Select Page

Luonnonkivialan koulutus ja tutkimus

Geologian tutkimuskeskus paitsi kartoittaa maamme luonnonkivivaroja, myös tiedottaa alasta.

Geologian tutkimuskeskus paitsi kartoittaa maamme luonnonkivivaroja, myös tiedottaa alasta.

Kiviteollisuuteen liittyvää ammatillista koulutusta tarjoavat useat oppilaitokset eri puolella maata. Kivialalle aikova voi suorittaa kivirakentajan tai kivimiehen tutkinnon. Muita ammatillisia tutkintoja ovat artesaanin ja kiviseppämestarin tutkinnot. Ammattikorkeakoulutasolla voi opiskella luonnonkivi- ja kalliorakentamista.

Luonnonkivialaan liittyvästä tutkimustoiminnasta päävastuun kantaa Geologian tutkimuskeskus. Alaan liittyvää tutkimustoimintaa harjoitetaan myös Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa, Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa, Åbo Akademissa sekä Aalto yliopiston teknillisessä korkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Karelia ammattikorkeakoulussa ja Saimaan ammattikorkeakoulussa toteutetaan kivialaan liittyviä kehittämishankkeita, joita vetävät myös eräät kehitysyhtiöt kuten Kainuun Etu Oy ja Josek Oy. Usein kehityshankkeita koordinoi Kiviteollisuusliitto ry.