Select Page

Miten saan CE-merkinnän tuotteelleni?

ce_merkkiCE-merkintää ei haeta viranomaisilta. Valmistaja itse kiinnittää CE-merkin tuotteeseen, kun sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen arvioinnin ETAn vaatimukset on täytetty.

Vaatimukset koskevat niin tuotteen valmistusta, ominaisuuksien testausta kuin laadunvalvontaakin.

CE-merkinnässä ilmoitettavat ominaisuudet vaihtelevat tuotteittain. Usein CE- merkinnän varmentamiseen tarvitaan puolueeton kolmas osapuoli, niin sanottu ilmoitettu laitos. CE-merkinnän käyttöönotosta aiheutuu valmistajalle kuluja muun muassa testauksista, asiakirjojen laatimisesta ja valmistusprosessin laadunvalvonnasta. Suurin osa luonnonkivituotteista kuuluu AVCP-luokkaan 4 eikä tähän luokkaan kuuluville tuotteille kukaan myönnä mitään merkintää tai hyväksyntää vaan kaikki perustuu valmistajan omaan dokumentaatioon.