Select Page

Luonnonkivituotannon tärinävaikutukset

tarinavaikutus

Kiveä räjäytettäessä ympäristöön leviää tärinää ja ilmanpaineaalto. Luonnonkiven louhinnassa tärinää voi syntyä ainoastaan louhittaessa kiintokalliota, kuten irrotettaessa kamia tai rikkomisräjäytyksissä sivukiven poistossa. Räjähteitä voidaan käyttää myös kamin paloitteluun ja lohkareiden halkaisuun. Tällöin syntyy vain räjäytysääni, ei tärinää. Ilmanpaineaalto voi kuitenkin syntyä pienissäkin rikkomisräjäytyksissä.

Tärinän leviäminen riippuu räjäytyksen koosta. Tärinän suuruus voidaan etukäteen laskea, jolloin räjäytyksen kokoa voidaan säädellä. Kalliossa olevat pienetkin halkeamat ja raot vaimentavat tärinää. Luonnonkiven louhinnan tärinä ei leviä kauaksi, mutta on havaittavissa louhimon läheisyydessä.

Luonnonkiven louhinnasta aiheutuva rakennusten vaurioitumisriski on erittäin pieni. Normaalirakenteinen rakennus kivilouhimon läheisyydessä ei ole vaarassa vaurioitua.

Ilmanpaineaallosta syntyvät vauriot ovat epätodennäköisiä niillä etäisyyksillä, joilla louhimon lähellä asuinrakennuksia yleensä on.

Rakenteiden vaurioitumisen riskinarviointiin on olemassa räjäytysalan ohjearvo. Toiminnanharjoittajalla on vastuu vaurioista, vaikka tärinä alittaisi ohjearvon. Vauriota kärsineellä on tällöin oltava näyttö vaurion ja räjäytyksen samanaikaisuudesta.