Harmonisoidut luonnonkivituotteiden standardit

Luonnonkivituotteille on olemassa kahdeksan harmonisoitua tuotestandardia, joiden mukaisille tuotteille CE-merkintä on ollut 1.7.2013 lähtien pakollinen.

Standardit ovat:

SFS-EN 1341:2001
Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 1342:2001
Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 1343:2001
Ulkotilojen luonnonkivireunatuet. Vaatimukset ja testausmenetelmät

SFS-EN 12057:2004
Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset

SFS-EN 12058:2004
Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset

SFS-EN 1469:2004
Luonnonkivituotteet. Verhoukseen tarkoitetut luonnonkivilaatat. Vaatimukset

SFS-EN 12326-1:2004
Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja verhouksiin. Osa 1: Tuotestandardi

EN 771-6:2005
Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 6: Luonnonkivimuurauskappaleet