Select Page

Luonnonkivilouhimoiden sivukivi

Louhimon sivukiveäLuonnonkivilouhimoilla syntyy tuotannon yhteydessä koko ajan ns. sivukiveä. Se on koostumukseltaan täsmälleen samaa ainesta kuin louhimolla varsinaiseen tuotantoon valmistettavat tuotteet. Se ei kuitenkaan täytä luonnonkiveltä vaadittavia laatuvaatimuksia. Siinä saattaa olla erilaisia ulkonäöllisiä poikkeamia. Sivukiviksi jäävät myös jatkojalostukseen kelpaamattomat liian pienet kivet. Sivukivissä ei ole luonnolle haitallisia aineita, eikä se aiheuta vaaraa ympäristölleen. Sivukivet varastoidaan yleensä louhimon toiminta-alueelle.

Sivukiveä voidaan käyttää monissa kohteissa joko muokkaamattomana tai mekaanisesti jatkojalostettuna. Ehtyvien soravarojen takia kalliokiviaineksen ja graniitilouhimoiden sivukiven käyttö mursketuotteina lisääntyy jatkuvasti. Mursketuotteita käytetään mm. teiden, talojen ja pihojen rakenteissa, elementtien valmistuksessa ja hiekoitussepelinä. Varovasti irrotettu ja ehyt graniittisivukivi soveltuu hyvin vesi- ja ympäristörakentamisen raaka-aineeksi.

Vesirakentamisenkäyttökohteita ovat esim. aallonmurtajat, satamarakenteet, jokien pengerrykset, vedenpuhdistuspadot, tulva-alueiden suojakiveykset ja laiturit.

Ympäristörakentamisessa graniittisivukiveä käytetään puolestaan mm. kivimuureihin, äänivalleihin, tiepengerryksiin, piha- ja leikkikenttien koristuksiin. Vuolukivisivukiven käyttökohteita ovat esim. teollisuusmineraalituotanto ja keramiikka.