Valitse sivu

Päällystekivet

Päällystekiviä valmistetaan lohkomalla ja sahaamalla. Sahatut tuotteet yleensä pintakäsitellään. Sahattu tuote on mittatarkempi kuin lohkomalla valmistettu tuote

Noppakivi

Noppakiviladontoja

Noppakiviladontoja

Noppakivi on tasasivuinen, kuutiomainen kivituote. Noppakiven kaksi vastakkaista sivua tulee olla yhdensuuntaiset. Yleensä ne ovat neliõmäinen yläpinta ja alapinta, jonka pinta-alan on oltava vähintään 3/4 yläpinnasta. Reunojen on oltava niin kohtisuorat ja tasasiset, että kivet voidaan latoa tiiviisti vierekkäin. Noppakiven sivujen mitat voivat olla 50 tai 90 mm ja korkeus 140 mm. Noppakivi valmistetaan tavallisesti lohkomalla, mutta myõs sahattuja ja poltettupintaisia noppakiviä on saatavilla. Euroopan Unionin, CEN, standardi EN 1342 määrittelee nupu- ja noppakivien laatuvaatimukset.

Nupukivi

Nupukivi on suorakulmainen kivituote. Nupukiven ylä- ja alapintojen on oltava kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tuotteen reunojen tulee olla lähes kohtisuorat ja tiiviiksi pinnaksi limitettävissä. Nupukivi valmistetaan lohkomalla tai sahaamalla. Sahatun nupukiven yläpinta on poltettu. Nupukiven koko on a:140 x b:250 x h:140 mm. Nupukiviä voidaan valmistaa myõs 80 mm korkuisina, jolloin ne voidaan helposti yhdistää muihin määrämittaisiin pinnoitusmateriaaleihin. Euroopan Unionin, CEN, standardi EN 1342 määrittelee nupu- ja noppakivien laatuvaatimukset.

Noppa- ja nupukivien nimellismittojen sallitut poikkeamat:

Mittatoleranssit Pintakäsittely Leveys a (mm) Pituus b (mm) Korkeus h (mm)
Noppakivi Lohkottu tai poltettu ± 15 ± 15 ± 15
  Ristipäähakattu ± 5 ± 5 ± 5
Nupukivi Lohkottu tai poltettu ± 10 ± 10 ± 10
  Ristipäähakattu ± 5 ± 5 ± 5

Kenttäkivi

Kenttäkivi on luonnossa hioutunut, pyõreähkõ päällystekivi, jota kutsutaan myõs mukulakiveksi, pyõrõkiviksi, vierinkiveksi ja seulanpääkiveksi. Kenttäkiviä voidaan käyttää sellaisenaan päällysteissä ja muureissa. Kenttäkivistä tehty pinta on kuitenkin nykyliikenteen kannalta epätasainen ja soveltuu paremmin käytettäväksi korokkeissa, liikenteenjakajissa ja muissa pinnoissa, joilla ei ole suoranaista liikennettä, sekä istutusten reunuksissa ja pintamaata sitovana kerroksena. Pienen kenttäkiven halkaisija on noin 70-150 mm. Suuri kenttäkivi on halkaisijaltaan 150-250 mm ja yli 250 mm halkaisijaltaan olevia kookkaita kenttäkiviä kutsutaan pultereiksi. Pultereita voidaan käyttää puistoissa ja istutuksissa sekä liikenteenjakajissa luonnonmukaisena tilanjakajana ja vaihteluna muuten tasakokoiseen pinnoitteeseen.

Katulaatat

Katulaatat ovat tasopäällysteissä käytettäviä luonnonkivilaattoja, jotka useimmiten valmistetaan graniitista. Katulaatat ovat suorakaiteen muotoisia ja ne valmistetaan sahaamalla. Katulaatan pinta on yleensä poltettu tai ristipäähakattu. Kivilaatan pinnat ovat suorat, mutta reunat voidaan myõs valmistaa lohkomalla.

Kivilaattojen mitoitus

Kivilaatan koolle ei järjestelmä aseta jäykkiä rajoja. Koko voidaan valita lähes vapaasti, vaikka pienemmän kivikoon käyttõ lisää kustannuksia.

Paksuus 
– Kivilaatan on oltava ainakin 30mm paksut. Laattojen vaakareunaan jyrsitään 3mm leveät ja 15mm syvät urat, joihin
asennetaan 2×20 mm ruostumattomat vannelistat seinän jäykkyyden parantamiseksi.

Saumat 
– Kivilaattojen välillä on o-sauma, joka tiivistetään kiinnityslaastilla asennuksen yhteydessä.

Kaistalaatat

Kun katulaattaa käytetään havainnollistamaan kulkuväylää, sitä kutsutaan kaistalaataksi. Kulkuväylää voi havainnollistaa muusta pinnasta poikkeavanvärisellä katulaatalla tai johdattaa kulkua nupu- tai noppakivikenttien halki.

Paasilaatat

Paasilaataksi kutsutaan alapinnaltaan lohkottua katulaattaa. Usein paasilaatan reunatkin ovat lohkotut, mutta ne voidaan valmistaa myõs sahaamalla. Yläpinta on suora, sahattu ja poltettupintainen. Laatan paksuus vaihtelee 50 – 150 millimetriin. Paasilaattoja käytetään puistojen ja ulkoilureittien päällysteissä, kun mittatarkkuuden vaatimus on väljä.