Select Page

Luonnonkivimerkki – aitouden tae

130xluonnonkiviLuonnonkivi-tuotemerkin on rekisteröinyt ja sen oikeudet omistaa Euroopan luonnonkivialan kattojärjestö Euroroc. Eurorocin jäsenmaita ovat Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Englanti, Irlanti, Belgia Saksa, Itävalta, Sveitsi, Tsekin tasavalta, Unkari, Bulgaria, Puola, Ruotsi, Norja ja Suomi.

Suomessa tuotemerkin lisenssin haltija on Kiviteollisuusliitto ry, joka Suomessa myöntää yksinoikeudella tuotemerkin käyttöoikeuksia yrityksille.

Merkin tarkoitus

Luonnonkivi-tuotemerkin tarkoitus on tehdä tunnetuksi aitoa luonnonkiveä ja luonnonkivituotteita siten kuin ne on määritelty eurooppalaisessa standardissa EN12670. Merkki on aitoustodiste siitä, että tuote on tehty luonnonkivestä.

Merkin käyttöoikeus

Kiviteollisuusliitto ry voi myöntää Luonnonkivi-tuotemerkin käyttöoikeuden yritykselle, joka louhii, jalostaa tai markkinoi luonnonkiveä riippumatta materiaalin alkuperästä. Yrityksen liiketoiminnan on selvästi liityttävä luonnonkiveen.

Merkin käyttöoikeutta haetaan kirjallisesti. Käyttöoikeuden myöntää Kiviteollisuusliiton nimeämä tuotemerkkilautakunta. Hakemuksesta on käytävä ilmi millaisille ja mitä materiaalia oleville tuotteille merkkiä haetaan. Tuotemerkkiä on haettava erikseen samaan konserniin kuuluville tytäryrityksille.

Merkin käyttöoikeussopimus

Tuotemerkkilautakunnan todettua, että hakemus täyttää merkin käyttöoikeudelle asetetut vaatimukset tehdään tuotemerkin käytöstä Kiviteollisuusliiton ja merkin käyttöoikeuden saaneen yrityksen välinen lisenssisopimus. Sopimus jatkuu automaattisesti viisi vuotta ellei sitä irtisanota vähintään 6 kuukauden irtisanomisajalla. Kiviteollisuusliitolla on kuitenkin oikeus evätä merkin käyttöoikeus välittömästi mikäli merkin käyttöoikeuden saanut yritys rikkoo sopimusehtoja.

Merkin käyttöoikeutta ei voi siirtää kolmansille osapuolille. Tapauksissa, joissa yritys esimerkiksi myydään tai se vaihtaa nimeä on yrityksen omistajan tiedotettava asiasta tuotemerkkilautakunnalle, joka arvioi voidaanko sopimusta jatkaa vai tarvitaanko uusi sopimus.

Kiviteollisuusliitto ry pitää rekisteriä merkin käyttöoikeuden saaneista suomalaisista yrityksistä. Euroroc pitää rekisteriä kaikista merkin käyttöoikeuden saaneista yrityksistä.

Merkin käyttö

Luonnonkivi-tuotemerkki on tarkoin määritelty. Se koostuu logosta ja Luonnonkivi-tekstistä. Merkin värit ja tekstityypit on määritelty lisenssisopimuksen liitteessä eikä niitä voi muuttaa. Merkkiä voi suurentaa tai pienentää merkin suhteet säilyttäen. Luonnonkivi-termin voi kääntää minkä tahansa sellaisen maan viralliselle kielelle, jonka kansallinen kivialan järjestö on Eurorocin jäsen.

Yritys voi käyttää merkkiä painettuna tuotteeseen tai sen pakkaukseen, tarramuodossa tai painettuna yritysesitteisiin. Yritys voi käyttää merkkiä kaikissa painetuissa (kirjekuoret, kirjelomakkeet, käyntikortit, esitteet jne.) tai sähköisissä markkinointivälineissään (web-sivut, sähköpostin liitteet jne.). Merkkiä ei saa koskaan käyttää siten, että se voidaan yhdistää johonkin muuhun organisaatioon kuin merkin käyttöoikeuden saaneeseen yritykseen.

Tuotemerkkilautakunnalla on koska tahansa oikeus tarkistaa, että yritys käyttää merkkiä siten kuin lisenssisopimuksessa on sovittu. Mikäli yritys vakavasti rikkoo sopimusehtoja voi tuotemerkkilautakunta väliaikaisesti tai pysyvästi kieltää merkin käytön ja edellyttää yritystä julkisesti tiedotusvälineiden kautta informoimaan merkin virheellisestä käytöstä. Erityisen vakaviksi rikkomuksiksi katsotaan merkin käyttö muiden kuin luonnonkivituotteiden yhteydessä, lisenssimaksun laiminlyönti, tuotemerkkilautakunnan tarkastuksen estäminen ja kaikki sellainen merkin käyttö, johon ei ole olemassa lautakunnan hyväksyntää. Lautakunnan määräämästä sanktiosta voi kirjallisesti valittaa 15 päivän kuluessa sanktion määräämisestä lautakunnalle osoitetulla kirjeellä.

Lisenssimaksu

Tuotemerkkilautakunta määrää vuosittaisen lisenssimaksun. Nämä Luonnonkivimerkin käyttösäännöt on Kiviteollisuusliitto ry:n hallitus vahvistanut 1.12.2005.