Select Page

Jäsenyys

liitto_logo

Kiviteollisuusliitto on kiviteollisuusalalla toimivien työnantajien yhteenliittymä, joka valvoo jäsentensä yhteisiä etuja työsuhteissa, edistää alan yleisiä kannattavan ja pitkäjänteisen toiminnan edellytyksiä ja jäsentensä yhteistyötä sekä suomalaisen luonnonkiven käytön lisäämistä.

Kiviteollisuusliitto edellyttää jäseniltään sitoutumista seuraaviin arvoihin: luotettavuus, pyrkimys korkeaan osaamiseen, laatuun ja kannattavuuteen, asiakkaiden ja kilpailijoiden kunnioitus, henkilöstön arvostus ja ympäristöstä huolehtiminen.

Kiviteollisuusliitolla on sekä varsinaisia jäseniä että yhteistoimintajäseniä.

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen kivialalla toimiva yhteisö, joka on työnantaja ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenanomus on kirjallisesti tehtynä annettava liiton hallitukselle.

Liiton yhteistoimintajäseneksi voi päästä muullakin alalla toimiva yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka liiton hallitus yhteistoimintajäseneksi hyväksyy. Yhteistoimintajäsenellä on liiton kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Kiviteollisuusliiton varsinaisten jäsenten jäsenmaksu määrätään vuodeksi kerrallaan ja sen perusteena ovat edellisenä vuonna maksetut palkat ja yrityksen liikevaihto. Jäsenmaksun perusteet päätetään liittokokouksessa. Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuista päättää liiton hallitus.