Valitse sivu

Kaivannaisteollisuus

Luonnonkivet osana kaivannaisteollisuutta

KAIVANNAISTEOLLISUUDEN SEKTORIT: Henkilöstö(ml. panosalat) Kokonaisvaikutukset työllisyyteen Liikevaihto (M€)
Kaivosteollisuus 2010 3725* 7135 768*
Kiviainesala 2009 2660 3486 492
Luonnonkiviteollisuus 2009 2291 2750 212
TUKISEKTORIT:
Kaivostoiminnan palvelut 368 504 27
Mineraaliteknologiayritykset 7177 11014 1115
YHTEENSÄ 16221 24889 2,614 mrd €

Lähde: ETLA 2011, *yritysten oma arvio 2010