Select Page

Louhimon maisemointi

Kala-allas louhimossa.

Kala-allas maisemoidussa louhimossa. Ylämaa.

Luonnonkiven louhinta muuttaa maisemaa. Hyvällä louhinnan suunnittelulla ja maisemoinnilla muutosta voidaan hallita. Lainsäädännön perusteella toiminnanharjoittaja on velvollinen maisemoimaan ottamisalueen toiminnan loputtua. Esimerkiksi maa-aineslain mukaan yrityksen on asetettava ennen toiminnan alkamista vakuus maisemoinnin suorittamiseksi.

Maisemoitunut louhimo

Luonnollisesti maisemoitunut vanha louhimo. Vehmaa.

Toiminnan päätyttyä louhimoalue siistitään, kasvillisuus palautetaan istutuksin ja alueelle soveltumaton käyttö estetään esim. sivukivin. Louhimoalue voidaan myös ottaa uusiokäyttöön makeanveden altaaksi, kalastuslammeksi, virkistysalueeksi tai siitä voidaan tehdä geologinen tai teollis-historiallinen nähtävyys. Louhimoiden maisemoinnista ja jälkihoidosta saa lisätietoja maa-ainesten ottamisen oppaasta, jota saa kirjakaupoista.