Select Page

Standardit

Kuka vastaa kivialan standardisoinnista?

cen_logoEurooppalaisista tuote- ja testausstandardeista vastaa standardisointiorganisaatio CEN. CEN:in EN -standardit vahvistetaan sellaisinaan kansallisiksi SFS-EN standardeiksi, jotka Suomessa julkaisee Suomen standardisoimisliitto SFS.

Käytännön standardisoimistyön tekevät CEN:in tekniset komiteat (TC), joilla on eri osakokonaisuuksiin keskittyviä työryhmiä (WG). Suomessa SFS on valtuuttanut Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastaamaan suurimmasta osasta rakennusalan standardisoimistyöstä. Kiviteollisuusliitto on puolestaan tehnyt yhteistyösopimuksen RTT:n kanssa kivialan standardisoimistyön käytännön hoitamisesta.

Keskeiset luonnonkiviteollisuuden standardeja laativat tekniset komiteat ovat TC 246: Luonnonkivet ja TC178: Päällystekivet. Myös eräiden muiden komiteoiden työ liittyy luonnonkiviteollisuuteen. Tällainen on esimerkiksi TC 125: Muuratut rakenteet, TC 277: Alaslasketut katot ja TC 295: Tulisijat.

RTT:n yhteydessä toimivat kunkin teknisen komitean työtä seuraavat ja standardiehdotuksiin tehtävät Suomen kannanotot valmistelevat kansalliset seurantaryhmät, joissa on edustajia alan yrityksistä ja mm. tutkimuslaitoksista. Seurantaryhmiin pyritään saamaan alan kattava edustus ja paras asiantuntemus.

TC 246:n ja TC 178:n seurantaryhmissä on Kiviteollisuusliiton edustus. Molempien komiteoiden sihteerinä toimii RTT:sta Jaana Karlsson ja asiantuntijana Pekka Vuorinen.