Lausunto luonnonkivitoimialan hankintamenettelyn ongelmista

Professori Pertti Virtasen lausunto luonnonkivitoimialan hankintamenettelyongelmista.

Lataa PDF.