Select Page

Yleiset ympäristöasiat

ympäristökuva

Luonnonkiven louhinta vaikuttaa ympäristöönsä. Suomalainen kiviteollisuus on tietoinen näistä vaikutuksista ja ottaa ne kaikessa toiminnassaan huomioon. Tässä osiossa käsitellään kiviteollisuuden yleisiä ympäristövaikutuksia.