Select Page

Gneissit

Hallandia gneissi

Hallandia gneissi

Gneissit ja migmatiitit ovat metamorfisia kivilajeja ja ovat syntyneet jonkin magmakiven tai sedimenttikiven jouduttua syvälle maankuoren pohjaosien tuntumaan, korkeaan paineeseen ja lämpötilaan, jossa metamorfoosi, eli kiven muuttuminen voi tapahtua.

Gneisseissä syntyolosuhteet ovat aiheuttaneet tummien ja vaaleiden mineraalien asettumisen eri kerroksiin, joka näkyy kiven juovaisena ulkoasuna. Gneissien vaaleita mineraaleja ovat tyypillisesti kvartsi, plagioklaasi ja/tai kalimaasälpä, ja tummia mineraaleja kiilteet (biotiitti ja muskoviitti), sekä sarvivälke.