Valitse sivu

Luonnonkivirakenteiden suunnitteluohje

LUKU 1
LUONNONKIVI RAKENTAMISESSA

1.1 Luonnonkivirakentamisen historia 

Muinaiset kivirakenteet 

Historiallinen luonnonkivi 

Luonnonkivi suomalaisessa rakennushistoriassa 

1.2 Luonnonkivi suomalaisessa nykyarkkitehtuurissa 

Kivi luonnossa ja käsiteltynä 

1.3 Kivirakennustekniikan kehitys 

LUKU 2
LUONNONKIVEN MATERIAALITIETO

2.1 Johdanto 

2.2 Rakennuskivigeologian perusteet 

Maankuoren rakenne ja kivilajit 

Mineraalit 

Tärkeimmät hyötykivilajit 

Suomalaiset rakennuskivet 

2.3 Luonnonkiven ominaisuudet 

Kivipinnan ulkonäkö 

Luonnonkiven fysikaaliset ominaisuudet 

Luonnonkiven säänkestävyys 

2.4 Rakennuskivituotannon erikoispiirteet 

Kivituotannon vaiheet 

Louhinta 

Rakennuskivien jalostus 

2.5 Yleiset vaatimukset 

Luonnonkiven käyttöä säätelevät määräykset ja ohjeet 

Määritelmiä

LUKU 3
JULKISIVUN LUONNONKIVIRAKENTEET 

3.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Kivijulkisivun rakenteiden kehitys 

Kivijulkisivun suunnittelun erikoispiirteet 

Kivijulkisivun rasitukset ja laatuvaatimukset

3.2 Luonnonkiviset rakenneosat 

Kivityyppi ja pintakäsittely 

Kivilaattakoko ja limitys 

Kivilaattojen paksuuden mitoitus 

Mittatarkkuus 

Julkisivuverhouksen nurkkien muotoilu 

3.3 Rakenteelliset näkökohdat 

Tuuletuksen suunnittelu 

Saumojen suunnittelu 

Julkisivuverhouksen muodonmuutokset 

3.4 Kivien kiinnitystekniikka 

Johdanto 

Perinteinen julkisivuverhous 

3.5 Kivilaattapintaiset betonielementit 

Elementtityypit 

  • Kuorielementti ja sandwich-elementti 

Kivikuorinen julkisivuelementti 

3.6 Muita luonnonkivijulkisivun rakenteita 

Itsekantava kivilaattaverhous 

Kivipintainen teräsristikkoelementti 

Kuitubetonirakenteet 

Laticrete-tuotteet 

Täyskiviset elementit 

Rakenteelliset silikonit 

3.7 Kivijulkisivun hoito ja kunnostus 

Kivijulkisivun vauriotyypit 

Suunnittelunäkökohtia 

  • Julkisivun puhdistus ja suojaus 
  • Julkisivun korjaus 

LUKU 4
SISÄTILOJEN LUONNONKIVIRAKENTEET 

4.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Sisätilojen luonnonkivirakenteiden kehitys 

Kivirakenteiden suunnittelun erikoispiirteet 

Kivirakenteiden rasitukset ja laatuvaatimukset 

4.2 Kivityyppi ja pintakäsittely 

4.3 Luonnonkivinen lattianpäällyste 

Kivilaattakoko ja limitys 

Kivilaattojen paksuuden mitoitus 

Mittatarkkuus 

Kivilattian rakennetyypit 

Kivilaattapinnan saumojen suunnittelu 

  • Lattianpäällysteen kosteustekninen toiminta 

Lämmitetty kivilattia 

Jalkalistat lattianpäällysteessä 

4.4 Luonnonkiviportaat 

Luonnonkiviset porrastyypit 

Kivilaatoilla päällystetty porras 

Luonnonkiviset avoportaat 

4.5 Luonnonkivinen sisäseinäverhous 

Kivilaattakoko ja limitys 

Mittatarkkuus 

Kiviseinän rakennetyypit 

Kivilaattapinnan saumojen suunnittelu 

Liikuntasaumojen suunnittelu 

4.6 Muu sisustus 

  • Yleistä 
  • Kivitasot 

Ikkunapenkit 

Sisäkaton verhous Iuonnonkivellä 

Tulisijat 

4.7 Sisätilojen kivirakenteiden hoito ja kunnostus 

Hoito- ja korjaustarve 

Suunnittelunäkökohtia 

  • Kivipinnan säännöllinen hoito 

Tahrojen poisto kivipinnasta 

Sisätilojen kivirakenteiden korjaustoimen- piteet 

LUKU 5
ULKOTILOJEN LUONNONKIVIRAKENTEET 

5.1 Suunnittelun lähtökohdat 

Ulkotilojen luonnonkivirakenteiden kehitys 

Kivirakenteiden suunnittelun erikoispiirteet 

Kivirakenteiden rasitukset ja laatuvaatimukset 

Maaperän routivuuden huomiointi 

5.2 Kivityypin ja pintakäsittelyn valinta 

5.3 Tasokiveykset 

Kivituotteet 

Ladontakuviot 

Tasokiveysten rakenteellinen suunnittelu 

5.4 Reunakiveykset 

Reunakivityypit ja niiden käyttö 

Reunakiven kiinnitys 

5.5 Ulkoportaat 

Porrastyypit 

Rakenteellisia näkökohtia 

5.6 Aidat ja muurit 

Muurityypit 

Luonnonkivimuurien rakenteet 

5.7 Muut ulkotilojen kivirakenteet 

5.8 Ulkotilojen kivirakenteiden hoito ja kunnostus 

Hoito- ja korjaustarve 

Suunnittelunäkökohtia 

Kivipintojen puhdistus ja suojaus 

Kivirakenteen korjaus 

LUKU 6
KUSTANNUKSET JA AIKATAULU 

6.1 Kivirakentamisen kustannustekijät 

6.2 Luonnonkivituotteiden kustannus 

Kivimateriaali 

Lattianpäällysteen kivilaatta 

Julkisivuverhouksen kivilaatta 

Pintakäsittelyn kustannusvaikutus 

Kiven muotoilun ja kulmadetaljien kustannusvaikutus 

Kivituotteiden kustannusrakenne 

6.3 Asennuskustannus 

Yleistä 

Kivilattian asennus 

Kivijulkisivun asennus 

6.4 Kivirakenteiden kustannusrakenne 

Yleistä 

Julkisivurakenteet 

Päällysterakenteet 

Porrasrakenteet 

Sisäseinäverhous 

6.5 Julkisivumateriaalien pitkäaikaiskustannusten vertailu 

6.6 Luonnonkivitöiden aikataulu ja toteutus