Select Page

Luonnonkivialan tutkimus

Tutkimus- ja kehityspalvelujen tarjoajia

Geologian tutkimuskeskus GTK
GTK:n rakennuskiviin liittyvä tutkimustoiminta on keskitetty Kuopion aluetoimistoon.
– uusien rakennuskiviesiintymien etsintä
– olemassa olevien louhimoiden laatu- ja määräinventoinnit
– esiintymän tuotannollisten kivityyppien kartoitus
– esiintymän eheysluokittelu (rakokartoitus, maatutkaluotaus, syväkairaus)
– tuotannollisten kivityyppien varantolaskelmat
– kivityyppien mineralogisten ominaisuuksien määritys standardien mukaisesti
– koelouhinnan suunnittelu, ohjaus ja tulosten arviointi
– YVA-selvitykset
– ympäristö- ja maa-ainesten ottolupahakemusten laadinta
– maa-ainesten ottosuunnitelman laadinta
– esiintymien ja louhimoiden 3D-mallinnus sekä louhinnan simulointi
– digitaalisen kivikuva-materiaalin tuottaminen asiakkaan tarpeisiin

Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT
Luonnonkiviteollisuuteen liittyviä tutkimuspalveluja ovat:
– Kiven teknologisten perusominaisuuksien määrittäminen
– Teknisten perusominaisuuksien määrittäminen
– Erityisominaisuuksien määrittäminen
– laskennalliset palvelut
– suunnittelu
– materiaalitoiminnot
– rakennustekniset kokeet

Säteilyturvakeskus STUK
– rakennusmateriaalien säteilyarvojen mittaukset
– rakennusmateriaalien säteilyturvallisuusohjeet

Korkeakoulut ja yliopistot

Rakennuskiviin liittyvää tutkimustoimintaa harjoitetaan mm. seuraavissa yliopistoissa:

Tampereen teknillinen yliopisto

Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu

Oulun yliopisto

Ammattikorkeakoulut

Kivialan yrityksille kehityspalveluja tarjoavat seuraavat ammattikorkeakoulut:
Karelia AMK
– mm. testaus- ja muotoilupalvelut
Saimaan ammattikorkeakoulu
– mm. louhinnan kehitysprojektit

Kainuun Etu Oy

Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö.

Josek Oy

Josek Oy on Pohjois-Karjalan kuntien omistama elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö.

Tutkimushankkeita

Kiviteollisuuden teknologia- ja kehittämisohjelma KIVI 1999-2002: lisätiedot Kiviteollisuusliitosta
NiceStone-hanke
Pnastina-project
GTK:n tutkimusrekisteri
Green Mining -teknologiaohjelma