Select Page

Ympäristö

Maisemoitu louhimo

Luonnonkiven louhiminen ja ympäristöasiat

Ihminen on koko historiansa ajan käyttänyt luonnonkiveä. Kivestä on rakennettu asuinpaikkoja ja valmistettu käyttö- ja taide-esineitä. Ihmisen kulttuuriperintö perustuu kiveen. Arkkitehtuurimme suurimmat ja kestävimmät saavutukset on hakattu kivestä.

Kiviteollisessa merkityksessä luonnonkivellä tarkoitetaan luonnossa syntynyttä kivimateriaalia, jota louhitaan ja muotoillaan määrämittoihin käytettäväksi rakentamiseen sekä tulisijojen ja monumenttien valmistamiseen.

Kuten kaikki teollinen toiminta, myös luonnonkiven louhinta vaikuttaa ympäristöönsä. Suomalainen kiviteollisuus on tietoinen näistä vaikutuksista ja ottaa ne kaikessa toiminnassaan huomioon.