Select Page

Luonnonkivituotannon pölyvaikutukset

polyvaikutus

Kivilouhimolla syntyy pölyä sahauksen ja porauksen yhteydessä. Porauslaitteissa on imurit, joihin pöly kerätään. Pölyä syntyy myös työkoneiden liikkuessa louhimon ajoväylillä. Pölyn leviämiseen louhimolta vaikuttaa sää, erityisesti tuuli ja sade.

Luonnonkiven louhinnan pölyvaikutukset jäävät pääasiassa louhimon alueelle ja vähäisemmin louhimon ympäristöön, koska pölylaskeumat ovat melko pieniä ja pölyn määrä vähenee nopeasti etäisyyden kasvaessa louhimolta. Pölyn pitoisuustasot eivät ylitä ilman laadulle annettuja ohjearvoja suurenkaan louhimon lähialueella.

Luonnonkiven louhinnasta aiheutuvat hiukkaspäästöt louhimon lähiympäristössä alittavat esim. pääkaupunkiseudun ilmanlaatuasemilla mitatut suurimmat vuorokausipitoisuudet.

Louhimon pölyvaikutuksia voidaan tarvittaessa vähentää kulkuväylien kastelulla. Louhimoalueella olevat meluvallit, sivukivikasat ja puusto sekä louhimon seinät toimivat pölyn leviämisen esteinä.