-matto hulevesien hyötykäytön lisääjänä VegTech / Envire Oy 15.00 Kattovesien paikallinen imeyttäminen uudella tekniikalla Jukka Tasku, Omni Sica Oy Paikalle ovat tervetulleita julkisen ja yksityisen sektorin viheralan suunnittelijat, rakentajat ja hoitajat sekä taloyhtiöiden hallitusten ja isännöinti- ja kiinteistöalan edustajat sekä kivi- ja viheralan yritysten edustajat. Seminaari on maksuton. Ilmoittautumiset etukäteen:...

Kansainvälistymisavustukset yritysten yhteishankkeille

Helsinki 5.4.2009 Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää avustuksia yritysten kansainvälistymiseen liittyvien yhteishankkeiden toteuttamiseen. Tuki on tärkeä erityisesti pk-yrityksille. Tukea myönnetään myös kansainvälistymistä edistäville järjestöille. Talouden taantuma on lisännyt avustusten kysyntää mutta samalla avustuksia on leikattu määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Tämän vuoksi 14 elinkeinoelämän järjestöä ja yritysten kansainvälistymishakkeita organisoivaa tahoa ovat yhdessä laatineet kannanoton, jossa vaaditaan kansainvälistymisavustusten selvää tasokorotusta jo kuluvalle vuodelle. Kannanotto on toimitettu elinkeinoministeri Mauri Pakkariselle, valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyryselle sekä eduskunnan talousvaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle. Lue koko...

Julkiset peruskorjaukset on kilpailutettava

Turku 26.3.2009 Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa Turussa on puheenaiheena ollut julkiset hankinnat. Suomen merkittävimmät julkiset rakennukset on rakennettu luonnonkivestä. Sadan vuoden takaiset rakennusperintömme helmet vaativat aika-ajoin kunnostusta kuten muukin rakennuskantamme. Graniittijulkisivujen tai –portaikkojen Akilleen kantapää on yleensä saumaus, ruostuneet kiinnikkeet tai kiven takana oleva heikentynyt tiili- tai betonirakenne. Kivimateriaali itsessään on alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Kivirakenteiden restaurointi on erikoistyötä. Se ei kuitenkaan ole sellaista erityisosaamista vaativaa etteikö siihen pystyisi kokenut kiviurakoitsija. Tällaisia Suomesta kyllä löytyy. Tämän vuoksi julkisten, näyttävien ja taloudellisesti mittavien peruskorjaushankkeiden avoin kilpailuttaminen on perusteltua; avoimia perusteita pelkän neuvottelumenettelyn käyttöön sitä vastoin ei ole olemassa. Suomessa on muutaman viime vuoden toteutettu kansallisesti merkittävien luonnonkivirakennusten peruskorjauksia. Lähes poikkeuksetta nämä urakat on saanut yksi ja sama yritys. Työn tilaajat ovat perustelleet kilpailuttamisen sivuuttamista sillä, että maassamme ei ole kuin yksi vaativaan kivirestaurointiin pystyvä yritys. Tällainen väite on muita alan yrityksiä loukkaava ja sen tarkoitusperiä on vaikea ymmärtää. Kiviteollisuusliitto kehottaa rakennuttajia tarkoin selvittämään mikä eri kiviyritysten ammattiosaamisen taso on. Kiviteollisuusliitto luonnonkiviteollisuuden asiantuntijaorganisaationa auttaa mielellään pätevien yritysten löytämisessä. Kiviteollisuusliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin lappeenrantalainen toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista. Varapuheenjohtajaksi valittiin aiemmat kuusi vuotta hallituksen puheenjohtajana toiminut turkulainen Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin toimitusjohtajat Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Tapani Elomaa, Tampereen Kovakivi Oy, Katja Huhta, Ikikivi Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy ja liiketoiminnan johtaja Jouko Toivanen, Tulikivi Oyj. Suomen kiviteollisuus on kansainvälisesti tunnettua graniitin viennistään ja vuolukiviteollisuudesta, jossa Suomi on maailman markkinajohtaja. Vientiä on n. 40 maahan ja pääkohdemaat ovat Kiina, Saksa, Ruotsi, Espanja, Puola, Belgia, Ranska ja Italia. Viennin arvo on lähes viisinkertainen tuontiin verrattuna. Tuontia on...

Suomalaisen kiven valinta luo työmahdollisuuksia

Helsinki 19.3.2009 Luonnonkiven käyttö rakentamisessa ja erityisesti ympäristörakentamisessa on kasvanut viime vuosina nopeasti. Vahva kotimarkkinoiden kysyntä on lisännyt myös luonnonkiven tuontia. Graniittia käytetään edelleen pääosin julkisissa hankkeissa. Tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että luonnonkiven kysyntä olisi kasvavaa myös pientaloympäristöissä. Nykyisessä poikkeuksellisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa erityisesti julkisten rakentajien soisi kantavan yhteiskuntavastuunsa. Parasta elvytystä olisi suomalaisen työn tukeminen. ” Erityisesti suurissa ja kansallisesti merkittävissä rakennushankkeissa suomalaisuuden pitäisi ilmetä myös materiaalivalinnoissa. Suomalaisen kiven valinta antaa työtä louhinnassa, jalostuksessa, kuljetuksissa ja asennuksessa.”, sanoo Kiviteollisuusliiton puheenjohtaja Heikki Palin. Vuoden alusta laajentuneen kotitalousvähennyksen toivotaan vauhdittavan esimerkiksi keittiöremonttien aloituksia. Ylämaa Origin Oy:n toimitusjohtaja Jouni Okko kehottaakin keittiönsä uusimista harkitsevia ryhtymään toimeen. ”Nyt jos koska kannattaa kohentaa keittiön ja miksei kylpyhuoneenkin ilmettä. Graniittiset tasot ja pinnoitteet luovat arvokkaan vaikutelman, kestävät ajan hammasta ja nostavat asunnon arvoa”, Okko vakuuttaa ja kehottaa ihmisiä hyödyntämään kotitalousvähennyksen suoman verohyödyn. Kotitalousvähennyksen saa myös oman pihan kiveämistyön kustannuksiin. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa. Karkeasti noin puolet liikevaihdosta tulee graniittisten kivien louhinnasta ja jalostuksesta ja toinen puoli vuolukiviteollisuudesta. Viennin osuus alan liikevaihdosta on noin 40% ja viennin arvo on lähes viisinkertainen tuontiin verrattuna. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen on huolestunut viennin supistumisesta. ”Vientimarkkinat ovat kiviteollisuudelle elintärkeät. Nyt jos koskaan vientiponnistuksia on lisättävä vanhojen asiakassuhteiden ylläpitämiseksi mutta myös uusien markkinoiden hakemiseksi”, Jauhiainen sanoo. Hän on pettynyt työ- ja elinkeinoministeriön vientiavustuspolitiikkaan. ”Vientiyrityksille suunnatut kansainvälistymisavustukset eivät tänä vuonna riitä alkuunkaan. Erityisesti pk-yrityksille suunnattuja avustuksia pitäisi nykyisessä tilanteessa lisätä eikä vähentää”, Jauhiainen vaatii. Luonnonkiviteollisuus kokoontuu pohtimaan alan näkymiä liittokokoukseensa Turkuun 26.3.2009. Suomalainen luonnonkiviteollisuus työllistää suoraan louhinnassa ja jalostuksessa noin 1900 henkilöä. Kerrannaisvaikutuksineen alan työllistävä vaikutus on noin 3500–4000 henkilöä. Aktiivisesti toimia yrityksiä on noin 200; useimmat pieniä perheyrityksiä....

Keisarien aika Suomessa

Suomen Kivikeskus 13.1.2009 Näkymiä keisarien Suomeen: Juhlanäyttely Suomen Kivikeskuksessa 200-vuotisjuhlanäyttelyn taustaa Suomen Kivitutkimussäätiön järjestämä 200-vuotisjuhlanäyttely Keisarien aika Suomessa täydentää Kivikeskuksen juhlanäyttelyiden sarjaa. Tätä edeltäviä huomattavia juhlanäyttelyitä ovat olleet Dalin satavuotisjuhlanäyttely, design-juhlavuoden Wirkkala, Sarpaneva ja Tapper -näyttely sekä viimeisimpänä Fabergé -näyttely, johon kävi tutustumassa yli 25 000 maksanutta asiakasta. Tämänvuotisen näyttelyn tavoitteena on esitellä Suomen historiaa vuosien 1809–1917 välisenä aikana, jolloin Suomi siirtyi suuriruhtinaskunnasta itsenäiseksi valtioksi. Näyttelyn toisena tavoitteena on antaa kuva siitä, kuinka suuret investoinnit, kuten Saimaan kanava ja rautatieverkoston rakentaminen, nostivat Karjalan, Kainuun ja Savon ”savupirttikansan” rannikkomaakuntien tasolle talouden ja koulutuksen alueilla. Aleksanteri I:n mukaan nimetty yliopisto Helsingissä loi pohjaa tulevan itsenäisen Suomen henkiselle ja taloudelliselle sivistykselle. Suurhankkeet ja Itä-Suomen nousu Näyttelyn alkuosan osastoissa esitellään keisareita suomalaisesta näkökulmasta. Keisareiden ohella näyttelyssä nostetaan esille kulloisenkin keisarin aikakauden huomattavimmat suomalaiset suurmiehet. Erityinen huomio kiinnittyy nuorena keisariksi nousseen Aleksanteri I:n toimintaan, jonka merkitys oli ratkaiseva 1800-luvun Suomelle. Näyttelyssä kerrotaan Aleksanteri I:n Suomi-innostuksesta: keisarin tekemä suuri kiertomatka Suomeen vuonna 1819 kohdistui monien muiden seutujen ohella myös Karjalaan, Savoon sekä Ouluun ja Kainuuseen. On todennäköistä, että kyseinen kiertomatka toimi pontena myös Saimaan kanavan rakentamishankkeelle. Näyttelyssä esitellään Suomen kehityksen kannalta merkittävää rautatieverkoston rakentamista näyttelyn yhteistyökumppanin, Suomen Rautatiemuseon, materiaalin avulla. Kanavamuseon ja Tiehallinnon näyttelyesineistöt rakentavat kuvaa suurhankkeista, joita varjostivat paitsi harvaan asutun erämaan asettamat haasteet, myös nälänhätä. Teollisuuden osalta näyttelyssä on nostettu esille suomalaisen kiviteollisuuden rooli Pietarin rakentamisessa. 1890-luvulla alkoi myös vuolukiven teollinen tuotanto Juuassa. Saimaan kanavan merkitys kiviteollisuuden menestykselle oli keskeinen. Joensuuhun ja Kuopioon keskittyi merkittäviä laivanvarustaja- ja kauppiassukuja. Katsauksia keisariajan tapahtumiin ja tunnelmiin näyttely luo moninaisen materiaalin avulla: esillä on mm. valokuvien ja karttojen ohella erilaisia koruja, tekstiilejä ja käyttöesineitä. Kuten näyttely osoittaa,...

Pihaan halutaan etenkin kotimaista kiveä

Helsinki 14.10.2008 KIVITEOLLISUUSLIITTO RY RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RY VIHERALUERAKENTAJAT RY Kodin kunnostus ja sisustus ovat kiinnostaneet suomalaisia jo vuosia. Nyt katseet on käännetty ikkunasta ulos ja pihanrakentamiseen. Kuluttajien mielestä hyvin rakennettu piha lisää kiistatta asumisviihtyvyyttä ja nostaa kiinteistön arvoa. Kaikkea ei enää välttämättä tehdä itse, sillä moni on kiinnostunut ulkopuolisesta suunnittelu- ja rakennusavusta. Luonnonkivimateriaaleja valittaessa kotimaisuus on hinnan ohella merkittävin kriteeri. Alan haasteita ovat etenkin kuluttajien epärealistinen hintakäsitys sekä oikeiden tiedottamiskanavien löytäminen. Nämä asiat todettiin Kiviteollisuusliitto ry:n, Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n ja Viheraluerakentajat ry:n piha- ja ympäristörakentamista koskeneissa tutkimuksissa. Tietoa kerättiin sekä kuluttajilta että ammattilaisilta. Kuluttajatutkimukseen vastasi 400 kuluttajaa, jotka ovat jo rakentaneet tai ovat aikeissa rakentaa pientalon tai remontoida entistä kotiaan. Ympäristörakentamisen ammattilaisten tutkimukseen vastasi 176 henkilöä luonnonkivi- ja betonituotteita valmistavista yrityksistä sekä viheralueita suunnittelevista ja rakentavista yrityksistä ja yhteisöistä. Tutkimukset toteutti Innolink Research Oy. Kasvuodotukset alalla vahvat Nykyään pihaa ei enää nähdä omakotiasumisen liittyvänä välttämättömänä pahana, vaan osana viihtyisää miljöötä. Kuluttajatutkimuksen vastaajista 98 prosenttia on sitä mieltä, että hyvin rakennettu piha lisää asumisviihtyisyyttä ja 99 prosentin mielestä piha lisää kiinteistön arvoa. Tutkimuksen kuluttajavastaajista 67 prosenttia on aikeissa kunnostaa tai rakentaa pihansa seuraavan kahden vuoden aikana. Kaikki pihantekijät eivät enää usko perinteiseen suomalaiseen itseisarvoon eli itse tekemiseen. Vajaa kolmannes on aikeissa käyttää suunnitteluapua ja runsas kolmannes aikoo käyttää ulkopuolista rakennuspalvelua pihan tekemisessä. Erityisesti apua kaivataan pohja- ja maansiirtotöissä sekä kiveystöissä. Tavallisimmat syyt ulkopuolisen avun käyttämisen ovat koneiden tarve sekä oman osaamisen puuttuminen. Myös ammattilaiset uskovat vahvasti alan tuotteiden ja yritystoiminnan tuntuvaan kasvuun. Ammattilaisvastaajista luonnonkiven käytön kasvuun uskoo 94 %, betonikivien käytön 91 % ja viherrakentamisen kasvua ennakoi 94 % vastaajista. Kotimaista luonnonkiveä arvostetaan Vastaajat arvostavat luonnonkivien kotimaisuutta. Yhteensä 45 prosenttia...

Kivialalle uusi kivirakentajan tutkinto

Helsinki 23.9.2008 Luonnonkiviteollisuuden edellytykset turvata ammattitaitoisen työvoiman saatavuus paranevat. Rakennusalan nuorisoasteen perustutkinto laajenee kivialalle. Opetusministeriö on antanut asetuksen, jolla rakennusalan perustutkintoa muutetaan siten, että siihen lisätään neljäntenä koulutusohjelmana kivialan koulutusohjelma, jonka tutkintonimike on kivirakentaja. Koulutus on 120 opintoviikon laajuinen. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen pitää tutkintouudistusta merkittävänä koko luonnonkiviteollisuudelle. ”Kiviteollisuuden kapea-alaisuuden vuoksi erillinen kivialan perustutkinto olisi saattanut jäädä liian suppeaksi eikä houkuttelisi riittävästi nuoria koulutukseen. Uskomme, että osana rakennusalan perustutkintoa kivialan vetovoima kasvaa”, Jauhiainen sanoo. Jauhiaisen mukaan luonnonkiviala tarvitsee uusia osaajia niin tuotannossa kuin asennuksessakin. ”Luonnonkiven suosio rakennusmateriaalina on jatkuvasti lisääntynyt. Luonnonkivi on perinteisesti yhdistetty julkiseen arvorakentamiseen mutta tänä päivänä kivi on arkipäivää myös pientalorakentamisessa. Kuluttajasektori tarjoaa kiviteollisuudelle hyvät kasvuedellytykset ja kasvava kiven kysyntä edellyttää lisää kiviosaajia”. Uusi kivialan koulutusohjelma on hyvin laaja-alainen ja sen suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Tutkinnon suorittaneiden työtehtävät voivat liittyä mm. kivituotteiden teolliseen valmistamiseen, teollisuusautomaatioon ja tuotantoprosesseihin. Koulutuksen saaneet voivat sijoittua myös rakennus- ja ympäristökivien asennus- ja korjausrakennustehtäviin sekä vaikkapa muotoilu- tai louhintatehtäviin. Jatkossa muutkin kuin kivialan koulutusohjelmaa suorittavat rakennusalan opiskelevat voivat valita kivialaan liittyviä tutkinnon osia. Kivialaan liittyvien aineiden opetus voi mahdollistua periaatteessa noin 90:ssä rakennusalan opetusta antavassa oppilaitoksessa. Haasteena tosin on tarvittavien kivialan opettajien saatavuus. Kivialan perustutkintoa on kokeiltu neljässä ammattiopistossa vuodesta 2006 alkaen. Koulutukseen on voinut hakeutua Joensuussa, Lahdessa, Vammalassa ja Pyhäjärvellä. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan ammattiopistossa kivialan uusimuotoinen koulutus on jo hyvässä vauhdissa. ” Vuosi sitten meillä aloitti yksi parinkymmenen hengen ryhmä ja tämän syksyn aloitukseen hakijoita oli noin 70. Näistä koulutukseen valittiin 18”, kertoo lehtori Ari Hurskainen, joka vastaa myös uuden tutkinnon perusteiden kirjoittamisesta. Tutkinnon perusteet on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Lehtori Ari Hurskainen,...

Helsingin Musiikkitaloon valittava suomalaisia materiaaleja

Helsinki 27.6.2008 Suomalaiset luonnonkiviyritykset ovat huolestuneet aikeista syrjäyttää kotimaiset vaihtoehdot Helsingin Musiikkitalon kivivalinnoissa. Musiikkitalon alkuperäisissä suunnitelmissa on ajateltu käytettäväksi suomalaista mustaa diabaasia Varpaisjärveltä ja mustaa gabroa Korpilahdelta. Nyttemmin rinnalle on noussut vaihtoehto käyttää Kiinasta tuotua mustaa kiveä. Perusteluiksi on esitetty suomalaisen kiven hinta ja epävarma saatavuus. Mustaa kiveä louhivat suomalaiset yritykset Palin Granit Oy, Suomen Kivivalmiste Oy, Kurun Kivi Oy ja Polar Granit Oy ovat lähestyneet kirjeellä Musiikkitalon rakennuttajatahoja ja pääurakasta vastaavaa SRV:tä kumoten väitteet kotimaisen kiven saatavuusongelmista. Yritykset ilmoittavat voivansa toimittaa tarvittavan kivimäärän ja olevansa valmiita toimittamaan kivilohkareet edelleen jalostettaviksi mille tahansa yritykselle, jolla on riittävä jalostuskapasiteetti. Musiikkitalon kotisivuilla todetaan Töölönlahdelle rakennettavan Musiikkitalon olevan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä musiikkikeskus, joka toiminnallaan lisää musiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja identiteettiä. Rakennuttajavastuussa olevan Senaattikiinteistöjen sivuilla kerrotaan yhtiön arvokiinteistöstrategian perustana olevan kunnioituksen suomalaista historiaa ja kulttuuriperintöä kohtaan. Kyse ei ole vain kiinteistöistä vaan suomalaisesta kansallisomaisuudesta ja kivi kiveltä rakentuneesta kulttuurihistoriasta. Tänä päivänä luodaan huomisen historiaa. Helsingin Musiikkitalo tulee olemaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä rakennus, jonka myös rakennusmateriaaleillaan pitäisi viestiä suomalaisuudesta. Musiikkitaloon pitäisi valita parasta suomalaista kiveä; Suomessa jalostettuna. Suomalainen luonnonkiviteollisuus on kansainvälisesti tunnettua. Vuolukiviteollisuudessa olemme maailman markkinajohtaja ja graniitinviejänä yksi tunnetuimmista. Kiviteollisuuden liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa, josta viennin osuus on noin puolet. Luonnonkivituotteiden viennin arvo on lähes viisinkertainen tuontiin verrattuna. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto ry, 0400 427620, toimitusjohtaja Heikki Palin, Palin Granit Oy/Loimaan Kivi, 020...

Luonnonkiven kotimaisuutta arvostetaan

Turku 3.4.2008 Suomalaisen kiviteollisuuden kannalta on myönteistä, että luonnonkivituotteiden kotimaisuutta pidetään tärkeänä. Tulokseen päädytään vielä tekeillä olevassa Kiviteollisuusliiton, Viheraluerakentajien ja Rakennusteollisuuden yhteisessä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan kivituotteisiin liittyvät tärkeimmät merkitystekijät ovat toimitusvarmuus ja aikataulujen pitävyys, kestävyys ja yleensä laatu, tuotteiden ulkonäkö ja saatavuus. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan merkillepantavaa on, ettei hinta nouse keskeiseksi kriteeriksi. Tutkimukseen vastanneista ympäristörakentamisen ammattilaisista peräti 94% odottaa kivituotteiden käytön lisääntyvän seuraavan kahden vuoden aikana. Luonnonkiviteollisuuden keskeiset kehittämistarpeet liittyvät tuotteistamiseen. Luonnonkivituotteita valmistavilta yrityksiltä kaivataan aktiivisempaa tiedottamista ja tuotteiden saatavuuden parantamista. Kiitosta yritykset saavat mm. luotettavuudesta ja joustavuudesta. Internet on noussut aivan ylivoimaiseksi kivituotetietouden lähteeksi. Nettiä käytetään ja halutaan käyttää. Näyttäisi siis siltä, että Kiviteollisuusliiton vuonna 2001 tekemä päätös kiviportaalin www.finstone.fi perustamisesta oli täsmälleen oikea. Portaalin kehitystyö jatkuu tänäkin vuonna. Pekka Jauhiainen kuitenkin muistuttaa, että niin kauan kuin tietokoneen ruudulta ei voi tulostaa aitoa kivilaattaa tarvitaan myös tilaisuuksia kokeilla, tunnustella ja nähdä kiveä. Tähän tarjoavat mahdollisuuden Turun Nordic Stone –messut, jotka järjestetään samaan aikaan Puutarhan Kevät –messujen kanssa. Messuilla ovat monipuolisesti esillä mm. keittiötasot, tulisijat ja ympäristörakentamisen kivituotteet. Kivi-info – osastolle messuvieraat voivat tuoda kiviä Geologian tutkimuskeskuksen asiantuntijoiden tunnistettaviksi. Sunnuntaina 6.4. paikalla on myös Helsingin yliopistosta kivitohtorinakin tunnettu FT Martti Lehtinen, joka tunnistaa kivinäytteitä ja pitää tietoiskuja kivien maailmasta. Tällä kertaa messuyleisö voi tutustua myös Mahdollisuuksien hautausmaa – kokonaisuuteen. Saattaa tuntua oudolta esitellä hautakiviä messuilla. Hautausmaat ovat kuitenkin meidän yhteistä julkista ympäristöämme, jossa luonnonkivellä on näkyvä rooli niin muistomerkeissä kuin ympäristörakenteissa. Hautausmaiden ilmeestä soisi käytävän laajaa keskustelua, Jauhiainen sanoo. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkiviteollisuus on mahdollisuuksien toimiala

Lappeenranta 14.3.2008 Suomalainen luonnonkiviteollisuus on varsin vähän tunnettu mutta kasvava toimiala. Harva tulee ajatelleeksi, että vuolukiviteollisuutemme on maailman markkinajohtaja ja graniitin tuottajana ja viejänä Suomi on kärkimaita. Kivialan 200 miljoonan euron liikevaihdosta viennin osuus on lähes 50%. Tärkein vientimaa on Kiina. Kivituotteita viedään paljon myös mm. Italiaan, Saksaan ja Ruotsiin. Kivituonnin arvo jää 20 prosenttiin viennin arvosta. Tuontimaista kärkisijaa pitää Kiina. Kiinan ohella kiveä tuodaan mm. Italiasta. Luonnonkiviteollisuuden yritykset ovat lähes kaikki pk-yrityksiä ja useimmat vielä perheyrityksiä. ”Kivialan tulevaisuuden haasteena on uusien yrittäjien saaminen alalle”, sanoo Ylämaa Origin Oy – konsernin toimitusjohtaja Jouni Okko. Hänen mukaansa kiviala tarjoaa esimerkiksi Kaakkois-Suomessa hyvät yrittämisen edellytykset. ”Kaakkois-Suomi on noussut graniittibisneksen veturiksi viimeisen kymmenen vuoden aikana”, Okko sanoo ja jatkaa, että alalle tarvitaan kuitenkin uusia yrittäjiä mm. sukupolvenvaihdosten kautta. Kaakkois-Suomi tarjoaa kiviteollisuudelle erinomaiset menestymisen eväät mm. runsaiden graniittivarantojen, kivialan osaamisen ja logistisesti edullisen sijainnin vuoksi. Kiviteollisuusliitto ry piti 70-vuotis liittokokouksena Lappeenrannassa. Liiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan kivituotteiden kysyntä on kasvussa. Erityisesti ympäristökivituotteiden kysyntä on voimakasta. Jauhiaisen mukaan kivituotteiden menekki voisi olla vielä paljon suurempaa jos tuotteista tiedettäisiin enemmän ja niitä olisi helposti saatavissa. ”Luonnonkiven tuotteistamisessa on vielä paljon tehtävää”, Jauhiainen sanoo. Kiviteollisuusliitto valitsi puheenjohtajakseen Palin Granit Oy:n toimitusjohtajan Heikki Palinin. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Origin Oy:stä. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtajat Eero Pietarila (OK Graniitti Oy), Katja Huhta (Ikikivi), Ilkka Ylitalo (Vientikivi Oy), Tapani Elomaa (Tampereen Kovakivi Oy), Keijo Vierimaa (Keikyän Kivi Oy), Juha Miettinen (Peipohjan Kiviveistämö Oy) ja liiketoimintajohtaja Jouko Toivanen (Tulikivi Oyj). Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkivi lisää suosiotaan

Turku 11.3.2008 Luonnonkiviteollisuuden näkymät ovat myönteiset. Kysynnän odotetaan kasvavan lähes kaikissa tuoteryhmissä. Luonnonkivituotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan tänäkin vuonna. Kiviteollisuusliiton suhdannebarometri ennustaa erityisesti sisustus-, ympäristö- ja rakennuskivien kysynnän jatkuvan myönteisenä. Tulisijatuoteryhmässä kasvuennusteet ovat varovaisemmat ja hautakivisektorilla ennakoidaan kysynnän pysyvän jokseenkin ennallaan. Luonnonkiveä on perinteisesti totuttu pitämään julkisten rakennusten ja julkisen ympäristön materiaalina. Viimeisten vuosien aikana luonnonkivituotteet ovat kuitenkin alkaneet yleistyä myös pientaloissa ja niiden pihapiirissä, kertoo markkinointijohtaja Jarmo Hiltunen Loimaan Kivestä. ”Ihmiset haluavat laatua ja kestäviä materiaaleja. Graniittinen pihakiveys tai keittiötaso kestää sukupolvelta toiselle”, Hiltunen vakuuttaa. Halvan työvoiman maista kuten Kiinasta on kivituotteita tuotu Suomenkin markkinoille jo kymmenisen vuotta. Hiltusen mukaan tuontikiven kanssa on kuitenkin ilmennyt ongelmia, joiden seurauksena suomalaisten kivituotteiden kilpailuasema on parantunut. ”Kiinalaisen kiven kanssa on ollut toimitusvaikeuksia ja rahtihinnat Kiinasta Eurooppaan ovat nousseet rajusti”, Hiltunen sanoo. Vienti on suomalaiselle kiviteollisuudelle tärkeää. Alan noin 200 miljoonan euron liikevaihdosta lähes puolet tulee viennistä vuosittain yli 40 maahan. Suomi on vuolukiviteollisuuden markkinajohtaja ja graniitin viejänä yksi tunnetuimmista maista. Suomalainen kiviteollisuus on näyttävästi esillä Turun messu- ja kongressikeskuksessa 4.-6.4.2008 pidettävillä Nordic Stone –messuilla. Nämä kivimessut järjestetään nyt kolmannen kerran ja tällä kertaa samanaikaisesti Puutarhan Kevät –messujen kanssa. Messuilla voi tutustua mm. kotipihan kivituotteisiin, tulisijoihin ja messujen erikoisuus on mielenkiintoinen Mahdollisuuksien hautausmaa –kokonaisuus, jossa esitellään monipuolisesti luonnonkivisiä hautamuistomerkkejä. Messuille voi sunnuntaina 6.4. tuoda omia kivinäytteitä. Niitä tunnistaa kivitohtorinakin tunnettu FT Martti Lehtinen Helsingin Yliopistosta. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkiviteollisuus myötätuulessa – ammattiväestä pulaa

Seinäjoki 21.11.2007 Luonnonkiviteollisuuden näkymät ensi vuodelle ovat myönteiset. Kysynnän odotetaan kasvavan lähes kaikissa tuoteryhmissä. Alan kasvun pullonkaulaksi on muodostumassa pula ammattityöntekijöistä. Seinäjoella pidetyssä Luonnonkiviseminaarissa kiviteollisuuden näkymiä arvioi Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Hänen mukaansa kivituotteiden kysyntä jatkaa kasvuaan myös ensi vuonna. Juuri valmistunut luonnonkiviteollisuuden suhdannebarometri ennustaa kasvun olevan kuitenkin maltillisempaa kuin kuluvana vuonna. Erityisesti sisustus-, ympäristö- ja rakennuskivien kysyntä jatkuu myönteisenä. Tulisijatuoteryhmässä kasvuennusteet ovat varovaisemmat ja hautakivisektorilla ennakoidaan kysynnän pysyvän ennallaan tai hienoisesti jopa laskevan. Kiviteollisuuden myönteisen kehittymisen pahimmat uhkatekijät liittyvät halpatuontiin ja sen myötä kireänä pysyvään kilpailutilanteeseen sekä pulaan ammattitaitoisesta työvoimasta. Jauhiaisen mukaan luonnonkiviala on nopeasti ajautunut tilanteeseen, jossa työntekijöitä kuten kiviasentajia joudutaan palkkaamaan myös ulkomailta. Kolmen viimeisen vuoden aikana reilusti yli kolmannes barometriin osallistuneista yrityksistä on ilmoittanut kärsivänsä ammatti-ihmisten vajeesta. ”Akuuttia työvoimatarvetta on hyvin vaikea tyydyttää rakentamisen korkeasuhdanteen aikana mutta pidemmällä tähtäimellä kivialan työvoimatarve on hoidettavissa koulutuksen keinoin”, Jauhiainen sanoo. Kivialalle onkin saatu uusi perustutkinto, jota suorittamaan on ensimmäiset oppilaat valittu tänä syksynä. Halvan työvoiman maista kuten Kiinasta on kivituotteita tuotu Suomenkin markkinoille jo kymmenisen vuotta. Ympäristörakentamisessa kiinalaiset kivituotteet ovat osin jopa korvanneet kotimaisen tuotannon. Jauhiaisen mukaan tuontikiven kanssa on kuitenkin ilmennyt ongelmia, joiden seurauksena suomalaisten kivituotteiden kilpailuasema on parantunut. ”Kiinalaisen kiven kanssa on ollut toimitusvaikeuksia ja rahtihinnat Kiinasta Eurooppaan ovat nousseet rajusti”, Jauhiainen sanoo ja muistuttaa, että suomalaisen kiviteollisuuden suhde Kiinaan on eräänlainen viha-rakkaus –suhde. ”Kiinasta tuodaan halpaa kiviä Suomeen mutta samalla Kiina on suomalaisen graniitin tärkein ostaja. Kiinan vientimme on arvoltaan yli kolminkertainen tuontiin verrattuna”. Vienti on suomalaiselle kiviteollisuudelle tärkeää. Alan noin 200 miljoonan euron liikevaihdosta lähes puolet tulee viennistä vuosittain yli 40 maahan. Suomi on vuolukiviteollisuuden markkinajohtaja ja graniitin viejänä yksi tunnetuimmista maista. Lisätietoja antaa...

Kivialalla vahva usko tulevaisuuteen

Juuka 29.05.2007 Luonnonkiviteollisuudessa uskotaan myönteiseen kehitykseen. Rakennuskivi-, ympäristökivi- ja sisustuskivituotteiden suosio on kasvussa ja aitoon kivituotteeseen päädytään yhä useammin myös pientalorakentamisessa. Kotimaan kysynnän ohella myös vienti on kasvussa. Luonnonkivituotteiden viennin arvo oli viime vuonna 100 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli edellisestä vuodesta noin 18%. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan kasvusta suurin osa selittyy vuolukivituotteiden lisääntyneenä vientinä. Vientimaista tärkeimpiä ovat Saksa, Kiina, Italia ja Ruotsi. Vientiä on noin 40 maahan. Tuonnin arvo pysyi edellisen vuoden tasolla ollen hieman alle 14 miljoonaa euroa. Kivituotteita tuodaan erityisesti Kiinasta, Italiasta, Norjasta, Espanjasta ja Portugalista. Suomen kivituotteiden viennin arvo Kiinaan on yli kolminkertainen tuontiin verrattuna. Kiviteollisuuden kasvun veturi on ollut vuolukiviteollisuus, joka on myös investoinut uusiin teollisuuslaitoksiin. Moniko muu teollisuudenala voi tämän päivän Suomessa sanoa samaa, Jauhiainen kysyy. Kiviteollisuuden tehdasinvestoinnit ovat yleensä suuntautuneet työttömyysalueille, joilla niiden omaksi onneksi on ollut osoittaa hyvät vuolukivivarannot. Kivialan yrityksille on ollut saatavilla myös motivoitunutta työvoimaa. Graniittituotantomme suuntautuu 90%:sti vientiin. Parina viime vuonna suosituimpia kivityyppejä on ollut vaikea toimittaa kysyntää vastaavasti; erityisesti tämä koskee Kaakkois-Suomesta louhittavia graniitteja. Myös kotimainen kovien kivien kysyntä on ollut kasvussa. Tästä on hyvä esimerkki graniittisten keittiötasojen tuotannon kasvu. Ei ole siis ihme, että keittiötasotuotantoon on myös investoitu. Luonnonkivien kasvava suosio heijastuu myös liuskekivien kysyntään. Luonnonkiviteollisuus on Suomelle hyvä toimiala; ei kovin suuri mutta Suomessa pysyvä ja pysyviä työpaikkoja tarjoava, Jauhiainen sanoo. On vain huolehdittava siitä, että teollisuuden toimintaedellytykset ovat kunnossa. Jauhiaisen mukaan Suomesta on voitava tulevinakin vuosina louhia suomalaista kiveä ja koulutustarjonnan on vastattava kivialan työvoimatarpeisiin. Kiviteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta on ottanut viime vuosina isoja harppauksia ja kuluvan vuoden aikana mm. testataan keskitetysti Suomen Kivikeskuksen laboratoriossa kaikki tärkeimmät suomalaiset kivet. Uusien eurooppalaisten standardien mukaiset...

Luonnonkivituotteiden vienti 100 miljoonaa euroa – kotimaan kysyntä edelleen kasvussa

Nilsiä 30.03.2007 Luonnonkiviteollisuuden vienti ylsi viime vuonna ennätyslukemiin; 100 miljoonan euron viennistä 66 miljoonaa euroa tuli lopputuotteista kuten vuolukivitulisijoista ja 34 miljoonaa euroa graniitin viennistä. Viennin arvo kasvoi 17,8% edellisestä vuodesta. Viennin arvon kasvu selittyy pääosin vuolukivituotteiden viennillä. Tärkeimpiä vientimaita olivat Saksa, Kiina, Italia ja Ruotsi. Kiveä vietiin noin 40 maahan. Luonnonkivituotteiden tuonnin arvo oli vuonna 2006 13,8 miljoonaa euroa eli vientimme arvo oli yli seitsenkertainen tuontiin verrattuna. Tuonti pysyi vuoden 2005 tasolla. Kiveä tuotiin erityisesti Kiinasta, Italiasta, Norjasta, Espanjasta ja Portugalista. Kiviteollisuuden noin 200 miljoonan euron liikevaihdosta puolet syntyy viennistä. Kotimaassa luonnonkivi on perinteisesti totuttu yhdistämään julkiseen ja liikerakentamiseen. Alalla uskotaan myös kotitalouksien kiven kysynnän voimakkaaseen kasvuun. Vuolukivitulisijojen ja graniittisten keittiötasojen lisäksi kiveä kysytään entistä enemmän mm. kylpyhuoneiden verhouksiin ja pientalojen piharakenteisiin. Heikki Palin jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana Suomalaista luonnonkiviteollisuutta edustava Kiviteollisuusliitto ry piti liittokokouksensa Nilsiän Tahkovuorella 30.3.3007. Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin valittiin uudelleen Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Tapani Elomaa Tampereen Kovakivi Oy:stä. Hallituksen muut jäsenet ovat toimitusjohtajat Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy, Juha Sivonen, Tulikivi Oyj, Jouni Okko, Ylämaa Group, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy ja uutena jäsenenä toimitusjohtaja Katja Huhta, Jomuro Oy (Ikikivi). Teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen Kiviteollisuusliiton kunniapuheenjohtajaksi Kiviteollisuusliitto ry kutsui liiton pitkäaikaisen hallituksensa jäsenen ja kivialan eurooppalaisen kattojärjestön Eurorocin edellisen puheenjohtajan teollisuusneuvos Reijo Vauhkosen liiton kunniapuheenjohtajaksi. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Palin luonnehti Reijo Vauhkosen työtä Tulikivi Oyj:n menestyksen perustaksi. Palin totesi Reijo Vauhkosen henkilökohtaisella toiminnallaan lisänneen koko suomalaisen kiviteollisuuden niin kotimaista kuin kansainvälistä tunnettuutta. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Euroroc esitti kiviteollisuuden kehittämistarpeita pääministeri Vanhaselle

Helsinki 9.11.2006 Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin ja Kiviteollisuusliiton edustajat tapasivat Helsingissä 3.11.2006 pääministeri Matti Vanhasen jättäen kirjelmän kiviteollisuuden keskeisistä kehittämistarpeista. Järjestöt esittivät, että Suomen puheenjohtajuuskaudella luonnonkiviteollisuuden kehittäminen nostetaan EU-tasolla esiin. Järjestöt painottivat kuinka tärkeä materiaali luonnonkivi on eurooppalaisessa rakennusperinnössä. Kirkot ja muut arvorakennukset, kadut ja torit sekä kansalliset monumentit on tehty kivestä. Kivi on myös tämän päivän materiaali. Kivenkäyttö kasvaa koko maailmassa niin julkisessa kuin yksityisessä rakentamisessa. Eurooppa on perinteisesti ollut johtava kiven käyttäjä, tuottaja ja kivenlouhinta ja –jalostusteknologian valmistaja. Suomi on hyvin merkittävä graniitin tuottaja ja vuolukiviteollisuudessa maailman markkinajohtaja. Eurooppa tarvitsee eurooppalaista kiveä. Halvan työvoiman maista vyöryvän kivivirran hillitsemiseksi suomalaisen ja eurooppalaisen kiviteollisuuden oman raaka-aineen saatavuus on turvattava. Tämä edellyttää systemaattista kivivarojen tutkimustyötä sekä joustavaa, nopeaa ja riittävän pitkät louhintaluvat sallivaa paikallistason päätöksentekoa ja sen ymmärtämistä, että luonnonkivestä rakentaminen tukee kestävää ympäristöpolitiikkaa. Suomessa graniitin louhintaa sääntelee maa-aineslaki ja vuolukiven louhintaa kaivoslaki. Kaivoslakia ollaan muuttamassa. Vuolukivi on säilytettävä kaivoslaissa. Järjestöt esittivät graniitin ja muiden kovien kivien louhintalupakäytännön yksinkertaistamista siirtymällä ns. yhden luvan periaatteeseen ja asettamalla lupien käsittelylle maksimikäsittelyajat. Kivirakentamisen perinne on ikivanha. Perinteen jatkaminen edellyttää tämän päivän rakennusteknisten ratkaisujen käyttämistä sekä suunnitteluosaamista. Euroroc esittikin kivirakentamisen koulutusohjelman laatimista yhteisenä eurooppalaisena hankkeena. Rakennustuotteiden CE-merkintää ei ole Suomessa saatettu pakolliseksi päinvastoin kuin 20 muussa EU:n jäsenvaltiossa. Suomeen voidaan tuoda epäkelpoja luonnonkivituotteita, jotka tulevat kalliiksi yhteiskunnalle ja investoijille. Kiviteollisuusliitto esitti, että ainakin julkisissa hankinnoissa olisi tuotteilta edellytettävä vähintään harmonisoitujen tuotestandardien mukaisia vaatimuksia. Pääministeri Vanhasen tapasivat Eurorocin puheenjohtaja Kurt Johansson ja edellinen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen sekä Eurorocin pääsihteeri, professori Gerd Merke ja Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Lisää suomalaisesta kiviteollisuudesta: www.finstone.com Lisätiedot: Gerd Merke, puh. +49 611 97712 11, e-mail tai Pekka Jauhiainen, puh....

Luonnonkiviteollisuus vaatii koko kaivannaisteollisuuden kehittämistä

Helsinki 4.4.2006 Kiviteollisuusliitto vaatii koko kaivannaisteollisuuden kehittämistä. Valtioneuvosto esitti helmikuussa iltakoulussaan toimenpidelinjauksia erityisesti kaivosteollisuuden edistämiseksi. Kiviteollisuusliiton Helsingissä kokoontunut liittokokous haluaa muistuttaa, että kaivannaisteollisuus koostuu malmikaivosten ja teollisuusmineraalituotannon lisäksi kiviainesalasta ja luonnonkiviteollisuudesta. Kaikki nämä toimialat ovat kansantaloudelle välttämättömiä kiviaineshuollon ja kestävän rakentamisen turvaamiseksi. Luonnonkiviteollisuus on kansantaloudelle erittäin positiivinen toimiala. Alan reilusti yli 80 miljoonan euron vienti on yli kuusinkertainen tuontiin verrattuna. Maastamme viedään luonnonkiveä- pääasiassa graniittia ja vuolukiveä- ja siitä valmistettuja tuotteita noin 40 maahan päävientikohteiden ollessa Saksa, Kiina ja Italia. Luonnonkiven käyttö on jatkuvasti lisääntyvää niin Suomessa kuin muuallakin. Kivialan hyvinkin myönteisellä tulevaisuuden kuvalla on kääntöpuolensa. Kotimaisen raaka-aineen saatavuus uhkaa heiketä alati kiristyvän louhintalupamenettelyn seurauksena. Kysynnän kasvu näkyy myös ammattitaitoisen työvoiman pulana, kasvavana ulkomaisen työvoiman käyttönä sekä paineina koulutusjärjestelmää kohtaan. Kiviteollisuusyritykset kaipaavat mm. asentajia sekä työnjohtajia niin rakennuksille kuin louhintaakin. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen vaatiikin kivialan koulutuksen lisäämistä ja työnjohtotason koulutuksen uudelleen arviointia. ”AMK-insinöörien koulutus ei tuota työnjohtotason ammattilaisia. Vuoriteknikko- ja rakennusmestarikoulutus pitäisi palauttaa”, Jauhiainen sanoo. Heikki Palin jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin valittiin perjantaina 24.3. uudelleen Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana jatkaa toimitusjohtaja Tapani Elomaa Tampereen Kovakivi Oy:stä. Hallituksen muut jäsenet ovat teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen, Tulikivi Oyj, toimitusjohtajat Juhani Uljas, Lemminkäinen Betonituote Oy, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Juha Miettinen, Peipohjan Kiviveistämö Oy, Juha Sivonen, Tulikivi Oyj, Jouni Okko, Ylämaa Group, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy ja Keijo Vierimaa, Keikyän Kivi Oy. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

GlassExpo -Lasi 2006 -ja Nordic Stone 2006 -messut kiinnostivat

Turku 18.2.2006 GlassExpo -Lasi 2006 -ja Nordic Stone 2006 -messut päättyivät Turussa: Kivi- ja Lasimessut kiinnostivat. Lasin ja kiven mahdollisuuksien kirjo esittäytyi Turussa 16.-18.2. Kaiken kaikkiaan lähes 200 yritystä esitteli osaamistaan Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Mukana oli näytteilleasettajia ja messuvieraita Suomesta sekä ulkomailta. Peräti 5 500 kävijää ennätti tutustua messuihin. Messuvieraat saivat nähdäkseen lukuisia tietoiskuja mm. sisustamisesta ja materiaalivalinnoista. Näyttävät messuosastot tarjosivat hyvän läpileikkauksen myös alan tuotekehitykseen, taiteeseen ja muotoiluun. Messuilla oli seminaareja mm. nykyaikaisesta lasirakentamisesta, julkisivusta sekä luonnonkivestä. Messuilla palkittiin Vuoden lasirakenne -arvonimellä Kuntien eläkevakuutuksen toimitalon suunnitelleet arkkitehdit Käpy ja Simo Paavilainen. Nordic Stone -messujen pääjärjestäjä oli Kiviteollisuusliitto ry. Lasimessujen toimeksiantaja oli Suomen Tasolasiyhdistys ry. Nyt järjestetty ensimmäinen Pohjoismainen lasimessutapahtuma GlassExpo – Lasi 2006 keräsi kiitoksia. – Messut ovat tarjonneet lasialalle hyvän paikan päästä esille. Korviini on kantautunut myönteistä palautetta yrittäjiltä, toteaa Suomen Tasolasiyhdistyksen toiminnanjohtaja Mauri Riikonen. Toista kertaa järjestetty Nordic Stone -tapahtuma onnistui myös tavoitteissaan. Positiivisena asiana pidettiin sitä, että suuri yleisö pääsi tutustumaan messuihin. – Lauantai oli erittäin vilkas yleisöpäivä ja tämä näkyi yritysten osastoilla, Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen kertoo. Muun muassa keittiötasokauppoja tehtiin kovasti. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Luonnonkiven vienti ennätyslukemissa – Luonnonkivimerkistä aitouden tae

Turku 16.2.2006 Luonnonkiviteollisuuden viennin arvo kasvoi viime vuonna noin 13%. Vaikka koko vuoden vientitilastot eivät olekaan valmistuneet uskaltaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen ennustaa viennin arvon ylittävän 80 miljoonaa euroa, joka on noin 40% luonnonkiviteollisuuden liikevaihdosta. Myös luonnonkivituotteiden kotimaan kysyntä on voimakasta, joka osaltaan on lisännyt tuontia. Tuonnin arvo kasvoi noin 30% ollen noin 13 miljoonaa euroa. Suomalaisen graniitin päävientimaita ovat Kiina, Italia, Espanja ja Puola. Vuolukivituotteita viedään eniten saksankielisiin maihin ja Ruotsiin. Tuontimaista tärkein on Kiina. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja, Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin uskoo luonnonkiven käytön lisääntyvän edelleen. ”Kivi on perinteisesti yhdistetty julkiseen rakentamiseen ja muistomerkkeihin mutta luonnonkivi on lyönyt itsensä läpi myös vuolukivitulisijoissa ja graniittisissa keittiötasoissa. Graniitin, liuskekiven ja vuolukiven käyttö kasvaa myös muissa pientalojen käyttökohteissa”, Palin ennustaa. Luonnonkiviteollisuuden huolenaiheena Palin näkee olevan suomalaisen kivimateriaalin saatavuuden turvaamisen. ”Lupaprosesseja olisi yksinkertaistettava samalla kun uusien kiviesiintymien etsintään tarvitaan lisää resursseja”. Palin pitää myönteisenä, että maan hallitus on kiinnittänyt huomiota koko kaivannaisteollisuuden kehittämiseen mutta muistuttaa, että kaivannaisteollisuus on muutakin kuin malmikaivoksia. ”Luonnonkiviteollisuus koostuu pääosin pk-yrityksistä, jotka ovat säilyttäneet työpaikkansa erittäin hyvin. Vuolukiviteollisuuden työpaikat ovat lisääntyneet ja erityisesti pahimmilla työttömyysalueilla. Kiviteollisuuden viennin arvo on lähes seitsenkertainen tuontiin verrattuna”, Palin perustelee tarvetta luonnonkiviteollisuuden edistämiseen myös valtiovallan toimin. Hän muistuttaa, että eurooppalaisen kiviteollisuuden perusta on eurooppalaisissa kivissä; muuten uhkana on tuotannon siirtyminen halvan työvoiman maihin kuten Kiinaan ja Intiaan. Palinin mukaan Suomi on erittäin tärkeä kivitoimittaja Euroopassa. ”Suomalaisia kiviä ostetaan kivien korkean laadun, laajan värivalikoiman ja hyvän saatavuuden takia. Meillä on samoja kiviä saatavilla kuin 100 vuotta sitten ja niitä on myös 100 vuoden kuluttua”, Palin vakuuttaa. Eurooppalainen luonnonkivimerkki Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestö Euroroc on kehittänyt erityisen merkin, josta tunnistaa tuotteen olevan aitoa...

Lasi ja kivi pääosissa messuilla

Helsinki 7.12.2005 GlassExpo – Lasi 2006 ja Nordic Stone 2006 Ensi helmikuussa ensimmäistä kertaa järjestettävät GlassExpo-Lasi 2006 -messut ja samaan aikaan järjestettävät Nordic Stone eli kansainväliset kivimessut tarjoavat ammattilaisille merkittävän tietopaketin. Kaiken kaikkiaan Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa helmikuun 16.-18. päivä esittäytyvä kokonaisuus on Suomen oloissa ainutlaatuinen. Paikalla ovat merkittävien kotimaisten alan vaikuttajien lisäksi myös ulkomaalaisia näytteilleasettajia mm. Italiasta. Lasimessujen toimeksiantajana on Suomen Tasolasiyhdistys ry. Tämän lisäksi messujen yhteiskumppaneina ovat Suomen Lasitus- ja Hiomoliitto ry, Suomen Arkkitehtiliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry/ikkunateollisuus ja Puuteollisuusyrittäjät ry. Nyt toista kertaa järjestettävän Nordic Stone -messujen taustavoimana on puolestaan Kiviteollisuusliitto ry. Yhteistyössä on mukana Viherympäristöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Suomen Arkkitehtiliitto ry. Kestävä julkisivu Messuosastojen lisäksi tapahtumaan kuuluu korkeatasoinen seminaariohjelma. Kestävä julkisivu -seminaarissa, messujen avajaispäivänä 16.2, puhutaan mm. arkkitehtuurin trendeistä. Aiheesta esitelmöi arkkitehti, professori Matti Rautiola, Tampereen teknillisestä yliopistosta. Julkisivu-seminaarin aiheina ovat myös autenttisuus ja kestävyys julkisivumateriaaleissa. Lisäksi kuullaan kokemuksia julkisivujen peruskorjauksista, saneerauksista ja suojelusta. Seminaari päättyy Vuoden 2005 lasirakenteen julkistamiseen. Nykyaikainen lasirakentaminen – seminaarissa kerrotaan kuulijoille, mitä lasista saa aikaan. Niinikään ikkunoiden energialuokitukset sekä lasirakentamisen laatujärjestelmät ja CE-merkinnät sekä lujuustekniset mitoitukset ovat torstaina 16.2. pidettävän seminaarin aihealueita Luonnonkiven moninaisuus Perjantaina 17.2. messuilla järjestettävässä seminaarissa keskustellaan luonnonkiven monimuotoisuudesta. Aiheena ovat kiven käyttömahdollisuudet kaupunkiympäristössä, kustannustehokas kivirakentaminen ja kiven maisema-arkkitehtuuri. Seminaarissa puhutaan myös hautakivistä. Samana päivänä kuullaan vielä Lasi-Alumiini-seminaari. Suurelle yleisölle nähtävää Ammattilaisohjelman lisäksi messuosastoilla on nähtävää myös suurelle yleisölle. Lasitaiteen ammattilaiset ovat mm. näyttävästi esillä Suomen Lasitaiteilijat ry:n osastolla jäsentensä järjestämällä myyntinäyttelyllä. Lisäksi messuilla kävijöillä on ainutlaatuinen mahdollisuus nähdä mm. lasihelmien valmistusta. Osastolla esitellään myös lasitaiteen tämänhetkistä koulutusta. Lauantaina myös luonnonkiven työnäytöksiä ja tietoiskuja. Niinikään kivimessujen puolella on näytteillä ja ostettavissa kivestä tehtyjä esineitä. Erityisesti...

Kampissa luotetaan suomalaiseen kiveen

Helsinki 8.6.2005 Kampin keskuksessa luotetaan aitoihin ja kestäviin materiaaleihin. Luonnonkiveä käytetään lähes 30 000 neliötä, josta kotimaisen kiven osuus on 80 prosenttia. Suomalaiset kiviyritykset ovat suoriutuneet kaikkien aikojen suurimmasta kiviurakastaan mallikkaasti. Ensimmäisen rakennusvaiheen lopputulosta on voinut käydä ihailemassa bussiterminaalien avauduttua viime viikolla. Kampin keskus on poikkeuksellinen sijaintinsa, kokonsa ja toimintojensa puolesta. Alueen keskeisyyden, tärkeyden ja korkean käyttöasteen vuoksi myös laatutaso määriteltiin korkeaksi jo hankkeen käynnistysvaiheessa. Laadukkuus näkyy muun muassa materiaalivalinnoissa ja työn viimeistellyssä jäljessä. Kampissa luonnonkiveä käytetään monipuolisesti sekä ulko- että sisätiloissa. Torialueiden ja julkisten katuosuuksien kivipinnat luovat alueelle viihtyisän ja laadukkaan yleisilmeen. Kivettyjä kulkupintoja on runsaasti myös maanalaisissa terminaaleissa. Kauppakeskus ja sen takaa nousevat toimistotornit verhotaan osin luonnonkivillä. Kiven kysyntä kasvussa Luonnonkivituotteiden kotimaan kysyntä ja graniitin vienti vetävät hyvin. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen luonnehtii markkinakehitystä kaksijakoiseksi. ”Kokonaiskysyntä ja erityisesti kuluttajien mielenkiinto kiven käyttöön on ilahduttavasti kasvamassa. Suomalaisen graniitin vienti erityisesti Kaukoitään on kasvussa, mikä on louhintayrityksille myönteistä”, Jauhiainen toteaa. ”Valitettavasti kasvavasta kysynnästä suuri osa kohdentuu halpaan ja usein heikkolaatuiseen tuontikiveen, mikä vaikeuttaa kotimaisen korkealaatuisen kivimateriaalin jalostajien asemaa”, Jauhiainen valottaa. Suomeen tuodaan kivituotteita erityisesti Kiinasta, joka on kuitenkin samalla noussut tärkeimmäksi suomalaisen graniitin vientimaaksi. Kivivientimme arvo Kiinaan on kolminkertainen tuontiin verrattuna. Luonnonkivimerkki todiste aitoudesta luonnonkivimerkkiEurooppalainen luonnonkiviteollisuus on lanseerannut yhteisen luonnonkivimerkin, jonka tarkoituksena on vahvistaa aidon luonnonkiven asemaa suhteessa keinomateriaaleihin. Luonnonkivimerkin oikeudet omistaa Euroopan kivialan kattojärjestö Euroroc. Suomessa luonnonkivimerkkiä voivat käyttää vain Kiviteollisuusliitto ja sen jäsenyritykset. ”Ajatus luonnonkivimerkistä on lähtenyt siitä, kun erityisesti eteläeurooppalaiset keramiikan valmistajat ovat alkaneet käyttää tuotteissaan vakiintuneita luonnonkivien kauppanimiä. Kilpailevien tuotteiden valmistajat pyrkivät näin hyödyntämään luonnonkiven myönteistä imagoa, mutta samalla aiheutetaan hämmennystä kuluttajakunnassa”, Jauhiainen selvittää. Kiviteollisuudelle elinkaaritiedon laskentaohjelmisto Kiviteollisuusliitto ja VTT Rakennustekniikka ovat kehittäneet laskentaohjelmiston, jolla...

Heikki Palin jatkaa Kiviteollisuusliiton puheenjohtajana

Seinäjoki 17.3.2005 Luonnonkiviteollisuuden yritykset ovat kokoontuneet Seinäjoella. Vuosikokouksessaan kiviyrittäjät valitsivat Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi Palin Granit Oy:n toimitusjohtajan Heikki Palinin ja varapuheenjohtajaksi Tampereen Kovakivi Oy:n toimitusjohtajan Tapani Elomaan. Muut hallituksen jäsenet ovat Reijo Vauhkonen, Tulikivi Oyj, Keijo Vierimaa, Keikyän Kiviveistämö Oy, Ilkka Ylitalo, Vientikivi Oy, Eero Pietarila, OK Graniitti Oy, Juha Sivonen, Tulikivi Oyj, Jouni Okko, Ylämaan Graniitti Oy, Juhani Uljas, Lemminkäinen Oyj ja Ilpo Ruuskanen, Peipohjan Kiviveistämö Oy. Luonnonkiviteollisuuden markkinanäkymät ovat kotimaassa myönteiset. Kiven käyttö rakentamisessa on voimakkaassa kasvussa ja alan yrityksillä alkaa olla pulaa erityisesti ammattitaitoisista asentajista, totesi Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Myös vienti on vuonna 2004 kehittynyt suotuisasti; erityisesti vienti kaukoitään on ollut korkealla tasolla. Kuluvana vuonna suomalainen kiviteollisuus on Euroopassa aitiopaikalla. Luonnonkiviteollisuuden eurooppalaisen kattojärjestön Eurorocin puheenjohtajana toimii teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen Tulikivi Oyj:stä. Vauhkonen linjasi niin Suomen kuin koko Euroopan kiviteollisuuden tärkeimmiksi haasteiksi nopean eurooppalaisten kivialan standardien läpiviemisen, kivialan koulutuksen lisäämisen kaikilla koulutusasteilla ja yleisen kivitietouden lisäämisen. Kokouksessaan kivialan yrittäjät kantoivat huolta erityisesti alati kiristyvästä ympäristölainsäädännöstä, jonka äärimmäisen tiukat tulkinnat uhkaavat kiviteollisuuden toimintaedellytyksiä. Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittu Heikki Palin korostikin kivialan ympäristökysymyksiin liittyvän koulutuksen ja tutkimuksen tärkeyttä. Kivite-ollisuusliitto aikoo toteuttaa kuluvana vuonna yhdessä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa kivialan ympäristökoulutussarjan. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen Eurorocin puheenjohtajaksi

Juuka 10.8.2004 Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin seuraava puheenjohtaja on teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen. Nykyinen puheenjohtaja, saksalainen Joachim Grüter luovuttaa järjestön vetovastuun Vauhkoselle lokakuussa. Euroopan luonnonkiviteollisuuden kattojärjestön Eurorocin yleiskokous pidettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Euroopan kivialan kansallisten järjestöjen edustajat kokoontuivat Juuan Nunnanlahdessa, Suomen Kivikeskuksessa perjantaina 6. elokuuta 2004. Kokouksessa varmistui, että Eurorocin tulevaksi puheenjohtajaksi valitaan Kiviteollisuusliitto ry:n esityksestä Tulikivi Oyj:n perustaja ja hallituksen varapuheenjohtaja, teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen. Suomen puheenjohtajuuskausi alkaa lokakuussa Veronassa pidettävässä kokouksessa. Reijo Vauhkonen nostaa puheenjohtajuuskauden keskeisiksi tavoitteiksi eurooppalaisen kiviteollisuuden kilpailukyvyn parantamisen. ”Kiviteollisuus elää murroskautta koko Euroopassa. Luonnonkiven kysyntä kasvaa, mutta EU:n ulkopuolelta lisääntyvä tuonti ja kilpailevien materiaalien aggressiivinen markkinointi pakottavat eurooppalaiset yritykset tarkistamaan liiketoimintastrategioitaan”, Vauhkonen arvioi. Vauhkonen varoittaa eurooppalaisia yrityksiä hintakilpajuoksusta. ”Kasvavaan tuontiin ei voida vastata hintoja pudottamalla ja kannattavuudesta tinkimällä. Tällöin edessä on väistämättä umpikuja. Eurooppalaisten kivituotevalmistajien on panostettava tutkimus- ja kehitystyöhön: Kivituotteiden tuotteistamiseen, kivitoimitusprosessien hiontaan yhdessä rakennusteollisuuden kanssa, kivimateriaalien ja kivituotteiden testaukseen sekä niin alan tarvitsemien am-mattilaisten kuin asiakkaiden, kuten arkkitehtien, kouluttamiseen ja yleensä kivitietouden lisäämiseen.” Vauhkosen mielestä muilla mailla on Suomesta opittavaa. ”Suomessa kiviteollisuus on jo vuosia yhteistuumin Kiviteollisuusliiton johtamana panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan, ja viime vuosina erityisesti kivitietouden lisäämiseen. Kuluva vuosi on kiven teemavuosi, jonka keskeinen tavoite on niin rakentamisen ammattilaisten kuin tavallisten ihmistenkin luonnonkivitietämyksen lisääminen. Suomen Kivikeskus on kansainvälisesti ainutlaatuinen kivitietouden ja –koulutuksen keskus, jonka kivitestauslaboratorio on Euroopan modernein.” Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiaisen mielestä suomalainen kiviteollisuus on viime vuosina nostanut kansainvälistä profiiliaan. ”Eurorocin puheenjohtajuuskausi on erinomainen tilaisuus vahvistaa kiviteollisuu-temme kansainvälistä tunnettuutta”, Jauhiainen arvioi. Hän korostaa eurooppalaisen yhteistyön tarvetta kiven louhintatoiminnan turvaamiseksi. ”Kivialan säilymisen ja kehittymisen peruskysymys on omien kivivarojen hyödyntäminen. Louhintatoiminnan edellytykset on säilytettävä. Tässä meillä on yhteiset intressit niin eteläisten kuin pohjoisten...

Kivistudion suunnittelukilpailun voittajaksi Mia Salonen

Helsinki 10.6.2004 Kiven teemavuoden kunniaksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolla järjestettiin kevään aikana luonnonkiven käyttöön liittyvä Kivistudio-kurssi. Kurssiin sisältyi opiskelijakilpailu Senaatti-kiinteistöjen omistaman Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Kuopion toimitalon pihapiiriin. Tavoitteena oli ideoida ajanmukainen, toimiva ja taiteellisesti korkeatasoinen pihasuunnitelma kiven teemavuoden hengessä. Kilpailun järjestelyissä mukana olivat Kiviteollisuusliitto ry, Senaatti-kiinteistöt ja Geologian tutkimuskeskus yhteistyössä Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston yhdyskuntasuunnittelun laboratorion ja muotoilun ja taiteen laboratorion kanssa. Kilpailun tuomaristo koostui näiden organisaatioiden henkilökunnasta. Kilpailun arvostelussa kiinnitettiin erityistä huomiota asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, ehdotusten toiminnalliseen sujuvuuteen, suomalaisen luonnonkiven innovatiiviseen käyttöön sekä taiteellisesti korkeatasoiseen ja uutta luovaan sisältöön. Tuomaristo oli kilpailun satoon erittäin tyytyväinen ja piti töiden tasoa korkeana. Useat ehdotukset olisivat sinänsä olleet toteuttamiskelpoisia. Tason korkeudesta johtuen moni kiinnostava ehdotus jäi vaille ansaitsemaansa huomiota. Kilpailijoilta löytyi vahvaa taiteellista näkemyksellisyyttä, ammattimaista suunnittelutaitoa sekä hyvää teknistä asiantuntemusta. Parhaissa ehdotuksissa nämä asiat yhdistyivät tavalla, joka vakuutti tuomariston. Ensimmäinen palkinto, 900 €, päätettiin myöntää Mia Salosen ehdotukselle ”Geo-kolmio”. Ehdotuksen runsaat ideat muodostavat miellyttävän kokonaisuuden, jossa kiven erilaiset käyttötavat tulevat luontevasti esille. Detaljit ja valaistus ovat kilpailijalla poikkeuksellisen hyvin hallinnassa. Kaiken kaikkiaan ehdotus esittää elävän ja modernin kaupunkimaisen puutarhan, jossa on myös vahvaa taiteellista muodonantoa. Kiitettävän viihtyisä ja paikkaan mainiosti soveltuva ehdotus, jonka toteuttaminen alkanee jo tämän vuoden aikana. Jaetun kolmannen palkinnon, à 300 €, saivat Antti Raution ehdotus ”Kiilan taskut” ja Mikko Jakosen ehdotus ”Korvapuustihyökkäys”. Ehdotuksen ”Kiilan taskut” tunnelma on sakraali ja ilme ammattitaitoisen vakuuttava. Innovatiivisten kivivalaisinpylväiden avulla toteutettava valaistusratkaisu on kisan ehdotonta huippua. Työ on taiteellisesti äärimmäisen määrätietoinen ja vakuuttava. Ehdotuksen oleelliset heikkoudet liittyvät viihtyisyyteen ja keskeneräisyyteen pihan viherosalla. ”Korvapuustihyökkäys” on vahva ja omaperäinen, melkein ylityöstetty ehdotus runsaine ideoineen ja elämyksellisine paikkoineen. Se huomioi kokonaisuuden kypsällä tavalla ja luo...

Surrealismia Pohjois-Karjalassa, Dali-näyttely Suomen Kivikeskukseen

Juuka 1.4.2004 Suomen Kivikeskuksessa Juuan Nunnanlahdessa avataan toukokuun lopussa espanjalaisen Salvador Dalin taidenäyttely. Sen teokset ovat suomalaisesta yksityiskokoelmasta. Näyttely juhlistaa niin Dalin satavuotissyntymäpäivää kuin suomalaisen kiven juhlavuotta. Dalin grafiikkaan ja veistoksiin voi tutustua aina joulukuuhun 2004 asti. Salvador Dali oli surrealisti, jota on luonnehdittu unen ja alitajunnan neroksi sekä aikansa kuuluisimmaksi eksentrikoksi. Salvador Dalin syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi sata vuotta. Kiviteollisuusliitto ry on myös nimennyt vuoden 2004 Kiven vuodeksi. Näiden tapahtumien juhlistamiseksi Suomen Kivikeskuksessa järjestetään näyttely, joka sisältää Dalin grafiikkaa ja veistoksia. Näyttelyn teokset ovat viitasaarelaisen tehtailija Erkki Paanasen Dali-yksityiskokoelmasta, jota ei ole aikaisemmin esitelty suurelle yleisölle tässä laajuudessa. Suomen Kivikeskus ympäristöineen on valtakunnallisesti merkittävä matkailukohde, joka sijaitsee Joensuu-Nurmes-valtatien varrella Tulikivi Oyj:n tehtaiden välittömässä läheisyydessä. Dali-näyttelyn lisäksi matkailija voi tutustua muun muassa Geotietokeskukseen, joka esittelee modernilla multimediatekniikalla maaperän geologiaa, kivien maailmaa sekä mineraalien hyödyntämistä historiasta nykypäivään. Dali Pohjois-Karjalassa –näyttely Suomen Kivikeskuksessa Juuassa 28.5.-31.12.2004. Dali-näyttelyn kuraattorina toimii FL Ulla Pennanen, jolla on 25 vuoden kokemus kuvataiteen ja näyttelytoiminnan parissa työskentelystä. Näyttelystä on saatavana tarkempaa tietoa 11. toukokuuta 2004 alkaen. Lisätietoja: FL Ulla Pennanen, puh. 050 305 8408 Suomen Kivikeskus, Nunnanlahti, Juuka. Auki ma-pe klo 9-18, la-su klo 10-16. Kesä-, heinä-, ja elokuun aukioloajat ma-su klo 9-18. Pääsymaksut Dali-näyttely 7 €, Geotietokeskus 5 €, molemmat näyttelyt 10 €. Lisäksi perhe- ja ryhmälippuja. Puh. (013) 6811 600, sähköposti dali@kivikeskus.com. www.kivikeskus.com Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Kivi kiinnosti messuyleisöä

Turku 12.2.2004 Nordic Stone -messut esittelivät Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa 11.-12.2.2004 alan ammattilaisille mm. kivityövälineitä sekä rakennus- ja sisustuskiveä. Lisäksi messut tarjosivat erityisesti toisena messupäivänä katseltavaa ja kuunneltavaa myös tavalliselle yleisölle. Ensimmäinen messutapahtuma päättyi varsin myönteisissä tunnelmissa, sillä näytteilleasettajat olivat tyytyväisiä tapahtumaan. Pohjoismaiden ensimmäisillä laaja-alaisilla kivialan messuilla vieraili kahden messupäivän aikana noin 2700 alan ammattilaista. Tapahtumassa esittäytyi n. 140 yritystä, joista 62 oli ulkomaalaista. Messujen toimeksiantajana toimi Kiviteollisuusliitto ry. Yhteistyökumppaneina messuilla olivat SAFA, Rakennusteollisuus RT ja Viherympäristöliitto. Messuilla jaettiin myös vuoden 2004 Kivipalkinto. Palkinto myönnettiin messujen yhteydessä elämäntyöpalkintona arkkitehti, professori Heikki Sirenille, 85. Kivipalkinto voidaan myöntää rakennussuunnittelijalle, joka parhaiten on käyttänyt pääsääntöisesti suomalaista luonnonkiveä suunnittelemassaan rakennuksessa. Se voidaan myöntää myös sellaiselle rakennussuunnittelijalle, joka ansiokkaasti on uransa aikana käyttänyt kotimaista kiveä suunnittelemissaan kohteissa. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Kivipalkinto Heikki Sirenille

Turku 12.2.2004 Kiviteollisuusliiton Kivipalkinto 2004 on myönnetty Nordic Stone -messujen yhteydessä elämäntyöpalkintona arkkitehti, professori Heikki Sirenille, 85. Kiviteollisuusliiton yhtenä keskeisenä pyrkimyksenä on kotimaisen kiven käytön lisääminen. 1980-luvun loppupuolelta alkaen Kiviteollisuusliitto on noin viiden vuoden välein jakanut erityistä Kivipalkintoa. Kivipalkinto voidaan myöntää rakennussuunnittelijalle, joka parhaiten on käyttänyt pääsääntöisesti suomalaista luonnonkiveä suunnittelemassaan rakennuksessa. Se voidaan myöntää myös sellaiselle rakennussuunnittelijalle, joka ansiokkaasti on uransa aikana käyttänyt kotimaista kiveä suunnittelemissaan kohteissa. Valtaosan suunnittelemistaan kohteista Heikki Siren on tehnyt yhteistyössä edesmenneen puolisonsa arkkitehti Kaija Sirenin kanssa. Heidän töidensä skaala on laaja. Se ulottuu loma-asunnoista mitä vaativimpiin julkisiin kohteisiin, sanoo professori Pekka Pitkänen. – Kaija ja Heikki Siren ovat vuosien myötä osallistuneet lukuisiin arkkitehtuurikilpailuihin. Osallistuminen on tuottanut hyvän tuloksen. Heidän kilpailuehdotuksensa on palkittu tai lunastettu vajaassa puolessa sadassa kilpailussa. Ensipalkintoja heille on kertynyt kolmatta kymmentä. Valtaosa kilpailuvoitoista on johtanut toimeksiantoon. – Kaija ja Heikki Sirenin tuotanto on yksinkertaista ja hallittua. Heidän arkkitehdinkuvaansa leimaa ratkaisujen ja muodon selkeys. Töitä ulkomailla ja Suomessa Sirenin tärkeimpiä töitä ovat Kansallisteatterin pieni näyttämö (1954), Otaniemen teekkarikylän kappeli (1957), Oriveden kirkko (1961), KOP:n Ympyrätalo Helsingin Hakaniemessä (1968), Helsingin seurakuntien virastotalo (1979) ja Graniittitalo Helsingin Kampissa (1985). Ulkomaille Heikki Siren on suunnitellut mm. Linzin konserttitalon Brucknerhausin Itävaltaan (1974), Bagdadin kongressipalatsin Irakiin (1982) ja yhdessä poikansa arkkitehti Jukka Sirenin kanssa Suomen Riadin suurlähetystön Saudi-Arabiaan (1987). Suomen tunnetuimman graniittirakennuksen, vuonna 1931 valmistuneen Eduskuntatalon suunnittelija on Heikki Sirenin isä, professori J.S. Siren. Palkintolautakunta Palkintolautakuntaan ovat kuuluneet Kiviteollisuusliiton nimeäminä edustajina arkkitehti Matti Lummaa ja Kiviteollisuusliiton hallituksen puheenjohtaja Heikki Palin. SAFA:n nimeämänä edustajana professori Pekka Pitkänen. Asiantuntijana on toiminut DI Pekka Mesimäki, Stonecon Oy ja sihteerinä tj Pekka Jauhiainen, Kiviteollisuusliitto. Palkinto on kuvanveistäjä Jarkko Rothin suunnittelema graniittinen...

Kivialalla myönteiset näkymät – Kiven Vuosi käyntiin

Turku 12.2.2004 Luonnonkiviteollisuuden kuluvan vuoden näkymät ovat valoisat. Luonnonkiven käyttö rakentamisessa on kasvussa ja vuosi 2004 näyttää kivialan yrityksille työntäyteiseltä. Näin arvio Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen Turussa avatuilla Nordic Stone -messuilla. Kiviteollisuusliiton Innolink Research Oy:llä teettämän ja rakentamisen ammattilaisille kohdistetun asiakastutkimuksen mukaan luonnonkivituotteiden käyttö kasvaa lähes kaikissa tuoteryhmissä; yhtä hyvin ympäristörakentamisessa kuin talonrakentamisessakin. Selvintä kasvu on ympäristökivissä; peräti 83,5 % vastaajista odottaa kiven käytön kasvavan. Kiven käytön kasvua sisustamisessa ennakoi kaksi kolmesta vastaajasta ja rakennuskivienkin kasvuodotukset ovat myönteiset. Tärkeimpiä luonnonkiven valinnan perusteita ovat kiven kestävyys, kiveen liittyvä arvostus ja kivituotteiden elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus. Suurimpina kiven käytön esteenä vastaajat mainitsevat kivituotteiden hinnan ja tiedon puutteen kiven käytön mahdollisuuksista. Tiedon puutteen paikkaamiseksi Kiviteollisuusliitto on julistanut kuluvan vuoden Kiven vuodeksi 2004. ”Kiven teemavuoden tarkoituksena on kiven käytön lisääminen. Ensisijaisesti siihen pyritään tiedon lisäämisellä”, Jauhiainen sanoo. Nordic Stone – messut avaavat teemavuoden. Kuluvan vuoden aikana toteutetaan lukuisia viestintään, näyttelytoimintaan, koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä vientimarkkinointiin liittyviä hankkeita. Jauhiainen korostaa erityisesti tavallisille ihmisille tarkoitettujen kivituotteiden kehittämistä. ”Kivi on tuotava lähelle kuluttajia; kiven hankintakynnystä on alennettava tekemällä ostaminen helpoksi”. Teemavuoden hankkeita koordinoi Kiviteollisuusliitto. Tarkoituksena on, että kehityshankkeita toteuttavat Kiviteollisuusliiton ohella yksittäiset yritykset, tutkimuslaitokset, kehitysyhtiöt, yliopistot ja muut oppilaitokset sekä muut järjestöt. Jauhiainen kutsuu kaikki kivestä kiinnostuneet teemavuositalkoisiin. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Suomalainen kivi julkisiin kohteisiin

Turku 11.2.2004 Julkisissa hankinnoissa pitäisi valita kohteeseen sopiva suomalainen kivi, vaatii Kiviteollisuusliiton puheenjohtaja Heikki Palin Nordic Stone-messujen avajaisissa keskiviikkona Turussa. – Näin taataan kotimaisille kiviyrityksille kilpailuedellytykset ja toimintamahdollisuudet. Suomalainen graniitti on kestävyydeltään ja laadultaan ylivoimaista, mikä tulisi julkisissa hankkeissa ottaa huomioon. Lisäksi suomalaisten kivien saatavuus on erinomaista ja toimitusajat ovat lyhyet. Heikki Palin arvostelee kiviesiintymien louhintalupien kiristymistä viime vuosina. – Se vaikuttaa suoraan suomalaisen kiven saatavuuteen. Ilman suomalaista kiveä kotimaan kiviteollisuus ei ole elinvoimainen. Louhintalupien käsittelyissä on tosin suuria eroja paikkakuntakohtaisesti. – Luvankäsittelijöiltä pitää löytyä rohkeutta ja ammattitaitoa myöntää lupia lain sallimissa puitteissa. Ongelmana näyttää olevan perisuomalainen halu osoittaa, että pystytään tulkitsemaan lakia tiukemmin kuin se edellyttää. Näin ehkä haetaan hyväksyntää omassa yhteisössä ja miksei EU:n silmissä. – Suomalainen kiviteollisuus on vankasti kotimaan maanperällä. Se ei ole siirtämässä työpaikkojaan Kiinaan tai yleensä mihinkään muuallekaan. – Työvoiman liikkuvuus tulee varmuudella lisääntymään. Suurena haasteena Suomalaiselle kiviteollisuudella on saada kivialan koulutukseen uusia nuoria työnhakijoita. Hyvin ammattiin koulutettu motivoitunut henkilöstö on elinehto kivialan yrityksille Suomessa. Suomi vie vuosittain huomattavan määrän graniittia ulkomaille määrämittaisina ja – muotoisina kiviblokkeina. Graniitin viejätilastoissa Suomi on maailmassa eräs johtavista maista ja vuolukivituotteissa markkinajohtaja. Suomen kiviteollisuus on Pohjoismaiden laajinta. Luonnonkiven tuonnin arvo on vain hieman yli kymmenen prosenttia viennin arvosta. Viennin osuus alan liikevaihdosta on lähes 40 % ja vientiä on yli 40 maahan. Kiviteollisuus on kansantalouden kannalta positiivinen toimiala. Valtaosa pk-yrityksiä Luonnonkiviteollisuus voidaan jakaa rakennuskiven louhintaan ja kivituotteiden valmistukseen. Alan liikevaihto on vuosittain yli 200 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 45 % muodostuu vuolukivituotteista ja 55 % graniittituotteista. Alalla toimii aktiivisesti noin 200 yritystä, joista suurin osa on pieniä pk-yrityksiä ja usein perheyrityksiä. Toimiala työllistää suoraan lähes 2000 henkilöä. Luonnonkiviteollisuuden...

Pohjoismaiden ensimmäinen kivialan messutapahtuma Turussa

Helsinki 22.1.2004 Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa järjestetään 11.–12. helmikuuta Nordic Stone 2004 -messut. Kyseessä on ensimmäinen kokonaisvaltainen kivialan messutapahtuma pohjoismaissa. Kiven Vuoden näkyvimpiin kuuluvan tapahtuman odotetaan keräävän Turkuun tuhansia alan ammattilaisia. Kiviala tulee tutuksi myös suurelle yleisölle, sillä messupäivistä jälkimmäinen on suunnattu nimenomaan kaikelle kansalle. Messujen toimeksiantajana on Kiviteollisuusliitto ry. Jättiläiskivi vetten päällä Suomalainen kivi on sisustus- ja rakennusmateriaalina huippuluokkaa. Kivi taipuu myös erikoisuudeksi, kuten messuilla nähdään. Maailman suurin spektroliittipallo näyttäytyy koko 180 cm komeudessaan messuyleisölle. Yhdeksän tonnia painava jättiläispallo pyörii vedenvirtauksessa erityisesti messuille tehdyssä altaassa. Tapahtuma on herättänyt jo etukäteen kansainvälistä huomiota. Paikalla on lukuisia ulkomaalaisia näytteilleasettajia. Näyttävän hallikokonaisuuden messuilla on yhteensä noin 100 alan yrittäjää. Muun muassa kiviteollisuuskoneita on paikalla kattavasti. Kivi taipuu moneksi Messujen kaksi mielenkiintoista seminaaria ovat Arkkitehtiseminaari sekä Memento Mori -eli hautakiviin ja muistomerkkeihin liittyvä seminaari. Arkkitehtiseminaarissa aiheina ovat mm. Tyylivirtausten ja pysyvien arvojen merkitys (partneri, arkkitehti SAFA Samuli Miettinen) ja Kaupunkirakentamisen laatu (toimitusjohtaja, DI Matti-Pekka Rasilainen). Myös urbaanin ympäristön kehitys ja arkkitehtuurin suunta ovat aiheina seminaarissa. Memento Mori -seminaarissa paneudutaan mm. vanhoihin muistomerkkeihin ja uuteen hautaustoimilakiin. Paikalla ovat mm. pastori Marianne Heikkilä (seminaari) ja metropoliitta Ambrosius. Näytteilleasettajat järjestävät messuilla myös lukuisia tietoiskuja. Hiljaisuuden Kappeli messujen erikoisuutena Erikoisuutena messuilla erityinen Hiljaisuuden Kappeli, joka on rakennettu messujen yhteyteen. Kappelin ympärille avautuu Suomen johtavien hautakiviyrittäjien hautakivinäyttely. Tunnelmallinen osio on messuympäristössä nähtynä ainutkertainen ja tarjoaa erinomaisen paikan hiljentymiselle. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Ensi vuodesta kiven teemavuosi

Helsinki 18.9.2003 Kivi on tuttu mutta tuntematon. Tehdäkseen kivialaa tunnetuksi Kiviteollisuusliitto on julistanut vuoden 2004 Kiven Vuodeksi. Teemavuoden ohjelma rakentuu kuluvan syksyn aikana ja Kiven Vuoden lähtölaukaus ammutaan Turussa pidettävien Nordic Stone -messujen yhteydessä helmikuussa 2004. Kiviteollisuusliiton toimitusjohtajan Pekka Jauhiaisen mukaan teemavuoden tarkoituksena on koota kaikki merkittävät kivialaan liittyvät toimijat saman tavoit-teen taakse: tehdä kivi tunnetuksi käyttömateriaaliksi niin ammattilaisille kuin tavallisille ihmisille-kin. Kiven Vuosi koostuu kehittämishankkeista. Nämä voivat liittyä vaikkapa tiedottamiseen, kou-lutukseen, tuotekehitykseen, tuotteistamiseen, jakelukanavien kehittämiseen, uusien kivivarojen kartoitukseen, kansainväliseen yhteistyöhön jne. Kullekin kivialan kehittämisen kanssa tekemisissä olevalle löytyy roolinsa. Teemavuoden vetovastuu on Kiviteollisuusliitolla. Liitto on kuitenkin vain yksi alan toimijoista. Kiviteollisuusliitto kutsuu kaikki kehitysorganisaatiot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, järjestöt ja ennen kaikkea yritykset teematalkoisiin. Suomen Kivikeskuksen avajaisissa puhunut kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen piti teemavuosi ajatusta erinomaisena ja hänen mukaansa ministeriö on valmis osallistumaan kivialan kehittämiseen. Virtanen totesi, että kiviala on valtiovallan kannalta erityisen mielenkiintoinen koska alan yritykset ovat sijoittuneet seuduille, minne muun työllistävän yritystoiminnan löytäminen on vaikeaa. Teemavuosi on luontevaa jatkoa tämän vuoden keväällä päätökseen saadulle Tekesin ja Kiviteollisuusliiton KIVI teknologia- ja kehittämisohjelmalle, jonka osana toteutettiin yli 50 kehityshanketta Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

VTT selvitti luonnonkiviteollisuuden markkinoita

Helsinki 30.4.2003 Luonnonkiviteollisuus uskoo tuotteidensa kysynnän kasvuun. Erityisen toiveikkaita ollaan rakennus- ja ympäristökivien, kuten laatta- ja katukivien, menekin suhteen. Tiedot perustuvat VTT:n tuoreeseen tutkimukseen, jossa selvitettiin luonnonkiviteollisuuden markkinoita vuonna 2002. Luonnonkiviteollisuuden tavoitteena on nostaa liikevaihtoa 270 miljoonaan euroon sekä lisätä kivituotteiden vientiä 168 miljoonaan euroon vuoden 2005 loppuun mennessä. Kivituotteita käytetään mm. talonrakentamisessa, ympäristörakentamisessa ja korjausrakentamisessa, joten rakentamisen ja kansantalouden nykytila heijastuvat myös kivituotteiden kysyntään ja käyttöön. VTT:n selvityksen mukaan kiviteollisuuden tuotteiden kysyntäodotukset vaikuttavat yritysten mielestä kohtuullisilta. Kivitoimialan yritykset uskovat tuotteiden kysynnän kasvuun erityisesti rakennus- ja ympäristökivien tuoteryhmissä. Kaikissa tuoteryhmissä kasvuodotukset ovat maltillisemmat kuin kaksi vuotta aikaisemmin toteutetussa kyselyssä. VTT:n selvitys liittyy juuri päättyneeseen Kiviteollisuusliitto ry:n ja Tekesin KIVI-teknologia- ja kehittämisohjelmaan, jonka tavoitteena on saada kiviteollisuuden liikevaihto 270 miljoonaan euroon sekä lisätä kivituotteiden vienti 168 miljoonaan euroon vuoden 2005 loppuun mennessä. Lisäksi alalle on tarkoitus luoda pysyvää tutkimustoimintaa sekä saada Suomesta kiviteollisuuden tieto- ja informaatioteknologian johtava hyödyntäjämaa. Kivitoimiala voidaan jakaa rakennuskiven louhintaan ja kivituotteiden valmistukseen. Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 215 miljoonaa euroa vuonna 2001. Vuonna 2002 liikevaihdon arvioidaan laskeneen 206 miljoonaan euroon. Toimiala työllisti suoraan näinä vuosina lähes 1900 ja 1800 henkilöä. Kiven tuotantoteknologian kehittyminen ja viime vuosien muoti ovat lisänneet kiven käyttöä mm. sisustuksessa. Selvästi suurin osuus kivitoimialan liikevaihdosta muodostuu vuolukivisistä tulisijoista. Noin 37 % kivitoimialan liikevaihdosta muodostui vuonna 2002 tulisija-tuoteryhmästä. Kivitoimialan viennin arvo kasvoi vuosien 1998 ja 2001 välillä ja oli suurimmillaan vuonna 2001, jolloin viennin arvo oli yli 76 miljoonaa euroa. Viennin osuus liikevaihdosta on kuitenkin ollut noin 35 %. Kivitoimialan liikevaihto on kasvanut myös suotuisten kotimarkkinoiden ansiosta. Vuonna 2002 viennin arvo laski lähes vuoden 2000 tasolle eli hieman yli 70 miljoonaan euroon. Syynä oli...

Heikki Palin Kiviteollisuusliiton puheenjohtajaksi

Helsinki 24.3.2003 Kiviteollisuusliitto ry:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Varapuheenjohtajaksi valittiin liiton entinen puheenjohtaja toimitusjohtaja Tapani Elomaa Tampereen Kovakivi Oy:stä. Valinnat tehtiin Lappeenrannassa pidetyssä Kiviteollisuusliiton vuosikokouksessa. Heikki Palin on kivimies kolmannessa polvessa. Palin Granit Oy on Suomen suurin graniitin louhija ja Euroopassakin yksi suurimmista. Yhtiöllä on louhintatoimintaa eri puolilla Suomea pääalueiden ollessa Kaakkois- ja Lounais-Suomen graniitinlouhinta-alueilla. Yhtiöllä on kivituotetehtaat Loimaalla ja Vampulassa. Pääkonttori sijaitsee Turussa. Yritys valmistaa mm. keittiötasoja, hautakiviä ja rakennuskivituotteita. Heikki Palin näkee kivialan tulevaisuuden valoisana. ”Kiven käyttö niin kotimaassa kuin vientimarkkinoillakin on lisääntyvää. Vaikka yhtiömme louhintatoiminnan liikevaihdosta valtaosa edelleen tulee viennistä on kotimaan suhteellinen osuus jatkuvasti kasvanut. Kiven käyttönäkymät Suomessa ovatkin myönteiset”. Palin linjaa kiviteollisuuden lähivuosien haasteiksi kiristyviin ympäristövaateisiin vastaamisen ja kivialan tiedottamisen lisäämisen. ”Kivialan tulevaisuus riippuu kivimateriaalin saatavuudesta. Louhintatoiminnan edellytykset on turvattava ja olemassa olevien sivukivivarantojen hyödyntämiseen on kohdennettava riittävä t&k-panos. Samalla on varmistettava uusien kivivarojen kartoitustyön jatkuminen. Kivialan yritysten ja Kiviteollisuusliiton on kiinnitettävä kasvavaa huomiota tiedotukseen ja markkinointiin. Kivi on tehtävä tutuksi niin rakentamisen ammattilaisille kuin tavallisille kuluttajillekin”. Kiviteollisuusliiton hallituksen muiksi jäseniksi valittiin teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen (Tulikivi Oyj), toimitusjohtajat Eero Pietarila (OK Graniitti Oy), Mikko Sipponen (Peipohjan Kiviveistämö Oy), Ilkka Ylitalo (Vientikivi Oy), Jouni Okko (Ylämaan Graniitti Oy), Juha Sivonen (Tulikivi Oyj), hallituksen puheenjohtaja Anne Hirvilahti (Kivitaide Oy) ja johtaja Juhani Uljas (Lemminkäinen Oyj). Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Graniittilouhimoiden sivukiven käyttö unohdettu

Helsinki 20.3.2003 – Graniittisen sivukiven käyttö on kokonaan unohdettu maa-aineksen ottoon ja kivimateriaalin riittävyyteen liittyvässä keskustelussa. Ympäristön kannalta on suositeltavaa käyttää hyödyksi kalliosta jo irrotettua ainesta uusien kallioalueiden sijasta. Myös kansantaloudellisesti on järkevää käyttää sivukiveä, sanoi Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen Kiviteollisuusliiton liittokokouksessa torstaina Lappeenrannassa. Lappeenrantaan liittokokoukseensa kokoontuneet kiviyrittäjät peräänkuuluttivat yhteistyötä kiviteollisuuden, kiviainesten käyttäjien ja erityisesti maankäytön suunnittelijoiden välillä. Sivukivi on liian arvokas materiaali unohdettavaksi kiviaineshuollon yhteydessä. Materiaalina sivukivi on ympäristön kannalta kelvollista raaka-ainetta. Se on koostumukseltaan samaa materiaalia kuin louhinnan päätuotekin, esim. graniittia ja vuolukiveä. Luonnonkiven louhintamenetelmä on puhtaasti mekaaninen, minkäänlaista kemiallista prosessia siihen ei liity, eikä mitään luonnolle vieraita aineita lisätä sivukiveen, muistutti liittokokouksessa puhunut professori Olavi Selonen. Sivukivä tie- ja vesirakentamiseen Viime vuosien aikana yritykset ovat panostaneet voimakkaasti sivukiven käytön kehittämiseen. Sivukiveä voidaankin käyttää moniin kohteisiin esim. tie-, ympäristö-, ja vesirakentamisessa. Sivukiven käytön suurimpana haasteena ovat kuitenkin tuotantoalueiden sijainnista johtuvat korkeat kuljetuskustannukset. VTT:n äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan graniittilouhimoiden sivukivi soveltuu hyvin teiden päällysteisiin taajama-alueilla, jossa liikennemäärät ovat huomattavasti pienempiä kuin suurilla valtateillä. Sivukiviä hyödyntämällä on mahdollista säästää 2 – 2,5 euroa / tonni eli noin 30 – 35 % päällysteiden kiviainesten hankintakustannuksista, kertoo VTT:n tutkimus. – Hyötykäyttövaatimus ei saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia toiminnanharjoittajille. Pikemminkin on pyrittävä yhteistyöhön viranomaisten, kiviteollisuuden ja kiviainesten käyttäjien välillä. Viranomaisten tulee lisäksi harkita erilaisia sivukiven käyttöä lisääviä ohjaavia keinoja, esim. alueiden käytön tarkoituksenmukaisempaa suunnittelua tai subventioita, Selonen arvioi. Oikeudellisesti jätettä Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päättänyt, että kivenlouhinnan sivukivi on oikeudellisesti jätettä. Päätös koskee koko EU:n aluetta. Päätös merkitsee yritysten kannalta vähintäänkin byrokratian kasvua. Seuraukset tulevat kohdistumaan ensisijassa louhinnan ympäristölupaehtoihin. Toisaalta sivukiven jätteeksi määrittely antaa Selosen mukaan uuden lähtökohdan sivukiveen liittyvälle kehitystyölle, sillä hankkeet tulevat...

Graniittilouhimoiden sivukiven käyttö säästää luonnonvaroja ja rahaa

Helsinki 5.11.2002 (PRESSI.COM) Graniittinen sivukivi on arvokas raaka-aine. Uusimpien tutkimusten mukaan se kelpaa myös teiden päällysteisiin erityisesti kaupunkiolosuhteissa. Sivukiviä murskaamalla säästetään sekä luonnonvaroja että murskauskustannuksia. – Graniittisen sivukiven käyttö on kokonaan unohdettu maa-aineksen ottoon ja kivimateriaalin riittävyyteen liittyvässä keskustelussa. Ympäristön kannalta on suositeltavaa käyttää hyödyksi kalliosta jo irrotettua ainesta uusien kallioalueiden sijasta. Myös kansantaloudellisesti on järkevää käyttää sivukiveä, sanoo Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. – Tarvitaan yhteistyötä kiviteollisuuden, kiviainesten käyttäjien ja erityisesti maankäytön suunnittelijoiden välillä. Sivukivi on liian arvokas materiaali unohdettavaksi kiviaineshuollon yhteydessä. Rakentamiseen tarkoitetulle luonnonkivelle on tiukat laatuvaatimukset, minkä seurauksena tuotannon yhteydessä syntyy sivukiveä. Graniittilouhimoiden sivukivi on kuitenkin samaa ainesta kuin varsinainen päätuote, eikä louhintaan liity kemiallisia prosesseja. Sivukiven varastointi ei kuormita ympäristöä, sillä sivukivi on puhdas luonnonmateriaali, josta ei liukene mitään haitallisia ainesosia ympäristöön. Kivilouhimot eivät myöskään sijaitse pohjavesialueella. Soravarannot ehtymässä Maa-aineksen ottoon ja kivimateriaalin riittävyysongelmiin haetaan jatkuvasti uusia ratkaisuja. Harjualueiden soravarannot ovat ehtymässä. Lisäksi harjujen soranottoalueet sattuvat yksiin arvokkaiden pohjavesialueiden kanssa. Myös tästä syystä kalliokiviaineksen käyttö on ajankohtaista. Kiviainesta käytetään Suomessa noin 90 miljoonaa tonnia vuodessa. Siitä kalliokiviaineksen osuus on noin 40 milj. tonnia. Louhimoiden sivukiveä murskataan jo nyt monella paikkakunnalla, kuten Vehmaalla, Mäntsälässä, Liedossa ja Kotkassa. Esimerkiksi Taivassalossa ja Vehmaalla on varastoituna noin 16,5 milj. tonnia graniittisivukiveä. Turun alueen kulutus vuonna 2000 oli n. 2,7 milj. tonnia ilman tienrakentamisesta saatavaa ainesta, joten sivukivi riittäisi useammaksi vuodeksi Turun alueen kiviaineshuoltoon. Sivukivellä monta käyttökohdetta Viimeiset kymmenen vuotta suomalainen kiviteollisuus on panostanut voimakkaasti sivukiven tuotekehitykseen ja sen käyttömahdollisuuksiin. Sivukiven käytön suurin haaste on tänä päivänä logistinen. Louhimot sijaitsevat usein kaukana kiviaineisten käyttöpaikoista, mikä nostaa kuljetuskustannuksia. Murskauksen lisäksi sivukiviblokkeja voidaan käyttää esim. vesirakentamisen yhteydessä aallonmurtajissa, satamarakennelmissa, jokien pengerryksissä ja vesipuhdistuspadoissa....

Kiviteollisuus huolestui mallisuojan loukkauksista

Helsinki 7.8.2002 Kiviteollisuus huolestui hautamuistomerkkien mallisuojan loukkauksista. Laiton kopiointi on tullut hautakivien valmistukseen niin kuin muihinkin taideteollisiin tuotteisiin, sanoo Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen. Hautakivien valmistajat hankkivat yhä useammin kehittämilleen malleille Patentti- ja rekisterihallituksen myöntämän mallisuojan. Hautakiviliikkeissä omia malleja on alettu kehittää erityisesti 1980-luvun lopusta alkaen. Samalla on haluttu suojautua siltä, että muut eivät käytä henkisen työn tuloksia hyväkseen, Jauhiainen sanoo. Kopioita näkyy koko ajan. Usein kysymys on tosin tuotteesta, jolle ei edes ole haettu mallisuojaa. Entistä useammin kyse on kuitenkin tahattomasta tai tahallisesta mallisuojan rikkomisesta, sanoo kivisuunnittelija Anne Hirvilahti Kivitaide Oy:stä. – Kyse voi olla vain tiedon puutteesta, sillä ainakaan suuri yleisö ei tunne kovin hyvin mallisuoja-asioita. Valitettavan usein teko on kuitenkin tahallinen, hän moittii. Yksilöllisen hautakiven käsite yleistyi 80-luvun lopulla, kun alettiin peräänkuuluttaa parempaa muotoilua hautakiviin. Hautakivimallien moni-ilmeisyys oli taantunut automaation ja sarjatuotannon seurauksena. Standardisuuntaan vaikuttivat myös monet seurakuntien päätökset, joiden motiivina lienee ollut enemmänkin koneellistaa hautausmaiden hoitoa, Hirvilahti sanoo. Taideteollisuutta vai taidetta? Yksilöllinen hautakivi on Hirvilahden mukaan pikemminkin taideteollinen tuote kuin taidetta, jota suojaa tekijänoikeuslaki. Hautakivikin voi olla taideteos, mutta ollakseen yksilöllinen sen ei tarvitse olla taidetta, hän muistuttaa. – Jotta yksilöllinen hautamuistomerkki on taideteollinen tuote, sen on poikettava tavanomaisesta. Mallia luotaessa on etsitty uusia ratkaisuja esimerkiksi tekstien sijoittelun ja koon suhteen. Yksilöllinen hautamuistomerkki on myös muunneltavissa, Hirvilahti sanoo. Mallisuojasta säädetään mallioikeuslaissa. Mallisuoja annetaan kaikilla teollisuuden aloilla. Suojan kohteena on aina ulkonäkö. Edellytyksenä on, että tuotteen malli on syntynyt henkisen työpanoksen tuloksena ja että siinä on uutuutta ja eroavaisuutta aikaisemmin tunnettuihin malleihin verrattuna. Mallioikeuslaki velvoittaa mallioikeuden loukkaajan korvauksiin, joiden suuruus riippuu muun muassa teon tahallisuudesta. Suojattuihin hautakivimalleihin voi tutustua Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilla. Lisätietoja antaa Kiviteollisuusliiton toimitusjohtaja Pekka...

Tilaa kivet ajoissa – Suomesta

Pyhäjärvi 21.3.2002 Kiviteollisuusliitto ry:n Pyhäjärvellä kokoontunutta liittokokousta puhutti luonnonkivialan markkinatilanne. Alan kokonaiskehitys on ollut viimeiset vuodet myönteistä. Kiven käyttö on lisääntynyt niin julkisessa kuin yksityisessä rakentamisessa ja alan tarjouskanta on tällä hetkellä hyvä mikä ennakoi alan yrityksille työteliästä kuluvaa vuotta. Luonnonkiviteollisuuden liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Tuotannosta noin 40% viedään yli 40 maahan. Kivialan yritykset patistavat kuntia ja kaupunkeja aikaistamaan tilauksiaan. Kesän kivituotetoimitukset olisi parasta varmistaa jo edellisenä syksynä. Näin kivialan yritykset voisivat tasata kapasiteettiaan koko vuodelle. Talven hiljaisiin kuukausiin ajoittuvat tilaukset näkyisivät myös hinnassa. Nyt hankintapäätökset tehdään tavallisesti vasta keväällä, jolloin yritysten tuotantokapasiteetti joutuu todella koville. Kivialan tutkimus- ja kehitystoiminta on laajentunut voimakkaasti. Vuonna 1999 käynnistetystä Kiviteollisuusliiton ja Tekesin KIVI -teknologiaohjelmasta on rahoitettu lähes 50 hanketta, joiden yhteinen arvo on yli 8 miljoonaa euroa. Kehityshankkeisiin on osallistunut toistasataa alan yritystä ja yli 10 yliopistoa ja tutkimuslaitosta. KIVI-ohjelma päättyy ensi vuoden keväällä ja sen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa. Ohjelmaan osallistuvat yritykset kehittävät niin louhintatoimintaa kuin uusia kiven käytön ratkaisujakin. Tavoitteena on nostaa alan liikevaihto 270 miljoonaan euroon vuonna 2005. Kivialan yritysten huolenaiheena on lisääntynyt kivituotteiden halpatuonti Kiinasta. Alan yritykset haluavat muistuttaa varsinkin julkisia rakennuttajia siitä, ettei hinta voi olla ainoa hankintapäätöksen kriteeri. Suomalaisten rakennuskivien valikoima on laaja ja laatu maailman parasta. Kivien kestävyys on Suomen ilmasto-oloissa testattu. Kotimaisen kiven saatavuus on turvattu myös vuosien kuluttua. Alan yritykset pystyvät täsmällisiin toimituksiin. Suomalaiset yritykset noudattavat tiukkoja eurooppalaisia ympäristövaatimuksia ja huolehtivat mm. työturvallisuuskysymyksistä. Eikä pidä unohtaa kotimaisen työn Suomeen jättämiä veroeurojakaan. Kiviteollisuusliiton puheenjohtajaksi valittiin Tampereen Kovakivi Oy:n toimitusjohtaja Tapani Elomaa ja varapuheenjohtajaksi Palin Granit Oy:n toimitusjohtaja Heikki Palin. Hallitukseen valittiin myös teollisuusneuvos Reijo Vauhkonen (Tulikivi Oyj), toimitusjohtaja Mikko Sipponen (Peipohjan...