Select Page

Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Kiviteollisuuden suhdannenäkymät varovaiset – ympäristökivien kysynnän kasvuun uskotaan

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat hyvin varovaiset – ympäristökivien kysynnän odotetaan kasvavan. Yritysten koko kivialaa koskevissa yleisarvioissa heijastuu koko Suomen talouden epävarmuus. Oman yrityksen näkökulmasta annetut arviot antavat paljon valoisamman kuvan ensi vuoden näkymistä.

Tuotannon odotetaan ensi vuonna pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tilauskannan odotetaan vuoden kuluttua olevan selvästi suurempi kuin tänä syksynä. Investoinnit pysyvät tämän vuoden tasolla.

Liikevaihto pienenee tänä vuonna useammalla yrityksellä kuin kasvaa mutta ensi vuodelle odotetaan kasvua. Kolmannes yrityksistä ennakoi kannattavuutensa paranevan ensi vuonna ja vain joka kymmenes odottaa heikompaa kehitystä.

Seitsemän ensimmäisen kuukauden vientitilastojen perusteella kivituotteiden viennin arvo laskee viime vuodesta noin 20 % ja päätyy runsaaseen 50 miljoonaan euroon. Suurin syy on Kiinan kysynnän hiipuminen. Myönteistä on viennin kasvu Espanjaan, Puolaan, Ruotsiin ja Norjaan. Suomesta viedään pääasiassa graniitti- ja vuolukivituotteita. Ensi vuonna viennin odotetaan kääntyvän kasvuun.

Kivituotteiden tuonti on ollut kasvussa. Tänä vuonna tuonnin arvo päätynee noin 16 miljoonaan euroon, joka olisi parikymmentä prosenttia viime vuotta enemmän. Valtaosa tuontikivestä tulee Kiinasta. Tuonti on kasvanut myös Portugalista. Tuontikiveä käytetään paljon katujen päällysteissä. Kunnat ja kaupungit vastaavat kivivalinnoista.

Tämän syksyn vaisusta taloustilanteesta huolimatta muutamista kivialan yrityksistä löytyy työpaikkoja ja ensi vuonna henkilöstön määrän odotetaan lievästi kasvavan. Erityisesti ympäristökiviasentajille ja tehtaan tuotantotyöntekijöille olisi töitä. Viiden vuoden tähtäimellä yritykset arvioivat tarvitsevansa mm. louhintatyönjohtajia ja -työntekijöitä, rakennus- ja ympäristökiviasentajia sekä tehdastyöntekijöitä.

Yrityksistä puolet on halukkaita ottamaan kivialan opiskelijoita harjoittelijoiksi. Yritysten kommenttien perusteella oppilaitokset pystyvät antamaan perustaidot mutta ammattilaiseksi opitaan vasta työn kautta ja erityisesti oikealla asenteella työn oppimiseen ja tekemiseen.

Kiviteollisuusliiton suhdannekatsauksen vastaukset kerättiin syyskuussa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Pekka Jauhiainen, 0400-427620, pekka@finstone.fi

Kaikki kivestä: finstonecom.whadv1-hki1.hosting.fi