Select Page

Luonnonkivi siltarakenteissa

Kivisilta

Kivisilta

Luonnonkivi on perinteikäs siltojen rakennusmateriaali. Betonitekniikan kehittymiseen asti siltojen kantavat rakenteet tehtiin pääsääntöisesti luonnonkivestä. Holvaustekniikkaa sovellettaessa koko sillan runko rakennettiin kivestä. Vaihtoehtoisesti luonnonkiveä käytettiin yhdessä puun ja teräksen kanssa siltojen kantavissa rakenneosissa. Betoni syrjäytti 1900 -luvulla luonnonkiven silloista.

Vanhat kivisillat ovat säilyttäneet hyvin toimivuutensa ja edustavan ulkonäkönsä. Betonisiltojen haasteita ovat olleet esteettisen laadun kehittämisen ohella erityisesti suolauksesta johtuvat betonin kestävyysongelmat. Luonnonkiven avulla voidaan parantaa betonisiltojen ulkonäköä ja kestävyyttä. Kestävyyden merkitys korostuu erityisesti siltojen reunapalkeissa ja virtapilareissa. Kivi soveltuu käytettäväksi monin tavoin päällystys- ja verhousmateriaalina betonisissa maa- ja vesistösilloissa. Luonnonkiven käyttökohteita siltarakenteissa ovat:

• tulopenkereiden verhoukset,
• pääty- ja välitukien verhoukset,
• tuki- ja virtapilarien verhoukset,
• reunapalkkien verhoukset,
• alikulkujen ja niihin liittyvien rakenteiden verhoukset,
• sillan kannen pintarakenne,
• kaidetolpat ja reunukset.

Ympäristörakentamisen kivituotteet soveltuvat hyvän kestävyytensä ansiosta hyvin käytettäväksi myös siltoihin liittyvissä päällysteissä, reunuksissa, portaissa, muureissa ja ulkokalusteissa.