Select Page

CE-merkintä

Mikä on CE-merkki?

ce_merkkiTuotteiden vapaa liikkuminen on yksi EU:n sisämarkkinoiden pääperiaatteista ja tavoitteista. CE -merkintä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan vakuutus siitä, että tuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty harmonisoidun tuotestandardin mukaan ja CE-merkinnässä ne ilmoitetaan yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. CE-merkintätietojen avulla tuotteen käyttäjä selvittää, täyttääkö tuote sille käyttökohteessa asetetut viranomaisvaatimukset. CE-merkinnällä valmistaja siis vakuuttaa näiden vaatimusten toteutuvan.