Select Page

Luonnonkivialan koulutus

Kivialan tutkintorakenne

Ammatillinen perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto, kivirakentaja

Kivirakentajalla on rakennusalan perusvalmiuksien lisäksi kivirakentamisen erikoisosaaminen. Hän tekee rakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä valmistaa ja asentaa ympäristö- ja piharakentamisessa, julkisivuissa ja sisustuksessa käytettäviä rakennuskivituotteita. Kivirakentaja voi erikoistua esimerkiksi vuolukiven tuotantotekniikkaan tai luonnonkivitulisijoihin. Kivirakentajat työskentelevät rakennusliikkeiden palveluksessa, betonituoteteollisuudessa, luonnonkiviteollisuudessa ja – louhoksilla. Kivipölyallergia ja astma rajoittavat työskentelyä.

Yhteisvalinnassa haetaan rakennusalan perustutkintoon ja ensimmäisen vuoden aikana valitaan joko talonrakennuksen osaamisala tai kivialan osaamisala.

Opintoihin sisältyy:

• perustustyöt

• kivituotteen valmistusmenetelmät

• rakennuskiven asennus

• ympäristökiviasennus

• vuolukiven ja kovakiven tuotantotekniikka

• luonnonkiven louhinta, tuotantotekniikka ja teollisuusautomaatio

• luonnonkivitulisijarakentaminen

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani

Artesaani suunnittelee ja valmistaa erilaisia tuotteita käyttäen perinteisiä käsityötapoja ja nykytekniikkaa. Alalle tyypillistä ovat uniikkiesineet ja pienet sarjat. Työssä korostuu yksilöllinen tekeminen ja kädentaidot. Ammatissa toimiminen edellyttää hyvää hienomotoriikkaa, yritteliäisyyttä, visuaalisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. Käsityömuotoilussa voi valita materiaalikseen joko puun tai kiven ja metallin.

Kivi- ja metallialalla artesaani työstää pääasiassa kiveä ja metallia sekä yhdistelee niitä töissään. Myös muiden materiaalien yhdistäminen päämateriaaleihin on mahdollista. Metallin työmenetelmiä ovat taonta, valutekniikat, metallipakotus, hopeatyöt ja perusmetallityöt. Kiveä työstetään sahaamalla, hiomalla, veistämällä ja tekemällä eri pintakäsittelyjä. Artesaanit työskentelevät useissa eri ammateissa, joissa korostuvat suunnittelu ja kädentaidot. He voivat toimia muun muassa myynti-, neuvonta-, ohjaus-, valmistus- ja huoltotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä. Pölyallergiat ja astma rajoittavat työskentelyä. Työ on seisomatyötä.

Opintoihin sisältyy:

• esineiden suunnittelu ja valmistus

• materiaalituntemus

• visuaalinen ilmaisu

• tuotesuunnittelun perusteet

• kulttuuritieto

• koneiden ja laitteiden käyttö

• yrittäjyysopinnot

• näyttelytoiminta

Ammattitutkinto

Kivimiehen ammattitutkinto

Kivimiehen ammattitutkintoon kuuluvat osaamisalat ovat louhinta, jalostus ja asennus.

Koulutuksen tavoitteet:

  • antaa opiskelijalle riittävät perustaidot toimia kivi- ja ympäristöalan työtehtävissä
  • oppia suorittamaan erilaisia betoni ja luonnonkiven työstö-, asennus- ja rakennussuunnitelmia
  • antaa valmiuksia erilaisten kivikoneiden ja laitteiden huoltotoimien osaamisessa
  • käyttää turvallisesti ja oikein alalla tarvittavia koneita ja laitteita
  • työllistyä kiven työstön ja ympäristörakentamisen tehtäviin tai esim. alalle yrittäjiksi

Tutkinto soveltuu mm. alaa vaihtavalle, työttömälle, ~3 vuotta työelämäkokemusta omaavalle, kivialasta kiinnostuneelle, kädentaitoja omaavalle sekä miehille ja naisille.

Erikoisammattitutkinto

Kivialan erikoisammattitutkinto on kiviseppämestari, jonka tutkinnonperusteita uudistetaan.

Korkea-aste

Ammattikorkeakoulutasolla luonnonkivialaan liittyvä tutkinto on rakennusinsinöörin tutkinto.
Tiedekorkeakouluissa ei ole kivialan tutkintoja, mutta rakennuskiviä käsitellään geologi-, diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksessa.

Kivialan oppilaitokset

Kivialan tutkintoja voi suorittaa seuraavissa oppilaitoksissa. Oppilaitosten kotisivuilta löytyy tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöstä ja hakumenettelyistä.

Rakennusinsinööri, talonrakennus

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Rakennusinsinööri, maa- ja kalliorakentaminen

Saimaan ammattikorkeakoulu

Rakennusalan perustutkinto, kivirakentaja

Riveria
Koulutuskeskus Salpaus
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Vammalan ammattikoulu, Sastamala

Artesaani

Riveria

Kivimiehen ammattitutkinto

Vammalan ammattikoulu, Sastamala
Koulutuskeskus Salpaus, kiviala, Lahti 
Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Outokumpu

Kiviseppämestari

Riveria

Kivialan oppisopimuskoulutus

Vammalan ammattikoulu, Sastamala

Muu kivialan koulutus

Kivialaan liittyviä oppiaineita opetetaan mm. seuraavissa oppilaitoksissa:
Aalto-yliopisto, Georakentaminen
Aalto-yliopisto, arkkitehtuuri
Tampereen teknillinen yliopisto, rakennettu ympäristö
Turun yliopisto, geologian laitos
Helsingin yliopisto, geologian laitos
Oulun yliopisto, geotieteiden laitos
Oulun yliopisto, arkkitehtuuri