Select Page

Luonnonkiviset ulkoportaat

Luonnonkivestä valmistetaan kolmentyyppisiä ulkoportaita: laattaportaita, massiiviportaita ja reunakiviportaita. Tavallisesti kaikkia porrastyyppejä valmistetaan lohkotuista tai sahatuista kivistä, jotka ovat pinnaltaan poltettuja tai ristipäähakattuja. Näin kivipinta ei ole liukas, joten erityistä liukumisestettä ei tarvita.

Laattaportaat

Laattaporras rakennetaan askelmalaatoista ja nousulaatoista (rintakivistä). Ulkoportaan mitoituksessa askelman nousu on matalampi ja etenemä pidempi kuin sisätilojen portaissa.

Askelmalaatan leveys limitysvaroineen on tavallisesti 370-400 mm ja pituus vaihtelee 600 – 2100 mm välillä. Laatta on noin 40 – 80 mm paksu.

Nousulaatan paksuus on yleensä 30 – 40 mm

Massiiviportaat

Ulkotilojen yleisin porrastyyppi on massiiviaskelmista tehty porras. Massiiviportaan etureuna toimii nousupintana ja yläpinta askelmana. Askelman etureunaa on hyvä viistää ulospäin noin 5mm ja askelmien tulisi limittyä päällekkäin noin 20 – 30 mm, jotta porras on turvallinen ja sen rakenne luja.

Massiiviporraskiven leveys on tavallisesti 380 – 400 mm, etureunan korkeus 130 – 150 mm ja pituus 600 – 2500 mm.

Reunakiviportaat

Reunakiviporrasta käytetään yleisesti maastoportaissa. Portaan etureunassa nousukivenä on yleensä massiivinen suorareunakivi. Muita vaihtoehtoja ovat nupu- tai noppakivet. Askelmapinta voidaan tehdä nupu- tai noppakivistä, katulaatoista tai jättää pinta hiekkapäällysteiseksi. Reunakivi voidaan mitoittaa vapaasti ja sen pintakäsittelyllä voidaan muuttaa portaan ilmettä.