Select Page

Luonnonkivituotannon meluvaikutukset

meluvaikutus

Louhimon melulähteitä ovat työkoneiden liikkuminen, poraaminen, sahaaminen ja räjäytykset. Poiketen monesta muusta melua aiheuttavasta toiminnasta, luonnonkiveä louhitaan päiväsaikaan. Toimintaa ei ole yö- tai ilta-aikaan, eikä viikonloppuisin.

Vaihtelevuus on kivilouhimoiden melulle ja sen kuuluvuudelle tyypillistä. Melun voimakkuus ja leviäminen riippuu louhimon koosta, louhinnan työvaiheista ja louhinnan etenemisestä. Melun kuuluvuuteen vaikuttavat myös ympäristön maastonmuodot ja sää, kuten tuuli ja lämpötila. Melun kuulovaurioriski on olematon 200 metrin etäisyydellä työkoneista, joten konemelu ei aiheuta ympäristössä kuulovaurioriskiä eikä vaaraa terveydelle.

Graniittilouhimoilla tehtävät räjäytykset ovat yksittäisiä kovempia melutapahtumia, joita voi suurella louhimolla olla keskimäärin viisi päivässä ja pienellä louhimolla esim. kerran viikossa.

Louhimon ympäristön melutasolle on annettu ohjearvo, joka on 55 desibeliä lähimmän asuintalon ja 45 desibeliä lähimmän loma-asunnon kohdalla.

Louhimoalueen hyvällä suunnittelulla torjutaan melun leviämistä ympäristöön. Alueelle tehdään erillisiä meluvalleja ja sivukivikasat sijoitetaan siten, että ne vaimentavat melua. Louhimon seinät toimivat meluesteinä louhinnan edetessä.