Select Page

Sedimenttikivet

Lokan kvartsiitti

Lokan kvartsiitti Sodankylästä. Sedimenttikerrokset erottuvat eri värisinä raitoina.

Erilaisten sääilmiöiden aiheuttama eroosio kuluttaa jatkuvasti kallioperää. Erityisesti suurten korkeuserojen alueella, kuten vuoristossa eroosio on voimakasta. Eroosion vaikutuksesta kovatkin kivilajit murenevat pieniksi muruiksi. Näin syntyvät peruskalliota peittävät maa-ainekset.

Maahan satava vesi ja sen seurauksena syntyvät purot ja joet kuljettavat aikojen saatossa maa-ainesta kohti matalampia alueita, niiden päätyessä lopulta mereen. Samalla eri raekokoa olevat eroosion tuotteet lajittuvat toisistaan erilleen ja veden virtausreitin varsille syntyy yhtenäisiä alueita tai kerroksia joissa esiintyy pääasiassa vain yhtä raekokoa olevia maa-aineksia, kuten savia, silttiä ja soraa.

Suomen maaperässä tyypillinen moreeni koostuu monenlaista raekokoa sisältävistä eroosion tuotteista. Tämä on seurausta Suomea peittäneestä jäätiköstä, joka on kyllä kuljettanut maa-aineksia, mutta ei lajitellut niitä raekoon mukaan, kuten virtaava vesi.

Sedimenttikiviä syntyy kun eroosiotuotteet ajan myötä kasautuvat paksuiksi kerroksiksi, jolloin alimmaiset kerrokset joutuvat niin syvälle, että lämpötilan ja paineen nousu aiheuttaa näiden sedimenttikerrostumien kivettymisen.

Tärkeimmät rakentamisessa käytettävät sedimenttikivet ovat hiekkakivi, kalkkikivi ja travertiini.