Select Page

Metamorfiset kivet

Migmatiittikallio jota leikkaa vaalea juoni.

Migmatiittikallio jota leikkaa vaalea juoni.

Metamorfiset kivet ovat suurissa paineissa ja lämpötiloissa voimakkaita muutoksia kokeneita kivilajeja, jotka ovat alun perin voineet olla magmakiviä tai sedimenttikiviä. Myös jo kerran metamorfoitunut kivi saattaa joutua toistamiseen kuumiin ja paineenalaisiin olosuhteisiin, jolloin se metamorfoituu uudestaan. Metamorfoosissa kivet eivät vielä varsinaisesti sula, mutta kiven alkuperäinen mineraalikoostumus usein muuttuu, tai ainakin kiven alkuperäinen rakenne häiriintyy, jolloin kivi tyypillisesti suuntautuu tai jopa liuskettuu.

migmatiitti_ja_juoni

Migmatiittikallio jota leikkaa tumma juoni

Olosuhteita jossa metamorfisia kivilajeja syntyy, esiintyy tavallisesti hieman syvemmällä kuin missä sedimenttikerrosten kivettyminen tapahtuu. Tällöin esimerkiksi hyvin paksun sedimenttikerroksen alimpana olevat osat saattavat olla jo niin syvällä, että jo kivettynyt sedimentti alkaakin suoraan metamorfoitua. Esimerkiksi hyvin syvälle (kovaan paineeseen ja lämpötilaan) painuneeseen hienorakeiseen sedimenttikiveen voi alkaa muodostua suurikokoisia hajarakeita ja alkuperäisen sedimenttikerroksen mineraalikoostumus pyrkii samalla muuttumaan.

Metamorfisten kivien joukossa rakennuskivikäytössä ovat yleisesti marmori (metamorfinen kalkkikivi tai dolomiitti), erilaiset migmatiitit, gneissit ja liuskeet, sekä vuolukivi.