Select Page

Tärkeimmät hyötykivet

Suomessa yleisimmin rakennuskivinä käytetyt kivilajit. Luonnonkiven ominaisuuksien vaatimukset on esitetty RT-kortissa 30-10314.

Graniitti

Graniitti

Graniitti on lujaa ja ilmeikästä luonnonkiveä, jonka kestävyys rakennuskivenä on erinomainen. Graniitit ovat sävyltään harmaita, punertavia, ruskeita tai vihertäviä. Graniitti on keski- tai karkearakeinen kivilaji, jossa mineraalit näkyvät epäsäännöllisinä rakeina, joskus lievästi suuntautuneina.

Dioriitti

Dioriitti

Dioriitti on väriltään tummanharmaata tai lähes mustaa tasarakeista kiveä. Joskus dioriitin hieno- tai tasarakeinen koostumus on lievästi suuntautunutta. Tonaliitiksi kutsutaan vaaleaa dioriittia.

Gabro on mustanharmaa tai musta rakenteeltaan keskisuuri- tai karkearakeinen kivilaji. Raekoko on tasainen kuten dioriiteissakin. Vaalea poikkeus on anortosiitti.

Dioriitti- ja gabroesiintymät ovat yleensä pieniä ja rikkonaisia, mikä rajoittaa kiven tuotantoa ja lisää hukkakiven määrää

Gneissi

Gneissi

Gneissi on juovikas, voimakaskuvioinen kivilaji. Kaikki gneissit ovat suuntautneita ja jotkut liuskeisia.

Migmatiitti

Migmatiitti

Migmatiitti on voimakkaasti kuvioitu seoskivilaji, jossa yhdistyvät vanha gneissimäinen aines ja nuorempi graniittinen aines eri suhteissa.

Liuske

Liuske

Kiilleliuskeet ja fylliitit ovat tummanharmaita keski- ja hienorakeisia kivilajeja. Kvartsiitit ovat metamorfoituneita hiekkakiviä, jotka esiintyvät vaalean, harmaan, vihreän ja punertavan sävyisinä.

Vuolukivi

Vuolukivi

Vuolukivi on harmaa tai vihertävänharmaa hyvin hienorakeinen kivilaji. Sisältämänsä talkin ansiosta erittäin helposti työstettävä ja käteen sileältä tuntuva kivi.

Hiekkakivi

Hiekkakivi

Hiekkakivi on kivettynyttä hiekkaa, jonka sidosaine on usein hienorakeinen kvartsi. Hiekkakiveä esiintyy keltaisena, ruskeana, punaisena, violettina, harmaana, vaaleansinisenä ja tummanharmaana. Arkoosiksi kutsutaan punertavaa tai harmaata hiekkakiveä. Satakunnan hiekkakiviesiintymä on arkoosia.

Kalkkikivi

Kalkkikivi

Kalkkikivi on hienojakoinen kivilaji. Sen pintakuviointiin vaikuttaa kalkkikiven tyyppi ja kappaleen sahausssuunta. Värivalikoima vaihtelee erittäin vaaleasta mustaan.

Marmori

Marmori

Marmori on keski- tai karkearakeista metamorfoosin kautta kalkkikivestä syntynyttä kalsiittia. Marmoreita on valkoisia, vaaleanpunaisia, harmaita, vihreitä, ruskehtavia ja mustia. Pintakuvio on raitaista, liekkikuvioista, laikukasta tai juovikasta.

Kalsiitin lisäksi dolomiittia sisältävää marmoria kutsutaan dolomiittimarmoriksi. Dolomiittimarmoria esiintyy myös Suomessa.

Hapan kaupunki-ilmasto syövyttää nopeasti emäksistä marmoria, jonka vuoksi marmoria käytetään nykyään lähinnä sisätilojen pintarakenteissa.

Dolomiittimarmori

Dolomiittimarmori

Dolomiitti on kalsiitin näköinen karbonaattimineraali. Suomessa dolomiitti on tavallisesti harmaata tai kellertävää, harvoin valkoista ja yleensä hienorakeista.

Kalsiitin lisäksi dolomiittia sisältävää marmoria kutsutaan dolomiittimarmoriksi. Dolomiittimarmoria esiintyy myös Suomessa.

Travertiini

Travertiini

Travertiini on väriltään vaaleanruskea selkeästi kerroksellinen kalkkikivilaji. Travertiinille tunnusomaisia ovat selkeästi erottuvat huokoset. Huokoset voidaan täyttää massalla, jolloin materiaalin käyttö esim. lattian päällysteenä paranee.

Onyksi

Onyksi

Onyksi on erittäin hienorakeinen ja lähes läpikuultava vaalea kalkkikivi.

Alabasteri on kipsiä, ei siis kalkkikiveä. Alabasteri on erittäin hauras materiaali, mikä rajoittaa sen käyttöä rakennuksissa.

Molempia kivilajeja käytetään lähinnä korujen ja koriste-esineiden valmistukseen.