Select Page

Lohkotut ja sahatut reunakivet

Reunakivet valmistetaan perinteisesti harmaasta tai punaisesta graniitista lohkoamalla. Kaikista rakennuskivilajeista saadaan myõs sahattuja reunakiviä, jotka ovat yläpinnalta usein poltetut tai ristipäähakatut. Sahattujen reunakivien mittatarkkuus on parempi kuin lohkottujen kivien, mutta lohkottu pinta on koristeellinen ja luonnollisen kiven näkõinen.

Euroopan unionissa laadittu standardi CEN 1343 pitää sisällään reunakiville asetetut laatuvaatimukset.

Mittatoleranssit Pintakäsittely Leveys b (mm) Korkeus h (mm)
Reunakivet Lohkottu tai karkeasti työstetty ± 10 ± 20
Poltettu tai ristipäähakattu ± 3 ± 10
Raakareunakivi (R)

Raakareunakivi (R)

Raakareunakivi (R)

Raakareunakivi valmistetaan lohkomalla ja viimeistellään joskus hakkaamalla. Raakareunakiveä käytetään katujen reunakivenä, silloin kun kadunvarteen ei saa pysäköidä.

Viistereunakivi (V)

Viistereunakivi (V)

Viistereunakivi (V)

Viistereunakivi on ominaisuuksiltaan kuin raakareunakivi, mutta viistetty etureuna mahdollistaa turvallisen autojen pysäköimisen reunakiven viereen.

 

Suorareunakivi (S)

Suorareunakivi (S)

Suorareunakivi (S)

Suorareunakivi valmistetaan sahaamalla mittatarkan suorakulmaiseksi. Pinta viimeistellään polttamalla tai ristipäähakkaamalla. Suorareunakiveä käytetään toreilla ja puistoissa, kun reunakiveltä vaaditaan viimeisteltyä ulkonäkõä.

Faasireunakivi (F)

Faasireunakivi (F)

Faasireunakivi (F)

Faasireunakiven ominaisuudet ovat kuin Suorareunakiven. Faasireunakiven etureunassa on kuitenkin pieni n. 20 mm viiste eli faasi.

Lohkoreunakivi (L)

Lohkoreunakivi (L)

Lohkoreunakivi (L)

Lohkokiven ylä- ja alapinta ovat sahatut ja reunat, nimensä mukaan, lohkotut. Yläointa on usein poltettu tai ristipäähakattu. Kivi soveltuu kohteisiin, jossa reunan lohkottu ulkonäkõ tulee esiin, mutta kiven mittatarkkuus ei ole ensiarvoisen tärkeää kuten esimerkiksi nurmikoiden reunukset.

Vaakareunakivi (M)

Vaakareunakivi (M)

Vaakareunakivi (M)

Vaakareunakivi on leveä, massiiivinen ja ulkonäõltään viimeistelty reunakivi kaupunki- ja puistoympäristõihin. Vaakareunakivi on mittatarkka ja siitä saadaan myõs etureunastaan viistetty reunakivi, kuten viistereunakivi.

Kaarevat reunakivet

Kaarevia reunakiviä valmistetaan lohkotuista reunakivistä. Sisäkaarrekiven kaarevuussäde vaihtelee välillä 0,5 – 12,0 m ja sen pituus on 0,2 – 2,5 m. Ulkokaarrekiven kaarevuussäde on 1,5 – 12, 0 m ja pituus 0,9 – 2,5 metriä. Kaareva reunakivi voidaan korvata lyhyemmillä suorilla kivillä, kun käytetään sahattuja reunakiviä tai kun kaarevuussäde on edellä esitettyä suurempi.