Select Page

Gabrot

Oulainen_black

Oulaisten musta gabro, Oulainen Black

Gabrot koostuvat plagioklaasista (40-70%), sarvivälkkeestä, pyrokseeneista ja oliviinista (yhteensä 20-50%). Gabrot muistuttavat ulkonäöltään dioriitteja ja ovat väriltään mustanharmaita tai mustia.