Select Page

Luonnonkivimateriaalit

Kivet ovat syntyneet useiden miljardien vuosien aikana kuoriosan alla olevasta sulasta magmasta, kivien rapautumistuotteista ja luonnon eloperäisistä jäänteistä. Syntytapansa mukaan kivet jaetaan kolmeen pääryhmään: magmakivet, sedimenttikivet ja metamorfiset kivet.

Magmakivet

Magmakivet syntyvät kivisulan eli magman jäähtyessä ja kiteytyessä. Rakennuskivilajeista tärkeimmät magmakivilajit ovat erityisesti syväkivilajeja, jotka ovat muotoutuneet hyvin hitaasti.

Tällaisia kivilajeja ovat graniittidioriittigabro ja näiden muunnokset.

Sedimenttikivet

Sedimenttikivet syntyvät kallioperän rapautuessa ja eroosiossa muodostuneiden irtainten, osin eloperäisten, ainesten kerrostuessa ja iskostuessa eli kovettuessa kiveksi. Sedimenttikivet peittävät noin 60% mantereista ja merenpohjasta, vaikka niiden osuus maankuorella on vain 5%.

Tärkeimmät rakennuskivinä käytetyt sedimenttikivet ovat hiekkakividolomiitti ja kalkkikivi.

Metamorfiset kivet

Metamorfiset kivet syntyvät magma- ja sedimenttikivistä muutosprosessin seurauksena. Lämpötilan nousu, paineen kasvu ja maankuoren liikkeet aiheuttavat kiven mineraalien ja rakenteen muuttumisen. Metamorfiset kivet ovat usein suuntautuneita ja liuskeisia.

Rakennuskivistä yleisimpiä sedimenttikiviä ovat gneissimarmoriliuskeet ja vuolukivi.