Select Page

Aidat ja muurit

Luonnonkivimuureja käytetään rakennusten sokkeleissa, istutus- ja vesialtaiden reunuksina ja ulkotilojen tilanjakajina ja tukina. Maaston tasoerojen rakenteellisina tukina käytettäviä muureja kutsutaan tukimuureiksi. Luonnonkivimuurit jaetaan tyyppeihin niissä käytettävän kivilajin tai limityskuvion mukaan. Eri tyyppejä ovat: Pyörökivimuuri, Sekamuuri, Verkkomuuri, Rubble-muuri, Harkkomuuri ja Rivimuuri.

Muurin rakennustekniikan mukaan muureja kutsutaan joko kylmämuuriksi tai laastimuuriksi. Kylmämuuriksi kutsutaan latomalla tehtyä muuria, joka voidaan saumata massalla tai laastilla. Saumasuksella saavutetaan tiiviimpi rakenne ja urbaanimpi ulkonäkö. Laastimuuri muurataan sementtilaastia käyttäen halutun limityksen mukaisesti. Muuri voidaan vielä erikseen saumata muurauksen jälkeen. Paasikivimuuriksi kutsutaan massiivisista täyskivistä, paasikivistä ladottua muuria.

Pyörökivimuuri

Pyörökivimuuri

Pyörökivimuuri

Pyörökivimuuri ladotaan pyöreämuotoisista luonnossa hioutuneista kivistä. Kiviä ei työstetä mekaanisesti, ne puhdistetaan ja käytetään sellaisenaan. Muurin ilme on rakeinen ja suuntautumaton, eikä selvää limityskuviota ole havaittavissa.

Sekamuuri

Sekamuuri

Sekamuuri

Sekamuuri ladotaan tai muurataan vaihtelevanmuotoisista luonnonkivistaä tai lohkokivistä. Kivien kokoa ja muotoa voidaan työstää mekaanisesti haluttuun muotoon. Pienet kivet tiivistävät rakennetta suurten lohkareiden väleissä. Sekamuurissa on yleensä havaittavissa oleva, epäsäännõnmukainen vaakasuuntainen limitys.

Verkkomuuri

Verkkomuuri

Verkkomuuri

Verkkomuuri ladotaan tai muurataan monikulmaisista kivistä, jotka ovat rakennuspaikalla sahattuja tai lohkottuja. Ladonnassa vältetään vaakasuuntaisia saumoja. Muurattavien kivien paksuus on oltava ainakin 100mm, mutta verkkomuuri voidaan toteuttaa myös sahatuista ja pintakäsitellyistä laattamaisista kivistä.

Rubblemuuri

Rubblemuuri

Rubble-muuri

Rubble-muuri eli harkkosekamuuri koostuu vaihtelevankokoisista suorakaiteen muotoisista harkkokivistä. Kiviä limitettäessä verhouspinnan saumat jätetään rikkonaisiksi ja epäjatkuviksi. Rubble-muurille tyypillisessä limityksessä vaakasuunnassa yksittäinen kivi ei saa olla kahta vaakariviä korkeampi. Pystysuunnassakaan yksittäinen kivi ei saa olla kolmea vaakasaumaväliä korkeampi. Rubble- muuri voidaan limittää myõs tasakokoisista kivistä. Muuratun muurin paksuus tulee olla ainakin 100 mm, mutta muuri voidaan tehdä myõs ohuemmista laattamaisista kivistä.

Harkkomuuri

Harkkomuuri

Harkkomuuri

Harkkomuuri ladotaan tai muurataan vaihtelevankokoisista suorakaiteenmuotoisista kivistä. Harkkokivet valmistetaan joko sahaamalla tai lohkomalla ja ne pintakäsitellään lohkomalla, polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Tyypillisen harkkokiven pituus on 300 – 1500 mm, leveys on 100 – 300 mm ja korkeus 150 – 400 mm.

Rivimuuri

Rivimuuri

Rivimuuri

Rivimuurin vaakasuunnat ovat jatkuvia. Rivimuurissa voidaan käyttää samankokoisia kiviä ja silloin tällöin kahden rivin kokoisia kiviä rakenteen elävyyden lisäämiseksi.

Muuri voidaan myös valmistaa laattamaisista kivistä. Kivet tehdään lohkomalla tai sahaamalla. Pintakäsittely on tavallisesti lohkottu, poltettu tai ristipäähakattu.

Paasikivimuuri

Paasikivimuuri tehdään massiivisista kivistä asettamalla kivet vierekkäin. Kappaleiden väliin jäävä sauma voidaan saumata tai jättää avoimeksi. Paasikivet valmistetaan lohkomalla tai sahaamalla ja paikallisesti ne voidaan tasoittaa pintakäsittelemällä ne piikaten.