Select Page

Raaka-aineet ja tyyppitestaus

ce_merkkiLuonnonkivituotteen raaka-aine voi olla luonnonkiviblokki, toiselta yritykseltä ostettu puolivalmiste tai suoraan louhokselta otettu raaka-aine-erä (liuskeet). Luonnonkiven CE-merkinnässä ilmoitetut ominaisuudet perustuvat pääosin raaka-aineesta sahattujen koekappaleiden testituloksiin. Näin ollen raaka-aineen tuottajan/louhijan on toimitettava raaka-aineen tiedot tuotteensa mukana.

Raaka-aineesta on oltava laatutietojen lisäksi tiedossa louhintapaikka (paikkakunta ja louhimon nimi), kiven petrografinen nimi ja kauppanimi. Suomessa Kiviteollisuusliitto on linjannut, että louhintapaikasta ilmoitetaan myös koordinaatit.

Kaikki tai osa raaka-aineen testaustuloksista kirjataan CE-merkintään. Tietojen paikkansapitävyys on aina kuitenkin CE-merkin kiinnittäjän vastuulla. Kun yritys ostaa raaka-aineita on syytä sopimuksin varmistaa, että raaka-aineelle on tehty EN-menetelmien mukainen alkutestaus.

Tärkeimmät ja kaupallisesti merkittävimmät suomalaiset kivilaadut on testattu ja testitulokset löytyvät Kiviteollisuusliiton kiviportaalista kivilajeittain.