Select Page

Luonnonkivituotteiden hankintaohje

Kiviteollisuusliitto ry on julkaissut luonnonkivituotteiden hankintaohjeen. Oppaassa kerrotaan luonnonkivien käytön kulttuurisesta historiasta, luonnonkivien teknisistä ommnaisuuksista, luonnonkivimateriaalin valinnasta, ulkonäön arvioinnista sekä luonnonkiven käytön sosiaalisista ja ympäristöllisistä ulottuvuuksista. Ohjeessa annetaan myös käytännön ohjeita luonnonkivihankintojen tekemiseen.

Ohje on tarkoitettu erityisesti julkisille hankitayksiköille, mutta se soveltuu myös suunnittelijoille ja arkkitehdeille.

Lataa PDF, 44 sivua

näyttöversio, 6 Mt
tulostusversio 25 Mt