Select Page

Kiviteollisuusliitto ry:n uusia julkaisuja

Kiviteollisuusliitto ry:n uusia julkaisuja

Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut uuden raportin Geotekninen raportti -sarjassaan. Raportti käsittelee Kaakkois-Suomen graniittialueen luonnonkiviä. Siinä kuvataan Suomen tärkeimmän graniittisen luonnonkivialueen tuotanto ja geologiset piirteet. Lisäksi raportissa kerrotaan louhinnan historiasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Julkaisu luo myös tietopohjaa Geologian tutkimuskeskuksen KaaKi – Kaakkois-Suomen Kivi -hankkeelle (http://projects.gtk.fi/kaaki). Aiemmin yhtenäistä esitystä alueen luonnonkivistä ei ole ollut saatavilla. Tutustu julkaisuun tästä.

Kiviteollisuusliitto ry on päivittänyt Tekninen Tiedote Nro 1:n, Luonnonkivitasojen laatuohje. Tiedote esittelee Suomessa yleisimmin käytettyjen luonnonkivitasojen valmistukseen käytettyjen kivilaatujen ominaisuudet ja niiden laatuun vaikuttavat tekijät. Tutustu julkaisuun täältä.

Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut myös uuden Teknisen Tiedotteen, joka käsittelee luonnonkiviteollisuuden eurooppalaisia standardeja ja CE-merkintää. Tiedote antaa perustiedot standardeista ja CE-merkinnästä yksinkertaisella ja selkeällä tavalla. Lisäksi esitetään käytännön esimerkki, kun tehtaalle tulee tilaus. Tutustu julkaisuun tästä.

Kiviteollisuusliitto ry:n julkisille hankkijoille tarkoitettu luonnonkivituotteiden hankintaohje julkistettiin alkuvuonna. Oppaassa kerrotaan kivimaterialin valinnasta, luonnonkivien teknisistä vaatimuksista, kivirakentamisen historiasta sekä sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävästä luonnonkivituotannosta. Lisäksi annetaan käytännön esimerkkejä hankintojen tekemiseen. Opas löytyy sähköisenä Kiviportaalista ja hankinnat.fi -sivustolta sekä painettuina kappaleina liiton toimistolta.

Kiviteollisuusliitto ry:n on merkittävä luonnonkivialan julkaisija. Tutustu julkaisuihin.

Lisätietoja:
Olavi Selonen,
toiminnanjohtaja