Select Page

Luonnonkivilouhimoiden jälkikäyttö

Rauniokoiran koulutusta

Vanhalle louhimoalueelle on mahdollista rakentaa myös rauniokoirien koulutusrata. Rauniokoiria käytetään uhrien etsimiseen onnettomuustilanteissa, kuten rakennusten sortumisissa.

Louhinnan loputtua louhimoalue maisemoidaan, minkä jälkeen sitä voidaan hyödyntää muuhun käyttöön. Jälkikäytön suunnittelussa kannattaa käyttää hyödyksi luonnonkivilouhimon erityispiirteitä, joita ovat avolouhoksen pohjalle muodostuva vesiallas, jyrkät ja pysyvät seinämät, louhinnasta muodostuvat terassit ja sivukivikasat louhimoalueella.

Vanhan louhimon vesiallasta voidaan käyttää esim. melontaan, purjehdukseen ja uimiseen. Talvisin alueella voi luistella tai harrastaa avantouintia. Koko ympäristö sopii loma-asutukseen tai retkeilypaikaksi. Vanhat louhimot soveltuvat erittäin hyvin myös sukeltamiseen, koska vesi on useimmiten kirkasta eikä leväkasvusto ole ongelma. Graniittilouhimon seinämä soveltuu sellaisenaan myös hyvin kiipeilyyn, koska siitä ei irtoa kiveä.

Vesiallasta voi hyödyntää myös kalan- ja ravunkasvatuksessa. Luonnonkivilouhimot soveltuvat kalliorakentamiseen kallion laadun puolesta, sillä kalliotilat pyritään sijoittamaan mahdollisimman yhtenäiseen ja eheään kalliomassaan. Luonnonkivilouhimon erityispiirteet voivat tarjota hyvät olosuhteet myös esim. puun kylmävarastointiin.

Monet louhimot ovat luonnostaan kuin amfiteattereita. Kivilouhimo seinämineen ja terasseineen soveltuukin erinomaisesti erilaisten ulkoilmatapahtumien (teatteri, konsertti jne.) järjestämispaikaksi. Lisäksi esim. louhimon terasseja voidaan käyttää hyväksi vaikkapa teatteri- ja konserttilavastuksessa.