Select Page

Harmonisoidut luonnonkivituotteiden standardit

Luonnonkivituotteille on olemassa kahdeksan harmonisoitua tuotestandardia, joiden mukaisille tuotteille CE-merkintä on ollut 1.7.2013 lähtien pakollinen.

Standardit ovat:

SFS-EN 1341 Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 1342 Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 1343 Ulkotilojen luonnonkivireunatuet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
SFS-EN 12057 Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset
SFS-EN 12058 Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset
SFS-EN 1469 Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivilaatat. Vaatimukset
SFS-EN 12326-1 Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja verhouksiin. Osa 1: Tuotestandardi
EN 771-6 Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet