Select Page

Magmakivet

Tyypillinen syväkivi, graniittikallio

Tyypillinen syväkivi, graniittikallio

Magmakivet syntyvät kivisulan, eli magman jäähtyessä ja kiteytyessä. Jos sula magma ei pääse purkautumaan maanpinnalle, vaan sitä jää suuria määriä maankuoren sisään, siitä kiteytyy karkearakeisia ns. syväkiviä. Tämä johtuu syvällä maankuoressa olevien magmasäiliöiden hitaasta jäähtymisestä, jolloin kiteytyvät mineraalit pääsevät kasvamaan suuriksi.

Jos magma sitä vastoin pääsee purkautumaan maanpinnalle, esim. tulivuorenpurkauksissa, on seurauksena hienorakeisia pintakiviä, joiden hieno raekoko selittyy maanpinnalle purkautuneen laavan nopealla jäähtymisellä. Myös maankuoren rakoihin kiteytyvä magma muodostaa varsin hienorakeisia juonikivilajeja.

Lähikuva kiteisestä graniittikalliosta

Lähikuva kiteisestä graniittikalliosta

Suomalaisista magmakivilajeista tärkeimpiä rakennuskiviä ovat syväkiviin kuuluvat graniititgranodioriititdioriitit ja gabrot, sekä juonikivilajeihin kuuluva diabaasi. Varsinaisia pintakivilajeja Suomessa ei ole, koska meillä ei nykyisin esiinny tulivuoritoimintaa. Miljoonia vuosia sitten Suomen alueella on kuitenkin ollut runsaastikin tulivuorenpurkauksia, joissa syntyneiden pintakivilajien metamorfoituneita muunnoksia maastamme löytyy runsaasti. Rakennuskivikäyttöön nämä kivet eivät yleensä sovellu, mutta murskekäytössä monet näistä happamista ja intermediäärisistä vulkaniiteista ovat parasta A-ryhmää.