Select Page

Kaupallisten toimijoiden velvollisuudet

ce_merkkiRakennustuoteasetus määrittelee velvollisuudet eri kaupallisille toimijoille, joita ovat valmistajan lisäksi valtuutettu edustaja, maahantuoja ja jakelija (jälleenmyyjä). Näiden on huolehdittava, että tuotteelta edellytettävä suoritustasoilmoitus on tehty ja tuote on asianmukaisesti CE -merkitty. Toimijoiden on säilytettävä CE -merkintään liittyvät tekniset asiakirjat 10 vuoden ajan. Maahantuojalla tarkoitetaan Euroopan Unioniin sijoittunutta toimijaa, joka tuo CE -merkityn tuotteen kolmansista maista EU:n sisämarkkinoille.

Suomessa CE-merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.