Select Page

Dioriitit

Korpilahden musta dioriitti, Korpilahti Black

Korpilahden musta dioriitti, Korpilahti Black

Graniitin läheinen sukulainen granodioriitti eroaa graniitista siten, että siinä on hieman vähemmän kalimaasälpää ja enemmän plagioklaasia. Yleissävyltään granodioriitit ovat tummempia johtuen esimerkiksi mustasta sarvivälkkeestä.