Select Page

Luonnonkiven louhinnan luvat

Kiven poraustaLuonnonkiven louhinta on luvanvaraista toimintaa. Suomessa louhintaa säädellään kahdenlaisen lainsäädännön kautta.

Graniitti ja liuske

Graniitin louhintaan tarvitaan maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottolupa ja ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Lomakkeet verkossa.

Maa-ainesten ottolupaa haetaan lupahakemuslomakkeella, joka osoitetaan a.o. kunnan viranomaisille. Hakemukseen tulee liittää maa-aineksen ottamissuunnitelma.

Lupahakemuksia saa kunnista. Ottamissuunnitelman tekemistä varten on julkaistu opas, josta saa myös muuta tietoa maa-ainesten ottamisesta. Opasta myyvät kirjakaupat.

Ympäristölupaa haetaan myös kunnan viranomaisilta erityisellä lomakkeella.

Vuolukivi ja marmori

Vuolukiven ja marmorin louhinta kuuluu kaivoslain alaisuuteen, mutta siihenkin tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa.

Kaivoslain piiriin kuuluvaan esiintymään tulee tehdä tutkimuksia varten varaus ja/tai valtaus. Valtaushakemus tehdään kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle. Jos tutkimukset osoittavat kohteen todennäköisesti hyödyntämiskelpoiseksi, esiintymälle tulee hakea kaivospiirin määräämistä kauppa- ja teollisuusministeriöltä.

Kaivoslaista ja hakemuksista saa lisätietoja Työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Ympäristölupaa haetaan erityisellä lomakkeella ja se osoitetaan kaivoshankkeissa alueelliselle ympäristölupavirastolle.